jméno:
heslo:

Otevíráme Zpravodaj HTK

Před několika dny jsme v modulu Aktuální informace oznámili záměr zřídit na Hlavní straně projektu Heraldické Terminologické Konvence (HTK - CZ) nový, veřejně přístupný modul s pracovním názvem Zpravodaj HTK; úplný název po otevření tohoto modulu je Internetový Zpravodaj Projektu Heraldické Terminologické Konvence. Zpravodaj bude mít dva časové údaje - rok / číslo.
Do Zpravodaje budou výhradně vkládány nově zpracované články, statě a studie, které budou veřejně přístupné všem návštěvníkům stránek HTK, tzn. i návštěvníkům bez registrace. Obsah jednotlivých čísel bude po určitou dobu umístěn na Hlavní straně, poté bude kompletní číslo Zpravodaje uloženo do modulu Historie - archiv článků v HTK, v němž bude pro Zpravodaj vytvořen samostatný submodul tak, aby v případě potřeby bylo možno obnovit buď celé číslo nebo vybraný článek.
Pokud by některý z návštěvníků HTK zamýšlel ve Zpravodaji publikovat, použije e-mailové adresy autorů HTK, které jsou uvedeny na Hlavní straně. Do Zpravodaje bude možno vkládat též ilustrace; technické podmínky pro tisk a ilustrace sdělí administrátor projektu pan Stanislav Kasík.
22. 10. 2012                                                                                                                                                                                          Pavel Palát

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting