jméno:
heslo:

Rejstříky

K prvnímu dílu Bibliografie byly vypracovány tyto rejstříky:
»   Rejstřík autorský
»   Rejstřík věcný
»   Rejstřík místní
»   Rejstřík jmenný
»   Rejstřík příjmení k Indexu rodů a rodin (6.41.01)

V originálu Bibliografie jsou rejstříky psány tzv. perličkou (mechanickým psacím strojem se zmenšenými typy), což umožnilo uspořádat rejstříkové záznamy do tří sloupců a zároveň bylo v maximální míře využito plochy každé stránky. Třísloupcová úprava není bohužel v prostředí HTK technicky možná, čímž se rozsah každého rejstříku zvětší na trojnásobek.
Každý rejstřík je opatřen úvodním, resp. vysvětlujícím textem, ten je přepsán v původním znění do reeditované Bibliografie.

Reedice 2011 / 2012.
Při přepisu jednotlivých rejstříků byly provedeny opravy zjištěných chyb a překlepů, které unikly pozornosti při tehdejší redakci. Současně byla podoba jednotlivých rejstříků graficky upravena tak, aby záznamy byly přehlednější, což v původním vydání v roce 1983 bylo mnohdy technicky neproveditelné.

07.04.2012                                                                                                                           Pavel Palát

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting