Login

Aktuální informace za rok 2010

23.12.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK-část obecná / Texty / Varia byl vložen článek Genealogická poznámka k publikaci Milana Šandery, Páni z Dobrušky a z Opočna

Do modulu Obsah HTK / HTK-část obecná / Texty / Články, statě, studie / Historické městské znaky - studie byl vložen článek O znaku městyse Kněževes.

--------------------------------------------------------------------------------

26.10.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK-část obecná / Texty / Varia byl vložen článek Nejvyšší číšník Království českého v rodě pánů z Vartenberka.

--------------------------------------------------------------------------------
22.10.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK-část obecná / Texty / Články, statě, studie / Historické městské znaky - studie byl vložen článek O městském znaku v Krásné Lípě.
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Články, statě, studie / Heraldické památky byly vloženy články:
Erby hrabat z Harrachu na Děčínsku.
Erby hrabat z Mansfeldu ve Šluknově.
Erby Kinských v České Kamenici a okolí.

--------------------------------------------------------------------------------
20.10.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK-část obecná / Texty / Články, statě, studie / Historické městské znaky - studie byl vložen článek O znaku města Uhlířské Janovice.

--------------------------------------------------------------------------------
18.10.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologický slovník / ŠTENÝŘ a ČTVRCENÝ KOSMO byly přidány ilustrace.
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Články, statě, studie / Heraldické památky byly vloženy články:
Děčín - erby na Wernerovském domě.
Řestoky - erby na mlýně z roku 1604.

--------------------------------------------------------------------------------
10.10.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologický slovník / DÍL a HLAVA ŠTÍTU / HLAVA POLE byly přidány ilustrace.

--------------------------------------------------------------------------------
09.10.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologické soubory jsme vložili soubor PATA ŠTÍTU A JEJÍ MODIFIKACE. Textová část bude doplněna ilustracemi.
--------------------------------------------------------------------------------
29.09.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologické soubory jsme vložili soubor BUCHAR HAMRU.

--------------------------------------------------------------------------------
29.08.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologický slovník / ČTVRCENÝ a ČTVRŤ byla přidána vyobrazení.

--------------------------------------------------------------------------------
16.08.2010
K některým termínům v Terminologickém slovníku jsme vložili symbol ® , který informuje, že uvedený termín byl podroben aktuální redakci. Uvedený symbol však neznamená, že by podoba takto označeného termínu byla definitivní; naopak předpokládáme, že jednotlivé termíny budou dále doplňovány nejen věcně (např. podle relevantních připomínek uživatelů HTK) ale i o odkazy na literaturu.
--------------------------------------------------------------------------------
08. 08. 2010
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologické soubory byl vložen soubor ŠTENÝŘ, včetně ilustrací.

--------------------------------------------------------------------------------
30. 07. 2010
Do modulu Obsah HTK / HTK-část obecná / Texty / Články, statě, studie / Historické městské znaky - studie byl vložen článek O historickém znaku města Blovice.

--------------------------------------------------------------------------------
04.07.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologické soubory / Řezy - apendix byly vloženy ilustrace.

--------------------------------------------------------------------------------
30.06.2010
Ve veřejně přístupné části Heraldické Terminologické Konvence doporučujeme vaší pozornosti modul Recenze (HTK - část obecná / Texty / Články, statě, studie / Recenze).
--------------------------------------------------------------------------------
15.06.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologické soubory byla vložena textová část souboru ŘEZY - apendix, zabývající se řezy jedním tvarem.
Do souboru OREL byla vložena textová část kapitoly Anatomické části orla.

--------------------------------------------------------------------------------
04.05.2010
Byl vytvořen nový modul Komunální heraldika od roku 1990 (Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika od roku 1990). Do modulu byly vloženy následující publikované články a statě:
Obecní znaky a jejich konstituování
O nových obecních symbolech - Okres Česká Lípa 1990 - 2000
Okres Cheb 1990 - 2004
Okres Jičín 1990 - 2006 (VI)
Okres Litoměřice 1990 - 2006
Okres Mělník 1990 - 2006
Okres Semily 1990 - 2006
Poznámky ke krajským znakům

Poznámky k obecním znakům

Prostřednictvím textů zařazených do modulu Komunální heraldika od roku 1990 / Poznámky k obecním znakům se chceme kriticky vyjadřovat ke dvěma základním složkám nově vzniklých obecních znaků - k popisům a k obsahu znaků (volba a výtvarné pojetí figur). Smyslem kritických poznámek je především metodicky vhodné doplnění teoretické části HTK o komentované poznámky k praktické heraldice. A to zejména v těch případech, kdy ve stanovených oficiálních popisech došlo k nepřesným terminologickým formulacím, k neopodstatněnému zavádění nepřijatelných terminologických "novotvarů", k nesystematickému používání heraldických terminologických pojmů. Podobně ve výtvarném pojetí novodobých obecních znaků se budeme vyjadřovat zejména k neheraldickým projevům, k heraldickým "floskulím", k volbám nepřiměřených symbolů, k zjevným nedostatkům s kořeny v neznalosti ikonografie a významu symbolů, a také v nedokonalé znalosti rodových erbů. Tedy především k takovým obecním znakům, jejichž obsah má charakter heraldického excesu.

--------------------------------------------------------------------------------
01.05.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Články, statě, studie / Heraldické památky byly vloženy následující články:
Náhrobní deska děčínského děkana Wilczeka.
Třeboutice - heraldické památky.
Znaková aliance Lobkowicz-Pernštejn v kostele sv. Václava v Roudnici nad Labem.
Znaková aliance Thun-Hohenstein - Waldstein-Wartenberg v Huntířově.
Znakové svorníky na hradě Buchlově.
Aliance Praschfeld - Asterle na ciboriu z České Kamenice.
Erb Berků z Dubé z hradu Tolštejn.
Znaková aliance Černín - Orsini v Benešově nad Ploučnicí.
Erby hrabat ze Salm-Reifferscheidtu na Děčínsku.

--------------------------------------------------------------------------------
25.04.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologické soubory byl vložen soubor ŘEZY (včetně ilustrací), textová část souborů OREL a ORLICE.

--------------------------------------------------------------------------------
01.04.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty [veřejně přístupná neregistrovaným uživatelům] jsme instalovali nový modul Documenta Heraldica. Podrobnosti jsou uvedeny v úvodním souboru Edice Documenta Heraldica.
Do uvedeného modulu jsme vložili níže uvedené soubory:
O pasování rytířů svatého Václava
Dr. František Beneš - Atlas českých pečetí
Bartoloměj Paprocký a jeho význam v české heraldice
Antonín Rybička v české heraldice
Vilém Kupfer - litograf, sběratel a autor Znaků českých rodů a měst
Moravská a slezská heraldika a genealogie v díle Josefa Pilnáčka

--------------------------------------------------------------------------------

29.03.2010

Do modulu HTK - část obecná / Texty / Heraldická znamení jsme vložili soubor Klasifikace heraldických znamení a soubor Obecné figury.

--------------------------------------------------------------------------------
25.03.2010

Sdělení k obsahu modulu Documenta Heraldica.
Získali jsme souhlas pana PhDr. Pavla R. Pokorného k přetisku jeho přednášek, které byly otištěny v edici Documenta Heraldica. Za udělení souhlasu děkujeme.

--------------------------------------------------------------------------------

16.03.2010

Informace o modulech Apendix.
Do modulu Apendix 1 budeme postupně vkládat jednotlivé kapitoly z publikace Bibliografie české práce heraldické I. 1901 - 1980, vydané v roce 1983 Klubem genealogů a heraldiků Ostrava.
Do modulu Apendix 2 budeme postupně vkládat bibliografické záznamy vzniklé při excerpci literatury, které nebyly zařazeny do BČH I. Podrobnosti budou uvedeny v úvodním souboru.

--------------------------------------------------------------------------------

12.03.2010

V průběhu zpracovávání jednotlivých částí HTK dochází k postupné specifikaci v tom smyslu, že jsou přidávány moduly, do nichž jsou vkládány další materiály. Doporučujeme proto potenciálním uživatelům, aby pravidelně sledovali modul Aktuální informace, neboť základní informace o projektu HTK, které jsme vložili do modulu Nápověda, nebudou v tomto modulu již nadále měněny a doplňovány. Případné dotazy a relevantní připomínky zasílejte na uvedené e-mailové kontakty.

--------------------------------------------------------------------------------
11.03.2010
Byl vytvořen nový modul s názvem Heraldické památky (HTK - část obecná / Texty / Články, statě, studie / Heraldické památky). Do tohoto modulu byly vloženy články umístěné v minulosti v nadřazené sekci: Poznámky k metodice soupisů heraldických památek; Historický prapor v expozici Chebského muzea. Přidány byly dva nové články: Erb markrabat z Badenu na průčelí kostela sv. Václava v Lovosicích a jeho obnova; Znaková aliance Saurau - Jungen v Lenešicích.

Do modulu Historické městské znaky - studie byl vložen článek O znaku obce Milín.

--------------------------------------------------------------------------------
10.03.2010
Do modulu Terminologické Soubory byl vložen soubor BRÁNA (včetně ilustrací).

--------------------------------------------------------------------------------
08.03.2010
V modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Literatura jsou k dnešnímu datu zařazeny následující skupiny: Encyklopedie a slovníky; Pomocné vědy historické - heraldika, faleristika, numismatika, vexilologie; Architektura a stavitelství; Fortifikace; Hodinářství; Hornictví; Hudba a hudební nástroje; Ikonografie a symbolika; Justice; Kamenictví; Kovářství; Mlynářství; Mosty a vodní stavby; Myslivost; Rybářství; Řemesla souhrnně / obecně; Sklářství; Tesařství; Umělecká řemesla - řezbářství, kachle, ušlechtilé kovy; Vinařství; Výtvarné umění; Militaria; Zvonařství; Hmotná kultura; Přírodní vědy; Památková péče; Materiály.

--------------------------------------------------------------------------------
05.03.2010
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná [veřejně přístupná neregistrovaným uživatelům] jsme instalovali nový modul Literatura. Do tohoto modulu postupně vkládáme bibliografické citace literatury (knih, článků, statí, studií), kterou jsme použili pro zpracování jednotlivých konvenčních heraldických termínů. Uvítáme relevantní připomínky a doporučení na uvedených e-mailových kontaktech.

Do modulu Terminologické Soubory byl vložen soubor MEČ (včetně ilustrací).

--------------------------------------------------------------------------------

23.02.2010

Potenciálním uživatelům sdělujeme, že základní registrační poplatek, který umožňuje přístup do HTK - speciální části, byl upraven na částku 1000,00 Kč včetně DPH 20%. Další informace získáte v modulu Nápověda.

--------------------------------------------------------------------------------

21.02.2010

Do modulu Terminologické Soubory byl vložen soubor KŘÍŽE - Apendix: Řádové a faleristické kříže versus heraldika (včetně ilustrací).

--------------------------------------------------------------------------------

18.02.2010


Souhrnná informace o stavu zpracování HTK - modul Obsah HTK, modul HTK - část speciální

V modulu Terminologický Slovník (TS) jsou verbálně zpracovány termíny v abecedním pořadí A - M, kromě některých termínů vyžadujících zvláštní pozornosti. Termíny v pořadí N - Ž jsou zpracovány výběrově. K některým termínům jsou do sekce Vyobrazení vloženy ilustrace, v sekci Popisy erbů / znaků jsou vloženy popisy.

V modulu Terminologické Soubory (TSb) jsou podrobně včetně ilustrací zpracovány tyto termíny: BŘEVNO, DĚLENÍ, HROT, KLÍN, KROKEV, KŘÍŽE (soubor bude doplněn o závěrečnou čtvrtou kapitolu a samostatný TSb KŘÍŽE - apendix), KŮL, LEV, POLCENÍ, ROUTA.

V modulu Terminologické Rešerše (TR) jsou podrobně zpracovány soubory:
BEČVÁŘSKÉ A BEDNÁŘSKÉ VÝROBKY.
KAŠNA, FONTÁNA, PRAMEN, ZŘÍDLO, VŘÍDLO ... STUDNA.
KOSÍŘ

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting