jméno:
heslo:

Index - O -

Index - O -

z Obišova
2360
Slováček, Zdeněk:
Kohout v české heraldice.
ZGHSP, 1980, č. 3, s. 64, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 211, s. 71.
Z Obišova. Popis erbu. PP


z Oblamova
2361
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
Erby českých paní.
Heraldika, XIII./1980, č. 3, s. [120], obr. e. na 1. s. obálky.
Alianční erb Herky z Oblamova, vdovy po Dobcovi z Oblamova, dle její pečeti z roku 1387. Zmínka o erbu Anežky z Úpy a alianci Bernarta z Hodějovic a Johanky z Čestic. Oblíbenost postavení erbovních figur obou manželů do jednoho štítu. SH

z Obřan
v. t. ze Švábenic
2362
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
Erby českých paní.
Heraldika, XIII./1980, č. 1, s. [36]-39, obr. e. 2 na 1. s. obálky a na s. 39, prameny a lit. 3.
Nejstarší doklad alianční pečeti typu sloučení erbovních znamení obou manželů do jednoho štítu: pečeť Anežky z Obřan, provdané 1. za Hruta z Úpy, 2. za Vítka ze Švábenic. Alianční pečeť doložena na dvou donačních listinách ve prospěch cisterciáckého konventu Studánky Panny Marie u Žďáru nad Sázavou z roku 1287 a 1293. Otisky provedeny ze dvou typářů. Popis pečetí, které nesou erbovní figury pánů ze Švábenic a z Kunštátu. PP


z Obytec
2363
Ryneš, Václav:
Jesuitští spisovatelé ze starých českých rodů a jejich erby.
EK, 1940, s. 77-78, obr. e. na s. 77, lit. 3.
P. Jan Jindřich OPbytecký z Obytec T. J. (1618-1679) . Působení v řádu Tovaryšstva Ježíšova - mariánský ctitel, literární činnost. Popis erbu. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting