jméno:
heslo:

Rejstřík věcný Ř - V

R E J S T Ř Í K   V Ě C N Ý

řád
      - horní 
            3374
Řád
      - augustiniánů 
            3785, 3788-3792 
      - Bílého lva 
            4
      - Božího hrobu 
            8
      - dominikánů 
            1193
      - johanitů 
            8
      - klarisek 
            3787
      - Křesťanského rytířstva 
            8
      - Křižovníků 
            8
      - Leopoldův 
            1340, 2524, 2525, 2527
      - Maltézských rytířů 
            3779, 3780
      - Marie Terezie 
            1340
      - myslivecký břežský 
            8
      - Německých rytířů 
            8, 3777, 3778
            - archiv 
                  2171
      - premonstrátů 
            1121, 12523802-3809
      - rytířů sv. Václava 
            8
      - Smrtí hlavy 
            8      
      - Sokola 
            4
      - sv. Ducha 
            8
      - sv. Huberta 
            8, 2742
      - sv. Jana Jerusalemského 
            3779
      - sv. Lazara 
            8, 3781, 3782
      - sv. Ruperta 
            2888
      - sv. Silvestra 
            3116
      - sv. Štěpána 
            1340
      - Templářů 
            8
      - Tovaryšstva Ježíšova 
            3786
            - svatováclavský seminář v Praze, comitiva 
                  923
      - Zlatého rouna 
            5, 6, 7, 2079
            - seznam rytířů 
                  1118
      - Železné koruny 
            1340, 2549, 2648
řády
      - belgické 
            1231
      - francouzské
            1231
      - rakouské
            3, 1340, 1341
      - šlechtické
            8
      - vývoj
            3776
řeznící
      - znak
            1250
SPQO (litery)
      3528
samospráva
      - měst pražských
            3303
saň
      3893, 3894
sbírky
      - heraldické
            58, 550, 847, 952, 3380, 3414
      - Pražského hradu
            2184
      - znakové
            1010
sborníky
      - v. tisk
sceptrum
      1218
Sdružení pro povznesení venkova
      - v. spolky
Sdružení venkovských kronikářů
      - v. spolky
sekretář
      - české komory
            2991
seniorát
      1343
sfragistika
      - školní výuka
            352
Schönhengster Heimatforscher
      - v. spolky
sjezdy
      - heraldické
            - československé
                  307, 377, 794, 795
            - zahraniční
                  796-800
      - I. celostátní setkání genealogů a heraldiků v Ostravě 1980
            703, 795
      - VII. sjezd Slovenské historické společnosti
            301 
sklářství
      1682
slohy
      - historizující
            3900   
sloupy
      - morové
            1110
Slovenská historická společnost
      - v. společnosti
slunce
      - okřídlené
            1244
Societas Heraldica Scandinavica
      - v. instituce
sochaři
      - erby
            3310
sochy
      1110, 1111
soubory
      - znakové
            - v. erbovníky
soudce
      - komorního soudu
            2455
soukenící
      1483, 1484
soupisy
      - erbů a znaků v heraldické literatuře
            1161-1166
      - heraldických knih
            44, 45
      - heraldických památek
            374-377, 711, 717
      - literatury
            21-50
spisovatelé
      - erby
            3311, 3312
spisy
      - nobilitační
            956
splavec
      3699
společenstva
      3680-3699
Společnost přátel Kladska
      - v. společnosti
Společnost přátel starožitností českých v Praze
      - v. společnosti

společnosti
      - v. t. instituce, spolky, ústavy
      - zahraniční
            780-791
      - Česká numismatická společnost, pobočka Heraldika
            405-411
      - Genealogická a heraldická společnost ADLER
            780, 842
            - znak
                  797-798
      - Genealogická a heraldická společnost v Praze
            297, 561-757
            - adresář
                  662
            - heraldická banka
                  638
            - heraldická činnost
                  306-308, 615, 619, 638, 650
            - odznak
                  582, 714
            - pobočky
                  662-757
                  - Brno
                        298, 299, 606-611, 614, 639, 645, 663-687
                  - Mladá Boleslav (Žerčice)
                        1, 608, 611,622, 645, 688-699
                  - Ohnišov
                        640, 700-706
                        - knihovna
                              46
                  - Olomouc
                        637, 707, 708
                  - Ostrava
                        709-723
                  - Tábor
                        724-726
                  - Ústí nad Orlicí
                        639, 727-757
            - program
                        674
            - výstřižkový archiv
                        631
            - zásobník znaků
                        636
 
      - Heraldická a sigillografická společnost
            780
      - Heraldická společnost v Praze
            292, 378-381, 537
      - La Société Historique de Pologne
            790
      - Rodopisná společnost československá v Praze
            417-479
            - heraldický odbor
                  422, 423, 439, 440
            - odboky
                  - Hradec Králové
                        428, 463
                  - Olomouc
                        296, 560
                  - Pardubice
                        423
            - odznak
                  437
      - Slovenská historická společnost
            300
      - Společnost přátel Kladska
            538
      - Společnost přátel starožitností českých v Praze
            774, 775
 
      - Spolek pro praktickou genealogii
            - v. spolky
      - Spolek rodáků města Unhoště
            - v. spolky
spolky
      - v. t. instituce, společnosti, ústavy
            309-315, 358-760, 768-791, 3700-3707
      - zahraniční
            780-791
      - Československý klub heraldický v Praze
            359-361, 515
      - Deutscher Verein
            481, 482
      - Exekutiva československých vojáků
            - odznak
                  3702
      - Heraldická sekce Klubu sběratelů kuriozit při Ústředním domě armách v Praze 6
            314
      - Heraldická sekce Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu v Praze
            314, 382-385, 409, 643
            - znak
                  3703
            - výstavy
                  839
 
      - Heraldická sekce při Muzeu Těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy
            386-404
            - výstavy
                  824, 826, 836, 837, 839
      - Heraldická sekce Vlastivědné společnosti při Slezském muzeu v Opavě
            412, 413
            - znak
                  3704
      - Heraldický klub České numismatické společnosti v Praze
            405-411
      - Heraldický odbor Jednoty starých českch rodů v Praze
            44, 45, 286, 290, 303, 311-313, 316, 362-377, 379, 537
            - činnost terminologická
                  60-62
      - Heraldika, námětová sekce Komise námětové filatelie Svazu českých filatelistů v Praze
            409, 777-779
      - Historicko-genealogický spolek Herald
            414-416
      - Historický spolek
            769
      - Jednota starých českých rodů v Praze
            483-538
            - genealogický a heraldický odbor
                  510-512
            - knihovna
                  43, 509
            - odbory
                  - Pardubice
                        506
                  - Strakonice
                        537
            - odznak
                  497, 499, 500
            - pohlednice
                  499, 500
      . Klub genealogů a heraldiků Ostrava
            709-723
      - Kroužek přátel rodopisu a heraldiky při Městském archivu v Plzni
            758-760
      - Kruh přátel P. Františka Teplýho
            538
 
      - Muzejní spolek pro Železnici a okolí
            770
      - Německý školní spolek pro jižný Štýrsko
            - odznak
                  3707
      - Rodopisný kroužek v Praze
            543
      - Rodopisný odbor při Vlastivědném spolku musejním v Olomouci
            296, 558-560
      - Sdružení pro povznesení venkova
            771
      - Sdružení venkovských kronikářů
            772, 773
      - Schönhengster Heimatforscher
            480
      - Spolek pro praktickou genealogii
            437
      - Spolek rodáků města Unhoště
            776
      - Svaz přátel rodopisu v Praze
            544-557
            - heraldický odbor
                  555
            - odbočka Olomouc
                  554
            - pracovní skupina v Brně
                  548, 554
      - Svobodné učení selské
            771, 772
      - Turul
            786
      - Ústředí krajanských rodáckých spolků v Praze
            768
      - Vlastivědný kroužek Domu kultury Revolučního odborového hnutí Automobilových závodů národního podniku,
         Mladá Bolelsav
            697, 699
      - Volné sdružení rodopisců na Klatovsku
            540-542

stabdarta
      - prezidenta republiky
            1287
Státní ústav historický
      - v. ústavy
stavby
      - sakrální
            1034-1056
stavitelé
      - erby
            3313, 3314
Stavovská inženýrská škola v Praze
      - v. školy
stolník
      - nejvyšší
            3081
strážce
      - koruny
            2255
strážci
      1228, 1229
střela
      - zavinutá
            1608, 1670
sudí
      - nejvyšší dvorský
            1922, 2747
      - nejvyšší zemský
            1672
supralibros
      997-1005
Svaz přátel rodopisu v Praze
      - v. spolky
svěřenství
      1343, 1344
světnice
      - erbovní
            1028, 1029, 1031, 1032
Svobodné učení selské
      - v. spolky
svobodníci
      1890, 3884-3888
symbolika
      1218, 3922
      - egyptská
            1244
      - heraldická
            3895
      - orientální
            1245
      - vinařská
            1246
      - znaková
            1237-1247
symboly
      - habsburské
            3398, 3527
      - medicoheraldické
            1243
      - sociálního postavení či profese
            923
      - státní
            946
      - zemědělské
            946
symposia
      - v. sjezdy
syrenus
      2352
šachování
      1269
šermíři
      - znak cechu
            3670
školy
      - Stavovská inženýrská škola v Praze
            354
      - Šlechtická akademie hraběte Straky
            v. ústavy
šlechtictví
      - falzifikace
            416, 923, 1976
      - osobní
            923
      - polepšení
            3
      - právní záležitosti
            1340-1351
      - získání
            3, 1340
šňůry
      1235
štít
      - čistý
            1239
      - dámský (routový)
            942, 943
      - dělení
            1195
      - obsah
            1195-1226
      - routový (dámský)
            942, 943
      - snížený
            1239
      - tvaru koňské hlavy
            943
štítonoši
      943, 1228, 1229
štíty
      - cechovní
            1117
      - firemní
            1117
      - pohřební
            - v. s. 65-67  Funerální památky - náhrobníky, hrobky, pohřební štíty aj.
      - smuteční
            951
tělesa
      - nebeská
            1225, 1226
Tereziánský ústav šlechtičen
      - v. ústavy
terminologie
      - v. t. názvosloví
      - heraldická
            59-70, 944, 3885, 3912
      - mlynářská
            1219
textologie
      - 401
The College of Arms od the United States
      - v. instituce
The New England Historic Genealogical Society of Boston
      - v. instituce
tinktury
      923, 942, 1186, 1187, 3895, 3900
tisk
      72-286
      - časopisy
            29, 172, 174
      - genealogické a heraldické, seznam
            72-171, 421
      - chronologický přehled
            - v. s. 12-13
      - Brněnský večerník
            34
      - Časopis Rodopisné společnosti československé v Praze
            72-86, 464-473
      - Časopis společnosti přátel starožitností českých v Praze
            774
      - Československé památky v cizině
            792
      - Československé rody
            87
      - Členské zprávy Svazu přátel rodopisu
            88
      - Dějiny Tradice Rod
            89
      - Erbovní knížka na rok ....
            90-96, 173
      - Erbovní ročenka badatelská (ERB)
            554
      - Erbovní sešit
            97, 643
      - Filatelie
            26-28
      - GH - Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze
            98-103, 564-575, 578, 579, 637, 641
      - Herald
            104, 416
      - Heraldická a genealogická ročenka
            105
      - Heraldická ročenka
            106-112
      - Heraldický časopis
            113, 114
      - Heraldický dopis
            115, 290, 309
      
- Heraldika
            - bulletin
                  116-129
            - suplement
                  175
            - zpravodaj
                  130-133, 779
      - Hlasatel
            134
      - Jihočeská pravda
            725
      - Jílovská minucí
            135-139
      - Kalendář
            140, 141
      - Kdy-kde-co v Olomouci
            33
      - Kronikářské listy
            772
      - Ostravský večerník
            711
      - Osvěta
            772
      - Palcát
            725
      - Panorama
            789
      - Przekroj
            788
      - Příspěvky k českým pomocným vědám historickým
            142
      - Revista Genealógica Latina
            782
      - Ročenka
            143, 144
 
      - Rodokmen
            145-149
      - Rodopisná pochodeň Od Kladského pomezí
            170, 701
      - Sběratel
            314
      - Sborník Jednotry starých českých rodů v Praze
            150-162
      - Sborník příspěvků z I. setkání genealogů a heraldiků v Ostravě
            163
      - Věstník rodu Křikavů
            459
      - Zpravodaj Genealogické a heraldické společnosti v Praze
            164, 165
      - Zpravodaj Od Kladského pomezí
            170, 701, 704
      - Zpravodaj ostravské pobočky Genealogické a heraldické společnosti v Praze
            166-168, 712, 718, 719
      - Zpravodaj pobočky Genealogické a heraldické společnosti v Ústí nad Orlicí
            169, 719, 729, 731, 732, 735, 736, 740, 742, 743, 756, 757
      - Zpravodaj pro přátele rodopisu a heraldiky
            171, 760
      - Zprávy Klubu přátel Pardubicka
            35-37

tiskárny
      - Hadova na Novém Městě pražském
            2504
      - Vetterlova v Písku a v Praze
            3001
tituly
      - "de lauro"
            923
      - měst
            3316
      - šlechtické
            3, 941, 943, 1345, 1346, 1350
tkaniny
      1377-1400
Tovaryšstvo Ježíšovo
      - v. řády
trubka
      1222, 1223
třapce
      1235
třmen
      2622
Turul
      - v. spolky
tvrze
      1028-1033
typologie
      - erbovních listin
            966
učiliště
      354
ultimogenitura
      1343
umění
      - heraldické
            18, 927, 3891-3928
uniformy
      1134-1136
univerzity
      - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně
            352
      - Univerzita Karlova
            353, 354
            - rektoři
                  3309
úřady
      - děkanské a farní, znaky
            3810-3815
      - heroltské
            1169-1171
      - úřad hor Viničných v Praze
            3298
      - zemské
            1346, 1354, 1364, 1375, 2239
úředníci
      - viniční
            3298
Ústav šlechtičen u sv. Andělů v Praze
      - v. ústavy
ústavy
      - v. t. instituce, společnosti, spolky
            316-319, 761-793, 3700-3707
      - šlechtické
            8
      - zahraniční
            780-793
      - Brněnský ústav šlechtičen
            8, 1045
      - Československý vlastivědný ústav ve Vídni
            423, 792
      - Dolnorakouská stavovská akademie ve Vídni
            354
      - Josefinská rytířská akademie v Lehnici
            354
      - Rodopisný ústav
            418
      - Státní ústav historický
            318
      - Šlechtická akademie hraběte Straky
            8, 520
      - Tereziánský ústav šlechtičen v Praze
            8
      - Ústav šlechtičen u sv. Andělů v Praze
            8, 3705
Ústředí krajanských a rodáckých spolků
      - v. spolky
Ústředí veřejných zaměstnanců
      - rodopisná práce
            560
užitá heraldika
      925
válka
      - třicetiletá
            1369
vedlejší části erbu
      942
velmistr
      - řádu johanitů
            3023
věstníky
      - v. tisk
veverka
      970
vévodství
      - česká, znaky
            1273
vexilologie
      13, 14
vicekancléř
      - Českého království
            2781
vidimáty
      960-978
vilkumy
      119
vladykové
      1359, 3885
vlajky
      - americké
            949
      - státní
            1292
Vlastivěda moravská
      38
Vlastivědný kroužek Domu kultury ROH AZNP, Mladá Boleslav
      - v. spolky
vodárenství
      - pražské
            3314
volek
      2911
Volné sdružení rodopisců na Klatovsku
      - v. spolky
výstavy
      595, 701, 796, 818-841
výuka
      - školní
            352-354
vývody
      425, 426, 1006-1009, 1093, 1100
vyznamenání
      2, 1231

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting