jméno:
heslo:

Jindřichovice

Jindřichovice - aneb „heraldická chybička se vloudila"

Nahlédnutím do jakéhokoliv seznamu obcí České republiky lze zjistit, že existují čtyři obce shodného jména a jedna s přídomkem - Jindřichovice pod Smrkem.
Předmětem tohoto článku však jsou pouze obce dvě - Jindřichovice, okres Sokolov, kraj Karlovarský (1) a Jindřichovice o. Jihlava, kraj Vysočina.
Jindřichovice v nynějším okrese Sokolov jsou jako ves doloženy od 13. století, na městečko byly povýšeny dne 28. 9. 1537 a znak získaly pravděpodobně v roce 1546, poněvadž se tento rok objevuje na pečeti (viz cit. Čarek).
Jindřichovice v nynějším okrese Jihlava jsou stále neměstskou obcí; toto je oficiální termín pro obce, které nemají v současné době statut města.
V databázi REKOS jsou uvedeny právě tyto dvoje Jindřichovice, přičemž jihlavské neprávem. U sokolovských Jindřichovic je zobrazena vlajka, která byla městu udělena, po předchozím projednání návrhu v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS PČR, dne 19. 1. 2007 Rozhodnutím předsedy PS PČR číslo 15. Vlajka je v podstatě doslovným obrazovým přepisem existujícího historického znaku (viz výše), znak však není vyobrazen. Ten je naopak nedatovaně vyobrazen a opatřen heraldickým popisem u jihlavských Jindřichovic, kterým samozřejmě nepříluší, vlajka vyobrazena není; nepodařilo se mně zjistit, zda obec tento neprávem jí přisouzený znak používá. Věcná chyba se do databáze REKOS může samozřejmě vloudit, ostatně věcných pochybení heraldického nebo vexilologického charakteru je v REKOSu nadbytek. Důležité však je, aby tato chyba byla odstraněna správcem databáze na základě podnětu některého z členů heraldické expertní skupiny PPHV. Poněvadž již od roku 2009 nejsem členem PPHV, mohu na toto pochybení upozornit pouze touto cestou a doufat, že bude napraveno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:
(1) Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích. Academia, Praha 1985, s. 185 - 186, heslo JINDŘICHOVICE, obr. pečetě z roku 1546 (Okresní archiv Sokolov, fond Archiv města Jindřichovice, karton 2 a 11), barevný obr. znaku v obrazové části knihy (autor kresby Stanislav Valášek).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.05.2014                                                                                                                                           © Pavel Palát

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting