Login

Stanislav Kasík - Bibliografie

 

PUBLIKACE:

 

- Rodové heraldické památky na Děčínsku a Šluknovsku. Děčín 1996.

- Znak města Loun, jeho historie a vývoj. Louny 1997.

- Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu. České Budějovice 2002.

- Nováková, Stanislava: Krajířové z Krajku, České Budějovice 2010. Kapitola IX., Stanislava Nováková, Stanislav Kasík: Exkurz, Projevy urozenosti rodu - erby a pečeti.

 

STUDIE A ČLÁNKY: 

 

- Alianční erb Bünau-Bredaw, in: Znaková aliance Bünau-Bredaw na zámku v Libouchci (Stanislav Hošťálek, Vít Mudruňka), Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXI, č. 1/2011, Praha 2011, s. 10- 14.

- Alianční znak Praschel - Asterle na ciboriu z děkanství v České Kamenici, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XI, č. 2/2001, Děčín 2001.

- Alianční znak z rakve v kapli sv. Jana Nepomuckého v Děčíně-Chrástu, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. 1993, č. 3 - VI, Děčín 1993.

- Bretaňský rytířský Řád hermelínu a jeho čeští držitelé, Cour d´honneur 2., Praha 1998.

- Čeperka, Znak, prapor, pečeť, Stanislav Kasík, Heraldická kancelář „Dauphin“, Roudnice nad Labem 2000, (vyd. Obecní úřad Čeperka, Čeperka 2001).

- Česká heroldie – ano či ne?, Heraldika a genealogie, Klub pro českou heraldiku a genealogii, č. 3 – 4/2008, ročník 41, Praha 2008.

- Další znak Loun z roku 1805 v Dobroměřicích, Lounský kraj, Regiz 4/98, Louny 1998.

- Děčínská heraldika doby starší, Heraldika, roč. 12, č. 1., Jílové u Prahy 1979.

-  Erb Krakovských z Kolovrat v kostele Narození Panny Marie v Oleškách, Genealogické a heraldické listy. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXVIII, č. 2/2018, Praha 2018, s. 62 – 63.  

- Erb markrabat z Badenu na průčelí kostela sv. Václava v Lovosicích a jeho obnova, Heraldika a genealogie, Klub pro českou heraldiku a genealogii, č. 3 – 4/2009, ročník 42, Praha 2009, s. 221 -226.

- Experti…aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012 – 2013, 1. část, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXIII, č. 3/2013, Praha 2013, s. 75 – 82.

- Experti…aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012 – 2013, 2. část, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXIII, č. 4/2013, Praha 2013, s. 80 – 87.

- Experti…aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012 – 2013, 3. část, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXIV, č. 1/2014, Praha 2014, s. 65 – 67.

- Experti…aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012 – 2013, 4. část, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXIV, č. 2/2014, Praha 2014, s. 56 – 59.

- Experti…aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012 – 2013, 5. část, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXIV, č. 3/2014, Praha 2014, s. 72 – 79.

- Experti…aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012 – 2013, 6. část, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXIV, č. 4/2014, Praha 2014, s. 66 – 74.

- Experti…aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012 – 2013, 7. část, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXV, č. 1/2015, Praha 2015, s. 70 – 74.

- Experti…aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012 – 2013, 8. část, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXV, č. 2/2015, Praha 2015, s. 56 – 64.

- Experti…aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012 – 2013, 9. část, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXV, č. 3/2015, Praha 2015, s. 67 – 76.

- Genealogická poznámka k publikaci Milana Šandery páni z Dobrušky a z Opočna, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXX, č. 4/2010, Praha 2010, s. 93 - 95.

- Heraldická výzdoba arkád zámku Moravský Krumlov, Heraldická ročenka 1995, Praha 1995.

- Heraldická výzdoba presbytáře kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici, Genealogické a heraldické informace 20014, Moravská genealogická a heraldická společnost, Brno 2015.

- Heraldická výzdoba Růžové zahrady Děčínského zámku, Heraldika a genealogie, roč. 15, č. 4, Praha 1982.

- Heraldická výzdoba velkého hodovního sálu na zámku v Telči, Heraldika a genealogie, roč. XXVII, č. 1, Praha 1994.

- Heraldické památky na Dómském vrchu v Litoměřicích, Heraldická ročenka 1996, Praha 1996.

- Heraldické památky v Děčíně, Z minulosti Děčínska a Českolipska IV, Ústí nad Labem 1985.

- Heraldické památky v Třebouticích, Listy genealogické a heraldické, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXII., číslo 3-4/2002, Praha 2002.

- Historický prapor v expozici Chebského muzea, Sborník Chebského muzea 2000, Cheb 2001.

- Historický znak obce Vilémova u Chomutova, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXIII, č. 4/2013, Praha 2013, s. 88 – 102.

- Historický znak města Teplic, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXIV, č. 1/2014, Praha 2014, s. 68 – 91.

- In memoriam krajské znaky a prapory – podruhé…, Genealogické a heraldické informace 2004, Moravská genealogická a heraldická společnost, Brno 2005.

- Kachel s císařským znakem, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. 1995, č. 1 - IX, Děčín 1995.

- Když Vartenberk je Spaur a Spaur není Vartenberk...aneb „kočičí život“ jednoho omylu, Heraldika a genealogie, roč. XXIII, č. 3, Praha 1990.

- Knížecí rod Paarů v Čechách, Cour d´honneur 3., Praha 1999.

- Královská svatba, Heraldika a genealogie, roč. 16, č. 3, Praha 1983.

- Litoměřická vlajka, Vexilologie 180, Zpravodaj České vexilologické společnosti, Praha 2016, s. 3526 – 3529.

- Marie Pernštejnská Manrique de Lara y Mendoza, původ a znak, Heraldika a genealogie, roč. XXVI, č. 3 - 4, Praha 1993.

- Mystifikace, šalba a „bullshit“ v české komunální heraldice, Heraldika a genealogie, roč. 44, č. 1 – 4/2011, Praha 2011, s. 165 – 220.

- Nad ikonografií jednoho kachle, Heraldická ročenka 1993, Praha 1993.

- Náhrobní deska děčínského děkana Wilczeka, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. VIII, č. 3, Děčín 1998.

- Nejstarší heraldická památka v děčínském okrese - erb Berků z Dubé z hradu Tolštejnu, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. 1997, č. 1 - XVII, Děčín 1997.

- Nejvyšší číšník Království českého v rodě pánů z Vartenberka, Heraldická ročenka 1999-2000, Praha 2002.

- Několik poznámek k článku Heraldická výzdoba arkád zámku Moravský Krumlov (HR 1995), Heraldická ročenka 1999-2000, Praha 2002.

- Několik poznámek k erbu lví tlapy, Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko, sv. č. 12, Havlíčkův Brod 1996.

- Nové symboly měst a obcí okresu Česká Lípa v letech 1990 – 2000, in: Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska 11/2002, Česká Lípa 2002.

- Nové symboly měst a obcí okresu Cheb v letech 1990 – 2004, in: Sborník chebského muzea 2004, Cheb 2005.

- Nové symboly měst a obcí okresu Louny v letech 1990 - 2000, in: Sborník okresního archivu v Lounech X/2001, Louny 2001.

- Nové symboly měst a obcí okresu Mělník po roce 1990, I, A – Mě, in: Vlastivědný sborník Kralupska, XIII. roč., č. 2006/2, Kralupy nad Vltavou 2007.

- Nové symboly měst a obcí okresu Mělník po roce 1990, I, Mš - Z, in: Vlastivědný sborník Kralupska, XIV. roč., č. 2007/2, Kralupy nad Vltavou 2007.

- Nové symboly měst a obcí Roudnicka po roce 1990, in: Podřipský muzejník 2006, ročník II., Roudnice nad Labem 2006, s. 139 n.

- Nové symboly měst a obcí okresu Semily po roce 1990, in: Vlastivědný sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší 19, Semily 2006.

- Nové symboly obcí okresu Ústí nad Labem v letech 1990 – 2000, in: Ústecký sborník historický 2005, Ústí nad Labem 2005, s. 279 n.

- Obecní znaky a jejich konstituování, S´98 - týdeník vlády, správy a samosprávy České republiky, č. 12, Praha 1998.

- O erbu knížat z Lobkowicz, Roudnické noviny, červen 2018, Roudnice nad Labem 2018, s. 10. 

- O historickém znaku města Abertamy, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXVIII., č. 4/2008, Praha 2008.

- O historickém znaku města Blovice, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXX., č. 2/2010, Praha 2010.

- O historickém znaku města Čelákovic, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXV., č. 2/2015, Praha 2015, s. 65 - 91.

- O historickém znaku města Hrádku nad Nisou, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXV., č. 1/2015, Praha 2015, s. 75 - 95.

- O historickém znaku města Jiříkova, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXVIII., č. 1/2018, Praha 2018, s. 43-49.

- O historickém znaku města Kostelce nad Labem, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXIV., č. 3/2014, Praha 2014, s. 80 – 96.

O historickém znaku města Krásna, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXVI., č. 2/2016, Praha 2016, s. 79 – 96.

- O historickém znaku města Krupky, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXIII., č. 1/2013, Praha 2013.

- O historickém znaku města Stod, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXII, č. 1/2012, Praha 2012, s. 72 - 81.

- O historickém znaku města Veselí nad Lužnicí, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXVIII, č. 3/2018, Praha 2018, s. 38-45.

- O historickém znaku městyse Česká Bělá, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXIX, č. 3/2019, Praha 2019, s. 52–61.

- O historickém znaku městyse Chudenice, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXI, č. 3/2011, Praha 2011.

- O historickém znaku městyse Zlonice, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXIII, č. 2/2013, Praha 2013.

- O historickém znaku obce Adamova. Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic 5. Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích. České Budějovice 2013, s. 25-42.

- O historickém znaku obce Rožmitálu na Šumavě, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXII, č. 4/2012, Praha 2012, s. 77 – 89.

- O historickém znaku města Turnova – I. část, Z Českého ráje a Podkrkonoší, Vlastivědná ročenka 28, Semily 2016, s. 24 – 69.

- O městském znaku v Krásné Lípě, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XII, č. 2/2002, Děčín 2002.

- O znaku a praporu města Aš, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXIX, č. 4/2009, Praha 2009.

- O znaku Českého Dubu, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXVIII, č. 4/2018, Praha 2018, s. 46-57. 

- O znaku Lestkova, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXVI, č. 4/2016, Praha 2016, s. 104 - 114.

- O znaku města Bílina, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXII, č. 3/2012, Praha 2012, s. 71 - 102.

- O znaku města Horního Slavkova, Genealogické a heraldické listy. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXVI, č. 1/2016, Praha 2016, s. 65 – 77.

- O znaku města Hluboká nad Vltavou, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXIX, č. 4/2019, Praha 2019, s. 48–54.

-  O znaku města Hranice u Aše, Genealogické a heraldické listy. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXVIII, č. 2/2018, Praha 2018, s. 39 – 45.

- O znaku města Nové Paky, Vlastivědný sborník Z českého ráje a Podkrkonoší 18, Semily, Turnov 2005.

- O znaku města Postoloprty, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXIX, č. 2/2009, Praha 2009, s. 22 – 37.

- O znaku města Roztok, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXIII, č. 3/2013, Praha 2013, s. 83 – 93.

- O znaku města Skalná, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXI, č. 1/2011, Praha 2011, s. 73 – 83.

- O znaku města Tanvaldu, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXIV, č. 2/2014, Praha 2014, s. 60 – 67.

- O znaku města Uhlířské Janovice, Genealogické a heraldické listy. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXX, č. 3/2010, Praha 2010, s. 71- 78.

- O znaku města Unhoště, Listy z Unhošťska, č. 41, Unhošť 2006, s. 7 – 19.

- O znaku města Úvaly, Genealogické a heraldické listy. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXI, č. 2/2011, Praha 2011, s. 44 – 54.

- O znaku města Vejprty, Heraldika a genealogie, Klub pro českou heraldiku a genealogii, č. 3 – 4/2008, ročník 41, Praha 2008.

- O znaku města Železná Ruda, Genealogické a heraldické listy. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXV, č. 3/2015, Praha 2015, s. 77 – 82.

- O znaku městyse Libštátu, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXIX, č. 2/2019, Praha 2019, s. 34–42.

- O znaku městyse Kněževes, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXX, č. 4/2010, Praha 2010, s. 69 – 80.

- O znaku městyse Plaňany, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXVI, č. 3/2016, Praha 2016, s. 96 – 102.

- O znaku městyse Štěchovice, Heraldika a genealogie, Klub pro českou heraldiku a genealogii, š. 1 – 2/2009, ročník 42, Praha 2009.

- O znaku městyse Vraný, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXV, č. 4/2015, Praha 2015, s. 79 – 93.

- O znaku obce Červené Janovice, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXII, č. 2/2012, Praha 2012, s. 84 – 88.

- O znaku obce Hořic na Šumavě, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXIV, č. 4/2014, Praha 2014, s. 75 – 87.

- O znaku obce Chlumín, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXIX, č. 1/2009, Praha 2009.

- O znaku obce Milín, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXX, č. 1/2010, Praha 2010, s. 65 – 70.

- O znaku obce Vroutek, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, č. 3/2009, roč. XXIX, Praha 2009, s. 65 – 72.

- O znaku pánů z Vartenberka, Heraldika, roč. 14, č. 2, Jílové u Prahy 1981.

- Pojmy z heraldiky, Cour d´honneur 2., Praha 1998.

- Poznámka ke znakové výzdobě kostela v Doubravníku, Genealogické a heraldické informace 2003, roč. VIII (XXIII), Brno 2004.

- Poznámka k vývoji znaku pánů z Vartenberka, Heraldika, roč. 15, č. 2, Praha 1982.

- Poznámky k článku Břetislava Štorma, in: Jihočeský herold 1/2007, České Budějovice 2007, s. 15 -17.

- Poznámky k článku Vladimír Červenka, Změna v chápání rodového erbu u Lobkoviců v 16, století, Heraldika a genealogie, Klub pro českou heraldiku a genealogii, č. 3 – 4/2010, ročník 43, Praha 2010.

- Poznámky k metodice soupisů heraldických památek, Genealogické a heraldické informace 2003, roč. VIII (XXIII), Brno 2004.

- Poznámky k odborné relevantnosti heraldického kompendia „Městské znaky v českých zemích“ z roku 1985, Genealogické a heraldické listy, ročník XXVI., číslo 3/2006, Praha 2006.

- Poznámky k recenzi publikace Znak města Loun, Lounský kraj, Regiz, č. 6/97, Louny 1997.

- Prapor města Benešova nad Ploučnicí, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XII, č. 2/2002, Děčín 2002.

- Prapor města Česká Kamenice, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. IX, č. 4, Děčín 1999.

- Prapor města Krásná Lípa, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XII, č. 2/2002, Děčín 2002.

- Prapor města Varnsdorf, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. IX, č. 4, Děčín 1999.

- Prapor obce Chřibská, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XIII, č. 2/2003, Děčín 2003.

- Prapor obce Jiřetín pod Jedlovou, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XIII, č. 3/2003, Děčín 2003.

- Prapor pro Peruc, Lounský kraj, Regiz 4/98, Louny 1998.

- Rodové znaky Thunů na architekturách v Děčíně, Heraldika, roč. 12, č. 2., Jílové u Prahy 1979.

- Rozbor znaku rodu Rohanů z hlediska genealogického, Cour d´honneur 2., Praha 1998.

- Řádové a faleristické kříže versus heraldika, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, roč. XXXVI, č. 3/2016, Praha 2016, s. 79 – 95.

- Řestoky – erby na mlýně z roku 1604. Heraldika a genealogie, Klub pro českou heraldiku a genealogii, č. 1-2/2010, ročník 43, Praha 2010.

- Saský znak a Guerin de la Marche, Jindřichohradecký vlastivědný sborník, sv. č. 5, Jindřichův Hradec 1993.

- Sdružený znak Lobkovic-Lobkovic, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. 1995, č. 1 - X, Děčín 1995.

- Slavkov 1805, Heraldická minucí 1985, Klub historiografie, Praha 1985.

- Slavatovské palatináty...a František Teplý, Heraldika a genealogie, roč. XXV, č. 1, Praha 1993.

- Spor o znak obce Rovná – bez komentáře, Heraldika a genealogie, roč. 44, č. 1 – 4/2011, Praha 2011, s. 221-230.

- Valdštejnové, in: Valdštejnská obrazárna v Chebském muzeu, Katalog stálé expozice, Cheb 1999.

- Vartenberkové, Heraldika, roč. 14, č. 3., Jílové u Prahy 1981.

- Vartenberkové a městské znaky, Heraldika, roč. 14, č. 4, Jílové u Prahy 1981.

- Vlajka města Jiříkov, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XVI, č. 1/2006, Děčín 2006.

- Vlajka města Mikulášovice, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XVI, č. 1/2006, Děčín 2006.

- Vývoj znaku Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, Heraldika a genealogie, roč. XXVI, č. 2, Praha 1993.

- Znak a prapor města Jílové u Děčína, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. IX, č. 2/1999, Děčín 1999.

- Znak a prapor obce Hřensko, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. IX, č. 3/1999, Děčín 1999.

- Znak a prapor obce Jetřichovice, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. VIII, č. 1/1998, Děčín 1998.

- Znak a prapor obce Ludvíkovice, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XXV, č. 1/2015, Děčín 2015.

- Znak a prapor obce Markvartice, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. IX, č. 1/1999, Děčín 1999.

- Znak a prapor obce Merboltice, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. X, č. 4/2000.

- Znak a prapor obce Raná, Lounský kraj, Regiz č. 1/99, Louny 1999.

- Znak a prapor obce Rybniště, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. IX, č. 3/1999, Děčín 1999.

- Znak a prapor obce Staré Křečany, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XIII, č. 4/2004, Děčín 2004.

- Znak a prapor obce Velká Bukovina, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XI, č. 1/2001, Děčín 2001.

- Znak a prapor obce Vilémov, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. IX, č. 1/1999, Děčín 1999.

- Znak a vlajka města Velkého Šenova, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XXIII, č. 2/2013, Děčín 2013.

- Znak a vlajka obce Bynovec, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XX, č. 1/2010, Děčín 2010.

- Znak a vlajka obce Heřmanov, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XXIV, č. 2/2014, Děčín 2014.

- Znak a vlajka obce Janov, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XVIII, č. 2/2008, Děčín 2008.

- Znak a vlajka obce Kámen, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XXVI, č. 1/2016, Děčín 2016.

- Znak a vlajka obce Srbská Kamenice, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XVIII, č. 2/2008, Děčín 2008.

- Znak a vlajka obce Valkeřice, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XXII, č. 2/2012, Děčín 2012.

- Znak a vlajka obce Veselé, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XVIII, č. 1/2008, Děčín 2008.

- Znak České Kamenice, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. 1995, č. 1 - X, Děčín 1995.

- Znak města Loun - nová publikace o Lounech, Lounský kraj, Regiz č. 5/96, Louny 1996.

- Znak obce Háj u Duchcova, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXIX, č. 4/2019, Praha 2019, s. 66–68.

- Znak Rohanů, Cour d´honneur 2., Praha 1998.

- Znak v kapli ve Vilémově, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. 1995, č. 2 - X, Děčín 1995.

- Znaková aliance Lobkowicz-Pernštejn v kostele sv. Václava při kapucínském klášteře v Roudnici nad Labem, Podřipský muzejník 2007, ročník III., Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem 2007.

- Znaková aliance Salhausen – Glich v Ploskovicích, Genealogické a heraldické listy. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXVI, č. 1/2016, Praha 2016, s. 120 – 124.

- Znaková aliance Saurau-Jungen v Lenešicích, Klub pro českou heraldiku a genealogii, č. 3 – 4/2009, ročník 42, Praha 2009, s. 227 -233.

- Znaková aliance Slavata-Trautson v Lipové a Mikulášovicích, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. 1995, č. 4 - XII, Děčín 1995.

- Znaková aliance Thun-Harrach, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. 1994, č. 2 - VIII, Děčín 1994.

- Znaková aliance Thun-Hohenstein – Waldstein-Wartenberg z kostela sv. Jiří v Huntířově, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XIII, č. 3/2003, Děčín 2003.

- Znakové svorníky na hradě Buchlově, Slovácko, roč. XLI, Uherské Hradiště 2000.

- Znaky a prapory obcí Dolní a Horní Podluží, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XIII, č. 1/2003, Děčín 2003.

- Znaky hrabat z Harrachu, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XII, č. 1/2002, Děčín 2002.

- Znaky na arkýři zámku v Brandýse nad Labem, Heraldická ročenka 1994, Praha 1994.

- Znaky na renesančním portálu Wernerovského domu v Děčíně, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. 1997, č. 2/3, XVIII/XIX, Děčín 1997.

- Zpráva o objevu erbů v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, č. 3/2009, roč. XXIX, Praha 2007, s. 88. 

 

AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE:

 

-  Dana Stehlíková, Thunovské ornáty z kostela Nejsvětější trojice v Jílovém u Děčína, Děčínské vlastivědné zprávy, roč. XIV, č. 2/2004, s. 3.

- Petr Jirásek, Heraldické památky v obci Koleč, Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ročník XXXI, č. 1/2011, Praha 2011, s. 67 – 72.

 

NOVINOVÉ ČLÁNKY:

(Řazeno abecedně podle názvu článku; články doprovázeny barevným vyobrazením znaku)

 

- Albrechtice. Deník Litoměřicka, SD magazín, 25. 3. 2006, s. 13 (Albrechtice v Jizerských horách – čb. vyobrazení).

- Bečovský znak a prapor. Severočeské noviny, SD magazín, 15. - 16. 8. 1998.

- Bílý Kostel nad Nisou. Deník Litoměřicka, 1. 6. 2002, SD magazín, s. 8.

- Bílý Potok. Litoměřický deník, 21. 10. 2006, Magazín stopy krajem, s. 8 .

- Blatenský znak. Deník Litoměřicka, 31. 1. 2004, SD magazín, s. 8.

- Blšany. Litoměřický deník, 7. 4. 2007, příloha stopy krajem, s. 33.

- Brandovský znak. Deník Litoměřicka, 15. 10. 2005, SD magazín, s. 8.

- Braňanský znak. Deník Litoměřicka, 7. 5. 2004, SD magazín, s. 8.

- Bukovina u Čisté. Deník Litoměřicka, 23. 4. 2005, SD magazín, s. 8.

- Čížkovický znak. Deník Litoměřicka, 2. 11. 2002, SD magazín, s. 8.

- Dobroměřice. Deník Litoměřicka, 17. 6. 2006, SD magazí, s. 8.

- Dolní Podluží. Deník Litoměřicka, 15. 5. 2004, SD magazín, s. 8.

- Dolní Zálezly. Deník Litoměřicka, 18. 1. 2003, SD magazín, s. 8.

- Draka zkrotil i Gotthard. Deník Litoměřicka 8. 6. 2002, SD magazín, s. 8 (Brozany n. O.).

- Droužkovický znak. Deník Litoměřicka, 9. 11. 2002, SD magazín s. 8.

- Dušníky. Litoměřický deník, 4. 11. 2006, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Frýdlantský Mníšek. Deník Litoměřicka, 7. 2. 2004, SD magazín s. 8.

- Hajský kohout. Deník Litoměřicka, 24. 7. 2004, SD magazín, s. 8 (Háj u Duchcova).

- Heřmanický znak. Deník Litoměřicka, 29. 4. 2006, SD magazín, s. 8.

- Hlaváček ve znaku Korozluk. Deník Litoměřicka, 29. 6. 2002, SD magazín, s. 8.

- Horní Libchava. Deník Litoměřicka, 30. 7. 2005, SD magazín, s. 8.

- Horní Podluží – Grunt. Deník Litoměřicka, 17. 4. 2004, SD magazín, s. 8.

- Hoštka. Litoměřický deník, 10. 2. 2007, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Hradní korouhve: Frýdštejn. Deník Litoměřicka, 9. 8. 2003, SD magazín, s. 8.

- Hradní korouhve: Házmburk. Deník Litoměřicka, 23. 8. 2003, SD magazín, s. 8.

- „Hříbek“ pod Pannou. Deník Litoměřicka,16. 11. 2002, SD magazín, s 8 (Homole pod Pannou).

- Chodounský znak. Deník Litoměřicka, 28. 12. 2002, SD magazín, s. 8.

- Chotiměř. Deník Litoměřicka, 17. 7. 2004, SD magazín, s. 8.

- Jenčický znak. Deník Litoměřicka, 14. 2. 2004, SD magazín, s. 8.

- Jenišovický znak. Deník Litoměřicka, 24. 6. 2006, SD magazín, s. 8.

- Jiřetín pod Bukovou. Deník Litoměřicka, 22. 6. 2002, SD magazín, s. 8.

- Jetřichovice - obecní znak a prapor. Česká silnice, roč. VII, č. 12, Jetřichovice 1997.

- Jetřichovický znak. Deník Litoměřicka, 25. 1. 2003, SD magazín, s. 12 (Jindřichovice pod Smrkem – oprava SDm 1.2. 2003).

- Josefodolský znak. Deník Litoměřicka, 23. 11. 2002, SD magazín, s. 12 (Josefův Důl, JN).

- Karlovický znak. Deník Litoměřicka, 7. 5. 2005, SD magazín, s. 8.

- Kryštofovo Údolí. Deník Litoměřicka, 6. 5. 2006, SD magazín, s. 9.

- Křešice. Litoměřický deník, 11. 11. 2006, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Kyškovický znak. Deník Litoměřicka, 13. 5. 2006, SD magazín, s. 8.

- Libčeveský znak. Deník Litoměřicka, 15. 11. 2003, SD magazín, s. 8.

- Liběšický znak. Deník Litoměřicka, 1. 2. 2003, SD magazín, s. 8 (Liběšice, LT).

- Libochovické zámecké prapory. Deník Litoměřicka, 6. 9. 2003, SD magazín, s. 8.

- Libotenický znak. Deník Litoměřicka, 12. 6. 2004, SD magazín, s. 8.

- Loučná., Litoměřický deník, 24. 3. 2007, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Mariánské Radčice. Deník Litoměřicka, 9. 10. 2004, SD magazín, s.8.

- Malé Žernoseky. Deník Litoměřicka, 17. 5. 2003, Sd magazín, s. 7.

- Markvartický znak. Deník Litoměřicka, 27. 7. 2002, SD magazín, s. 8.

- Merboltický znak. Deník Litoměřicka, 30. 11. 2002, SD magazín, s. 8.

- Měděné Povrly. Deník Litoměřicka, 17. 8. 2002, SD magazín, s. 8.

- Mluvící znak. Deník Litoměřicka, 7. 9. 2002, SD magazín, s. 8 (Tisá).

- Moldavský znak. Deník Litoměřicka, 13. 9. 2003, SD magazín, s. 8.

- Nový Oldřichov. Deník Litoměřicka, 15. 2. 2003, SD magazín, s. 8.

- Obec Chotiněves. Deník Litoměřicka, 8. 4. 2006, SD magazin, s. 8.

- Obec Mlékojedy. Deník Litoměřicka, 15. 4. 2006, SD magazin, s. 8.

- Obrnický znak. Deník Litoměřicka, 15. 3. 2003, SD magazín, s. 8.

- Opočenský znak. Deník Litoměřicka, 10. 1. 2004, SD magazín, s. 8.

- Pěnčínský znak chutná po jablku. Deník Litoměřicka, 12. 4. 2003, SD magazín, s. 8.

- Píšťanský znak. Deník Litoměřicka, 15. 7. 2006, SD magazín, s. 8.

- Ploskovická zámecká korouhev. Deník Litoměřicka, 16. 8. 2003, SD magazín, s. 8.

- Pod skalami je obec Hřensko. Deník Litoměřicka, 15. 6. 2002, SD magazín, s. 8.

- Prackovický znak. Deník Litoměřicka, 11. 3. 2006, SD magazín, s. 9 (čb. vyobrazení).

- Prosečský znak. Deník Litoměřicka, 31. 7. 2004, SD magazín, s. 8.

- Přepeře. Litoměřický deník, 18. 11. 2006, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Příšovický znak. Deník Litoměřicka, 3. 7. 2004, SD magazín, s. 8.

- Raná ve znaku. Deník Litoměřicka, 14. 12. 2002, SD magazín, s. 8.

- Růžová. Litoměřický deník, 18. 6. 2007, Litoměřicko – Stopy krajem, s. 14.

- Siřejovický znak. Deník Litoměřicka, 10. 9. 2005, SD magazín, s. 8.

- Skalice u Nového Boru,.Deník Litoměřicka, 22. 2. 2003, SD magazín, s. 7.

- Spořický znak. Deník Litoměřicka, 26. 4. 2003, SD magazín, s. 8.

- Staňkovice. Deník Litoměřicka, 24. 4. 2004, SD magazín, s. 8.

- Staré Křečany. Deník Litoměřicka, 24. 9. 2005, SD magazín, s. 8.

- Stráž nad Nisou. Deník Litoměřicka, 11. 1. 2003, SD magazín, s. 8.

- Stružnický znak. Deník Litoměřicka, 5. 4. 2003, SD magazín, s. 8.

- Sulejovický znak. Deník Litoměřicka, 28. 2. 2004, SD magazín, s. 8.

- Svijanský Újezd a jeho znak. Deník Litoměřicka, 5. 6. 2004, SD magazín, s. 8.

- Svijanský znak. Deník Litoměřicka, 19. 6. 2004, SD magazín, s. 8.

- Sychrovský znak. Deník Litoměřicka, 18. 3. 2006, SD magazín s. 11 (čb. vyobrazení).

- Symbolika Hostomic. Deník Litoměřicka, 21. 12. 2002, SD magazín, s. 12.

- Telnický znak. Deník Litoměřicka, 8. 3. 2003, SD magazín, s. 8.

- Třebívlický znak. Deník Litoměřicka, 14. 9. 2002, SD magazín, s. 8.

- Tuchořický znak. Deník Litoměřicka, 20. 8. 2005, SD magazín, s. 8.

- Velká Bukovina. Deník Litoměřicka, 7. 6. 2003, SD magazín, s. 8.

- Velký Valtinov. Deník Litoměřicka, 1. 10. 2005, SD magazín, s. 8.

- Vědomický znak. Deník Litoměřicka, 6. 12. 2003, SD magazín, s. 8.

- Višňový kvítek. Deník Litoměřicka, 19. 4. 2003, SD magazín, s. 7 (Višňová).

- Vražkovský znak. Deník Litoměřicka, 14. 6. 2003, SD magazín, s. 7.

- Vrbičanský znak. Deník Litoměřicka, 14. 8. 2004, SD magazín, s. 8.

- Vrbice. Litoměřický deník, 2. 12. 2006, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Vroutek. Litoměřický deník, 10. 12. 2006, Magazín stopy krajem, s. 7.

- Vršovický znak. Deník Litoměřicka, 22. 4. 2006, SD magazín, s. 8.

- Všelibický znak. Deník Litoměřicka, 10. 5. 2003, SD magazín, s. 8.

- Výmluvné Rybniště. Deník Litoměřicka, 7. 12. 2002, SD magazín, s. 8.

- Zámecké korouhve: Sychrov. Deník Litoměřicka, 30. 8. 2003, SD magazín, s. 8.

- Znak a prapor obce Bystřany. Severočeské noviny, SD magazín, 19. - 20. 9 1998.

- Znak a vlajka Velkých Žernosek. Severočeské noviny, SD magazín, 7. - 8. 3. 1998.

- Znak Boleboře. Deník Litoměřicka, 26. 6. 2004, SD magazín, s. 8.

- Znak Cítilib. Deník Litoměřicka, 10. 6. 2006, SD magazín, s. 8.

- Znak Frýdštejna. Deník Litoměřicka, 11. 2. 2006, SD magazín, s. 7.

- Znak Hor. Jiřetína. Litoměřický deník, 7. 5. 2007, Stopy krajem, s. 40.

- Znak Chotěšova. Deník Litoměřicka, 22. 5. 2004, SD magazín, s. 8.

- Znak Jimlína. Deník Litoměřicka, 21. 2. 2004, SD magazín, s, 8.

- Znak Krásného Dvora. Deník Litoměřicka, 13. 7. 2002, SD magazín, s. 8.

- Znak Liběšic. Deník Litoměřicka, 6. 3. 2004, SD magazín, s. 8.

- Znak Libouchce. Deník Litoměřicka, 4. 1. 2003, SD magazín, s. 8.

- Znak Nezabylic. Deník Litoměřicka, 3. 8. 2002, SD magazín, s. 8.

- Znak Nového Sedla. Deník Litoměřicka, 8. 2. 2003, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Bezděz. Deník Litoměřicka, 10. 7. 2004, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Bulovka. Deník Litoměřicka, 8. 11. 2003, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Havraň. Deník Litoměřicka, 3. 9. 2005, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Hrobce. Deník Litoměřicka, 25. 6. 2005, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Hrobčice. Deník Litoměřicka, 6. 8. 2005, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Koberovy. Deník Litoměřicka, 2. 7. 2005, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Křimov. Deník Litoměřicka, 9. 7. 2005, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Libochovany. Severočeské noviny, SD magazín, 27. - 28. 6. 1998.

- Znak obce Jetřichovice. Severočeské noviny, SD magazín, 7. - 8. 2. 1998.

- Znak obce Kamýk. Severočeské noviny, SD magazín, 17. - 18. 1. 1998.

- Znak obce Kleneč. Deník Litoměřicka, 23. 7. 2005, SD magazín,  s. 8.

- Znak obce Lenešice. Severočeské noviny, SD magazín, 16. - 17. 5. 1998.

- Znak obce Lkáň. Deník Litoměřicka, 1. 7. 2006, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Lukov. Deník Litoměřicka, 8. 7. 2006, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Lužice. Deník Litoměřicka, SD magazín, 13. 3. 2004, s. 8.

- Znak obce Malíč. Severočeské noviny, 24. 5. 2003, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Málkov. Deník Litoměřicka, 20. 7. 2002, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Michalovice. Deník Litoměřicka, 1. 11. 2003, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Mříčná. Deník Litoměřicka, 29. 1. 2005, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Mšené. Deník Litoměřicka, 31. 5. 2003, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Ohníč. Deník Litoměřicka, 13. 8. 2005, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Polerady. Deník Litoměřicka, 22. 11. 2003, SD magazin, s. 8.

- Znak Postoloprt. Litoměřický deník, 9. 6. 2007, Stopy krajem, s. 28 (čb. vyobrazení).

- Znak obce Přestavlky. Deník Litoměřicka, 7. 8. 2004, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Slatina. Deník Litoměřicka, 28. 6. 2003, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Staňkovice. Severočeské noviny, SD magazín, 18. - 19. 4. 1998.

- Znak obce Vchynice. Deník Litoměřicka, 27. 5. 2006, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Vlastislav. Deník Litoměřice, 3. 6. 2006, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Vysoká Pec. Deník Litoměřicka, 8. 10. 2005, SD magazín, s. 8.

- Znak obce Žim. Deník Litoměřicka, 22. 10. 2005, SD magazín, s. 8.

- Znak Pulečného. Deník Litoměřicka, 24. 8. 2002, SD magazín, s. 5.

- Znak Račiněvsi. Deník Litoměřicka, 20. 5. 2006, SD magazín, s. 8.

- Znak Sosnové. Deník Litoměřicka, 1. 3. 2003, SD magazín, s. 8.

- Znak Vilémova. Deník

NOVINOVÉ ČLÁNKY JINÉ:

 

Vypracování článků o nových obecních znacích od jiných autorů v SD magazínu (Stopy krajem) severočeské mutace Deníku Bohemia – zde uváděno Litoměřicko, ale shodný obsah je i v jiných regionálních vydáních s přílohou SD magazín (někdy autorství textu záměrně přisouzeno obecním úřadům – pro nemožnost ztotožnění se s některými fakty ve výkladech významu užitých figur napsaných autory návrhů - jejich jména jsou uvedena v závorce za bibliografickým záznamem) – řazeno chronologicky podle data vytisknutí v SD magazínu (od ledna 2007 Magazín stopy krajem).

 

- Znak obce Sloup. Deník Litoměřicka, 31. 8. 2002, SD magazín, s. 8 (Heraldická komise při SOkA Česká Lípa).

- Libořický znak. Deník Litoměřicka, 5. 10. 2002, SD magazín, s. 8  (Josef Voleman).

- Vinařický znak. Deník Litoměřicka, 12. 10. 2002, SD magazín, s. 8  (Ing. Jaroslav Verner).

- Srdce sv. Augustina. Deník Litoměřicka, 19. 10. 2002, SD magazín, s. 12 (Líšťany, Ing. Jaroslav Verner).

- Ploskovický znak. Deník Litoměřicka, 22. 3. 2003, SD magazín, s. 7 (Václav Novák).

- Straškov-Vodochody. Deník Litoměřicka,  29. 3. 2003, SD magazín, s. 8 (Václav Novák).

- Košťanský znak. Deník Litoměřicka,  3. 5. 2003, SD magazín, s. 8  (František Pelz).

- Znak Ctiněvsi. Deník Litoměřicka,  21. 6. 2003, SD magazín, s. 8  (Václav Novák).

- Snědovický znak. Deník Litoměřicka, 12. 7. 2003, SD magazín, s. 8 (Václav Novák).

- Znak Velkých Hamrů. Deník Litoměřicka, 19. 7. 2003, SD magazín, s. 8 (Mgr. Ivan Elyjiw).

- Libědický znak. Deník Litoměřicka, 26. 7. 2003, SD magazín, s. 8 (Pavel Vrba).

- Křižanský znak. Deník Litoměřicka, 2. 8. 2003, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Moldavský znak. Deník Litoměřicka, 13. 9. 2003, SD magazín, s. 8  (Martin Tomášek).

- Znak Zabrušan. Deník Litoměřicka, 20. 9. 2003, SD magazín, s. 8  (Martin Tomášek).

- Znak města Dubí. Deník Litoměřicka, 27. 9. 2003, SD magazín, s. 12 (Boris Lacroix).

- Znak Jeníkova. Deník Litoměřicka, 4. 10. 2003, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Znak Újezdečku. Deník Litoměřicka, 11. 10. 2003, SD magazín, s. 11 (Martin Tomášek).

- Obecní znak Horní Police. Deník Litoměřicka, 18. 10. 2003, SD magazín, s. 8 (Ing. Jan Oulík).

- Zlatočerný světecký znak. Deník Litoměřicka, 25. 10. 2003, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Nová Ves v Horách. Deník Litoměřicka, 13. 12. 2003, SD magazín, s.8 (Martin Tomášek).

- Srbický znak. Deník Litoměřicka, 3. 1. 2004, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Krabčický znak. Deník Litoměřicka, 17. 1. 2004, SD magazín, s. 8   (Václav Novák).

- Český Jiřetín. Deník Litoměřicka , 24. 1. 2004, SD magazín, s. 8  (Jiří Louda).

- Znak obce Bžany. Deník Litoměřicka, 27. 3. 2004, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Měrunický znak. Deník Litoměřicka , 3. 4. 2004, SD magazín, s. 8  (Martin Tomášek).

- Proboštovský znak. Deník Litoměřicka, 20. 4. 2004, SD magazín, s. 12 (Martin Tomášek).

- Labská Stráň. Deník Litoměřicka, 28. 8. 2004, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Těchlovický znak. Deník Litoměřicka, 4. 9. 2004, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Znak obce Habrovany. Deník Litoměřicka, 11. 9. 2004, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Bělušický znak. Deník Litoměřicka, 18. 9. 2004, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Znak Doubice. Deník Litoměřicka, 25. 9. 2004, SD magazín, s. 8 (Milan Hladký).

- Horní Řasnice. Deník Litoměřicka, 2. 10. 2004, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Obec Kunratice u Cvikova. Deník Litoměřicka, 16. 10. 2004, SD magazín, s. 8 (Pavel Duchoň).

- Malé Březno. Deník Litoměřicka, 23. 10. 2004, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Znak obce Všeň. Deník Litoměřicka, 30. 10. 2004, SD magazín, s. 8 (Milan Mysliveček, Jiří Louda).

- Znak Benecka. Deník Litoměřicka, 6. 11. 2004, SD magazín, s. 8 (Miloš Gerstner, Petr Tybitancl).

- Znak obce Tatobity. Deník Litoměřicka, 13. 11. 2004, SD magazín, s. 8 (Jiří Louda).

- Znak obce Martinice. Deník Litoměřicka, 20. 11. 2004, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Levínská Olešnice. Deník Litoměřicka, 27. 11. 2004, SD magazín, s. 8 (Zdeněk Linhart).

- Znak Studence. Deník Litoměřicka, 4. 12. 2004, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak obce Poniklá. Deník Litoměřicka, 11. 12. 2004, SD magazín, s. 8 (Zdeněk Linhart).

- Znak obce Bozkov. Deník Litoměřicka, 8. 1. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Nová Ves nad Popelkou. Deník Litoměřicka, 15. 1. 2005, SD magazín, s. 8 (Zdeněk Velebný).

- Roztoky u Jilemnice. Deník Litoměřicka, 22. 1. 2005, SD magazín, s. 8 (Zdeněk Velebný).

- Znak obce Černousy. Deník Litoměřicka, 5. 2. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak Horních Habartic. Deník Litoměřicka, 19. 2. 2005, SD magazín, s. 8 (Michal Fiala).

- Znak Lázně Libverda. Deník Litoměřicka, 26. 2. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak obce Patokryje. Deník Litoměřicka, 5. 3. 2005, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Dětřichovický znak. Deník Litoměřicka, 19. 3. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak Horní Branné. Deník Litoměřicka, 26. 3. 2005, SD magazín, s. 8 (Jiří Louda zVrchlabí).

- Znak obce Kruh. Deník Litoměřicka, 2. 4. 2005, SD magazín, s. 8 (Zdeněk Velebný).

- Znak obce Ktová. Deník Litoměřicka, 9. 4. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak obce Lišnice. Deník Litoměřicka, 16. 4. 2005, SD magazín, s. 8 (Zdeněk Velebný).

- Horní Řasnice (sic! Dolní…, oprava 21. 5. 2005). Deník Litoměřicka, 30. 4. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Malšovický znak. Deník Litoměřicka, 14. 5. 2005, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Pertoltický znak. Deník Litoměřicka, 21. 5. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Obec Pertoltice pod Ralskem. Deník Litoměřicka, 28. 5. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak obce Petrohrad. Deník Litoměřicka, 4. 6. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Petrovický znak. Deník Litoměřicka, 11. 6. 2005, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Znak Třebušína. Deník Litoměřicka, 18. 6. 2005, SD magazín, s. 8 (Václav Krůta).

- Hamr na Jezeře. Deník Litoměřicka, 16. 7. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak Tuhaně. Deník Litoměřicka, 27. 8. 2005, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Deštnický znak. Deník Litoměřicka, 29. 10. 2005, SD magazín, s. 8 (Josef Voleman).

- Syřenovský znak. Deník Litoměřicka, 5. 11. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Hirsch).

- Znak Chotyně. Deník Litoměřicka, 12. 11. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Oldřichov v Hájích. Deník Litoměřicka, 19. 11. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak Ralska. Deník Litoměřicka, 26. 11. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak obce Bělá. Deník Litoměřicka, 3. 12. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Hirsch).

- Bohatický znak. Deník Litoměřicka, 10. 12. 2005, SD magazín, s. 8 (Miroslav Sovadina).

- Znak obce Chlum. Deník Litoměřicka, 7. 1. 2006, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak Janova Dolu. Deník Litoměřicka, 14. 1. 2006, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak Nové Vsi. Deník Litoměřicka, 21. 1. 2006, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak obce Mnetěš. Deník Litoměřicka, 28. 1. 2006, SD magazín, s. 10 (Václav Novák).

- Žabovřesky nad Ohří. Deník Litoměřicka, 4. 2. 2006, SD magazín, s. 10 (Václav Novák).

- Znak obce Rádlo. Deník Litoměřicka, 18. 2. 2006, SD magazín, s. 8 (Michal Fiala).

- Skalka u Doks. Deník Litoměřicka, 25. 2. 2006, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Želenický znak. Deník Litoměřicka, 4. 3. 2006, SD magazín, s. 8 (Martin Tomášek).

- Víchová u Semil. Deník Litoměřicka, 22. 7. 2006, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak Zásady. Deník Litoměřicka, 29. 7. 2006, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Zlatá Olešnice. Deník Litoměřicka. 5. 8. 2006, SD magazín, s. 8 (Kamila Housová Mizerová).

- Znak Košťálova. Deník Litoměřicka, 12. 8. 2006, SD magazín, s. 8 (Miroslav Hirsch).

- Znak Lipové. Deník Litoměřicka, 19. 8. 2006, SD magazín, s. 8 (Milan Hladký-Stein).

- Obec Travčice. Deník Litoměřicka, 26. 8. 2006, SD magazín, s. 8 (Michal Fiala).

- Obec Vrchovany. Deník Litoměřicka, 2. 9. 2006, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Znak obce Desná. Deník Litoměřicka, 9. 9. 2006, SD magazín, s. 8 (Mgr. Jan Tejkal).

- Znak obce Paceřice. Deník Litoměřicka, 16. 9. 2006, SD magazín, s. 8 (Miroslav Pavlů).

- Plavy. Litoměřický deník, 23. 9. 2006, Magazín stopy krajem, s. 8 (Kamila Housová Mizerová).

- Dobříň. Litoměřický deník, 30. 9. 2006, Magazín stopy krajem, s. 8 (Miroslav Kvintus, Peter Blažej, Martina Mončeková).

- Rokle. Litoměřický deník, 7. 10. 2006, Magazín stopy krajem, s. 8 (Karel Chobot).

- Rtyně nad Bílinou. Litoměřický deník, 14. 10. 2006, Magazín stopy krajem, s. 8 (Martin Tomášek).

- Bílence. Litoměřický deník, 17. 12. 2006, Magazín stopy krajem, s. 7 (Karel Chobot).

- Horka u Staré Paky. Litoměřický deník, 23. 12. 2006, Magazín venkov, s. 8 (Mgr. Jan Tejkal).

- Novosedlice. Litoměřický deník, 30. 12. 2006, Magazín stopy krajem, s. 8 (Martin Tomášek).

- Pěnčín. Litoměřický děník, 6. 1. 2007, Magazín stopy krajem, s. 8 (Vladimír Novotný).

- Přestanov. Litoměřický deník, 13. 1. 2007, Magazín stopy krajem, s. 8 (Martin Tomášek).

- Zahrádky. Litoměřický deník, 20. 1. 2007, Magazín stopy krajem , s. 8 (Martin Tomášek).

 

NOVINOVÉ ČLÁNKY O MĚSTSKÝCH ZNACÍCH:

 

- Holany. Litoměřický deník, 31. 3. 2007, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Chřibská. Deník Litoměřicka, 3. 2. 2007, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Ledvice. Litoměřický deník, 10. 3. 2007, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Osečná. Litoměřický deník, 3. 3. 2007, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Panenský Týnec. Litoměřický deník, 17. 3. 2007, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Ročov. Litoměřický deník, 24. 2. 2007, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Verneřice. Litoměřický deník 17. 2. 2007, Magazín stopy krajem, s. 8.

- Znak Kryr. Litoměřický deník, 19. 5. 2007, Stopy krajem, s. 40.

- Znak Levína. Litoměřický deník, 12. 5. 2007. Stopy krajem, s. 40.

- Znak města Slavětína. Litoměřický deník, 14. 4. 2007, Stopy krajem, s. 22 (čb. vyobrazení).

- Znak Nepomyšle. Litoměřický deník, 28. 4. 2007, Stopy krajem, s. 40

- Znak Výsluní. Litoměřický deník, 26. 5. 2007, Stopy krajem, s. 23.

 

RECENZE:

 

- Appuhn, Horst: Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605. Dortmund 1988, 2. vydání 1989. In: Heraldika a genealogie, roč. XXVI, č. 2, Praha 1993.

- Augustin, Josef: Česká republika v symbolech, znacích a erbech poslední dekády 20. století první novodobé České státnosti měst a obcí. Sokolov 1997. In: S´98 veřejná správa, týdeník vlády České republiky, č. 25, Praha 1998; Heraldika a genealogie,  č. 3-4, roč. XXXI, Praha 1998.

- Augustin, Josef: Velká encyklopedie měst a obcí ČR. Arbor Sokolov 2001. In: Veřejná správa, č. 14/2002, s. 22 – 23; Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, roč. XXII, č. 1/2002, Praha 2002, s. 36 - 41.

- Bahn, Peter: Familienforschung und Wappenkunde. Niederhausen a. d. T. 1990. In: Heraldika a genealogie, roč. XXV, č. 1, Praha 1993.

- Die Bibliophilen Taschenbücher, Harenberg Edition Dortmund. In: Heraldika a genealogie, roč. XXVII, č. 2, Praha 1994.

- Galbreath, Donald Lindsay - Jéquier, Léon: Handbuch der Heraldik. München 1989. In: Heraldika a genealogie, roč. XXVI, č. 2, Praha 1993.

-  Horák, Tomáš: Výtvarní umělci, umělečtí řemeslníci a výrobci hudebních nástrojů v Litoměřicích 16. – 19. století. Nakladatelství OSWALD 2007. In: Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, č. 3/2009, roč. XXIX, Praha 2007, s. 84 – 85. 

- Kilián, Jan: Historické náhrobníky a epitafy Mělnicka. Mělník 2004. In: Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, roč. XXV, č. 1/2005, Praha 2005, s. 55 – 59; Vlastivědný sborník Kralupska, Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, XII. Ročník, číslo 1/2005, Kralupy nad Vltavou 2005, s. 132 – 135.

- Klauser, Heinrich: Lexikon deutscher Herrscher und Fürstenhauser. 2. vydání Salzburg 1984. In: Heraldika a genealogie, roč. XXV, č. 1, Praha 1993.

- Kritické poznámky k článku Městské znaky na Mělnicku I. (Řada, Vlastimil: Městské znaky na Mělnicku I., Vlastivědný sborník Kralupska 2005/1). In: Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, roč. XXVII, č. 1/2007, Praha 2007, s. 83 – 89.

- Maděra, Ferdinand: Heraldické a nápisové památky Chomutovska. Chomutov 2003. In: Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, roč. XXIII, č. 4/2003, Praha 2003, s. 31 – 37.

- Maděra, Ferdinand: Heraldické památky regionu Teplice, Teplice 2001. In: Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, roč. XXII, č. 1/2002, Praha 2002, s. 41 – 45.

- Neubecker, Ottfried: Heraldik, Wappen - Ihr Ursprung, Sinn und Wert. Augsburg 1990. In: Heraldika a genealogie, roč. XXV, č. 1, Praha 1993.

- Kulhavá Zdeňka, Erbovní památky Novoměstska, Nakladatelství ILSA, Praha 2012. Webové stránky Heraldická terminologická konvence, Zpravodaj HTK 2012/1.

- Recenze katalogu Po stopách šlechtického rodu Notthafftů – Notthaffti v Čechách a v Bavorsku. Kolektiv autorů, editoři Karel Halla, Volker Dittmar, Po stopách šlechtického rodu Notthafftů – Notthaffti v Čechách a v Bavorsku; Auf den Spuren eines Adelsgeschlechts – Die Notthaffte in Böhmen und Bayern. Katalog ke stejnojmenné výstavě v Krajském muzeu Cheb a v Muzeu Chebska v Marktredwitz. Cheb 2006. In: Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, roč. XXVII, č. 3/2007, Praha 2007, s. 87 – 92.

- Pohanka, Henry Camillo: Heraldika v souvislostech, Agentura Pankrác s. r. o., Praha 213; Genealogické a heraldické listy, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, roč. XXXIV, č. 2/2014, Praha 2014, s. 92 – 106.

- Schöller, Eugen: Fränkische Wappen erzählen Geschichte und Geschichten, Neustadt a. d. A. 1992. In: Heraldika a genealogie, roč. XXVII, č. 3 - 4, Praha 1994.

- Ströhl, Hugo Gerard: Wappen und Flaggen des Deutschen Reiches und seiner Bundesstaaten (1871 - 1918). 2. vydání, Dortmund 1979. In: Heraldika a genealogie, roč. XXVI, č. 2, Praha 1993.

- Volborth, Carl Alexander v.: Heraldik - Eine Einführung in die Welt der Wappen. 2. vydání Stuttgard, Zürich 1992. In: Heraldika a genealogie, roč. XXVII, č. 3 - 4, Praha 1994. 

 

PŘEDNÁŠKY:  

 

1985 - Erb knížat z Rohanu, Heraldika, pobočka České numismatické společnosti, Praha.

1986 - Heraldika a heraldické památky v Děčíně, Klub přátel historie, Děčín.

1988 - Heraldika a heraldické památky zámku Libochovice, Státní zámek Libochovice.

1989 - Heraldické památky zámku Libochovice, Heraldika, pobočka České numismatické společnosti, Praha.

1994 - Heraldická výzdoba arkád zámku Moravský Krumlov, Heraldická společnost, Praha.

1994 - Heraldická výzdoba velkého hodovního sálu na zámku v Telči, Heraldická společnost, Praha.

1997 - Heraldické památky na Děčínsku a Šluknovsku, Amici Decini, Děčín.

1998 - Obecní znaky na okrese Děčín, Klub přátel Českého Švýcarska, Jetřichovice.

1998 - Znak města Loun, Spolek rodáků a přátel města Loun a okolí v Praze, Praha.

1999 - Heraldika, Městská knihovna, Roudnice nad Labem.

1999 - Heraldika, Městské kulturní středisko, Libčice nad Vltavou.

2000, 23. 3. - Nejvyšší číšník Království českého v rodě pánů z Vartenberka, Heraldická společnost, Praha.

2000, 25. 3.  - Valdštejnové, Chebské muzeum.

2000, 24. 10 - Počátky rodu Valdštejnů, Chebské muzeum.

2000, 28. 11. - Šlechtická heraldika, Chebské muzeum.

2001, 27. 3. - Šlechtická a občanská genealogie, Chebské muzeum.

2001, 12. 5. - Z historie obce, OÚ Jenčice.

2001, 18. 6. - O obecním znaku, OÚ Milín.

2001, 23. 6. - O obecních symbolech, OÚ Novosedly nad Nežárkou, Setkání rodáků.

2001, 8. 9. - O obecních symbolech, OÚ Tmaň, Mimořádné slavnostní zasedání OZ k udělení obecního znaku a praporu.

2001, 13. 9. - Městské a obecní znaky, přednáška pro kronikáře a představitele obcí Chebska, Státní okresní archiv Cheb a Chebské muzeum.

2001, 13. 9. - Městské a obecní znaky, Chebské muzeum.

2003, 8. 4. – Městský znak a prapor, MÚ Nová Bystřice.

2004, 20. 10. – Znaky a vlajky měst a obcí ve vztahu k zákonům a praxi, seminář pro kronikáře a představitele obcí, pořádal Krajský úřad Karlovarského kraje, Sokolov zámek.

2005, 1. 4. – K historii obce Hradešín, přednáška na ustavující schůzi Sdružení pro obnovu vesnice Hradešín.

2007, 24. 5. – Obecní znaky na Roudnicku, Městská knihovna v Roudnici nad Labem.

2008, 16. 1. – Znak a vlajka města Unhoště, Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti.

2009, 14. 10. – Lobkowiczové, Městská knihovna v Roudnici nad Labem.

2010, 9. 3. – Obecní znaky na Roudnicku, Městská knihovna v Roudnici nad Labem.

2010, 19. 3. – Obecní znaky na Litoměřicku, Vlastivědný spolek Říp, Roudnice nad Labem.

2010, 24. 3. – Z historie Lovosicka – historičtí vlastníci Lovosic, Občanské sdružení pro městské muzeum, Lovosice.

2010, 28. 4. – Komunální heraldika okresu Litoměřice, Občanské sdružení pro městské muzeum, Lovosice.

2010, 26. 5. – Obec Nové Dvory - Z historie obce Nové Dvory, Chvalína, kláštera v Doksanech a zaniklé vsi Mury.

2011, 18. 2. – Podsedice, základní škola – přednáška o tvorbě nových obecních znaků.

2013, 17. 9. – Hrádek nad Nisou – přednáška o městském znaku.

2015, 29. 4. – Mysliboř – přednáška o návrzích obecního znaku a vlajky.

2016, 13. 4. – Společnost pro rozvoj Humpolecka – přednáška o tvorbě obecních znaků pro žáky 6. tříd v Základní škole Hálkova v Humpolci.

2016 . 4. 5. - Společnost pro rozvoj Humpolecka – přednáška o tvorbě obecních znaků pro žáky 2. stupně v Základní škole v Senožatech.

2016, 25. 10. – Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem – Znak augustiniánů kanovníků v Roudnici.

2018, 6. 6. - Erb knížat z Lobkowicz – nové vysvětlení, Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem.

2018, 28. 11. – Juan Caramuel z Lobkovic, Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem.

2019, 21. 6. – Zlatá – přednáška k návrhům obecního znaku a vlajky.

2019, 5. 12. - Cheb - přednáška na semináři kronikářů Karlovarského kraje o historických městských a nových obecních znacích.

 

NÁVRHY MĚSTSKÝCH  A OBECNÍCH ZNAKŮ A PRAPORŮ:

 

(Z = znak; P = prapor)

– Roční datum v úvodu zápisů je rokem vyhotovení kresebné podoby obecních symbolů a odevzdání obci.

 

1993 - Kamýk (LT) Z+P - rozhodnutí o udělení 2. 9. 1994, uděleno 16. 9. 1994

 

1996 - Praskolesy (BE) Z - rozhodnutí o udělení 7. 5. 1997, uděleno 18. 11. 1997,

                                     P -  rozhodnutí o udělení 19. 5. 1998, uděleno 4. 6. 1998                                        

         - Rumburk (DC) P - 1998 neschválen městským zastupitelstvem

 

1997 - Jetřichovice (DC) Z+P - rozhodnutí o udělení 17. 9. 1997, uděleno 1. 12. 1997

         - Lenešice (LN) Z+P - rozhodnutí o udělení 17. 9. 1997, uděleno 1. 12. 1997

         - Staňkovice (LN) Z+P - rozhodnutí o udělení 17. 9. 1997, uděleno 1. 12. 1997

         - Velké Žernoseky (LT) Z+P - rozhodnutí o udělení 17. 9. 1997, uděleno 1. 12. 1997

         - Brozany nad Ohří (LT) Z+P - schváleno 7. 1. 1998, uděleno 4. 6. 1998

         - Libochovany (LT) Z+P - rozhodnutí o udělení 19. 2. 1998, uděleno 9. 3. 1998

         - Liběšice (LT) Z+P - schváleno 25. 5. 1999, uděleno 12. 7. 1999

         - Bečov (MO) Z+P - rozhodnutí o udělení 19. 2. 1998, uděleno 9. 3. 1998

         - Bystřany (TP) Z+P - schváleno 8. 4. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Žitenice (LT) Z+P – schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

         - Markvartice (DC) Z+P - schváleno 8. 4. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Vilémov (DC) Z+P - schváleno 8. 4. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Čížkovice (LT) Z+P - schváleno 14. 10. 1998, uděleno 14. 12. 1998

         - Povrly (UL) Z+P - schváleno 8. 4. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Třebívlice (LT) Z+P - schváleno 8. 4. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Jílové (DC) Z+P - schváleno 8. 4. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Chotětov (MB) Z+P - schváleno 8. 4. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Klášter Hradiště nad Jizerou (MB) Z+P - schváleno 8. 4. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Kokořín (ME) Z+P - schváleno 8. 4. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Krásný Dvůr (LN) Z+P - schváleno 8. 4. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Korozluky (MO) Z+P - schváleno 8. 4. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Bezno (MB) Z+P - schváleno 14. 10. 1998, uděleno 14. 12. 1998

         - Jiřetín pod Bukovou (JN) Z+P - schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Líbeznice (PH) Z+P - schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Tisá (UL) Z - schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998,

                           P - schváleno 14. 10. 1998, uděleno 14. 12. 1998

         - Málkov (CV) Z+P - schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

 

1998 - Bílý Kostel nad Nisou (LB) Z+P - schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Lubná (RA) Z+P - schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Nezabylice (CV) Z+P - schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Hřensko (DC) Z+P - schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Bořanovice (PH) Z+P - schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Varnsdorf (DC) P - schváleno 8. 4. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Pulečný (JN) Z+P - schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Chrášťany (RA) Z+P - schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Peruc (LN) - P schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Noviny pod Ralskem (CL) Z+P - schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

         - Hora Svatého Šebestiána (CV) - P schváleno 25. 11. 1998, uděleno 16. 2. 1999

         - Homole u Panny (UL) Z+P - schváleno 14. 10. 1998, uděleno 14. 12. 1998

         - Louny (LN) P - schváleno 25. 11. 1998, uděleno 16. 2. 1999

         - Brniště (CL) Z+P - schváleno 14. 10. 1998, uděleno 14. 12. 1998

         - Nové Sedlo (LN) Z+P - schváleno 25. 5. 1999, uděleno 12. 7. 1999

         - Josefův Důl (JN) Z+P - schváleno 25. 11. 1998, uděleno 16. 2. 1999

         - Droužkovice (CV) Z+P - schváleno 14. 10. 1998, uděleno 14. 12. 1998

         - Kropáčova Vrutice (MB) Z+P - schváleno 25. 11. 1998, uděleno 16. 2. 1999

         - Merboltice (DC) Z+P - schváleno 25. 11. 1998, uděleno 16. 2. 1999

         - Raná (LN) Z+P - schváleno 25. 11. 1998, uděleno 16. 2. 1999

         - Česká Kamenice (DC) P - schváleno 7. 4. 1999, uděleno 25. 5. 1999

         - Rybniště (DC) Z+P - schváleno 25. 11. 1998, uděleno 16. 2. 1999

         - Veleň (PH) Z+P - schváleno 25. 5. 1999, uděleno 12. 7. 1999

         - Libouchec (UL) Z+P - schváleno 7. 4. 1999, uděleno 25. 5. 1999

         - Káraný (PH) Z+P - schváleno 7. 4. 1999, uděleno 25. 5. 1999

         - Stráž nad Nisou (LB) Z+P - schváleno 7. 4. 1999, uděleno 25. 5. 1999

 

1999 - Chodouny (LT) P a grafická úprava znaku - schváleno 7. 4. 1999, uděleno 25. 5. 1999

         - Obrnice (MO) Z+P - schváleno 27. 10. 1999, uděleno 6. 12. 1999

         - Hostomice (TP) Z+P - schváleno 7. 4. 1999, uděleno 25. 5. 1999

         - Jindřichovice pod Smrkem (LB) Z+P - schváleno 25. 5. 1999, uděleno 12. 7. 1999

         - Rynholec (RA) P a grafická úprava znaku - schváleno 7. 4. 1999, uděleno 25. 5. 1999

         - Nový Oldřichov (CL) Z+P - schváleno 25. 5. 1999, uděleno 12. 7. 1999

         - Červený Újezd (PZ) Z+P - schváleno 27. 10. 1999, uděleno 6. 12. 1999

         - Dolní Zálezly (UL) Z+P - schváleno 25. 5. 1999, uděleno 12. 7. 1999

         - Skalice u České Lípy (CL) Z+P - schváleno 25. 5. 1999, uděleno 12. 7. 1999

         - Telnice (UL) Z+P - schváleno 25. 5. 1999, uděleno 12. 7. 1999

         - Sosnová (CL) Z+P - schváleno 25. 5. 1999, uděleno 12. 7. 1999

         - Vodochody (PH) Z+P - schváleno 25. 5. 1999, uděleno 12. 7. 1999

         - Stružnice (CL) Z+P - schváleno 27. 10. 1999, uděleno 6. 12. 1999

         - Šanov (RA) Z+P - schváleno 27. 10. 1999, uděleno 6. 12. 1999

         - Jíloviště (PZ) Z+P - schváleno 27. 10. 1999, uděleno 6. 12. 1999

         - Bohušovice nad Ohří (LT) P - schváleno 27. 10. 1999, uděleno 6. 12. 1999

         - Úštěk (LT) P - schváleno 5. 1. 2000, uděleno 28. 2. 2000

         - Spořice (CV) Z+P - schváleno 5. 1. 2000, uděleno 28. 2. 2000

         - Dobrovice (MB) P - schváleno 5. 1. 2000, uděleno 28. 2. 2000

         - Pěnčín (LB) Z+P - schváleno 5. 1. 2000, uděleno 28. 2. 2000

         - Višňová (LB) Z+P - schváleno 5. 1. 2000, uděleno 28. 2. 2000

         - Lásenice (JH) Z+P - schváleno 31. 5. 2000, uděleno 13. 11. 2000

         - Duchcov (TP) P -  schváleno 19. 4. 2000, uděleno 20. 6. 2000

         - Všelibice (LB) Z+P - schváleno 16. 2. 2000, uděleno 20. 4. 2000

         - Tuchoměřice (PZ) Z+P - schváleno 16. 2. 2000, uděleno 20. 4. 2000

         - Malíč (LT) Z+P - schváleno 19. 4. 2000, uděleno 20. 6. 2000

         - Malé Žernoseky (LT) Z+P - schváleno 19. 4. 2000, uděleno 20. 6. 2000

         - Loděnice (BE) P a grafická úprava znaku - schváleno 14. 2. 2001, uděleno 7. 5. 2001

         - Číměř (JH) P - schváleno 1. 11. 2000, uděleno 18. 12. 2000

         - Hluboš (PB) Z+P - schváleno 18. 4. 2001, uděleno 4. 6. 2001

         - Mšené-lázně (LT) Z+P - schváleno 31. 5. 2000, uděleno 13. 11. 2000

         - Vražkov (LT) Z+P -schváleno 31. 5. 2000, uděleno 13. 11. 2000

 

2000 - Velká Bukovina (DC) Z+P -schváleno 31. 5. 2000, uděleno 13. 11. 2000

         - Ratiboř (JH) Z+P - schváleno 1. 11. 2000, uděleno 18. 12. 2000

         - Libčice nad Vltavou (PZ) P - schváleno 1. 11. 2000, uděleno 18. 12. 2000

         - Chyšky (PI) Z+P - schváleno 1. 11. 2000, uděleno 18. 12. 2000

         - Zápy (PH) Z+P - schváleno 1. 11. 2000, uděleno 18. 12. 2000

         - Tmaň (BE) Z+P - schváleno 1. 11. 2000, uděleno 18. 12. 2000

         - Nový Knín (PB) P - schváleno 22. 11. 2000, uděleno 14. 2. 2001

         - Stráž pod Ralskem (CL) P - 22. 11. 2000, uděleno 14. 2. 2001

         - Pchery (KL) Z+P - schváleno 22. 11. 2000, uděleno 14. 2. 2001

         - Michalovice (LT) Z+P - schváleno 22. 11. 2000, uděleno 14. 2. 2001

         - Opatovice nad Labem (PU) Z+P - schváleno 14. 2. 2001, uděleno 7. 5. 2001

         - Komárov (BE) P - schváleno 14. 2. 2001, uděleno 7. 5. 2001

         - Polerady (MO) Z+P - schváleno 14. 2. 2001, uděleno 7. 5. 2001

         - Chrustenice (BE) Z+P - schváleno 14. 2. 2001, uděleno 7. 5. 2001

         - Libčeves (LN) Z+P - schváleno 14. 2. 2001, uděleno 7. 5. 2001

         - Velká Hleďsebe (CH) P a grafická úprava znaku - schváleno 1. 11. 2000, uděleno 18.

           12. 2000

         - Vědomice (LT) Z+P - schváleno 14. 2. 2001, uděleno 7. 5. 2001

         - Terezín (LT) P - schváleno 14. 2. 2001, uděleno 7. 5. 2001

         - Tanvald (JN) P - schváleno 14. 2. 2001, uděleno 7. 5. 2001

         - Třebestovice (NB) Z+P - schváleno 14. 2. 2001, uděleno 7. 5. 2001

         - Hovorčovice (PH) Z+P - schváleno 30. 5. 2001, uděleno 14. 8. 2001

         - Bulovka (LB) Z+P - schváleno 14. 2. 2001, uděleno 7. 5. 2001

         - Žákava (PJ) Z+P - schváleno 18. 4. 2001, uděleno 4. 6. 2001

         - Dobřichov (KO) Z+P - schváleno 30. 5. 2001, uděleno14. 8. 2001

         - Chlumčany (PJ) Z+P - schváleno 22. 11. 2000, uděleno 14. 2. 2001

         - Lipník (MB) Z+P - schváleno 18. 4. 2001, uděleno 4. 6. 2001

         - Čeperka (PU) Z+P – schváleno 12. 12. 2001, uděleno 25. 2. 2002

         - Radim (KO) P a grafická úprava znaku - schváleno 18. 4. 2001, uděleno 4. 6. 2001

         - Drmoul (CH) Z+P - schváleno 30. 5. 2001, uděleno14. 8. 2001

         - Kojetice (PH) Z+P – schváleno 31. 10. 2001, uděleno 21. 1. 2002

         - Opočno (LN) Z+P - schváleno 30. 5. 2001, uděleno 14. 8. 2001

         - Bělá pod Bezdězem (MB) P - schváleno 30. 5. 2001, uděleno14. 8. 2001

         - Novosedly nad Nežárkou (JH) Z+P – schváleno 19. 9. 2001, uděleno 19. 11. 2001

         - Polště (JH) Z+P - schváleno 23. 10. 2002, uděleno 9. 1. 2003

         - Dobříš (PB) P - schváleno 19. 9. 2001, 19. 11. 2001

         - Albrechtice nad Vltavou (PI) Z+P - schváleno 19. 9. 2001, 19. 11. 2001

         - Dolní Ředice (PU) Z+P - schváleno 19. 9. 2001, 19. 11. 2001

         - Soběslav (TA) P - schváleno 1. 11. 2000, uděleno 18. 12. 2000

         - Tři Sekery (CH) P a grafická úprava znaku - schváleno 30. 5. 2001, uděleno14. 8. 2001

 

2001 - Šťáhlavy (PJ) Z+P – schváleno 12. 12. 2001, uděleno 25. 2. 2002

         - Kamenický Šenov (CL) P - schváleno 12. 12. 2001, uděleno 25. 2. 2002

         - Dolany (PZ) Z+P - schváleno 31. 10. 2001, uděleno 21. 1. 2002

         - Jarošov nad Nežárkou (JH) Z+P – schváleno 12. 12. 2001, uděleno 25. 2. 2002

         - Skorkov (MB) Z+P - schváleno 31. 10. 2001, uděleno 21. 1. 2002

         - Mnichov (CH) P - schváleno 12. 12. 2001, uděleno 25. 2. 2002

         - Mšeno (ME) grafická úprava Z+P - schváleno 12. 12. 2001, uděleno 25. 2. 2002

         - Blatno (LN) Z+P – schváleno 12. 12. 2001, uděleno 25. 2. 2002

         - Olbramov (TC) Z+P (Olbramov-Zádub Z+P, Olbramov-Kořen Z+P) - schváleno 12. 12.

            2001, uděleno 25. 2. 2002         

         - Mníšek (LB) Z+P - schváleno 12. 12. 2001, uděleno 25. 2. 2002

         - Lodhéřov (JH) Z+P - schváleno 12. 12. 2001, uděleno 25. 2. 2002

         - Krásná Lípa (DC) P - schváleno 13. 2. 2002, uděleno 22. 4. 2002

         - Zdechovice (PU) Z+P - schváleno 12. 12. 2001, uděleno 25. 2. 2002

         - Libá (CH) Z+P  - schváleno 12. 12. 2001, uděleno 22. 4. 2002

         - Jimlín (LN) Z+P (Jimlín-Zeměchy Z+P) – schváleno 13. 2. 2002, uděleno 22. 4. 2002

         - Okrouhlá (CH) Z+P - schváleno 13. 2. 2002, uděleno 22. 4. 2002

         - Pec pod Sněžkou (TU) Z+P - schváleno 13. 2. 2002, uděleno 22. 4. 2002

         - Jenčice (LT) Z+P - schváleno 13. 2. 2002, uděleno 22. 4. 2002

         - Stráž nad Ohří (KV) Z+P - schváleno 13. 2. 2002, uděleno 22. 4. 2002

         - Benešov nad Ploučnicí (DC) P - schváleno 13. 2. 2002, uděleno 22. 4. 2002

         - Kralupy nad Vltavou (ME) P – schváleno 13. 2. 2002, uděleno 22. 4. 2002

         - Lužice (MO) Z+P – schváleno 27. 3. 2002, uděleno 14. 5. 2002

         - Ledčice (ME) Z+P - schváleno 27. 3. 2002, uděleno 14. 5. 2002

         - Hazlov (CH) Z+P - schváleno 27. 3. 2002, uděleno 14. 5. 2002

         - Milín (PB) P - schváleno 27. 3. 2002, uděleno 14. 5. 2002

         - Litoměřice (LT) P - schváleno 12. 12. 2001, uděleno 25. 2. 2002

         - Sulejovice (LT) Z+P - schváleno 13. 2. 2002, uděleno 22. 4. 2002

- Liběšice (LN) Z+P - schváleno 13. 2. 2002, uděleno 22. 4. 2002

- Heřmanova Huť (PS) Z+P - schváleno 27. 3. 2002, uděleno 14. 5. 2002

- Libiš (ME) Z+P - schváleno 13. 2. 2002, uděleno 22. 4. 2002

- Štětí (LT) P - schváleno 27. 3. 2002, uděleno 14. 5. 2002

- Horní Podluží (DC) Z+P – schváleno 23. 10. 2002, uděleno 9. 1. 2003

- Chřibská (DC) P - schváleno 23. 10. 2002, uděleno 9. 1. 2003

- Přezletice (PH) Z+P – schváleno 12. 11. 2002, uděleno 13. 2. 2003

- Svijanský Újezd (LB) Z+P – schváleno 12. 11. 2002, uděleno 13. 2. 2003

 

2002 - Odrava (CH) Z+P – schváleno 12. 11. 2002, uděleno 13. 2. 2003

- Dolní Podluží (DC) Z+P – schváleno 12. 11. 2002, uděleno 13. 2. 2003

- Braňany (MO) Z+P – schváleno 12. 11. 2002, uděleno 13. 2. 2003

- Kynšperk nad Ohří (SO) P - schváleno 27. 3. 2002, uděleno 14. 5. 2002

- Hýskov (BE) Z+P - schváleno 27. 3. 2002, uděleno 14. 5. 2002

- Mříčná (SM) Z+P – schváleno 12. 11. 2002, uděleno 13. 2. 2003

- Větrušice (PH) Z+P - schváleno 23. 10. 2002, uděleno 9. 1. 2003

- Lubenec (LN) P – schváleno 12. 11. 2002, uděleno 13. 2. 2003

- Chotutice (KO) Z+P – schváleno 12. 11. 2002, uděleno 13. 2. 2003

- Chotěšov (LT) Z+P – schváleno 12. 11. 2002, uděleno 13. 2. 2003

- Cerhenice (KO) P – schváleno12. 2. 2002, uděleno 6. 6. 2003

- Hradištko (PZ) Z+P - schváleno 12. 11. 2002, uděleno 13. 2. 2003

- Libotenice (LT) Z+P – schváleno12. 2. 2002, uděleno 6. 6. 2003

- Staňkovice (LT) Z+P – schváleno 23. 10. 2002, uděleno 9. 1. 2003

- Sudoměřice u Bechyně (TA) Z+P – schváleno12. 2. 2002, uděleno 6. 6. 2003

- Teplá (KV) P – schváleno  12. 11. 2002, uděleno 13. 2. 2003

- Jiřetín pod Jedlovou (DC) P – schváleno 12. 2. 2002, uděleno 6. 6. 2003

- Svijany (LB) Z+P – schváleno 12. 2. 2002, uděleno 6. 6. 2003

- Vráž (BE) Z+P – schváleno 12. 2. 2002, uděleno 6. 6. 2003

- Vraňany (ME) Z+P - schváleno 23. 10. 2002, uděleno 9. 1. 2003

- Vítězná (TU) Z+P - schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Chvaletice (PU) P – schváleno16. 4. 2003, uděleno 19. 6. 2003

- Horní Pěna (JH) Z+P – schváleno16. 4. 2003, uděleno 19. 6. 2003

- Příšovice (LB) Z+P – schváleno16. 4. 2003, uděleno 19. 6. 2003

- Počepice (PB) Z+P – schváleno16. 4. 2003, uděleno 19. 6. 2003

- Kovanice (NB) Z+P – schváleno16. 4. 2003, uděleno 19. 6. 2003

- Libochovice (LT) P – schváleno 16. 4. 2003, uděleno 19. 6. 2003

- Stará Voda (CH) Z+P - schváleno 17. 9. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Písečné (JH) Z+P - schváleno 16. 4. 2003, uděleno 19. 6. 2003

- Proseč pod Ještědem (LB) Z+P - schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Boleboř (CV) Z+P – schváleno16. 4. 2003, uděleno 19. 6. 2003

- Nová Včelnice (JH) P - schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Bukovina u Čisté (SM) Z+P - schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Vrdy (KH) Z+P - schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Stašov (BE) Z+P - schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Plavsko (JH) Z+P - schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Josefův Důl (MB) Z+P – schváleno 12. 2. 2003, uděleno 6. 6. 2003

- Merklín (KV) Z+P - schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Háj u Duchcova (TP) Z+P – schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Zbuzany (PZ) Z+P – schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

 

2003 - Zálezlice (ME) Z+P – schváleno16. 4. 2003, uděleno 19. 6. 2003

- Kojice (PU) Z+P – schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Přestavlky (LT) Z+P – schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Chotiměř (LT) Z+P – schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Vrbičany (LT) Z+P – schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Vrbice (KV) Z+P - schváleno 17. 9. 2003, uděleno 5. 2. 2004

- Uhlířské Janovice (KH) P – schváleno 17. 9. 2003, uděleno 5. 2. 2004

- Hlavenec (MB) Z+P – schváleno 17. 9. 2003, uděleno 5. 2. 2004

- Zdiby (PH) Z+P – schváleno 17. 9. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Miřetice (CR) Z+P – schváleno 17. 9. 2003, uděleno 5. 2. 2004

- Koberovy (JN) Z+P – schváleno 17. 9. 2003, uděleno 5. 2. 2004

- Smolné Pece (KV) Z+P – schváleno 17. 9. 2003, uděleno  5. 2. 2004

- Církvice (KO) Z+P – schváleno 17. 9. 2003, uděleno 5. 2. 2004

- Bezděz (CL) Z+P – schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Hrobce (LT) Z;P – schváleno 17. 9. 2003, uděleno 5. 2. 2004

- Zalešany (KO) Z+P – schváleno 17. 9. 2003, uděleno 5. 2. 2004

- Kublov (BE) Z+P – schváleno 28. 5. 2003, uděleno 8. 10. 2003

- Osov (BE) Z+P – schváleno 17. 9. 2003, uděleno 5. 2. 2004

- Číčovice (PZ) Z+P – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Křimov (CV) Z+P – schváleno 17. 9. 2003, uděleno 5. 2. 2004

- Zhoř (TC) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Žabonosy (KO) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Únehle (TC) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Krásná (CH) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Tlustice (BE) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Vestec (PZ) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Nový Dvůr (NB) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Tuchořice (LN) Z+P – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Horka I (KH) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Staré Ždánice (PU) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Plchov (KL) Z+P - schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Bečov nad Teplou (KV) P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Sadská (NB) P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Nová Bystřice (JH) P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Jenišovice (CR) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Němčovice (RO) Z – schváleno 29. 10. 2003; V – schváleno 4. 2. 2004; uděleno 9. 6. 2004

- Pernink (KV) P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Lukavice (CR) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Podůlšany (PU) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Kleneč (LT) Z+P – schváleno 29. 10. 2003, uděleno 5. 3. 2004

- Drhovy (PB) Z+V – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Stod (PJ) Z+V – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Zlatníky-Hodkovice (PZ) Z+V – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Soutice (BN) Z+V – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Ohníč (TP) Z+V – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Hrobčice (TP) Z+V – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Horní Maršov (TU) Z+V – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

 

2004 - Libavské Údolí (SO) Z+V – schváleno 19. 5. 2004, uděleno 11. 8. 2004

- Křelovice (PS) Z – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004; V - schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Hlohovčice (DO) Z+V – schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Vysoké nad Jizerou (SM) V – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Horní Libchava (CL) Z+V – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Jeníkovice (HK) Z+V – schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Aš (CH) Z+V – schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Karlovice (SM) Z+V - schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Horní Slivno (MB) Z+V – Z - schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004; V – schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Vysoká Pec (CV) Z+V – schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Havraň (MO) Z+V - schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Rosice (CR) Z+V – schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Žim (TP) Z+V – schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Statenice (PZ)  Z+V – schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Lenora (PT) Z+V – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Dolní Vilémovice (TR) Z+V – schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Chroustovice (CR) V – schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Tursko (PZ)  Z+V – schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Siřejovice (LT) Z+V – schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Svojšín (TC) Z+V – schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Velký Valtinov (CL) Z+V – schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Černé Voděrady (KO) Z+V – schváleno 8. 12. 2004, uděleno 8. 4. 2005

- Hrdlív (KL) Z+V - schváleno 15. 9. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Staré Křečany (DC) Z+V – schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004

- Svatava (SO) Z+V – schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Habry (HB) V – schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Rataje (TA) Z+V - schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Srch (PU) Z+V – schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Tuhaň (ME) Z+V – schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Brandov (MO) Z+V – schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Lomnice (SO) Z+V – schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Sedlečko u Soběslavě (TA) Z+V – schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Obora (PS) Z+V – schváleno 8. 12. 2004, uděleno 8. 4. 2005

- Sychrov (LB) Z+V – schváleno 8. 12. 2004, uděleno 8. 4. 2005

- Husinec (PH) Z+V – schváleno 8. 12. 2004, uděleno 8. 4. 2005

- Drahelčice (PZ) Z+V – schváleno 8. 12. 2004, uděleno 8. 4. 2005

- Prackovice (LT) Z+V – schváleno 8. 12. 2004, uděleno 8. 4. 2005

- Šabina (SO) Z+V – schváleno 8. 12. 2004, uděleno 8. 4. 2005

- Lozice (CR) Z+V – schváleno 8. 12. 2004, uděleno 8. 4. 2005

- Dolní Nivy (SO) Z+V – schváleno 8. 12. 2004, uděleno 8. 4. 2005

- Albrechtice v Jizerských horách (JN) Z+V – schváleno 23. 2. 2005, uděleno 9. 6. 2005

- Kamenné Zboží (NB) Z+V – schváleno 8. 12. 2004, uděleno 8. 4. 2005

- Chotiněves (LT) Z+V – schváleno 23. 2. 2005, uděleno 9. 6. 2005

- Blížejov (Domažlice) Z+V – schváleno 23. 2. 2005, uděleno 9. 6. 2005

- Mlékojedy (Litoměřice) Z+V – schváleno 23. 2. 2005, uděleno 9. 6. 2005

- Štěchovice (Praha-západ) V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 16. 9. 2005

- Pluhův Žďár (Jindřichův Hradec) Z+V – schváleno 23. 2. 2005, uděleno 9. 6. 2005

 

2005 - Doksy (Česká Lípa) V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 16. 9. 2005

         - Blažejovice (Benešov) Z+V - schváleno 23. 2. 2005, uděleno 9. 6. 2005

- Srbsko (Beroun) Z+V – schváleno 23. 2. 2005, uděleno 9. 6. 2005

- Vršovice (Louny) Z+V – schváleno 23. 2. 2005, uděleno 9. 6. 2005

- Račiněves (Litoměřice) Z+V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 16. 9. 2005

- Bublava (Sokolov) Z+V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 16. 9. 2005

- Kyškovice (Litoměřice) Z+V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 16. 9. 2005

- Plesná (Cheb) V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 16. 9. 2005

- Vchynice (Litoměřice) Z+V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 9. 6. 2005

- Staré Sedlo (Sokolov) Z+V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 16. 9. 2005

- Hejnice (Liberec) V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno16. 9. 2005

- Kryštofovo Údolí (Liberec) Z+V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 16. 9. 2005

- Běhařov (Klatovy) Z+V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 16. 9. 2005

- Hradešín (Kolín) Z+V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 9. 6. 2005

- Vlastislav (Litoměřice) Z+V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 16. 9. 2005

- Jenišovice (Jablonec nad Nisou) Z+V –  schváleno 7. 9. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Jindřichovice (Sokolov) V – schváleno 13. 12. 2006, uděleno

- Heřmanice (Liberec) Z+V – schváleno 18. 5. 2005, uděleno 16. 9. 2005

- Jiříkov (Děčín) V – schváleno 7. 9. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Dobroměřice (Louny) Z+V – schváleno 7. 9. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Janské Lázně (Trutnov) Z+V – schváleno 7. 9. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Lkáň (Litoměřice) Z+V – schváleno 7. 9. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Píšťany (Litoměřice) Z+V – schváleno 7. 9. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Trmice (Ústí nad Labem) V – schváleno 7. 9. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Staré Buky (Trutnov) Z+V – schváleno 7. 9. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Mikulášovice (Děčín) V – schváleno 26. 10. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Trnová (Praha-západ) Z+V - schváleno 26. 10. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Třebětice (Jindřichův Hradec) Z+V – schváleno 26. 10. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Sudoměřice u Tábora (Tábor) Z+V - schváleno 26. 10. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Blažejov (Jindřichův Hradec) Z+V – schváleno 26. 10. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Dolní Lánov (Trutnov) Z+V – schváleno 26. 10. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Lukov (Teplice) Z+V – schváleno 26. 10. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Třtěnice (Jičín) Z+V – schváleno 26. 10. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Cítoliby (Louny) Z+V – schváleno 26. 10. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Dušníky (Litoměřice) Z+V – schváleno 8. 2. 2006, uděleno 7. 4. 2006

- Heřmaničky (Benešov) Z+V – schváleno 26. 10. 2005, uděleno 5. 12. 2005

- Chlum (Benešov) Z+V – schváleno 8. 2. 2006, uděleno 7. 4. 2006

- Vrbice (Litoměřice) Z+V – schváleno 8. 2. 2006, uděleno 7. 4. 2006

- Kněževes (Praha-západ) Z+V – schváleno 8. 2. 2006, uděleno 7. 4. 2006

- Olovnice (Kladno) Z+V – schváleno 8. 2. 2006, uděleno 7. 4. 2006

 

2006 - Přepeře (Semily) Z+V – schváleno 8. 2. 2006, uděleno 7. 4. 2006

- Chudenice (Klatovy) V – schváleno 8. 2. 2006, uděleno 7. 4. 2006

- Svojek (Semily) Z+V - schváleno 8. 2. 2006, uděleno 7. 4. 2006

- Vroutek (Louny) V – schváleno 3. 5. 2006, uděleno 25. 5. 2006

- Nechvalice (Příbram) Z+V - schváleno 8. 2. 2006, uděleno 7. 4. 2006

- Nelahozeves (Mělník) Z+V - schváleno 8. 2. 2006, uděleno 7. 4. 2006

- Bílý Potok (Liberec) Z+V – schváleno 3. 5. 2006, uděleno 25. 5. 2006

- Křešice (Litoměřice) Z+V – schváleno 3. 5. 2006, uděleno 25. 5. 2006

- Čistá (Mladá Boleslav) Z+V – schváleno 3. 5. 2006, uděleno 25. 5. 2006

- Červené Janovice (Kutná Hora) Z+V – schváleno 3. 5. 2006, uděleno 25. 5. 2006

- Úvaly (Praha-východ) V – schváleno 3. 5. 2006, uděleno 25. 5. 2006

- Županovice (Příbram) Z+V - schváleno 3. 5. 2006, uděleno 25. 5. 2006

- Kněževes (Rakovník) Z+V – schváleno 13. 12. 2006, uděleno 5. 4. 2007

- Březová-Oleško (Praha-západ) Z+V - schváleno 13. 12. 2006, uděleno 5. 4. 2007

- Růžová (Děčín) Z+V – schváleno 13. 12. 2006, uděleno 5. 4. 2007

- Horní Vltavice (Prachatice) Z+V – schváleno 13. 12. 2006, uděleno 5. 4. 2007

- Hluboká nad Vltavou (České Budějovice) V - schváleno 13. 12. 2006, uděleno 5. 4. 2007

- Slaný (Kladno) V – schváleno 13. 12. 2006, uděleno 5. 4. 2007

- Hrubý Jeseník (Nymburk) Z+V – schváleno 13. 12. 2006, uděleno 5. 4. 2007

- Hvozdnice (Praha-západ) Z+V – schváleno 13. 12. 2006, uděleno 5. 4. 2007

- Vejprty (Chomutov) V – schváleno 13. 12. 2006, uděleno 5. 4. 2007

- Postoloprty (Louny) V – schváleno 13. 12. 2006, uděleno 5. 4. 2007

 

2007 - Vilémov (Havlíčkův Brod) V – schváleno 9. 5. 2007, uděleno 28. 6. 2007

- Krásný Les (Liberec) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno

- Plaňany (Kolín) (Z)+V – schváleno 9. 5. 2007, uděleno 28. 6. 2007

- Senomaty (Rakovník) V – schváleno 9. 5. 2007, uděleno 28. 6. 2007

- Koleč (Kladno) Z+V – schváleno 9. 5. 2007, uděleno 28. 6. 2007

- Bílé Podolí (Kutná Hora) V – schváleno 9. 5. 2007, uděleno 28. 6. 2007

- Tehovec (Praha-východ) Z+V – schváleno 9. 5. 2007, uděleno 28. 6. 2007

- Blažim (Louny) Z+V – schváleno 9. 5. 2007, uděleno 28. 6. 2007

- Klíny (Most) Z+V – schváleno 9. 5. 2007, uděleno 28. 6. 2007

- Abertamy (Karlovy Vary) V – schváleno 9. 5. 2007, uděleno 28. 6. 2007

- Ovčáry (Kolín) Z+V – schváleno 12. 9. 2007, uděleno 18. 12. 2007

- Veselé (Děčín) Z+V – schváleno 12. 9. 2007, uděleno 18. 12. 2007

- Louka u Litvínova (MO) Z+V - schváleno 12. 9. 2007, uděleno 18. 12. 2007

- Brňany (LT) Z+V - schváleno 12. 9. 2007, uděleno 18. 12. 2007

- Chlumín (ME) Z+V - schváleno 12. 9. 2007, uděleno 18. 12. 2007

- Střížovice (JH) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Černčice (LN) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Kostelní Hlavno (PH) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Týnec nad Labem (KO) (Z)+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Stehelčeves (KL) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Hobšovice (KL) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Kounice (NB) (Z)+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Kosoř (PZ) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Bořislav (TP) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Pnětluky (LN) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Střezimíř (BN) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Škvorec (PH) V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Rostoklaty (KO) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Lovosice (LT) V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Výškov (LN) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Habartov (SO) (Z)+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Zlonice (KL) V – schváleno 5. 3. 2008, uděleno 13. 5. 2008

- Červené Pečky (KO) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Kladruby nad Labem (PU) Z+V – schváleno 21. 11. 2007, uděleno 1. 4. 2008

- Kryštofovy Hamry (CV) Z+V - schváleno 5. 3. 2008, uděleno 1. 4. 2008

- Blšany u Louny (LN) Z+V – schváleno 5. 3. 2008, uděleno 1. 4. 2008

– Rožmberk nad Vltavou (Český Krumlov) V - schváleno 5. 3. 2008, uděleno 13. 5. 2008

 

2008 - Čechtice (Benešov) V –  schváleno 5. 3. 2008, uděleno 13. 5. 2008

- Velký Malahov (Domažlice) Z+V - schváleno 5. 3. 2008, uděleno 13. 5. 2008

- Rovensko pod Troskami (Semily) V - schváleno 5. 3. 2008, uděleno 13. 5. 2008

- Doksany (Litoměřice) Z+V – schváleno 5. 3. 2008, uděleno 13. 5. 2008

- Štěkeň (Strakonice) V – schváleno 5. 3. 2008, uděleno 13. 5. 2008

- Blovice (Plzeň-jih) V – schváleno 7. 5. 2008, uděleno 26. 6. 2008

- Vysoká nad Labem (Hradec Králové) (Z)+V – schváleno 5. 3. 2008, uděleno 13. 5. 2008

- Stolany (Chrudim) Z+V – schváleno 5. 3. 2008, uděleno 13. 5. 2008

- Štěpánovice (České Budějovice) Z+V – schváleno 7. 5. 2008, uděleno 26. 6. 2008

- Chraberce (Louny) Z+V - schváleno 7. 5. 2008, uděleno 26. 6. 2008

- Kunžak (Jindřichův Hradec) V –  schváleno 5. 3. 2008, uděleno 26. 6. 2008

- Říkov (Náchod) Z+V – schváleno 7. 5. 2008, uděleno 26. 6. 2008

- Skočice (Strakonice) Z+V – schváleno 7. 5. 2008, uděleno 26. 6. 2008

- Veselí nad Lužnicí (Tábor) V – schváleno 7. 5. 2008, uděleno 26. 6. 2008

- Keblov (Benešov) Z+V - schváleno 7. 5. 2008, uděleno 26. 6. 2008

- Skalná (Cheb) Z+V – schváleno 17. 9. 2008, uděleno 13. 11. 2008

- Unhošť (KL) V - schváleno 7. 5. 2008, uděleno 26. 6. 2008

- Borkovice (TA) Z+V - schváleno 17. 9. 2008, uděleno 13. 11. 2008

- Bezděkov (HB) Z+V – schváleno 17. 9. 2008, uděleno 13. 11. 2008

- Opařany (TA) Z+V – schváleno 17. 9. 2008, uděleno 13. 11. 2008

- Srbská Kamenice (DC) Z+V – schváleno 17. 9. 2008, uděleno 13. 11. 2008

- Janov (DC) Z+V – schváleno 17. 9. 2008, uděleno 13. 11. 2008

- Kořenov (JN) Z+V – schváleno 17. 9. 2008, uděleno 13. 11. 2008

- Domanín (JH) Z+V – schváleno 17. 9. 2008, uděleno 13. 11. 2008

- Záchlumí (TC) Z+V – schváleno 17. 9. 2008, uděleno 13. 11. 2008

- Velký Borek (ME) Z+V – schváleno 17. 9. 2008, uděleno 13. 11. 2008

- Zbrašín (LN) Z+V – schváleno 17. 9. 2008, uděleno 13. 11. 2008

- Horní Heřmanice (TR) Z+V – schváleno 17. 9. 2008, uděleno 13. 11. 2008

- Lipina (OL) Z+V – schváleno 19. 11. 2008, uděleno 15. 1. 2009

- Smilovy Hory (TA) Z+V – schváleno 19. 11. 2008, uděleno 15. 1. 2009

- Dolní Rychnov (SO) Z+V – schváleno 19. 11. 2008, uděleno 15. 1. 2009

- Chotíkov (PS) Z+V – schváleno 19. 11. 2008, uděleno 15. 1. 2009

- Přehýšov (PS) Z+V - schváleno 19. 11. 2008, uděleno 15. 1. 2009

- Dubnice (CL) Z+V – schváleno 19. 11. 2008, uděleno 15. 1. 2009

- Buk (PT) Z+V – schváleno 19. 11. 2008, uděleno 15. 1. 2009

 

2009 - Horka (CR) Z+V- schváleno 8. 4. 2009, uděleno 26. 5. 2009

- Horní Slavkov (SO) V – schváleno 8. 4. 2009, uděleno 26. 5. 2009

- Keblice (LT) Z+V - schváleno 8. 4. 2009, uděleno 26. 5. 2009

- Černěves (LT) Z+V - schváleno 8. 4. 2009, uděleno 26. 5. 2009

- Dvorce (JI) Z+V – schváleno 8. 4. 2009, uděleno 26. 5. 2009

- Tachov (CL) Z+V - schváleno 8. 4. 2009, uděleno 26. 5. 2009

- Dolní Město (HB) Z+V - schváleno 8. 4. 2009, uděleno 26. 5. 2009

- Bezdědovice (ST) Z+V- schváleno 4. 11. 2009, uděleno 14. 1. 2010

- Rožmitál na Šumavě (CK) Z+V – schváleno 8. 4. 2009, uděleno 26. 5. 2009

- Dobrohošť (JH) Z+V – schváleno 8. 4. 2009, uděleno 26. 5. 2009

- Želízy (ME) Z+V - schváleno 4. 11. 2009, uděleno14. 1. 2010

- Novosedly (ST) Z+V – schváleno 4. 11. 2009, uděleno14. 1. 2010

- Číčenice (ST) Z+V – schváleno 4. 11. 2009, uděleno14. 1. 2010

- Jarov (PS) Z+V – schváleno 4. 11. 2009, uděleno14. 1. 2010

- Dolní Hbity (PB) Z+V – schváleno 4. 11. 2009, uděleno14. 1. 2010

- Krupka (TP) V – schváleno 31. 3. - 1. 4. 2010, uděleno 29. 4. 2010

- Tisovec (CR) Z+V – schváleno 4. 11. 2009, uděleno 29. 4. 2010

- Myslív (KT) Z+V – schváleno 4. 11. 2009, uděleno14. 1. 2010

- Vlkovice (CH) Z+V - schváleno 4. 11. 2009, uděleno14. 1. 2010

- Přišimasy (KO) Z+V - schváleno 4. 11. 2009, uděleno14. 1. 2010

- Záluží (LT) Z+V - schváleno 4. 11. 2009, uděleno14. 1. 2010

- Úhonice (PZ) Z+V - schváleno 4. 11. 2009, uděleno14. 1. 2010

- Bynovec (DC) Z+V - schváleno 31. 3. - 1. 4. 2010, uděleno 29. 4. 2010

- Buzice (ST) Z+V - schváleno 4. 11. 2009, uděleno14. 1. 2010

- Smolnice (LN) Z+V - schváleno 31. 3. - 1. 4. 2010, uděleno 29. 4. 2010

- Strážný (PT) (Z)+V - schváleno 31. 3. - 1. 4. 2010, uděleno 29. 4. 2010

- Petrov (PZ) Z+V - schváleno 31. 3. - 1. 4. 2010, uděleno 29. 4. 2010  

2010  - Bítovany (CR) Z+V - schváleno 31. 3. – 1. 4. 2010, uděleno 29. 4. 2010

- Milavče (DO) Z+V - schváleno 31. 3. – 1. 4. 2010, uděleno 29. 4. 2010

- Vrutice (LT) Z+V - schváleno 31. 3. – 1. 4. 2010, uděleno 29. 4. 2010

- Okounov (CV) Z+V - schváleno 31. 3. – 1. 4. 2010, uděleno 29. 4. 2010

- Křesín (LT) Z+V – schváleno 19. – 21. 10. 2010, uděleno 6. 12. 2010

- Židovice (LT) Z+V – schváleno 19. – 21. 10. 2010, uděleno 6. 12. 2010

- Krňany (BN) Z+V – schváleno 19. – 21. 10. 2010, uděleno 6. 12. 2010

- Roztoky (PZ) Z+V – schváleno 19. – 21. 10. 2010, uděleno 6. 12. 2010

- Koštice (LN) Z+V – schváleno 19. – 21. 10. 2010, uděleno 6. 12. 2010

- Bílina (TP) Z - schváleno 19. – 21. 10. 2010, uděleno 6. 12. 2010

- Horní Počaply (ME) Z+V - schváleno 19. – 21. 10. 2010, uděleno 6. 12. 2010

         - Řestoky (CR) Z+V – schváleno 16. 2. 2011, uděleno 13. 4. 2011

         - Obořiště (PB) Z+V – schváleno 16. 2. 2011, uděleno 13. 4. 2011

         - Lukavec (LT) Z+V – schváleno 16. 2. 2011, uděleno 13. 4. 2011

 

2011 - Nepomyšl (LN) – V – schváleno 10. 5. – 12. 5. 2011, uděleno 29. 6. 2011

- Račetice (CV) Z+V – schváleno 10. 5. – 12. 5. 2011, uděleno 29. 6. 2011

- Chbany (CV) Z+V – schváleno 10. 5. – 12. 5. 2011, uděleno 29. 6. 2011

- Teplýšovice (BN) Z+V – schváleno 10. 5. – 12. 5. 2011, uděleno 29. 6. 2011

- Rynoltice (LB) – Z+V – schváleno 10. 5. – 12. 5. 2011, uděleno 29. 6. 2011

- Rovná (SO) Z+V – schváleno 8. – 10. 11. 2011, uděleno 26. 1. 2012

- Petkovy (MB) – Z+V – schváleno 8. – 10. 11. 2011, uděleno 26. 1. 2012

- Vilémov (CV) – V - schváleno 8. – 10. 11. 2011, uděleno 26. 1. 2012

- Struhařov (BN) – Z+V – schváleno 8. – 10. 11. 2011, uděleno 26. 1. 2012

- Počedělice (LN) – Z+V – schváleno 8. – 10. 11. 2011, uděleno 26. 1. 2012

- Petrovice (RA) – Z+V – schváleno 8. – 10. 11. 2011, uděleno 26. 1. 2012

- Podhradí (CH) – Z+V – schváleno 8. – 10. 11. 2011, uděleno 26. 1. 2012

- Doubravice (HK) – Z+V - schváleno 8. – 10. 11. 2011, uděleno26. 1. 2012

         - Světlá pod Ještědem (LB) Z+V – schváleno 15. 2. 2012, uděleno 17. 4. 2012

- Středokluky (PZ) – Z+V – schváleno 15. 2. 2012, uděleno 17. 4. 2012

- Tehov (BN) – Z+V – schváleno 15. 2. 2012, uděleno 17. 4. 2012

- Pomezí nad Ohří (CH) – Z+V – schváleno 15. 2. 2012, uděleno 17. 4. 2012

- Chlumec (UL) – Z+V – schváleno 15. 2. 2012, uděleno 17. 4. 2012

- Valkeřice (DC) – Z+V – schváleno 15. 2. 2012, uděleno 17. 4. 2012

- Středokluky (PZ) – Z+V - schváleno 15. 2. 2012, uděleno 17. 4. 2012

- Zdětín (MB) – Z+V – schváleno 9. 5. 2012, uděleno 26. 6. 2012

- Šemnice (KV) – Z+V – schváleno 2. 4. 2014, uděleno 21. 5. 2014

- Javorník (BN) – Z+V – schváleno 9. 5. 2012, uděleno 25. 6. 2012

- Ptice (PZ) – Z+V - schváleno 9. 5. 2012, uděleno 26. 6. 2012

- Ošelín (TC) – Z+V - schváleno 9. 5. 2012, uděleno 25. 6. 2012

- Chabeřice (KH) – Z+V – schváleno 9. 5. 2012, uděleno 25. 6. 2012

- Trubín (BE) – Z+V – schváleno 12. 9. – 13. 9. 2012, uděleno 18. 3. 2013

         - Horní Beřkovice (LT) – Z+V - schváleno 9. 5. 2012, uděleno 25. 6. 2012

- Věžnice (JI) - Z+V - schváleno 9. 5. 2012, uděleno 26. 6. 2012

 

2012 - Kočov (TC) Z+V - schváleno 9. 5. 2012, uděleno 25. 6. 2012

- Všetaty (ME) Z+V – schváleno 9. 5. 2012, uděleno 26. 6. 2012

- Hněvkovice (HB) - schváleno 15. 2. 2012, uděleno 17. 4. 2012

- Třebeň (CH) Z+V – schváleno 9. 5. 2012, uděleno 26. 6. 2012

- Železná Ruda (KT) V – schváleno 12. 9. – 13. 9. 2012, uděleno 18. 3. 2013

- Klapý (LT) Z+V – schváleno 28. 11. 2012, uděleno 18. 3. 2013

- Semněvice (DO) Z+V – schváleno 12. 9. – 13. 9. 2012, uděleno 18. 3. 2013

- Hlinná (LT) Z+V – schváleno 12. 9. – 13. 9. 2012, uděleno 18. 3. 2013

- Chodovlice (LT) Z+V – schváleno 12. 9. – 13. 9. 2012, uděleno 18. 3. 2013

- Teplice (TP) V – schváleno 12. 9. – 13. 9. 2012, uděleno 18. 3. 2013

- Obecnice (PB) Z+V- schváleno 12. 9. – 13. 9. 2012, uděleno 18. 3. 2013

- Podbořanský Rohozec (LN) Z+V – schváleno 12. 9. – 13. 9. 2012, uděleno 18. 3. 2013

- Adamov (CB) V – schváleno 12. 9. – 13. 9. 2012, uděleno 18. 3. 2013

- Kostomlaty pod Milešovkou (TP) Z+V – schváleno 13. 9. 2012, uděleno 18. 3. 2013

- Radovesice (LT) Z+V – schváleno 6. 11. 2014, uděleno 26. 3. 2015

- Račice (LT) Z+V – schváleno 28. 11. 2012, uděleno 18. 3. 2013

- Kalek (CV) Z+V – schváleno 28. 11. 2012, uděleno 18. 3. 2013

         - Hradištko (NB) Z+V – schváleno 6. 3. 2013, uděleno 10. 6. 2013

- Postřižín (ME) Z+V – schváleno 6. 3. 2013, uděleno 10. 6. 2013

- Hořice na Šumavě (CK) Z+V – schváleno 6. 3. 2013, uděleno 10. 6. 2013

- Kostelec nad Labem (ME) V – schváleno 6. 3. 2013, uděleno 10. 6. 2013

 

2013 - Prosenická Lhota (PB) Z+V – schváleno 6. 3. 2013, uděleno 10. 6. 2013

- Drahonice (ST) Z+V – schváleno 6. 3. 2013, uděleno 10. 6. 2013

- Jablonná (PB) Z+V – schváleno 13. 6. 2013, uděleno 22. 8. 2013

- Vraný (KL) V – schváleno 6. 3. 2013, uděleno 10. 6. 2013

- Březno (MB) Z+V – schváleno 13. 6. 2013, uděleno 22. 8. 2013

- Dobev (PI) Z+V – schváleno 27. 2. 2014, uděleno 20. 5. 2014

- Chyňava (BE) Z+V - schváleno 2. 4. 2014, uděleno 21. 5. 2014

- Volevčice (MO) Z+V – schváleno 6. 11. 2014, uděleno 26. 3. 2015

- Kamenná Lhota (HB) Z+V – schváleno 13. 6. 2013, uděleno 22. 8. 2013

- Velký Šenov (DC) V – schváleno 13. 6. 2013, uděleno 22. 8. 2013

- Sedmpány (místní část města Trhový Štěpánov; BN) – Z+V (MZ 14. 5. 2013)

- Dolní Bezděkov (CR) Z+V schváleno 2. 4. 2014, uděleno 21. 5. 2014

- Stožec (PT) Z+V schváleno 27. 2. 2014, uděleno 20. 5. 2014

- Kozojedy (RA) Z+V schváleno 27. 2. 2014, uděleno 20. 5. 2014

- Prameny (CH) Z+V schváleno 2. 4. 2014, uděleno 21. 5. 2014

- Řídelov (JI) Z+V schváleno 25. 6. 2014, uděleno 28. 11. 2014

- Spomyšl (ME) Z+V schváleno 25. 6. 2014, uděleno 28. 11. 2014

- Břvany (LN) Z+V schváleno 25. 6. 2014, uděleno 28. 11. 2014

- Václavice (BN) Z+V schváleno 6. 11. 2014, uděleno 26. 3. 2015

- Krásno (SO) V schváleno 25. 6. 2014, uděleno 28. 11. 2014

- Hrádek nad Nisou (LB) Z+V 2. 4. 2014, uděleno 21. 5. 2014

 

2014 - Višňová (PB) Z+V schváleno 2. 4. 2014, uděleno 21. 5. 2014

         - Rokytno (PU) Z+V schváleno 25. 6. 2014, uděleno 28. 11. 2014

         - Meclov (DO) Z+V schváleno 25. 6. 2014, uděleno 28. 11. 2014

         - Heřmanov (DC) Z+V schváleno 25. 6. 2014, uděleno 28. 11. 2014

         - Lestkov (TC) V schváleno 6. 11. 2014, uděleno 5. 3. 2015

         - Zachrašťany (HK) Z+V schváleno 6. 11. 2014, uděleno 26. 3. 2015

         - Ludvíkovice (DC) Z+V schváleno 6. 11. 2014, uděleno 5. 3. 2015

         - Liblice (ME) Z+V schváleno 6. 11. 2014, uděleno 5. 3. 2015

         - Libštát (SM) V schváleno 6. 11. 2014, uděleno 5. 3. 2015

         - Jeníkov (CR) Z+V schváleno 3. 6. 2015, uděleno 10. 9. 2015

 

2015 - Česká Bělá (HB) Z+V schváleno 3. 6. 2015, uděleno10. 9. 2015

         - Halámky (JH) Z+V schváleno 3. 6. 2015, uděleno 10. 9. 2015

         - Panenský Týnec (LN) V schváleno 3. 6. 2015, uděleno 10. 9. 2015

         - Sedlec (LT) Z+V schváleno 11. 11. 2015, uděleno 24. 2. 2016

         - Řepín (ME) Z+V schváleno 23. 9. 2015, uděleno 23. 2. 2016

         - Velemín (LT) Z+V schváleno 3. 6. 2015, uděleno 10. 9. 2015

         - Přepychy (RK) Z+V schváleno 23. 9. 2015, uděleno 23. 2. 2016

         - Úpohlavy (LT) Z+V schváleno 11. 11. 2015, uděleno 24. 2. 2016

         - Křenice (KT) Z+V schváleno 23. 9. 2015, uděleno 23. 2. 2016

         - Rokytnice nad Jizerou (SM) V schváleno 3. 6. 2015, uděleno 10. 9. 2015

         - Jirkov (CV) V schváleno 11. 11. 2015, uděleno 24. 2. 2016

         - Žalhostice (LT) Z+V schváleno 11. 11. 2015, uděleno 24. 2. 2016

         - Polepy (LT) Z+V schváleno 11. 11. 2015, uděleno 24. 2. 2016

         - Bříza (LT) Z+V schváleno 11. 11. 2015, uděleno 23. 2. 2016

         - Čtveřín (LB) Z+V schváleno 11. 11. 2015, uděleno 23. 2. 2016

         - Kovářská (CV) V schváleno 28. 3. 2016, uděleno 22. 6. 2016

         - Zbožíčko (NB) Z+V schváleno 28. 3. 2016, uděleno 22. 6. 2016

         - Husí Lhota (MB) Z+V schváleno 28. 3. 2016, uděleno 22. 6. 2016

         - Mžany (HK) Z+V schváleno 28. 3. 2016, uděleno 22. 6. 2016

         - Strýčice (CB) Z+V schváleno 28. 3. 2016, uděleno 22. 6. 2016

         - Rohozec (KH) Z+V schváleno 28. 3. 2016, uděleno 22. 6. 2016

         - Urbanov (JI) Z+V schváleno 28. 3. 2016, uděleno 22. 6. 2016

         - Český Dub (LB) V schváleno 28. 3. 2016, uděleno 22. 6. 2016

         - Hřivice (LN) Z+V schváleno 28. 3. 2016, uděleno 22. 6. 2016

 

2016 - Mysliboř (JI) Z+V schváleno 27. 4. 2016, uděleno 22. 6. 2016

       - Kámen (DC) Z+V schváleno 27. 4. 2016, uděleno 22. 6. 2016

       - Lužná (RA) Z+V schváleno 5. 10. 2016, uděleno 14. 2. 2017

       - Újezd pod Troskami (JC) Z+V schváleno 5. 10. 2016, uděleno 14. 2. 2017

         - Podsedice (LT) Z+V schváleno 5. 10. 2016, uděleno 14. 2. 2017

         - Martiněves (LT) Z+V schváleno 5. 10. 2016, uděleno 14. 2. 2017 

         - Hranice (CH) Z+V schváleno 5. 10. 2016, uděleno 14. 2. 2017

         - Lhůta (PM) Z+V schváleno 8. 2. 2017, uděleno 31. 5. 2017

         - Oleško (LT) Z+V schváleno 8. 2. 2017, uděleno 31. 5. 2017 

         - Maršovice (JN) Z+V schváleno 8. 2. 2017, uděleno 31. 5. 2017

         - Kunratice (DC) Z+V schváleno 8. 2. 2017, uděleno 31. 5. 2017

         - Zdislava (LB) Z+V schváleno 8. 2. 2017, uděleno 31. 5. 2017

         - Řehlovice (UL) Z+V schváleno 8. 2. 2017, uděleno 31. 5. 2017

         - Třebotov (PZ) Z+V schváleno 3. 5. 2017, uděleno 2. 10. 2017

         - Zeleneč (PH) Z+V schváleno 3. 5. 2017, uděleno 2. 10. 2017

 

2017 – Libkovice pod Řípem (LT) Z+V schváleno 3. 5. 2017

         - Trojovice (CR) Z+V schváleno 3. 5. 2017, uděleno 2. 10. 2017

         - Dobšín (MB) Z+V schváleno 3. 5. 2017, uděleno 2. 10. 2017

         - Radějovice (PH) Z+V schváleno 21. 3. 2018, uděleno 25. 6. 2018

         - Onomyšl (KH) Z+V schváleno 21. 3. 2018, uděleno 25. 6. 2018

         - Černíky (NB) Z+V schváleno 21. 3. 2018, uděleno 25. 6. 2018

         - Jeřmanice (LB) Z+V schváleno 21. 3. 2018, uděleno 25. 6. 2018

         - Vystrkov (PE) Z+V schváleno 21. 3. 2018, uděleno 25. 6. 2018

         - Nová Ves (SO) Z+V schváleno 21. 3. 2018, uděleno 25. 6. 2018

         - Cetenov (LB) Z+V schváleno 21. 3. 2018, uděleno 25. 6. 2018

         - Zruč – Senec (PS) Z+V schváleno 21. 3. 2018, uděleno 25. 6. 2018

         - Dolní Lukavice (PJ) Z+V schváleno 21. 3. 2018, uděleno 25. 6. 2018

         - Tuklaty (KO) Z+V schváleno 13. 6. 2018, uděleno 17. 9. 2018

         - Okarec (TR) Z+V 15. 11. 2018, uděleno 15. 4. 2019

         - Rácovice (TR) Z+V schváleno 13. 6. 2018, uděleno 17. 9. 2018

         - Biřkov (KT) Z+V schváleno 13. 6. 2018, uděleno 17. 9. 2018       

 

    2018 - Újezd (BE) Z+V schváleno 13. 6. 2018, uděleno 17. 9. 2018

             - Šlapanice (KL) Z+V schváleno 21. 3. 2018, uděleno 25. 6. 2018

        - Leškovice (HB) Z+V schváleno 13. 6. 2018, uděleno 17. 9. 2018

        - Páleč (KL) Z+V schváleno 13. 6. 2018, uděleno 17. 9. 2018

        - Sudoměř (MB) Z+V schváleno 15. 11. 2018, uděleno 15. 4. 2019

        - Pšánky (HK) Z+V schváleno 15. 11. 2018, uděleno 15. 4. 2019

        - Žďár (MB) Z+V schváleno 15. 11. 2018, uděleno 15. 4. 2019

        - Jestřabí v Krkonoších (SM) Z+V schváleno 15. 11. 2018, uděleno 15. 4. 2019

        - Žatec (JI) Z+V schváleno 15. 11. 2018, uděleno 15. 4. 2019

        - Skuhrov (JN) Z+V schváleno 6. 3. 2019, uděleno 25. 6. 2019 

 

2019 - Starosedlský Hrádek (PB) Z+V schváleno 6. 3. 2019, uděleno 25. 6. 2019

         - Roprachtice (SM) Z+V schváleno 10. 7. 2019, uděleno 25. 11. 2019

         - Mladkov (UO) V schváleno 10. 7. 2019, uděleno 25. 11. 2019

         - Chlustina (BE) Z+V schváleno 7. 11. 2019, uděleno

         - Mezilečí (NA) Z+V schváleno 7. 11. 2019, uděleno

         - Hřiměždice (PB) Z+V schváleno 7. 11. 2019, uděleno

         - Ohrazenice (SM) Z+V schváleno 7. 11. 2019, uděleno 

         - Stéblová (PU) Z+V schváleno 7. 11. 2019, uděleno

         - Sadová (HK) Z+V schváleno 7. 11. 2019, uděleno

         - Zlatá (PH) Z+V schváleno 7. 11. 2019, uděleno

 

 

OBECNÍ A MĚSTSKÉ SYMBOLY JINÉ

 

Zařazeny jsou obce, pro které jsem vytvářel podklady pro zahájení schvalovacího řízení PSPČR a jejichž navrhovatelé byli jiní. „Prapor, resp. vlajka navržena“ znamená, že jsem autorem návrhu.

 

- Sloup v Čechách (CL) Z+P – (1998 – heraldická komise při SokA a VM Česká Lípa) schváleno 4. 5. 1998, uděleno 18. 6. 1998

- Rynholec (RA) Z+P - (1999 – Z - Ing. Josef Kuna) schváleno 7. 4. 1999, uděleno 25. 5. 1999 (prapor navržen)

- Jablonné v Podještědí (CL) P – (1999 - Vlasta Dozorcová, Mgr. Miloslav Sovadina) schváleno 25. 5. 1999, uděleno 12. 7. 1999

- Klášterec nad Ohří (CV) P – (1999) schváleno 5. 1. 2000, uděleno 28. 2. 2000

- Železný Brod (JN) P – (2000 – navrhovatel mě neznámý) schváleno 31. 5. 2000, uděleno 13. 11. 2000

- Tmaň (BE) Z+P – (2000 – Z - Karel Liška) schváleno 1. 11. 2000, uděleno 18. 12. 2000 (prapor navržen)

- Velká Hleďsebe (CH) Z+P – (2000 – Z - RNDr. Jiří Bytel) schváleno 1. 11. 2000, uděleno 18. 12. 2000 (prapor navržen)

- Tři Sekery (CH – historicky užívaný znak) Z+P – (2000) schváleno 30. 5. 2001, uděleno 18. 8. 2001 (prapor navržen)

- Mšeno (ME) P – (2001 – návrh Spolek pro obnovu Mšena) schváleno 12. 12. 2001, uděleno 25. 2. 2002

- Chroustovice (CR) V – (2004 – PhDr. Karel Müller) schváleno 4. 2. 2004, uděleno 9. 6. 2004

- Havraň (MO) Z+V – (2004 – znak upraven dle návrhu Jana Záškody) schváleno 19. 5. 2004, uděleno 6. 10. 2004 (vlajka navržena)

- Okoř (PZ) Z+V – (2004 – Zdirad Čech) schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004

- Jeníkovice (HK) Z+V – (2004 – historický, udělený znak) schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004 (vlajka navržena)

- Zichovec (KL) Z+V – (2004 – Zdirad Čech) schváleno 15. 9. 2004, uděleno 3. 12. 2004
- Lukavec (LT) Z+V - (2010 - Martin Brůža) schváleno 10. - 12. 5.  2011, uděleno 29. 6. 2011

 

KRESBY ZNAKŮ A ILUSTRACE:

 

1983 -  Strnad, Josef: Historické osobnosti v operním repertoáru Národního divadla. Jílovská minucí, Jílové u Prahy 1983 (kresby znaků a další kresby).

1984 - Znak obce Háj u Duchcova. MNV Háj u Duchcova.

1984 -  Strnad, Josef: Cheb, sobota před masopustní nedělí 25. února 1634. Heraldická minucí, Praha 1984 (kresby znaků).

1984 - Smetana, Jan: Heraldické památky na litoměřické erbovní měšťany. Vlastivědný sborník Litoměřicko 1981 - 1984, roč. XVII - XX, Litoměřice 1984 (kresby znaků).

1985 - Smetana, Jan: Palatinové Jan Ernst a Christian Theodor Schosserové z Emblebenu a Friedhelmu. Heraldická ročenka 1985, Praha 1985 (kresby znaků).

1986 -  Palivec, Viktor: Erbovní lékárníci v českých zemích. Heraldická minucí, Praha 1986 (kresby znaků).

1988 -  Smetana, Jan: Litoměřičtí předchůdci a přátelé M. Pavla Stránského. Vlastivědný sborník Litoměřicko, roč. XXIII, Litoměřice 1988 (kresby znaků).

1989 - Bělina, Pavel: Kolínské dějiství z pohledu „velké role“ Bedřicha II. Práce muzea v Kolíně, sv. V., Kolín 1989 (kresby znaků).

1990 -  Měřička, Václav: Řád Marie-Terezie. Heraldika a genealogie, roč. XXIV, č. 1 - 2, Praha 1990 (kresby znaků a řádových dekorací).

1990 - Semrád, Otto: Zlaté rouno v evropských zemích. Heraldická ročenka 1990, Praha 1990 (kresby znaků).

1991 - Lobkowicz, František: Zlaté rouno v  zemích českých. Heraldika a genealogie, roč. XXV, č. 4, Praha 1991 (kresby řádových dekorací, řádových ornátů atd.).

1991 - Měřička, Václav: Královský uherský řád sv. Štěpána. Vlastivědný sborník Litoměřicko, roč. XXVI, Litoměřice 1991 (kresba řádové dekorace).

1993 - Smetana, Jan: Litoměřičtí biskupové. Seriál, Severočeský deník (kresby znaků).

1994 - Kresby návrhů obecních znaků Nový Jáchymov, Třemošnice, osobní znak Ing. Srb. Návrhy Jiří Hás.

1994 - Soubor znaků historických držitelů obce Kamýk. OÚ Kamýk (LT).

1995 - Titulní list obecní kroniky a další ilustrace. OÚ Kamýk.

1997 - Kotyza, Oldřich - Smetana, Jan - Tomas, Jindřich:  Dějiny města Litoměřice. Litoměřice 1997 (příloha: znaky litoměřických biskupů a erbovních měšťanů).

1998 - Vyhotovení prezentace návrhů znaku a praporu obce Sloup v Čechách. OÚ Sloup v Čechách. 

1998 - Kresba znaku a praporu k vyhlášce o užívání obecních symbolů. OÚ Všeň.

1998- Kresby znaků měst Terezín, Roudnice n. L., Lovosice, Třebenice, Hošťka. SOS ART Litoměřice.

1998 –  Romaňák, Andrej - Bělina, Pavel  - Andrle, Petr:  Bojiště českých dějin 3, Olomouc – Domašov. Praha 1998, s. 11. Kresba znaku gen. Laudona.

1998 - Barevná kresba obecního znaku. OÚ Noviny pod Ralskem.

1998 - Barevná kresba obecního znaku. OÚ Vilémov (DC).

1998 - Garkisch, Miloš:  Berounsko, doteky minulosti. Beroun 1998 (znak obce Praskolesy).

1999 - Barevná kresba obecního znaku. OÚ Homole u Panny.

1999 - Vyhotovení prezentace návrhu praporu města Jablonné v Podještědí. MÚ Jablonné v Podještědí. 

1999 - Barevná kresba obecního znaku. OÚ Merboltice.

1999 - : Mareš, Petr: Karel Častovec Myška ze Žlunic. Ústí nad Labem 2000. Kresba erbu Myšků ze Žlunic.

1999 - Kresba erbů Borbonius a Stryal. PhDr. Oldřich Kotyza.

1999 - Vyhotovení prezentace návrhu praporu města Klášterec nad Ohří. MÚ Klášterec nad Ohří. 

1999 - Vyhotovení prezentace návrhu praporu města Roudnice nad Labem. MÚ Roudnice nad Labem. 

1999 - Barevná kresba obecního znaku. OÚ Káraný.

1999 - Barevná kresba obecního znaku. OÚ Třebívlice.

1999 - Soubor rodových erbů Vartenberk, Bünau, Salhausen, Thun-Hohenstein, Clam-Gallas, Rohan, Kinský. Státní oblastní archiv Děčín.

2000 – Soubor rodových erbů (viz předchozí záznam) použit jako velkoplošná vyobrazení na vnější stěně spojovací chodby z glorietu zámku v Děčíně do kostela sv. Kříže.

2000 - Vyhotovení prezentace návrhu praporu města Železný Brod. MÚ Železný Brod.

2000 - Barevná kresba obecního znaku. OÚ Jíloviště.

2000 - Barevná kresba obecního znaku.OÚ Červený Újezd.

2000 - Vyhotovení prezentace návrhu znaku a praporu obce Čestlice. OÚ Čestlice. 

2000 - Barevná kresba obecního znaku. OÚ Višňová.

2000 - Barevná kresba městského znaku. MÚ Česká Kamenice.

2000 - Barevná kresba obecního znaku. OÚ Všelibice.

2000 - Heraldická mapa Ústeckého kraje. Arbor Sokolov (18 znaků měst a obcí, použito bez  vědomí autora).

2000 - Heraldická mapa lounského okresu. Arbor Sokolov (3 znaky obcí, použito bez  vědomí autora).

2000 - Kresba praporu a vypracování materiálů pro podání žádosti o schválení a udělení. MÚ Kralupy nad Vltavou.

2001 - Barevná kresba obecního znaku. OÚ Velká Bukovina.

2001 - Barevná kresba obecního znaku. OÚ Stružnice (Stružnice a Jezvé).

2001 - Barevná kresba sv. Jakuba Většího.Děkanství Česká Kamenice.

2001 – Augustin, Josef : Velká encyklopedie měst a obcí, Sokolov 2001. (74 kreseb znaků, použito bez  vědomí autora)

2001 - Novosedly nad Nežárkou. OÚ Novosedly n. N. 2001 (kresba znaku a praporu obce).

2001 - Kol. autorů: Tuchoměřice. OÚ Tuchoměřice 2001 (kresba znaku obce).

2001 - Obzor, Informační časopis zastupitelstva obce Tmaň, roč. XIII, č. 135. Tmaň 2001 (kresba znaku a praporu obce).

2001 – Zámek Děčín, MÚ Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčín 2001 (kresby erbů Thun-Hohensteinů na architektuře v zámku).

2002 – Se svatojakubskou mušlí ve znaku. Libišská radnice, roč. 1, čís. 2, Libiš, květen 2002 (kresba znaku a praporu obce).

2002 – Jenčice. Jenčice 2002 (duben 2002, propagační skládačka, kresba znaku a pečeti obce).

2002 – Barevná kresba znakové aliance Praschel-Asterle jako podklad pro výzdobu kostela sv. Václava v Malé Bukovině. Fara Srbská Kamenice.

2003 – Antonín, Luboš: Bestiář, Praha 2003, s. 65 (kresba dekorace Řádu zlatého rouna).
2003 – Moravec, Miroslav:  Libochovice-Házmburk a okolí na starých pohlednicích, Hostivice 2003 (kresby obecních znaků Brozany nad Ohří, Chotěšov, Libochovice, Mšené-lázně, Slatina).

2003 – Koukal,Pavel: Psi z Grabštejna. Litoměřický deník 28. 6. 2003, SD magazín, s. 8 (kresba znaku Veterinární základny České armády – Grabštejn).

2003 – Stach, František a kol.: Sudoměřice u Bechyně, 650 let. Sudoměřice u Bechyně 2003 (kresba znaku a praporu obce).

2004 –  Jílovské noviny. měsíčník vydávaný MÚ Jílové u Prahy (kresba znaku města v záhlaví).
2004 – Palát, Pavel: Heraldika, Jílové u Prahy. Jílovské noviny 4/2004, s. 9. (kresba znaku města Jílové u Prahy).

2004 – Palát, Pavel: Heraldika, Dolní Břežany. Jílovské noviny 5/2004, s. 10 (kresba znaku obce Dolní Břežany).

2004 – Palát, Pavel:  Heraldika, Jesenice. Jílovské noviny 5/2004, s. 9 (kresba znaku obce Jesenice).

2004 – Parohatá města. Katalog výstavy Semily 2004 (kresby znaků obcí Bulovka, Jindřichovice pod Smrkem, Mnichov).

2004 – Turské noviny. Tursko červen 2004 (mimořádné číslo vydané OÚ v Tursku v červnu 2004, u příležitosti schválení obecního znaku a vlajky; kresba znaku a vlajky obce Tursko s textem ikonografie).
2004 – Palát, Pavel: Heraldika, Kamenný Přívoz. Jílovské noviny 7-8/2004, s. 13 (kresba znaku obce Kamenný Přívoz).

2004 –  Palát, Pavel: Heraldika, Libeř. Jílovské noviny 9/2004, s. 8 (kresba znaku obce Libeř).

2004 – Moravec, Miroslav: Úštěcko na starých pohlednicích. Hostivice 2004, s. 37 (kresba znaku obce Liběšice). 

2004 – Maděra, Ferdinand:  Ohníč. Přes 600 let historie. Ohníč 2004, titul, s. 54 a příloha s mapou (kresba znaku a vlajky obce Ohníč).

2004 – Moravec, Miroslav - Prášil, Petr:  Kraj českého granátu na starých pohlednicích. Hostivice 2004, nestr. (kresba znaků obcí Třebívlice, Jenčice a Čížkovice).

2004 – Baxa, Václav - Novotná, Markéta - Prášil, Petr:  Stříbrsko na starých pohlednicích. Hostivice 2004, s. 174,169, 199, 214 (kresby znaků obcí Svojšín, Únehle, Heřmanova Huť a Zhoř).

2005 –  Šandera, Martin:  Zikmundovi věrní na českém severovýchodě. České Budějovice 2005 (kresby rodových erbů: Jan Městecký z Opočna, Arnošt z Černčic, Půta z Častolovic a Hynek z Dubé).

2005 – Macek, Jaroslav:  Biskupství litoměřické. Kostelní Vydří 2005 (kresby znaků osmnácti litoměřických biskupů).

2005 – Peták, Antonín:  Obec Hluboš. Historie obce Hluboš do roku 1939. Mimořádné vydání novin Drby pod Brdy 2005. K výročí 650. let obce. Hluboš 2005 (kresba znaku obce Hluboš).

2005 – vypracování prezentace uděleného znaku a vlajky obce Svojetín okr. Rakovník. OÚ Svojetín. 

2005 – Novák, Milan: Dragounský pluk polního maršála Alfréda knížete Windisch-Graetze Nr. 14, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 2005 (kresba standarty dragounského pluku de Ligne).

2005 – Pokorný, Pavel R. :Litoměřičtí biskupové a jejich znaky. Heraldická ročenka 2005, Heraldická společnost v Praze, Praha 2005 (kresby znaků litoměřických biskupů).

2005 – Pokorný, Pavel R.: Jan Ctibor Kotva z Freyenfeldu. Heraldická ročenka 2005, Heraldická společnost v Praze, Praha 2005 (kresba erbu Kotvů z Freyenfeldu).

2005 – Pokorný, Pavel R.: Nový papež Benedikt XVI. Heraldická ročenka 2005, Heraldická společnost v Praze, Praha 2005 (kresba znaku papeže Benedikta XVI.).

2010 – Znaky: Gansemb Tengnagl z Kampu, Kapitula všech svatých na Pražském Hradě, vévoda ze Zákup – Heraldická ročenka 2010 – k článkům P. R. Pokorného.

2011 -  Znaky: Vencelíkové z Vrchovišť, Fraňkové z Liběchova, Lovkowiczové, Rožmberkové, Švamberkové, Habsburkové, Schwarzenbergové, Břesští z Birkenfelsu, obec Novosedly nad Nežárkou, Českobudějovické biskupství - Stanislav Vaněk, Mláka, b. m. v. 2011.

2013, 29. 1. – Mgr. Otto Chmelík, SObA Děčín – kresba znaku města Podmokly.

2016, 23. 1. – Jan Pokorný, sochař – kresby erbů: Kinský, Liechtenstein, Sasko – pro potřeby obnovení Třípanského sloupu v Jiřetíně pod Jedlovou.

2016, 12. 2. – Erby: Ondrej z Čopu, páni z Vartenberka, Ilustrace k článku Skoumal, Karel: Převýšení draka křížem – podoba a distribuce insignie Dračího řádu. Genealogické a heraldické listy. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, ročník XXXVI, č. 1/2016, Praha 2016, s. 64.

 

VÝSTAVY:

 

Účast na výstavách:

1982 - III. členská heraldická výstava. Muzeum pro těžbu a zpracování zlata Jílové u Prahy - „Znaky českých literátů a humanistů“.

1983 - IV. členská heraldická výstava. Muzeum pro těžbu a zpracování zlata Jílové u Prahy - „Znaky admirálů, pirátů a mořeplavců“.

1983 - Plavci kreslí, malují a tvoří. Kulturní dům Chvaletice - „Znaky admirálů, pirátů a mořeplavců“.

1985 - V. členská heraldická výstava. Praha - „Zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu 1634“.

1986 - Současná heraldická tvorba. zámek Gottwaldov.

1987 - VI. členská výstava genealogů a heraldiků. Praha - „Slavkov 1805“.

1988 - Výstava 10 let činnosti KGHO v Ostravě. Ostrava-Vítkovice.

1989 - Heraldická tvorba 89. Ostrava.

1992 - Comenius - „Komenský a jeho doba ve světle heraldiky“. Haag, Nizozemské království.

1992 - VII. členská heraldická výstava. Muzeum těžby a zpracování zlata Jílové u Prahy - „Řád Marie Terezie a jeho nositelé“

1998 - Symboly měst Barendrechtu (Nizozemí), Loun (Čechy), Zschopau (Sasko). Louny, Okresní vlastivědné muzeum v Lounech.

2001 – „Putování za předky“. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze.
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy (29. 6.  – 30. 9.).
Muzeum okresu Benešov - zámek Vlašim (14. 7. – 11. 9.).

2002 – „Putování za předky“. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze.
Muzeum Českého krasu Beroun (1. 3. – 31. 3.).
Muzeum Žebrák (1. 5. – 29. 9.).
Městské muzeum Chrást u Chrudimi (3. 9. – 30. 11.).
Okresní muzeum Pelhřimov (8. 10. – 25. 11.).

– Znaky měst a obcí Pardubického kraje 2002. Východočeské muzeum v Pardubicích (prezentovány znaky obcí Čeperka, Opatovice n. L. a Dolní Ředice)

2003 – „Putování za předky“. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze.
Městské muzeum ve Velvarech (7. 3. – 30. 4.).
Okresní muzeum v Klatovech (25. 3. – 4. 5.).
Okresní muzeum v Tachově (7. 5. – 20. 6.).

2004 – „Putování za předky“. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze.
Prácheňské muzeum (4. 11. – 28. 11.).

2005 – Erby 2005 – heraldičtí kreslíři Čech, Moravy a Slezska. Praha,  Martinický palác.

2006 – „Putování za předky“. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze.
Vlastivědné muzeum pro Vysoké na Jizerou a okolí (8. 4. – 23. 6.)
Muzeum v Říčanech (1. 7. – 17. 9.).

2007 – „Putování za předky“. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze.
Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti (12. 7. – 30. 9.).

2008 - „Putování za předky“. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze.
Praha, Novoměstská radnice (22. 4. – 25. 5.).

 

samostatné výstavy:

1994 - Heraldika. Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice.

2002 - Heraldika. Znaky měst a obcí, šlechtické erby. Galerie Tábor - Infocentrum, Tábor.

 

JINÉ:

 

1985 - Osobní znak - Stanislav Kasík.

1988 - Osobní znak - PhDr. Marie Imbrová, Černochov.

1992 - Logo - Aliance labských měst.

1992 - Logo - Odborový svaz pracovníků ve vodní dopravě.

1993 - Osobní znak - Jan Ilgner, Lída Ilgnerová, Ústí nad Labem.

1993 - Návrhy kostýmů pro dětský flétnový soubor Březiňáček, Základní škola Děčín - Březiny.

1995 - Naučná stezka - Kamýk (okr. Litoměřice).

1995 - Logo - modní salon „L“, Libuše Lísková, Štětí.

1995 - Popisky na obaly - Agrofrukt Kamýk.

1996 - Osobní znak - Mgr. Antonín Hluštík Csc., Louny.

1997 - Osobní znak - Jiří Líska, Libuše Lísková, Štětí.

1999 - Návrhy praporků s heraldickými motivy pro fanfáry - Březiňáček, dětský flétnový soubor Základní škola Děčín - Březiny.

2000 - Návrhy praporů a korouhví pro hrad Házmburk a zámky Libochovice a Ploskovice - Správa památkových objektů okresu Litoměřice - zámek Libochovice.

2000 - Grafické zpracování loga - Hej Rup Pétanque Roudnice nad Labem.

2000 - Bořitové z Martinic - Zdenka Martinicová, Zápy.

2000 - Osobní znak - Martina Čmejlová, Roudnice nad Labem.

2000 - Osobní znak - Dr. František Mašata, Děčín.

2000 - Tabule pplk. in. m. Josef Novák - Obecní úřad Slatina.

2001 - Návrh znaku, praporu, pečeti - Krajská pořádková jednotka Policie ČR Ústí nad Labem.

2001 - Návrh krajského znaku a praporu - Liberecký kraj (účast ve veřejné  soutěži).

2001 - Návrh krajského znaku a praporu - Pardubický kraj (účast ve veřejné soutěži).
2001 - Návrh krajského znaku a praporu - Karlovarský kraj (účast ve veřejné soutěži).

2001 - Návrh krajského znaku a praporu - Plzeňský kraj (účast ve veřejné soutěži).
2001 - Grafické zpracování návrhu praporu města Kralupy nad Vltavou - RNDr. Jan Racek.

2001 - Návrh znaku děkanství v České Kamenici.

2001 - Návrh krajského znaku a praporu - Jihočeský kraj (účast ve veřejné soutěži).

2001 - Návrh krajského znaku a praporu – Ústecký kraj (účast ve veřejné soutěži).

2001 - Osobní znak - Miloslav Horáček, Praha.

2001 - Osobní znak - Ladislav Řehořek, Praha.

2002 - Návrh praporu Velkého dechového orchestru Kolín – Dolní Chvatliny.

2002 - Návrh znaku, praporu, pečeti - Krajská pořádková jednotka Policie ČR Středočeský kraj.

2002 - Návrh praporu pro zámek Sychrov.

2002 – Návrh znaku a vlajky osady Rýdeč, obec Malečov (UL) - objednatel Václav Ušák, Lovosice.

2002 – Osobní znak - F. Karel Jordán Červený, OP, děkan v České Kamenici.

2002 – Návrh znaku a praporu - Veterinární základna AČR Grabštejn.

2003 – Odznak sportovního klubu florbalu Slávie Technická universita Liberec – Robert Žitňan.

2003 – Návrh odznaku fotbalového klubu SK Lukavec.

2003 – Návrh znaku a praporu firmy EKOMONT Dc – Děčín, Evžen Khol.

2004 – Osobní znak - Radek Žižka, Roudnice nad Labem.

2005 – Návrh znaku a vlajky osady Saň, obec Višňová (LB) – objednatel František Hauer.

2005 – Návrh vlajky - Mateřská škola, Kovářská, Praha-Vysočany – objednatel Lubomír Hykeš.

2005 – Návrh znaku, vlajky a standarty - Spolek včelařů z Hradce Králové a okolí – objednatel ZO Českého svazu včelařů Hradec Králové.

2009 – Návrh znaku, vlajky a korouhve - ASTORIE a. s., Ústí nad Labem - objednatel gen. ředitel Jaroslav Havlík.
2010 - Návrh korouhve a vlajky - Nadace Georgia Agricoli - Region Slavkovský les - objednatel předseda správní rady Ing. Rudolf Tomíček.
2010 - Kresebná úprava a barevná řešení emblémů spolků Vltavan Praha, Vltavan Davle, Vltavan Štěchovice, Vltavan Purkarec, Vltavan Čechy. Návrh znaku, praporu a vlajky Vltavan Čechy - objednatel Dr. Jiří Malý.

2011, 13. 2. - Nadace Georgia Agricoly - Region Slavkovský les, Ing. Rudolf Tomíček. Návrh korouhve, definitivní řešení.

 

DALŠÍ ODBORNÁ A JINÁ ČINNOST:

 

2001 22. 8.  - účast a členství v heraldické komisi pro znak a prapor kraje Vysočina – Jihlava

2002 – účast v odborné komisi – restaurování a kopie rodového erbu markraběte z Baden z kostela sv. Václava v Lovosicích

2003 16. 1. – úvodní slovo vernisáže výstavy Aleše Slavíka - Ikony – Kulturní zařízení velvyslanectví Ruska v Praze.

2003 – Pražský hrad, Chrám sv. Víta, konzultace a určování znaků na náhrobnících – Správa Pražského hradu, Jana Janoušková, Praha.

2004 30. 1. – Kresba znaku města Jáchymov a návrh adjustace na keramických výrobcích – Keramika Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem

2004 30. 3. – Kresba kostela sv. Mikuláše v Pelhřimově – Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad labem

2004 5. 5. – Kresba znaku města Nová Paka a rondelu zámku v Jindřichově Hradci – Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem

2004 15. 5. – Kresba loga 34. Karlův běh – Boží Dar 2005, věž v Jičíně, znak obce Pernink - Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2004 4. 6.  – Kresba znaku obce Boží Dar, města Ústí nad Labem, věž zámku v Českém Krumlově – Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2004 20. 6. – Kresba Lanškroun – radnice, Klatovy – věž – Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2004 12. 7. – Kresba znaku obce Siřejovice, motiv Adršpašské skály - Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2004 19. 8. - Kresba městská hláska Roudnice nad Labem, Kalich Litoměřice - Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2004 30. 8.  – Kresba znaku města Kunštát – Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2004 30. 9. – úvodní slovo vernisáže Aleš Slavík, Ikony a obrazy – Praha , Kapsch Telecom s. s. r. o.

2004 3. 11. – Kresba hrad Bezděz (Papírny Bělá a. s.) Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem

2004 8. 11. – Kresba loga fy Vendys&V Praha, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem

2004 10. 11. – Kresba znaku obce Sedlečko u Soběslavě, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem

2004 12. 11. – Kresba znaku města Rosslau (Německo), Říp rotunda, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem

2004 2. 12. – Vypracování podkladů pro výrobu šablony nápisu CITALEC, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem

2004 13. 12 – Kresba loga 1. TPŠ Litoměřice, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 10. 1. – Kresby erbů: Půta z Častolovic, Jan Městecký z Opočna, Hynek z Červené Hory, Arnošt z Černčic a Kácova – Bohumír Němec, nakladatelství Veduta České Budějovice, užito na titulu publikace Martin Šandera, Zikmundovi věrní.

2005 12. 1. – Kresby znaků měst: Praha, Stříbro – Petr Němec, Cheb.

2005 13. 1. – Kresba loga 1. TPŠ Litoměřice – úprava jako „pečeť“, Mělník motiv, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 23. 2. – Kresba znaků: Luhačovice, Brandýs nad Orlicí, Svitavy, Hodonín, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 4. 4. – Kresba motivu – Klínovec rozhledna, Oboz – U candáta, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 12. 4. – Kresba znaků: Dobříš, Jablonné v Podještědí, Dobříš, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem

2005 17. 4. – Kresba motivu – Klínovec rozhledna (2), Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 1. 5. – Kresba motivu – Jablonné v Podještědí bazilika, rozhledna; logo firmy Versailles, World Car, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 24. 5. – Kresba znaku Kleneč, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 26. 5. – Kresba znaku Jetřichovice, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 29. 5. – Kresba motivu Pravčická brána, Národní park České Švýcarsko, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 3. 6. – Kresba znaku Turnov, Vysoké nad Jizerou, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 25. 6. – Návrh pro razítko s logem Ústeckého kraje, s nápisem a bez nápisu, úprava znaku Jáchymov s nápisem, kresba motivu – Ostrov radnice, Kroměříž zámek, Brandýs zámek, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 7. 7. – Kresba znaku Děčín, Semily, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 14. 7. – Kresba znaku Česká Kamenice, motiv Domažlice, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2005 4. 12. – Kresba motiv Sušice, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem. 

2006 3. 2. – Kresba motiv Horšovský Týn, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2006 6. 3. – Český rozhlas Region – rozhovor o heraldice.

2006 18. 6. – Kresba motiv Libotenice, Srní, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem. 

2006 20. 6. – Kresba letopočet na pásce k motivu Libotenice, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem. 

2006 19. a 31. 7. – Konzultace k restaurování reliéfu Terezín, Komenského ul. 153 a doplnění torza obvodového nápisu – ak. soch. Libor Pisklák.

2006 11. 10. – Kresba motiv Litvínov, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem. 

2006 21. 10. – Kresba motiv Rakovník, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2008 23. 6 – účast a členství v odborné komisi vyhodnocující veřejnou výtvarnou soutěž pro jednotný vizuální styl města Trutnova, MÚ Trutnov.

2008 22. 9. – MÚ Trutnov, Poznámky k výtvarné soutěži na jednotný vizuální systém města Trutnova.

2009 18. 8. – kresba motiv Velké Losiny, Keramika, Dagmar Halasová, Roudnice nad Labem.

2009 18. 10. Aleš Doucha – Poznámky k Manuálu jednotného vizuálního systému města Roudnice nad Labem.

2009 22. 10. – Jan Neruda – text Heraldika, Podřipsko a já....pro uvažovanou publikaci o obcích v regionu.

2009 11. 11. – Aleš Doucha – druhé poznámky k manuálu JVS města Roudnice nad Labem.
2010, 4. 11.  - Aleš Doucha - konzultace k podobě loga firmy Závorka z Klenče.
2010, 18. 12. - akad. soch. Mgr. Vít Mudruňka - konzultace k polychromování sádrového odlitku znakové aliance Bünau-Bredau ze zámku v Libouchci

 

ODBORNÉ REŠERŠE:

 

1993 - Erb vévodů Saských - určení erbu na komorovém kachlu, Okresní vlastivědné muzeum Jindřichův Hradec.

1994 - Erb rodu La Boriette - určení štukového erbu na budově zámku v České Olešné - Ústav sociální péče Česká Olešná.

1995 - Znak města Louny - rešerše, MÚ Louny.

1995 - Erb markrabat z Badenu - určení erbu na průčelí kostela sv. Václava v Lovosicích, Biskupství Litoměřice

1997 - Znak města Jílové u Děčína - rešerše, MÚ Jílové

1997, 22. 6. - Určení erbů na nádvorních fasádách zámku Sychrov pro potřeby jejich restaurování, Zámek Sychrov

1998 - Znaková aliance Mirešovský z Mirešovic - Kozelka z Hřivic na zámku Mirošovice, ohledání a rešerše, Jan Smetana, historik Litoměřice

1998, 14. 10. - Mříž se znakovou aliancí Harrach-Dietrichstein ve starém zámku Velké Březno, Alois Kučera, restaurátor, Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice

1998, 14. 12 - Znaková aliance Salhausen-Glich z Miltic v Ploskovicích, Správa památkových objektů okresu Litoměřice, Libochovice

1998, 14. 12. - Znak arcivévodů rakouských, velkovévodů toskánských v Ploskovicích, Správa památkových objektů okresu Litoměřice, Libochovice

1999, 2. 8. - Znak a prapor města Dobrovice – rešerše, MÚ Dobrovice

2000, 6. 2. - Znak města Tanvald - rešerše, MÚ Tanvald

2000 – Znak města Železný Brod – rešerše, MÚ Železný Brod

2000 - Erb Filipa II. krále španělského, Aleš Slavík - Tábor

2000 - Erby šlechtických držitelů města Mladá Vožice, Filip Slavík - Mladá Vožice

2000, 17. 2. – Erb císaře Matyáše, pro potřeby restaurování skleněného terče ze zámku Rožmberk, Vitrae Tábor - Petr Novotný.

2000, 12. 6. – Dobříš, MÚ, rešerše o znaku.

2001, 21. 1. - Prapor se znakem Dolního Rakouska, Chebské muzeum – Cheb

2001, 18. 2. – Znak města Soběslav – rešerše, MÚ Soběslav

2001, 3. 4. – Znak obce Milín – rešerše, OÚ Milín

2001, 28. 1. Vývod Anny Kateřiny Bukuvkové z Bukuvky, malovaný s erby, pro potřeby restaurování - Okresní vlastivědné muzeum v Děčíně

2001, 25. 7. - Střepy historických kachlů s heraldickými motivy, Městské muzeum Ústí nad Labem, rešerše pro PhDr. Martu Cvrkovou.

2002, 1. 5. – Erb rodu Nunkel, Jiří Born – Františkov

2002, 5. 5. - Erby na bohoslužebných ornátech, Okresní vlastivědné muzeum Děčín

2002, 20. 5. – Hluboká nad Vltavou, MÚ – rešerše o znaku.

2002, 25. 7. – Prapor města Litoměřice – rešerše, MÚ Litoměřice

2002, 2. 8. – Erb markrabat z Baden na kostele sv. Václava v Lovosicích, akad. sochař  Libor Pisklák, pro potřeby restaurování (vytvoření kopie plastiky – realizováno a znovu osazeno v roce 2004)

2002, 14. 10. – Vysoké nad Jizerou, MÚ – rešerše o znaku města.

2003, 18. 9. – Znak města Uhlířské Janovice – rešerše, MÚ Uhlířské Janovice

2004, 4. 2. – Určení erbů na pečetích přivěšených k listině vydané Českou královskou komorou dne 16. 5. 1710 pro město Zbiroh (Brandlínský ze Štěkře, Hrzán z Harasova, Berthold z Uherčic) – Josef Klečka, Předonín

2004, 20. 5. – Určení erbu na pečeti z listiny z roku 1636 – Jozue Kořenský z Terešova - Josef Klečka, Předonín

2004, 17. 8. - rešerše k erbu na renesanční cestovní skříni – hr. Consolati (?); PhDr. Jan Štíbr, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

2004, 13. 10. – Jiříkov (o. Děčín), MÚ – rešerše o znaku města.

2004, 6. 11. – O znaku města Nová Paka – rešerše, MÚ Nová Paka, Městské muzeum v Nové Pace.

2004, 29. 12. – OÚ Řestoky, Erby na mlýně z roku 1604 – určení

2005, 10. 2. – Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem, Erb pánů z Kostomlat

2005, 29. 3. – Mikulášovice (o. Děčín), MÚ – rešerše o znaku města.

2006, 9. 3. – Vlastivědné muzeum Slaný, rešerše k erbu šl. Hemerky ze Stanimíru

2006, 30. 3. – Slaný, MÚ – rešerše o znaku města.

2006, 3. 7. – Vejprty, MÚ- rešerše o městském znaku.

2006, 6. 7. – Obecní úřad Štěchovice, rešerše o pojmenování obce městysem

2006, 19. 7. – Postoloprty, MÚ - rešerše o městském znaku.

2006 22. 8. – Karel Mačák, Technická universita Liberec, rešerše ke genealogii a erbu Juana Caramuela z Lobkowicz

2006 30. 8. – MUDr. Milan Komrska, rešerše k erbu a genealogii rodu de Tilly

2006 17. 10. - akad. soch. Libor Pisklák, rešerše ke znaku strahovského opata Mayera na faře v Dolánkách

2006, 29. 11. – Plaňany, ÚM – rešerše o znaku městyse.

2007, 4. 4. – Miloslav Kaňka, Jablonec nad Nisou, rešerše k erbům rodů Kaňka

2007, 27. 4. – Týnec nad Labem, MÚ – rešerše o znaku města.

2007, 28. 5. – Rovensko pod Troskami, MÚ – rešerše o znaku města.

2007, 12. 7. – Lovosice, MÚ – rešerše o znaku města.

2007 19. 8. – Zdeněk Henig, Zámek Benešov nad Ploučnicí, rešerše erbů Attems a Clary ze Sparbersbachu

2007 19. 8. – Leoš Vašek, Krajský úřad Jihomoravského kraje, rešerše erbů Lebzeltern, v. Zollern

2007, 8. 9. – Jan Štika, rešerše k rychtářské pečeti z města Jiřetín pod Jedlovou

2007, 20. 9. – Pavel Zrna, MÚ Kroměříž, poznámky k městskému znaku- vyžádané hodnocení.

2007, 23. 10. – Čechtice, ÚM – rešerše o znaku městyse.

2008, 10. 3. – Veselí nad Lužnicí, MÚ – rešerše o znaku města.

2008, 25. 8. – Horní Slavkov, MÚ – rešerše o znaku města.

2008, 23. 10. – Aleš Vrtal, určení erbu na obraze - Larisch-Moennich

2008 19. 11. – Lenka Bartoníčková – epigrafická rešerše (záklopové prkno, socha)

2008 30. 11. - Mgr. Vít Mudruňka, akad. sochař a restaurátor, rešerše ke znakové alianci Saurau – Jungen z r. 1668 v Lenešicích (LN).

2008, 2. 12. – Jakub Feige – určení erbu na pečeti – Berbisdorf

2009 3. 1. – Lenka Bartoníčková – epigrafická rešerše, barokní sochy v Kopidlně

2009 5. 1. – OÚ v Rožmitálu na Šumavě – rešerše o historickém znaku městečka

2009 23. 7. – Martin Kolařík, Muzeum Litoměřice, rešerše k erbu Jakuba Hořčického z Tepence

2009 25. 8. – Mgr. Vít Mudruňka, akad. sochař a restaurátor, rešerše k erbu Thun – Hohenstein v tympanonu nádvorní fasády zámku v Děčíně.

2009, 2. 9. - Mgr. Vít Mudruňka, akad. sochař a restaurátor, určení kamenného (opuka?)  torza erbu knížat ze Schwarzenbergu, Nový Hrad, Jimlín.

2009, 8. 9. – Bc. Lenka Bartoníčková, určení a popis erbů Königswarter a Wertheimstein.

2009 6. 11 – PhDr. Jiří Sommer – genealogická rešerše k jednotlivcům z řad moravské šlechty ve vztahu k vinici v Pouzdřanech u Mikulova

2009. 9. 11. – Zdeněk Volejník – rešerše k erbu Talacků z Ještětic

2009 21. 12 – Bohumil Košťál – rešerše k erbům: z Michalovic, Škopek z Dubé, Carda z Petrovic, Sezima z Ústí, ze Šternberka, z Gerstorfu, Merode, jezuité, Lobkowicz, Schroll.

2010 27. 1. – MÚ Bílina, rešerše o znaku města Bílina a návrh slavnostního praporu

2010 26. 2. – Mgr. Vladimír Březina, PhD, Brno, určení erbu pánů z Ilburka.

2010 19. 3. – MÚ Roztoky, rešerše o znaku.

2010 16. 4. – Mgr. Martin Jahoda, kurátor sbírek Poštovního muzea – rešerše ke znakové alianci Waldstein-Wartenberg – Schwarzenberg, namalované na kočáru v depozitu muzea.

2010 16. 5. – Ilona Svobodová – k významu routy v erbu Rohanů.

2010 12. 6. – Andrea Husseiniová, Moravská galerie v Brně – poznámky k neurčenému erbu na antependiu ze 17. stol. ze sbírek muzea.

2010, 16. 6. – Lars Severin, Berlin/Potsdam – rešerše k erbu Varrensbach (e-mail).

2010, 27. 7. - ÚM Nepomyšl - rešerše Znak městyse Nepomyšl

2010, 29. 7. – RNDr. Václav Větvička – rešerše k erbu sv. pánů z Ringhofferu.

2010, 17. 8.  – Miroslav Výmola – poznámky k erbu Rudolfa z Colloredo-Mels a jeho popis.

2010, 17. 8. – Andrea Husseiniová, Moravská galerie v Brně – konzultace k erbu Sevěřský z Kuličova ve vztahu k antependiu ze 17. stol. ze sbírek muzea.

2010, 25. 10. – PhDr. Eva Jančíková – zpráva o majitelích Roudnice ve 2. pol. 16. století a rešerše k erbům polských rodů z Tarnova (Tarnowski), Zborowski, kníže Litevsko-Sangušský, kníže z Ostrogu (Ostrožský).

2011, 6. 1. – Ivana Jelínková – poznámky ke znaku města Údlice (e-mail)

2011, 7. 1. – Kunovice, OÚ – rešerše k první zmínce o obci v historických písemných pramenech.

2011, 20. 1. - Miroslav Majer – určení znakové aliance Vetter z Lilie – Gudenus na podnose.

2011, 7. 2. – Josef Slavík – genealogická rešerše k manželství Lidmili z Vartenberka a Adama z Roupova.

2011, 17. 3. – J. Krejčí – určení erbu na knoflíku – hrabě Thun-Hohenstein.

2011, 28. 4. – Mgr. Barbora Kailová, Muzeum Českého krasu v Berouně – určení erbů na muzejních předmětech – Skála ze Zhoře, Rozum z Bílejova.

2011, 27. 6. – Jan Štěpánek – určení erbu Bayern-Zweibrücken.

2011, 27. 6. – ČGHSP – odpověď na dotaz k určení erbů na skleněné dóze – uherské rody

2011, 28. 6. – PhDr. Zdeněk Kubík – určení erbu v knize z r. 1646 – alianční znak: Václav Eusebius kníže z Lobkowicz, Johanka hraběnka Myšková ze Žlunic.

2011, 5. 7. – Marie Hamplová – určení erbu na kachlu – ostrve

2011, 18. 7. – Mgr. Petr Culek – určení erbu na náhrobníku v kostele v Markvarticích – Rechenberg.

2011, 31. 7. – Jiří Kusý – rešerše k erbu Kusý z Mukoděl.

2011, 18. 8. ČGHSP – určení aliančního erbu Šternberk-Schwarzenberg v kapli sv. Anny v Počátkách.

2011, 31. 8. – PhDr. Jan Kilián, PhD – rešerše k erbu pánů z Ervěnic.

2011, 19. 9. – Jan Walter, určení erbů na zvonu v kostele sv. Jana Křtitele v Městě Touškově – Diviš Markvart z Hrádku; Alžběta Míčanová z Klinštejna a z Ronova.

2011, 12. 10. – Roman Kurfiřt – rešerše k erbu Hamplů z Engelsteina.

2011, 29. 11. – MVDr. Rudolf Dunder – rešerše k erbu Dunder z Lotouše.

2011, 13. 11. – Roman Kurfiřt – rešerše k erbu Strnadů z Tryskovic.

2011, 22. 11. – Bohuslav Košťál – rešerše o znaku městyse Levín.

2011, 26. 11. – František Matoušek – rešerše k erbu Kayl ze Šternburku.

2011, 9. 12. – Blanka Zubíková – rešerše k erbu Liblických z Liblic.

2011, 12. 12. – Ing. Viktor Horyna – rešerše k erbu Horynů z Honbic.

2011, 12. 12. – Jaroslav Čuřín – genealogická rešerše k Lobkowiczům ve vztahu ke klášteru v Chotěšově (Marie Vojslava z Lobkowicz, Anna z Lobkowicz, roz. z Liechtensteina).

2012, 3. 1. – Ing. Václav zajíček – terminologická rešerše k figuře lev.

2012, 15. 1. – Gabriela Křístková – rešerše k erbu hrabat z Brandisu.

2012, 30. 3. – František Matoušek – rešerše k erbu Adama Kayla ze Sternburgu.

2012, 4. 4. – ČGHSP – rešerše k erbu p. z Kunovic a Jana Filipce z Prostějova.

2012, 11. 4. – Jana Srvátková – určení pečeti města Písku.

2012, 15. 4. – Anna Naiseen Dynterová – určení erbu na kresbě – Nizozemské království.

2012, 17. 4. – Milan Novák – určení erbu na kočáře – kníže Kinský.

2012, 4. 5. – Železná Ruda, MÚ – rešerše o znaku města.

2012, 13. 5. – Zuzana Šlapalová – rešerše k erbům z Petrovic, z Osového, z Majetína, z Roggendorfu.

2012, 14. 5. – Jan Štěpánek – rešerše k pečetím ze sbírky hrabat Lažanských v Manětíně.

2012, 8. 6. – Milan Novák – určení erbu na koňském postroji – Silva-Taroucca

2012, 12. 6. – Milan Novák – určení erbu a hodnostních korun na koňských postrojích – Lev kardinál Skrbenský z Hříště, kníže-arcibiskup olomoucký.

2012, 14. 6. – Milan Novák – určení erbu na kočáře – malý státní znak Rakouského císařství.

2012, 28. 6. – Jonáš Zíka – určení řádové dekorace – vojenský rytířský kříž belgického Leopoldova řádu.

2012, 2. 7. – Teplice, MÚ – rešerše o znaku města.

2012, 16. 7. – Adamov, OÚ (o. České Budějovice) – rešerše o historickém znaku obce.

2012, 6. 8. – Jan Štěpánek – rešerše k pečetidlům ze sbírky v zámku v Manětíně (VI. část).

2012, 20. 9. – PhDr. Markéta Pražáková, Muzeum východních Čech v Hradci Králové – určení erbu na lustru – hrabě Thurn-Taxis.

2012, 8. 10. - Hořice na Šumavě, OÚ – rešerše o historickém znaku obce.

2012, 1. 11. – Kostelec nad Labem, MÚ – rešerše o znaku města.

2012, 1. 11. – Mgr. Petra Kratochvílová, Muzeum Josefa Sibíka v Blatné – určení erbu Adama Platnýře z Dalkova.

2013, 6. 2. – Kašíková Kateřina – určení erbu na nábojové tašce – král saský.

2013, 3. 3. – Daniela Mišunová – rešerše k erbu Šabatů z Rudolce.

2013, 10. 3. – Vraný, ÚM, - rešerše o znaku města.

2013, 11. 3 – Vladimír Pisk – určení dvou znakových aliancí: Chotek hrabě z Chotkova a Vojnína – kníže z Hohenlohe-Langenburgu; kníže Clary-Aldringen – kníže Radziwill.

2013, 22. 3. – Velký Šenov, MÚ – rešerše o znaku města.

2013, 28. 3. – Jan Hroz – rešerše k erbu krále Vladislava II. Jagellonského.

2013, 3. 4. – Tomáš Matýsek – určení znaku na svorníku v domě Karlova 27, Praha 1 Staré Město – cech soukeníků.

2013. 29. 4. – Čelákovice, MÚ – rešerše o městském znaku

2013, 9. 5. –Hrádek nad Nisou, MÚ – rešerše o znaku města a návrh jeho úpravy

2013, 10. 6. – Český Dub, MÚ – rešerše o znaku města.

2013, 12. 9. – Josef Husek – rešerše k erbu Prokopa Gervase Gollena.

2013, 15. 9. – Jan Cvrček – určení znaku cisterciáckého opatství Lubuš ve Slezsku.

2013, 24. 10. – Krásno, MÚ – rešerše o znaku města.

2013, 11. 12 – Luděk Sarvaš – určení erbů na knoflíku z uniformy – Desfours – Walderode.

2013, 11. 12 – Andrea Gruberová – určení erbu nalezeném při zemních pracích v Praze-Radotíně – slovenské město Kremnica.

2014, 10. 1. – Martin Slaboch, ČGHSP – stanovení popisu znaku ČGHSP pro potřeby stanov ČGHSP.

2014, 22. 1. – Stanislav Vaněk – rešerše k erbům Vencelíků a Smíšků z Vrchovišť a pánů z Michalovic.

2014, 17. 2. – Lestkov, OÚ – rešerše o historickém znaku obce.

2014, 21. 3. – Petr Wittgruber – rešerše k Řádu Františka Josefa.

2014, 1. 4 – Jan Štěpánek – rešerše k erbu Regner v. Regner.

2014, 10. 5. – Zuzana Šlapalová - vyhledání podob erbů Dietrichstein, z Boskovic, ze Zástřizl, Eder.

2014. 13. 5. – Zuzana Šlapalová - vyhledání erbu Mensdorff-Pouilly.

2014. 21. 6. – Turnov, MÚ – rešerše o historickém znaku města.

2014, 6. 8. – Libštát, ÚM – rešerše o historickém znaku městyse.

2014. 25. 8. – Rokytnice nad Jizerou, MÚ – rešerše o historickém znaku města.

2014, 1. 9. – Česká Bělá, ÚM – rešerše o historickém znaku městyse.

2014, 1. 10. Vítězslav Ludvík – určení erbu na knoflíku – Bavorské království po roce 1835.

2014, 17. 10. – Dalibor M. Selucký - určení znakové aliance na zámku v Koryčanech – Gillern – Fellner.

2014, 19. 10. – Anton F. Malinovský – stanovení popisu erbu vladyků z Hlaváčova.

2014. 10. 11. – Kovářská, ÚM – rešerše o historickém znaku městyse.

2014, 8. 12. – Panenský Týnec, ÚM - rešerše o historickém znaku městyse.

2014, 15. 12. – Jaroslav Matoušek – určení znakové plastiky – arcivévoda rakouský v letech 1816 – 1896.

2015, 4. 1. – Petr Doruška – určení znakové aliance (knoflík?) – Antonín sv. p. Widmann (+ 1866) a Leopoldina hrab. Sedlnitzká z Choltic.

2015, 25. 1. – Jaroslav Havrlant, Muzeum Louny – rešerše k erbu Světeckých z Černčic.

2015, 17. 2. – Kristína Sedláčková, Muzeum Litoměřice – určení znaku cechu mlynářů v Třebenickém graduálu (kol. 1570). Stanovení heraldického popisu dle vyobrazení. Poznámky ke znaku cechu kolářů, cínařů-konvářů.

2015, 20. 2. – Slavětín, ÚM – rešerše o historickém znaku městyse.

2015, 27. 2. – Kristína, Sedláčková, Muzeum Litoměřice – rešerše a poznámky k erbu Nosidlů z Keblic.

2015, 6. 3. – Aleš Peroutka – určení erbu ve výzdobě zámku v Potštátě – základní rodový erb Walderode.

2015, 23. 3. – Petra Konupková – určení a poznámky ke znakové alianci v zámku Ploskovice – Salhausen - Glich z Miltitz (původně Svádov). Určení litinového erbu na zámku Ploskovice – Habsburg-Lothringen-Toscana (původně Býčkovice).

2015, 8. 4. – Martin Kotek – určení znakové aliance na knoflíku – František hrabě Sylva-Tarouca – Leopoldina hraběnka Sternberg-Manderscheid.

2015, 13. 4. – Martin Kotek – určení znaku Vídně na odznaku.

2015, 14. 4. - Pavel Jašek – určení znaku na vlysu v areálu zámku v Teplicích nad Metují – ševcovský znak, preclík, zednické kladívko, zednická lžíce.

2015, 15. 4. – Jirkov, MÚ – rešerše o historickém městském znaku.

2015, 26. 4. – Natalie Belisová – určení erbu na historické mapě hranic panství Krásný Les (UL) - Děčín (resp. Schönstein) a Saska – Salhausen.

2015, 3. 5. – Petr Doruška – určení erbu na knoflíku - hrabě Kollonitz v. Kollegrad.

2015, 10. 6. – Petr Doruška – určení erbu na „plombě“ – hrabě Thun-Hohenstein.

2015, 15. 7. – Marie Bukovská – určení erbu na zámku v Konojedech – Vincenz Petr Wiedersperger sv. p. z Wiederspergu (1812 – 1815).

2015, 16. 7. – Andrea Husseiniová – konzultace k aliančnímu erbu na kasuli z r. 1694. Původní určení Václav Silvestr Smrček z Mnichu a Zuzana Maxmiliána Častolárová z Dlouhévsi. Možné revidující určení Adolf Ladislav Tunkl z Brníčka a neznámá manželka erbu „kruhového štítu“.

2015, 17. 8. – Marian Krucký, Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti – určení erbu na knoflíku – Království Bavorské po r. 1835.

2015, 31. 8. – Postupice, OÚ - rešerše o historickém znaku obce.

2015, 18. 9. – Hana Skočková – vyhledání erbu Ceypů z Peclinovce a poznámky k pečeti Ceypů z Peclinovce (také Cejp z P.) s aliančními erby (erb manželky neurčen).

2015, 3. 10. – Mgr. Petra Konupková – určení znakové aliance na plechových tabulích (soukromá sbírka) – Bedřich Ludvík princ z Würtembergu (+ 1734) a Uršula Kateřina kněžna z Těšína (+ 1743).

2015, 19. 12. – Martin „zo Slovenska“ (bez udání příjmení) – určení erbu na knoflíku – pravděpodobně Festetics z Tolny.

2016, 16. 1. – Mgr. Marek Valko – určení erbu na sklenici – předpoklad španělský král Filip V. (1683 – 1746) nebo někdo z jeho potomků na španělském trůně.

2016, 18. 1. – Hranice, MÚ – rešerše o historickém městském znaku.

2016, 15. 2. – M. Culek – určení erbu na historické mapě – hrabě Kinský.

2016, 25. 1. – Josef Plch – vyhledání erbu rodu Hauser.

2016, 25. 1. – Mgr. Natalie Belisová – určení erbu na zlomku kachle – Sasko. Poznámka k výskytu erbu Saska na kachlech v Čechách.

2016, 23. 2. – Mgr. Petra Konupková – stanovení popisu erbu na kenotafu Hennevogelů v Litoměřicích.

2016, 24. 3. – Libor Beneš – pokus o určení erbu na pečeti.

2016, 18. 5. – Mgr. Jan Štěpánek – určení znakové aliance na pečetidle ze sbírek zámku v Manětíně – Jonas von Heysenberg a Regina Maschwander von Schwanau.

2016, 19. 6.  – Martin N. („zo Slovenska“) – určení erbu na rubové straně knoflíku – malý státní znak Rakousko- Uherska se štítonoši.

 

 

ODBORNÉ POSUDKY A KONZULTACE:

 

1997, 1. 3. - OÚ Bystřany, Obecní znak Bystřany

1997, 10. 6. - OÚ Kostomlaty pod Milešovkou, Obecní znak Kostomlaty pod Milešovkou

1997, 10. 11. – OÚ Zásada, Obecní znak Zásada,

1999, 15. 6. - Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, posudek rukopisu: Maděra Ferdinand, Heraldické památky Žatecka

2000 - MÚ Kralupy nad Vltavou, posouzení návrhu městského praporu od PaedDr. Jana Racka

2002, 9. 11. – Vlastivědné muzeum České ráje (Robert R. Novotný) – poznámky k článku Michal L. Jakl, Znak Vysokého nad Jizerou a Jan Svojanovský z Boskovic.

2003, 16. 2. – Petra Šternová – Renesanční funerální plastika na Liberecku, diplomová práce UJEP Ústí nad Labem, pedagogická fakulta.

2003, 1. 8. – OÚ Zvánovice, Obecní znak Zvánovice – Ing. Arnošt Drozd – nevyžádaný posudek návrhů

2003, 23. 11. – Obecní znak Žalany – Martin Tomášek – nevyžádaný posudek návrhů

2004, 8. 2. – Polesí Střekov, a. s., Ústí nad Labem, Znaková aliance Bünau-Bredaw, odborný posudek o původním umístění nad portálem věže zámku v Libouchci

2005, 4. 2. – Karel Venzara, OÚ Holetín, posudek návrhů obecního znaku a vlajky.

2005, 6. 2. – Pavel Duchoň – Obecní symboly na okrese Příbram v letech 1990 – 2004, diplomová práce UJEP Ústí nad Labem, pedagogická fakulta

2005 3. 3. – Václav Křepelka, OÚ Nekvasovy - posudek návrhu obecního znaku a vlajky.

2005 7. 3. – OÚ Vroutek, posudek „korouhve“ a znaku obce užívanými vystěhovalci v Německu ve vztahu ke konstituování obecní vlajky.

2006 5. 2. – Helena Sobková, Vlastivědné muzeum Chomutov,  MÚ Vejprty, Poznámky k podobě historického praporu nalezeného v roce 2003 ve Vejprtech

2006, 27. 3. – MÚ Vimperk, posudek návrhů městské vlajky vyšlé z vyhlášené soutěže (Jan Plánek, vedoucí odboru kultury)

2006, 12. 6. – OÚ Dobkovice, posudek návrhů obecního znaku a vlajky – Ing. Arnošt Drozd

2007, 25. 1. – OÚ Černčice (LN), Poznámky k návrhům znaku obce Černčice od Ing. Jindřicha Šuse

2007, 29. 1. – OÚ Zahrádky (CL), nevyžádaný posudek obecního znaku – Martin Tomášek

2007, 13. 7. – Barbora Vechová, zastupitelka obce Janov, posudek návrhů obecního znaku od Martina Tomáška.

2007, 10. 8. – Robert Radim Novotný, poznámky k jeho posudku návrhů obecního znaku v Ohrazenicích od Miroslava Pavlů.

2007, 9. 11. – Ludmila Fritscherová, posudek návrhů vlajky města Pohořelice.

2007, 13. 11. – Ing. Jiří Horák, starosta obce Vysoká nad Labem, posudek starostova návrhu znaku obce Vysoká nad Labem.

2007, 2. 12. – OÚ Nespeky, posudek návrhu obecního znaku a vlajky od Mgr. V. Švadlenky z roku 2006 (umístěno na webu Wikipedia)

2008, 28. 3. – OÚ Velký Borek, hodnocení návrhu znaku obce od prof. JUDr. Ing. Romana Makariuse,CSc, e-mail Mgr. Heleně Vavřinové, zastupitelce obce.

2008, 10. 4. – Posudek článku Ladislava Kříže o obecním znaku Nučic (vyžádáno ČGHSP)

2008, 24. 4. – Josef Slinták (Lipina), písemná odpověď na písemné otázky z české komunální heraldiky – bakalářská práce.

2008, 26. 4. – Poznámky k pečeti obce Ledečko z konce 18. stol. (vyžádáno ČGHSP)

2008, 15. 5. – MÚ Lovosice, Posudek návrhu znaku pro insignii starosty dle návrhu Františka Jílka (Louny). E-mail p. Aleně Zelenkové, MÚ Lovosice, odbor kultury,  s kritickým hodnocením insignie jako celku.

2008 11. 9. – Mgr. Vít Mudruňka, akad. sochař a restaurátor, konzultace a diskuse nad znakovou aliancí Saurau – Jungen z r. 1668 v Lenešicích (LN)

2008, 22. 9. – OÚ Holedeček (LN) rozprava nad návrhy obecního znaku účastníků veřejné soutěže a jejich verbální posouzení na místě jejich výstavy.

2008, 5. 11. - Bezdědovice (ST) posudek návrhů obecního znaku a vlajky od Mgr. Karla Petrana z Městského muzea v Blatné z roku 2005

2008, 5. 12. – Kristína Sedláčková, muzeum Litoměřice – konzultace ke Kunešům a Táborům z Lukavce a jejich erbu

2009, 21. 2. – RNDr. Josef Smolka – poznámky k jeho připravovanému článku o nobilitaci Tadeáše Hájka z Hájku.

2009, 15. 3. – Ivan Šorm – konzultace k nobilitaci a znaku rodů z přídomkem „z Vratu“

2009, 15. 3. – Josef Plch – konzultace a výklad k aktivním termínům figury jelen

2009, 25. 8. – Mgr. Vít Mudruňka, akad. sochař a restaurátor, konzultace znakové aliance Varrensbach – Schlick; konzultace k nápisu na desce s aliancí Bünau – Bredau ze zámku v Bünauburg v Děčíně-Bynově; rešerše k erbu Thun – Hohenstein v tympanonu nádvorní fasády zámku v Děčíně.

2009, 7. 9. - Mgr. Vít Mudruňka, akad. sochař a restaurátor, přečtení, přepis a překlad pamětního nápisu v kapli na Novém Hradu, Jimlín.

2009, 8. 9. – Daniel Rudolf Lang, odpověď na dotaz adresovaný GHSP o znaku Kunžaku a Strmilova.

2009, 8. 10. – Blanka Mulačová, Informační centrum Dobrovice – konzultace k erbu knížat z Thurn-Taxisu.

2009, 9. 10. – ak. arch. Vladimíra Axmannová, architektonický ateliér ARCHAX Praha, konzultace barevnosti restaurovaného erbu Thurn-Taxisů na bráně hospodářského dvora v Dobrovici.

2009 18. 10. Aleš Doucha – Poznámky k Manuálu jednotného vizuálního systému města Roudnice nad Labem

2009, 11. 11. – Aleš Doucha – druhé poznámky k manuálu JVS města Roudnice nad Labem.

2009, 17. 11. – Jiří Živný – poznámky k restaurování znaku Tomáše Pěšiny z Čechorodu na kostele sv. Josefa v Obořišti (okr. Příbram).

2010, 24. 4. – Bc. Milan Rudik – posouzení loga Studentské komory FF UJEP Ústí nad Labem.

2010, 10. 5. – Martin Brůža – posouzení návrhů znaku obce Lukavec (LT).

2010, 18. 8. – Ing. Lubomír Nový – posudek loga Občanského sdružení Společná obrana (David Ondrejkovič).

2010, 20. 8. – Martin Brůža – posouzení definitivních návrhů znaku a vlajky obce Lukavec (LT) a stanovení odborných popisů.

2010, 21. 8. – OÚ Rovná (SO), posouzení návrhů obecního znaku z veřejné soutěže z r. 2009.

2010, 10. 9. – Michal Soukup – poznámky k historickému kachli s erbem z nálezu v Teplicích.

2010, 28. 9. – Stanislav Vaněk – poznámky k odbornému heraldickému popisu erbu Škrétů Šotnovských ze Závořic.

2010, 28. 9. – Vladivoj Tomek – poznámky k odborným heraldickým popisům vybraných erbů české šlechty.

2010, 18. 12. – akad. soch., Mgr. Vít Mudruňka – konzultace barevnosti sádrového odlitku znakové aliance Bünau-Bredau ze zámku v Libouchci.

2011, 6. 1. – Ivana Jelínková, Údlice – poznámky k městskému znaku Údlic.

2011, 11. 1. - akad. soch., Mgr. Vít Mudruňka – další konzultace barevnosti sádrového odlitku znakové aliance Bünau-Bredau ze zámku v Libouchci.

2011. 18. 1. – Martin Slaboch, ČHSP – vyobrazení znaku kardinála Trochty.

2011, 20. 1. – Petr Blokša – odpověď na e-mail, posouzení navrhované změny znaku obce Pržno.

2011, 30. 1. – Jiří Kývala – poznámky ke znaku obce Pržno.

2011, 1. 2. – Daniel Míka – znak cechu provazníků, odpověď na dotaz (e-mail).

2011, 1. 2. – Bílina, MÚ, Iveta Richterová – konzultace k vyhlášce města o užívání městských symbolů a písemné vypracování připomínek (e-mail).

2011, 3. 2. – Stříbrná, OÚ, Soňa Kantnerová - konzultace k problematice praktického užívání obecního znaku.

2011, 7. 2. – Bílina, MÚ – oponentura připomínek Jiřího Kalouse k podobě slavnostní městské vlajky.

2011, 21. 2. – Bžany, OÚ – konzultace a písemné vyjádření k požadavku navrhovatele obecních symbolů k úhradě poplatků za užívání.

2011, 26. 2. – Ing. Jaroslav Verner – konzultace návrhů znaku obce Líšany a místní části Divice (obec Vinařice, okr. LN).

2011, 5. 3. – Úštek, MÚ, Martin Kostelný – konzultace a písemné vyjádření o podobě znaku města.

2011, 9. 3. – Podsedice, Základní škola – vyhodnocení soutěže žáků školy v navrhování obecního znaku.

2011, 13. 3. – Hořice na Šumavě, OÚ, Petr Tröster – Poznámky k textu „Problematika grafického znázorňování znaku obce Hořice na Šumavě“ – soubor textů Petr Tröster, Ivo Janoušek, Tomáš Baran.

2011, 2. 4. – Veronika Hošková, redakce Tanvaldského zpravodaje – odpovědi na dotazy k vlajce města.

2011, 16. 4. – Petronilla Čemus – poznámky ke genealogii a erbu rodu Spinola.

2011, 27. 4. – Libor Pisklák – hodnocení návrhů znaku obce Hlinná od Mgr. Vladimíra Červenky.

2011, 30. 4. – Lukáš Pavel – odpověď na dotaz o znaku velkovévodství Lucemburk ve vztahu ke znaku Českého království.

2011. 20. 5. – Přemysl Špráchal – odpověď na dotaz o znaku pánů z Valdštejna a pánů z Rotštejna.

2011, 26. 5. – Klaus Tonndorf, Rosslau – Poznámky k vlajkám českých měst na řece Labi.

2011, 29. 5. – PhDr. Zbyšek Svoboda – odpověď na dotaz a výklad k heraldické figuře mořský pes.

2011, 21. 6. – Jan Štěpánek – stanovení popisu erbu rodu Bucellini.

2011, 27. 6. – Pletený Újezd, OÚ – poznámky k udělenému znaku obce, navrženém Mgr. Miroslavem Oliveriusem.

2011, 15. 7. – Mgr. Petr Kopička, Mgr. Hana Legnerová – konzultace k erbu Mrázů z Milešovky.

2011, 17. 7. – Mgr. Petr Culek – popis erbu Schönfeldů ze Schönfeldu.

2011, 28. 7. – Jan Štěpánek – stanovení popisů erbů Stolzingen, Welz, O´Gilwy.

2011, 29. 7. – Josef Slavík – konzultace ke genealogii pánů z Vartenberka.

2011, 3. 8. – Lužná, OÚ – poznámky k obecnímu znaku.

2011, 4. 8. – Mgr. Jan Tejkal – poznámky ke znaku obce Cítov.

2011, 15. 8. – ČGHSP – poznámky ke znaku ČGHSP

2011, 19. 8. – ČGHSP, Radka Matějková – poznámky k barevnosti znaku ČGHSP

2011, 21. 8. – Hřivice, OÚ – poznámky k návrhu znaku místní části Touchovice navrženém Mgr. Miroslavem Černým.

2011, 21. 8. – Doubravčice, OÚ – poznámky ke znaku obce dle návrhu Mgr. Jana Tejkala.

2011, 28. 8. – Bohuslav Košťál – poznámky k podobě historického praporu se znakem města Úštěk.

2011, 14. 10. – ČGHS v Praze – vyjádření k návrhu vlajky ČGHSP od Romana Klimeše a poznámky ke stanovenému popisu (konzultace s PhDr. Zbyškem Svobodou).

2011, 27. 10. – Pavel Doubek – konzultace k erbu Abštorfských z Vojenic a k osobnímu znaku.

2011, 30. 10. – Bedřiška Jonášová – konzultace k erbům Jana Císaře z Hliníku v domu zv. Templ a k vývodu Krajířu z Krajku ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi.

2011, 6. 11. – Mgr. Jiří Šalený – odpověď na dotaz k podobě znaku města Týn nad Vltavou.

2011, 8. 11. – Mgr. Milan Šnorek – konzultace ke znaku města Týn nad Vltavou.

2011, 21. 11. – Martin Kaše – konzultace k vyhlášce o symbolech městyse Nepomyšl.

2011, 25. 11. – Jan Štěpánek – poznámky k popisům erbů Meiderle z Mansbergu, Herberstein, Dietrichstein.

2011, 15. 12. – Mgr. Martin Jahoda – poznámky ke znaku rakouských císařů.

2011, 19. 12. – Bohuslav Košťál – poznámky k nálezu znakové aliance Jan Vratislav Desiderius hrabě Clary ze Sperbersbachu a Marie Alžběty Kokořovské z Kokořova u Snědovic.

2011, 29. 12. – Jan Štěpánek – poznámky k pečetím hrabat z Kolowrat.

2012, 3. 1. – Ing. Václav Zajíček – terminologické poznámky k figuře lev a hodnocení osobního znaku.

2012, 4. 1. – Mgr. Martin Jahoda – poznámka k terminologickému pojmu „alianční znak“.

2012, 8. 1. – Ivana Plicková – poznámky k osobnosti Polyxeny Lobkowiczské z Pernštejna.

2012, 12. 1 – Alena Plančarová – hodnocení pečetidla s aliančním znakem dle poslaného vyobrazení.

2012, 17. 1. – Pavel Dolejško – hodnocení pečetidla s erbem dle poslaného vyobrazení.

2012, 23. 1. – Sadov, OÚ – poznámka k udělenému znaku obce dle návrhu Martina Tomáška – nevyžádaný e-mail.

2012, 1. 2. – Jablonná, OÚ – poznámky k místním jménům „Jablonec“ ve vztahu ke jménu „Jablonná“.

2012, 8. 2.  - JUDr. Jiří Novotný – poznámky ke znaku na žaludském esu českých mariášových karet.

2012, 9. 2. – Stožec, OÚ – posudek návrhu obecního znaku (navrhovatel Petr Kolář).

2012. 11. 2. – Čelakovice, MÚ – Petra Kolenská – posudek k výtvarné podobě znaku města.

2012, 8. 3. – Jan Rozum – poznámky ke znaku Rozumů z Bílejova.

2012, 12. 3. – Stanislav Sobota – poznámky k jeho hodnocení návrhů znaku městyse Všetaty.

2012, 5. 4. - Stanislav Vaněk – stanovení popisu erbu Haan z Löwenbergu.

2012, 11. 4. – Ing. Vladimír Brokeš – poznámka k pečetidlu „Herrschaft Teintzl“,

2012, 1. 5. – Pavla Lešovská – poznámka k erbu Silva-Taroucca.

2012, 21. 5. Jan Walter – poznámky k článku o zvonu sv. Jana Křtitele z roku 1665 ve Městě Touškově.

2012, 22. 5. – Jan Walter – poznámky k heraldickému termínu „přepásaná“ vers. „nepřepásaná“ lilie.

2012, 6. 6. – Iwan Rubaš – poznámka k rodu Winkler.

2012, 6. 7. – Petr Brůna – poznámka ke znaku sedleckého opata Jana Reichknechta.

2012, 12. 7. – Pavel M. Josífek – poznámky ke znaku města Bystřice nad Pernštejnem.

2012, 22. 7 – Barbora Solperová – poznámky k její kresbě erbu Krakovských z Kolovrat.

2012, 1. 8. – Aleš Doucha – poznámky k manuálu jednotného vizuálního systému obce Chlumec (o. Ústí nad Labem).

2012, 13. 8. – Ing. Jaroslav Verner – konzultace k popisu jeho návrhu znaku obce Vysoké u Příbramě.

2012, 16. 8. – Ing. Arnošt Drozd – stanovení popisu osobních znaků manželů Ilgnerových dle návrhu Stanislava Kasíka.

2012, 12. 9. – Josef Beran, starosta obce Odřepsy – kritické poznámky ke zveřejněným návrhům obecního znaku od Miroslava Holase, reakce na výzvu na webových stránkách obce.

2012, 18. 10. Miroslav Rusnak – stanovení popisu erbu rodu z Peclinovce.

2012, 9. 11. – Mgr. Vladimír Ševčík – genealogická poznámka k Janovi z Lobkowicz jako členovi Řádu maltézských rytířů.

2012, 13. 11. – Ing. Olga Kulhavá, starostka obce Mokošín – vyžádaný posudek návrhu obecního znaku dle návrhu Leony Turynové Fortelkové.

2012, 30. 11. – Ing. Hugo Zellerin – poznámky k nositelům jména Zellerin, Celerin apod. a k Burianovi Celerinovi Bramhauskému z Roztejna.

2012, 5. 12. – Vyskeř, OÚ – poznámky ke zveřejněným návrhům obce od Mgr. Jana Tejkala a Ing. Arnošta Drozda.

2012, 11. 12. – Robert Vávra – poznámky k přemyslovské plamenné orlici.

2012, 28. 12. - Smržovka, MÚ – poznámka k podobě užívané městské vlajky.

2013, 11. 1. – A. Verter – výklad ke znaku University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

2013, 23. 1. – František Boček, OÚ Plavsko – poznámka k užívání obecního znaku fotbalovým klubem.

2013, 1. 2. – Mrač, OÚ – poznámky k užívanému neoficiálnímu znaku obce.

2013, 3. 2. – Roman Duba – poznámky k nobilitacím ve Sv. říši římské.

2013, 4. 2. – Roman Duba – poznámka k nobilitacím nositelů řádů.

2013, 8. 2. – Petr Souček – poznámky ke znaku obce Mnichov.

2013, 24. 2. – Pavla Maradová – odpovědi na otázky novinářky z Týdeníku Strakonicko a Písecké postřehy, týkající se komunální heraldiky.

2013, 28. 2. – Vladimír Steiner – poznámky ke znaku obce Kozojedy (odpovědi na strukturované otázky).

2013, 6. 3. – Daniela Mišunová – poznámky k popisu vyobrazení erbů Kytliců z Rudolce na zámku v Jimramově.

2013, 11. 3. – Mgr. Hana Teršová, OÚ Poříčany, vyžádaná poznámka k návrhům obecního znaku.

2013, 14. 3. – Svatopluk Veroněk – odpověď na dotaz o erbu kohouta ve vztahu ke znaku obce Jiřice (o. Pelhřimov).

2013, 4. 4. – Ing. Petr Dvořák, MÚ Velké Meziříčí, odbor památkové péče - poznámka k symbolům na domu č. p. 87 na Náměstí ve Velkém Meziříčí; symboly kotva a Hermova hůl.

2013, 29. 7. – Robert Vávra – poznámky k sochám kurfiřtů v Mainz (Německo).

2013, 2. 8. – Jan Votruba, OÚ Václavice – posouzení návrhu znaku obce Václavice (o. Benešov).

2013, 21. 8. Marek Rubeš – genealogické poznámky ke sňatkům Anny a Kateřiny z Velhartic na zač. 15. stol.

2013, 30. 8. – Milan Novák – posouzení heraldické výzdoby kočárových souprav koňských postrojů ekvipáží olomouckých biskupů.

2013, 6. 9. - Milan Novák – posouzení heraldické výzdoby kočárových souprav koňských postrojů ekvipáží olomouckých biskupů – doplnění.

2013, 12. 10. – Anton F. Malinovský – odpovědi na dotazy k erbu Bedřicha ze Schwarzenbergu a Karla Paara, genealogické zařazení Johana z Lobkowicz.

2013, 15. 10. – JUDr. Petr Chára – posudek návrhů znaku Okrouhlic, místní části města Benešova.

2013, 27. 10. – JUDr. Petr Chára – posudek upravených návrhů znaku Okrouhlic, místní části města Benešova.

2013, 7. 11. – Jana Vanišová – Úřad městské části Praha 5 – konzultace ke koncepci záslužné medaile.

2013, 14. 11. – Stanislava Štěpánová – odpověď na dotaz ke znaku města Kosmonosy (o. Mladá Boleslav).

2013, 18. 11. – JUDr. Petr Chára – posudek dalších návrhů znaku Okrouhlic, místní části města Benešova.

2013, 10. 12. – JUDr. Petr Chára – stanovení heraldických popisů znaku a vlajky Okrouhlic, místní části města Benešova.

2014, 1. 1. – Petr Wittgruber – poznámky k  udělení znaku městu Jiříkovu v roce 1914.

2014, 5. 1. – JUDr. Petr Chára – písemné posudky nových návrhů znaku Okrouhlice, místní části města Benešova.

2014, 19. 1. – Zdeněk Kolařík – odpověď na genealogický dotaz – vztah Thun-Hohensteinů vers. Bees.

2014, 16. 1. – JUDr. Petr Chára – poznámky k vexilologii a vztahu K. Schwarzenberga k ní.

2014, 19. 1. – Bc. Tomáš Thun – poznámka k osobnímu znaku a k rodovému jménu ve vztahu k rodu Thun-Hohenstein.

2014, 3. 2. – Bc. Tomáš Thun – stanovení českého popisu osobního znaku a jeho překlad do němčiny.

2014, 7. 2. – Jaroslav Jelínek – poznámky k návrhům znaku obce Březí.

2014, 11. 2. – Jiří Zdvořáček – poznámky k historii vsi Blankartice.

2014, 12. 2. – Petr Wittgruber – poznámky k povýšení Jiříkova na město v roce 1914.

2014, 20. 2. – PhDr. Vít Honys, PhDr. Petr Hrubý – poznámka k publikaci Šlechtické sepulkrální památky Lounska – chybné určení erbu Světeckých z Černčic jako erbu rodu z Mor.

2014, 21. 2. – Bohuslav Talácko – odpověď na dotaz k rodu Klusáků z Kostelce a k lokalizaci Kostelce v přídomku.

2014, 24. 2. – Anton F. Malinovský – stanovení popisu korouhve Řádu rytířů heraldiky (OMH).

2014, 1. 3. – Hrob, MÚ – nevyžádaná poznámka (e-mail) k popisu městského znaku stanoveném v PPHV, ve vztahu ke znění znakového privilegia z r. 1477.

2014, 2. 3. – ČGHSP – odpověď na dotaz k erbu Makovských z Makova.

2014, 5. 3. Andělská Hora, OÚ – poznámka k historickému znaku obce (e-mail po telefonickém rozhovoru se starostkou).

2014, 6. 3. – Kristína Sedláčková, muzeum Litoměřice – odpověď na dotaz k erbu v táflované radniční místnosti historické radnice – bez možnosti určení.

2014, 11. 3. – PhDr. Robert Šimůnek – poznámky k publikaci Reprezentace české středověké šlechty – Václav z Michalovic, lev vers. lvice a páni z Michalovic, Jan IV. z Dražic a kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici, pečeť vers. znak v komunální heraldice (nevyžádaný e-mail).

2014, 11. 3. – Vladislav Veselý – poznámka k užívání státního a obecního znaku při označení budovy školy.

2014, 12. 3. – Vladislav Veselý – vyhledání a citace zákona o státním znaku č. 352/2001 Sb.

2014, 13. 3. – Jiří Jánský – poznámka k žerotínské orlici.

2014. 28. 3. – Jaroslav Jelínek, OÚ Březí – poznámka k popisu znaku a vlajky obce.

2014, 5. 4. – Martin Brůža – poznámky k erbu Kaplířů ze Sulevic.

2014, 6. 4. – Jaroslav Havrlant – vyhledání literatury k erbu Vartovských z Varty.

2014, 8. 4. – Jan Horský, MÚ Dašice – poznámky k historickému znaku Dašic a k jeho popisu.

2014, 9. 4. – Jan Horský, poznámky k erbu Horský. Poznámky k vyhlášce o symbolech města Dašice.

2014, 14. 4. – Petr Síťař – odpověď na dotaz o značce na historickém nábytku (pravděpodobně značka výrobce).

2014, 30. 4. Marie Zdenková – poznámky k problematice log užívaných městy – Městská část Praha 15.

2014, 2. 5. – Marie Zdenková – poznámky ke vztahu městských znaků a českých právních norem.

2014, 5. 6. – Aleš Kýr, Lukáš Paleček – vyjádření k vyobrazení objektů, domněle heraldických, z archivu Věznice Plzeň v NA.

2014, 12. 6. – Michal Sobotka, OÚ Brtnička – komentář ke vztahu historické pečeti a návrhu obecního znaku.

2014, 17. 6. – Milan Mačuga – poznámky k domněle heraldické výzdobě tympanonu jednoho domu v Opavě – symbolika obchodu, zámořského obchodu a osobní merka.

2014, 17. 6. – Čtveřín, OÚ – rozklad k návrhu znaku obce od Miroslava Pavlů z roku 2010.

2014, 23. 6. - Jaroslav Havrlant – poznámky k erbu vladyků z Vlastislavi.

2014, 24. 6. – Daniel Zygula, MÚ Verneřice – poznámky k domnělému městskému praporu – pravděpodobně historický prapor městských střelců z poč. 20. stol.

2014, 6. 7. – Jan Matoušek – poznámky k podobám knížecího erbu Salm-Reifferscheidt na Děčínsku.

2014, 10. 7. – Marcela Borovcová – odpověď na dotaz užívání malého státního znaku institucí Nejvyšší soud v Brně.

2014, 15. 7. – Jan Štěpánek – poznámky k dotazu na určení dvou portrétů ze zámku v Častolovicích.

2014, 15. 7. - Jaroslav Havrlant – poznámky k erbu Sokolů z Mor.

2014, 2. 8. – Miroslav Šifta – poznámky k diplomové práci „Význam grafických symbolů v procesu formování regionu: příklad Libereckého kraje“.

2014, 4. 8. – Přemysl Špráchal – poznámky k erbu a klenotu Žofie z Valdštejna, provdané za Petra hraběte ze Sv. Jiří a Pezinku.

2014, 8. 8. – Marie Vávrová, MÚ Čelákovice – poznámky k popisu znaku města Čelákovice, stanoveném PPHV PSPČR 26. 4. 2014.

2014, 13. 8. – Daniel Lang, ČGHS Praha – poznámka k podobě erbu Ringhofferů.

2014, 14. 8. – Robert Vávra – poznámky k vévodským titulům v Českém království po roce 1620.

2014, 15. 9. – Ludmila Mašková – sdělení k problematice užívání znaku města Plasy v předvolební kampani.

2014, 28. 9. – Anton F. Malinovský – poznámky k článku o vývoji erbu Paarů.

2014, 7. 10. – Karel Štrincl – poznámky ke znaku Fotbalové asociace ČR.

2014, 11. 10. – Anton F. Malinovský – poznámky k článku o znakových privilegiích Paarů, Přepis a překlad textů popisů erbů z privilegií.

2014, 1. 11. – Dalibor M. Selucký – poznámky k erbům držitelů hradu Cimburka a panství Koryčany.

2014, 13. 11. – Renata Ondrášová – sdělení k dotazu na význam firemního loga na etiketě výrobce vín.

2014, 23. 11. Šumavské Hoštice, OÚ – nevyžádaný komentář k návrhům obecního znaku (navrhovatel Prácheňské muzeum).

2014, 25. 11. – Vladimír Fišar – poznámky k „původnímu znaku obce“ Rasošky.

2014, 25. 12. – Vladimír Zdeněk st., Přepychy – poznámky k historické pečeti a neoficiálnímu znaku obce Přepychy.

2015, 9. 1. - Jiří Ouhrabka, Maršovice – poznámky k neschválenému návrhu znaku (PPHV 2011).

2015, 13. 1. - František Macek – poznámka k funkci štítu v heraldice.

2015, 15. 1. – Martin Kaše, Nepomyšl – nové poznámky k historické pečeti městyse Nepomyšle z r. 1717.

2015, 16. 1. – Uršula Švecová, MÚ Roudnice nad Labem – konzultace k podobě razítek MÚ.

2015, 16. 1. - Martin Kaše, Nepomyšl – odpovědi na dotazy, týkající se pečetí městyse Nepomyšle.

2015, 22. 1. – GHSP – odpověď na dotaz k rodu Pátků z Veleně.

2015, 27. 1. – Josef Plch – odpověď na dotaz ke klenotu Jedovnických ze Želetavy.

2015, 30. 1. – Pavel Simet – MÚ Jirkov – poznámky k článkům Pavla Tříšky o znaku města Jirkova.

2015, 2. 2. – Alena Komendová – poznámky k domnělému erbu na prstenu.

2015, 4. 2. – Pavel Duchoň – konzultace k návrhu znaku obce Okrouhlá (nechváleno v PPHV 2014).

2015, 5. 2. – Miloslav Rovný, OÚ Klokočná – konzultace k návrhu znaku obce (neschváleno v PPHV 2003).

2015, 8. 2. – Miroslav Rovný, OÚ Klokočná – poznámky k rozhodnutí PPHV v r. 2003 a doporučení k dalšímu konání obce.

2015, 18. 2. – Roman Klimeš – konzultace k typografickému rozdělovacímu znamínku „hvězdička“ v opisech pečetí.

2015, 25. 2. – Otta Chmelík, SObA Děčín – poznámky k malovanému vývodu hrabat z Clary-Aldringenu z 1. pol. 20. století. Pokus o určení autora – Ernest August Krahl.

2015, 27. 2. - Petr Wittgruber, Jirkov – hodnocení návrhu znaku SDH Jirkov.

2015, 7. 3. – Petra Konupková – konzultace ke znaku cechu mečířů-nožířů v Litoměřicích, Dlouhé ul.

2015, 11. 3. – Jaroslav Moravec – konzultace k mincím Fridricha Falckého a užívání znaku Lucemburského vévodství.

2015, 16. 3. – 17. 3. – Jan Županič, PPHV - polemika o užívání nediferencovaného znaku s českým lvem v české komunální heraldice.

2015, 17. 3. – Martin Kaše, Nepomyšl – poznámky k pečeti městyse Nepomyšle z r. 1717.

2015, 20. 3. – Pavel Rothbauer, OÚ Dolní Hořice – konzultace a poznámky k návrhu obecního znaku a vlajky od Luboše Vacka.

2015, 21. 3. - Karel Müller, PPHV – poznámky k neschválenému znaku městyse Česká Bělá.

2015, 23. 3. – Petra Konupková – konzultace a poznámky ke znaku na bráně do Dómského náměstí v Litoměřicích.

2015, 23. 3. – Kristína Sedláčková, Muzeum Litoměřice – poznámky k erbům v Litoměřickém graduálu z r. 1578 – Eva Kamýcka z Pokratic, Flavín z Rothenbergu a neurčený.

2015, 23. 3. – 24. 3. – Petr Rampas, ÚM Karlštejn – odpověď na dotaz na tinkturu jazyku u lva ve znaku městyse Karlštejna. Poznámky je znaku městyse Karlštejna.

2015, 24. 3. – Alena Kubátová, ÚM Česká Bělá – rozklad k rozhodnutí PPHV odmítnout návrh úpravy znaku městyse a doporučení k dalšímu konání městyse.

2015, 25. 3. - Karel Müller, PPHV – další poznámky k neschválenému znaku městyse Česká Bělá.

2015, 26. 3. – Jan Dienstbier – polemika k heraldické výzdobě kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici.

2015, 26. 3. – Helena Chalupová – odpověď na dotaz k rodičům Doroty Kateřiny Brömerové.

2015, 27. 3. – Roman Šemík – odpověď na dotaz o erbovním strýcovství a výklad k „dvojímu“ popisu erbu Podvinských z Doubravčan v kompendiích.

2015, 21. 4. – Uršula Švecová, MÚ Roudnice nad Labem – poznámky k podobě vlajky města Roudnice nad Labem.

2015, 5. 5. – Anton F. Malinovský – stanovení heraldických popisů osobních znaků rytířů Řádu rytířů heraldiky (OMH).

2015, 10. 5. – Anton F. Malinovský – popis korouhve Řádu rytířů heraldiky (OMH).

2015, 8. 6. – Alexander Paikert – vyhledání odkazů v odborné literatuře na znak a vlajku města Žižkova.

2015, 8. 6. – Kristína Sedláčková, Muzeum Litoměřice – Poznámka k polemice o určení dvojice erbů na kalichu v expozici muzea (dle mého soudu Řád sv. Ducha a rodový erb bez určení – Drslavici?

2015, 8. 6. – Jiří Hanák – odpověď na dotaz ke znaku cechu puškařů.

2015, 10. 6. – Kristína Sedláčková, Muzeum Litoměřice – doplnění poznámky k určení rodového erbu na kalichu v expozici muzea (např. Querfurt).

2015, 16. 6. - Aleš Slavík – vyhledání erbu admirála Nelsona.

2015, 20. 6. – ÚM Slavětín – reakce na zamítnutí PPHV k úpravě historického znaku městyse Slavětína (e-mail).

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting