Login

Aktuální informace za rok 2011

27.12.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologické soubory jsme vložili soubor DÍL, včetně ilustrací.
--------------------------------------------------------------------------------
26.12.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologické soubory jsme vložili soubor ÚHELNÍK, BŘEVNO A KŮL - terminologická poznámka, včetně ilustrací.
--------------------------------------------------------------------------------
23.12.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika /Historické městské znaky - studie, byl vložen článek O historickém znaku města Trmice.
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty/Varia, byl vložen článek Poznámka k článku Jana Kravčíka Bez bázně a znaku.
--------------------------------------------------------------------------------
15.11.2011
Genealogie a heraldika šlechtických rodů v Ottově slovníku naučném
(1888 - 1909, základní řada)
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Varia jsme zařadili soupis hesel šlechtických rodů uvedených v 28 dílech Ottova slovníku naučného (viz předběžná zpráva ze dne 04.06.2011). Soupis je rozdělen do dvou částí, A - M, N - Ž; hesla uvedená ve 28.dílu jsou zařazena abecedně. Při pořizování soupisu jsme respektovali původní podobu jednotlivých hesel. K některým heslům jsou vloženy do závorek doplňující poznámky.
--------------------------------------------------------------------------------
20.10.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Články, statě, studie jsme zařadili článek Výstavba českého heraldického popisu.
--------------------------------------------------------------------------------
15.10.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Články, statě, studie jsme zařadili článek O heraldické terminologii, standardizaci a stylizaci heraldických figur.
--------------------------------------------------------------------------------
09.10.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Tinktury byl vložen článek Heraldické tinktury.
--------------------------------------------------------------------------------
01.10.2011
Ve struktuře HTK (viz levý sloupec Hlavní strany) jsme provedli dvě podstatné změny. Vytvořili jsme samostatný modul Bibliografie ... a překopírovali do něho dosud přepsané materiály. Vytvořili jsme samostatný modul Historie ... a přesunuli jsme do něho některé starší články. Oba moduly jsou veřejně přístupné; žádáme o respektování autorského zákona při případném osobním použití všech textů.


--------------------------------------------------------------------------------

27.09.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika /Historické městské znaky - studie, byl vložen článek O historickém znaku městyse Chudenice.


--------------------------------------------------------------------------------
26.08.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika od roku 1990 / Poznámky k obecním znakům jsme vložili pojednání o znaku obce Teplýšovice (okr. Benešov).
--------------------------------------------------------------------------------
14.08.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Články, statě, studie byl vložen článek
Poznámky ke znaku České genealogické a heraldické společnosti v Praze.
--------------------------------------------------------------------------------
12.08.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika od roku 1990 / Poznámky k obecním znakům jsme vložili pojednání o znaku obce Pletený Újezd (okr. Kladno) a pojednání o znaku obce Cítov (okr. Mělník) bylo doplněno poznámkou.
--------------------------------------------------------------------------------
14.07.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Varia byl vložen článek: Jedna genealogická a několik heraldických poznámek k publikaci Zdeňka Berana Poslední páni z Michalovic.
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika / Historické městské znaky - studie, byl vložen článek O znaku města Úvaly.
--------------------------------------------------------------------------------
04.06.2011
Genealogie a heraldika šlechtických rodů v Ottově slovníku naučném
(1888 - 1909, základní řada)
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Varia je postupně vkládán soupis hesel týkajících se šlechtických rodů.
--------------------------------------------------------------------------------
02.06.2011
Do modulu Bibliografie české práce heraldické byl vložen článek Reedice BČH - 2011.
--------------------------------------------------------------------------------
27. 05. 2011
Do modulu Obsah HTK / HTK-část obecná / Texty / Články, statě, studie / Heraldické památky byly vloženy články: Poznámky ke znakové výzdobě kostela v Doubravníku; Heraldická výzdoba kaple sv. Viléma v Roudnici nad Labem.
Do modulu Obsah HTK / HTK-část obecná / Texty / Varia byly vloženy články: Bretaňský rytířský řád Řád hermelínu a jeho čeští držitelé; Knížecí rod Paarů v Čechách.

--------------------------------------------------------------------------------
21. 05. 2011
Bibliografie české práce heraldické I (1901 - 1980) - dále jen BČH I
Celý obsah modulu Apendix 1 byl připojen k modulu Obsah HTK, resp. stal se jeho veřejně přístupnou částí. Název modulu Apendix 1 byl po přenesení jeho obsahu na uvedené místo ve struktuře HTK zrušen. Přemístěním obsáhlé databáze BČH I, jejíž obsah považujeme pro českou heraldiku za zásadní, byla umožněna uživatelům stránek HTK snadnější dostupnost. V této souvislosti upozorňujeme, že jednotlivé záznamy BČH jsou vkládány postupně, manuálním přepisem z originálu.
K orientaci ve struktuře jednotlivých skupin a podskupin doporučujeme používat tlačítka zobrazená v levé části obrazovky. Připomínáme, že po kliknutí na černé šipky se zobrazí další tlačítka, po kliknutí na červené šipky se zobrazí text příslušné skupiny / podskupiny.
Případné připomínky k BČH I nechť uživatelé sdělí prostřednictvím uvedených e-mailových kontaktů.

--------------------------------------------------------------------------------
04. 05. 2011
Do modulu Obsah HTK / HTK-část obecná / Texty / Varia byl vložen článek Poznámky k článku Vladimíra Červenky, Změna v chápání rodového erbu u Lobkoviců v 16. století.
--------------------------------------------------------------------------------
23.03.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika / Historické městské znaky - studie, byl vložen článek O znaku města Skalná.

--------------------------------------------------------------------------------
18.03.2011
Byla upravena struktura modulů v části obecně přístupné přídáním modulu s názvem Komunální heraldika, do kterého jsme zahrnuli související pojednání, statě, články dosud zařazené v HTK na jiných místech. Naší snahou bylo vylepšit užitné vlastnosti stránek. Změna má následující charakteristiku: Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika / (1) Čarek - 1985 a relevance, (2) Historické městské znaky - studie, (3) Komunální heraldika od r. 1990. Moduly pouze zde předznamenané jako č. (2) a (3) obsahují další submoduly v nezměněném vnitřním členění. Starší zápisy v Aktuálních informacích s popisy cest k jednotlivým statím, byly ponechány v původním znění.
--------------------------------------------------------------------------------
03.02.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika od roku 1990 / Poznámky k obecním znakům jsme vložili pojednání o znaku obce Pržno (okr. Frýdek-Místek).

--------------------------------------------------------------------------------
28.01.2011
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologické soubory jsme vložili soubor ČABRAKA.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting