Login

Informace o autorech

 

 

Za Pavlem Palátem

 

Dne 23. ledna 2018 opustil naše řady kolega Mgr. Pavel Palát. Narodil se 2. dubna 1941 v Praze. V roce 1964 ukončil promocí studium na Pedagogickém institutu v Brandýse nad Labem. Po krátkém pedagogickém působení byl od roku 1969 zaměstnán jako archivář v Okresním archivu v Kolíně. Od poloviny roku 1975 do konce roku 1984 pracoval v Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody a v letech 1985-1990 v Pražských papírnách jako vedoucí podnikového archivu a jednotlivých spisoven. Od poloviny roku 1990 do poloviny roku 1992 byl zaměstnancem Archivní správy ministerstva vnitra České republiky, poté dva roky pracoval v pražském Památkovém ústavu a od poloviny roku 1994 byl soukromým podnikatelem v oblasti administrativních a poradenských služeb.


Heraldikou jako vědním oborem se zabýval od roku 1966. V letech 1968-1972 byl členem redakce časopisu, s později ustáleným názvem „Heraldika – bulletin pro pomocné vědy historické“, který vycházel při Muzeu těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy. V letech 1981-1990 působil v redakci „Heraldické ročenky“, vydávané nejprve pobočkou Heraldika České numismatické společnosti a později Heraldickou společností v Praze. Na schůzích pobočky Heraldika ČNS proslovil řadu přednášek, redigoval edici „Documenta heraldica", publikoval odborné články, referáty a recenze. V roce 1983 s kolegy Jaroslavem Jáskem, Stanislavem Hošťálkem a Pavlem R. Pokorným vydal v ostravském Klubu genealogů a heraldiků „Bibliografii české práce heraldické 1901-1980", díl I. V rámci českých heraldických studií musíme uvedený počin mít za zásadní.


V letech 1991-2008 byl členem externí expertní skupiny původně Heraldické komise České národní rady, později Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen PPHV) a podílel se na tvorbě komunálních symbolů (znaků a vlajek).


V jedné z přednášek Palát konstatoval, že heraldika, stejně jako každý jiný vědní obor, se opírá o tři pomyslné pilíře – terminologii, bibliografii a metodologii. Pro první dvě jmenované disciplíny položil základy tím, že inicioval vznik výše zmíněné „Bibliografie české práce heraldické“ a v rámci činnosti tuzemských heraldických spolků a zájmových sdružení se v 80. letech 20. století podílel na vzniku tzv. meziklubové terminologické skupiny. Ta se zabývala českou heraldickou terminologií, její revizí a stanovením konvenčních standardů pro řadu heroldských figur a některé figury obecné. Stanovené konvenční termíny se používají dodnes například ve zmíněném PPHV. Slibně se rozvíjející činnost meziklubové terminologické skupiny ukončily listopadové události v roce 1989. V práci na české heraldické terminologické konvenci pokračoval Palát sám. Na základě excerpcí popisů znaků stanovených v PPHV vytvářel databázi termínů k použitým znakovým figurám. Pozornost zaměřil také k evidování a uspořádání tzv. aktivních termínů.

 

Využil nových komunikačních technologií a založil webové stránky s názvem „Heraldická terminologická konvence“ (dále jen HTK). Na nich byly prezentovány výsledky jeho práce. Ani zdaleka není možné mít českou heraldickou terminologii za uzavřenou a práci na ní za ukončenou.

 

Kolega Palát se netajil tím, že nebyl obdařen schopností kreslit. Díky tomu uvítal možnost spolupracovat s někým, kdo takovou schopností vládl. Tak se stalo, že jsem se na vznikání HTK podílel od samého počátku.

 

Při debatách o české heraldické terminologické konvenci Palát kladl značný důraz na termín „konvence“. Ten měl umožnit širokou diskusi a polemiku na terminologická témata. Velice stál o to, aby takovou diskusi v širší odborné veřejnosti vyvolal. Na odbornou debatu byl připraven. K naší lítosti se jí ze strany kolegů heraldiků nikdy nedočkal. Je možné spekulovat o tom, proč heraldickou veřejnost terminologické otázky nezaujaly.

 

O heraldické terminologii jsem s ním vedl celou řadu dlouhých telefonických rozhovorů, či rozhovorů při návštěvě u něj doma v Okrouhle. Naše disputace byly téměř každodenní. Disponoval výtečnou pamětí, obecným rozhledem a znalostmi. Příznačné bylo jeho zaujetí pro věc, v mnoha případech odborně precizní argumentace, stejně jako schopnost naslouchat oponentním konstatováním a dospět ke konsenzu. Debaty, které nepostrádaly momenty názorového jiskření, mnohokrát ukázaly, jak problematika české heraldické terminologie je široká a jak mnohé dosud nebylo diskutováno a řešeno. Zažívali jsme zvláštní okamžiky vnitřního uspokojení z učiněného poznání, z nacházení nových „zákoutí“ heraldiky, stejně jako z potvrzujících verifikací diskutovaných problémů.

 

Mgr. Pavel Palát byl pro českou heraldiku nesporným přínosem a jsme mu za mnohé vděční. Jím zanechaný odkaz budoucím generacím heraldiků si zaslouží být dále rozvíjen.

 

Stanislav Kasík

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting