Login

Aktuální informace za rok 2013

26.11.2013
Do Terminologického Slovníku (TS) a do Základního Terminologického Slovníku (ZTS) byly vloženy termíny písmene Ž.
--------------------------------------------------------------------------------
24.11.2013
Do Terminologického Slovníku (TS) a do Základního Terminologického Slovníku (ZTS) byly vloženy termíny písmene Z.
--------------------------------------------------------------------------------
15.11.2013
Do Terminologického Slovníku (TS) a do Základního Terminologického Slovníku (ZTS) byly vloženy termíny písmene V.
--------------------------------------------------------------------------------
31.10.2013
Do Základního Terminologického Slovníku (ZTS) byly vloženy termíny písmene U.
Do modulu Aktivní Heraldické Termíny byly vloženy termíny písmen S až U.

--------------------------------------------------------------------------------
30.10.2013
Do Terminologického Slovníku (TS) byly vloženy termíny písmene U.
Termíny, které nejsou označeny symbolem ®, budou zpracovány v další fázi práce na výstavbě Terminologického Slovníku nebo budou zpracovány v Terminologických Souborech (TSb).
--------------------------------------------------------------------------------
28.10.2013
Do Terminologického Slovníku (TS) a do Základního Terminologického Slovníku (ZTS) byly vloženy termíny písmene T.
--------------------------------------------------------------------------------
23.10.2013
Do Základního Terminologického Slovníku (ZTS) byly vloženy termíny písmene Š.
Všeobecná informace:
V modulu Terminologický Slovník (TS) je v současné době (říjen 2013) excerpováno 1971 termín, z nichž odhadem 80% je zpracováno. Jednotlivé termíny jsou přístupné jednak v TS (zpracované jsou označeny symbolem ® , avšak i takto označené termíny mohou být průběžně a podle potřeby doplňovány). Texty dosud nezpracovaných termínů budou postupně vkládány do TS v abecedním pořádku, zatímco do ZTS budou z technických důvodů vkládány do souboru ZTS: Doplňky, změny.
V modulu Terminologické Soubory (TSb) je zpracováno 25 termínů nebo skupin termínů.
V modulu Terminologické Rešerše (TR) je zpracováno 5 termínů.
Ze statistiky návštěv portálu HTK lze zjistit, že neregistrovaní návštěvníci soustředili svůj zájem jednak na modul ZTS a jednak na jednotlivé články o obecních znacích. Několik návštěvníků se rovněž zajímalo o modul Bibliografie české práce heraldické; do tohoto modulu budou vkládány další záznamy po ukončeném zpracování textů pro jednotlivé termíny.
--------------------------------------------------------------------------------
22.10.2013
Do Terminologického Slovníku (TS) byly vloženy termíny písmene Š.
--------------------------------------------------------------------------------
18.10.2013
Do Základního Terminologického Slovníku (ZTS) byly vloženy termíny písmene S.
--------------------------------------------------------------------------------
13.10.2013
Když jsem v listopadu 2012 uváděl na portál Heraldické Terminologické Konvence nový pracovní projekt s názvem Anglická Heraldická Terminologie, byl jsem přesvědčen, že jednak přispěje k možné komparaci s českou heraldickou terminologií, avšak hlavně jsem byl přesvědčen, že jsou vyloučeny jakékoliv publikační problémy; v tomto bodě jsem se bohužel mýlil. V obrazovém doprovodu byly totiž autorem panem Barochem použity některé ilustrace, na něž se vztahuje nejen ochrana z hlediska autorského zákona ale též ochrana osobních údajů. Poněvadž jsem byl písemně upozorněn, že minimálně jeden z publikovaných erbů porušil uvedené právní normy, rozhodl jsem se celý, bohužel zcela nehotový, projekt Anglické Heraldické Terminologie z portálu HTK odstranit. Majiteli konkrétního erbu, který se právem cítil dotčen, jsem se písemně omluvil a omluva byla po výměně několika e-mailů akceptována, aniž by byly proti portálu HTK uplatněny nějaké sankce.
Textovou část by bylo možno v projektu AHT ponechat, avšak jsem toho názoru, že bez ilustrací by původní záměr ztratil smysl; v současné době bohužel není k disposici zkušený heraldický výtvarník, který by textovou část doplnil vlastními kresbami.
Jeden z mnoha dobrých záměrů se bohužel nepovedl.
Mgr. Pavel Palát.
--------------------------------------------------------------------------------

30.07.2013
V modulu Zpravodaj HTK je k disposici 3. letošní číslo. První příspěvek se týká akce tzv. česko - romské vlajky, obsahem druhého příspěvku jsou poznámky k některým obecním znakům.
Do modulu Bibliografie české práce heraldické byly vloženy další záznamy ze skupiny Index rodů a rodin.
Pro moduly Terminologický Slovník a Základní Terminologický Slovník jsou postupně zpracovávány další termíny.


--------------------------------------------------------------------------------
11.05.2013
Do Základního Terminologického Slovníku (ZTS) byly vloženy termíny písmene Ř.

--------------------------------------------------------------------------------
10.05.2013
Do Základního Terminologického Slovníku (ZTS) byly vloženy termíny písmene R.
Další termíny jsou průběžně zpracovávány a po vložení do Terminologického Slovníku (TS) budou v redukované podobě vloženy též do ZTS.

--------------------------------------------------------------------------------
06.05.2013
Do modulu Zpravodaj 2013/2 byl vložen článek Poznámky k novým obecním znakům III., jehož autorem je Pavel Palát. Současně byly poznámky k jednotlivým obecním znakům vloženy do abecedních modulů; vše ve veřejně přístupné části portálu HTK

--------------------------------------------------------------------------------
20.04.2013
Do modulu Zpravodaj 2013/2 byl vložen článek Aktivní heraldické termíny, jehož autorem je Pavel Palát. Současně byl tento článek vložen do veřejně přístupného modulu Aktivní heraldické termíny a pod článek jsou postupně vkládány v abecedním pořádku jednotlivé termíny.

--------------------------------------------------------------------------------
12.04.2013
Do modulu Zpravodaj 2013/1 byl vložen závěrečný článek k bystřickému znaku - Poznámky ke znaku města Bystřice, okres Benešov, jehož autorem je Stanislav Kasík.
Tentýž článek byl shodně vložen i do modulu Historické městské znaky - rešerše a studie.

--------------------------------------------------------------------------------
06.04.2013
Do modulu Zpravodaj 2013/2 byl vložen článek Poznámky k projektu a ke knize "Wappenbilderordnung", jehož autory jsou Stanislav Kasík a Pavel Palát (závěrečná poznámka).

--------------------------------------------------------------------------------
12.03.2013
Do modulu Zpravodaj 2013/1 byl vložen článek Znak města Bystřice, okres Benešov, jehož autorem je Pavel Palát. Tentýž článek byl shodně vložen i do modulu Historické městské znaky - rešerše a studie.

--------------------------------------------------------------------------------
07.03.2013
Do modulu Zpravodaj 2013/1 byl vložen článek Vůz s prakem, jehož autorem je Pavel Palát.

--------------------------------------------------------------------------------
24.02.2013
Do modulu Anglická Heraldická Terminologie byla vložena úvodní stať.

--------------------------------------------------------------------------------
31.01.2013
Do modulu Zpravodaj 2013/1 byl vložen článek Poznámky k novým obecním znakům II., jehož autorem je Pavel Palát. Současně byly poznámky k jednotlivým obecním znakům vloženy do abecedních modulů; vše ve veřejně přístupné části portálu HTK.

--------------------------------------------------------------------------------
24.01.2013
Bibliografie české práce heraldické I.
Do tohoto modulu byl vložen Rejstřík příjmení k Indexu rodů a rodin.
Vkládání dalších záznamů bude postupně pokračovat; k dnešnímu dni je vložen zatím poslední záznam s číslem 2125.
V posledním sešitu Bibliografie byla na s. 283 vložena Errata - opravy překlepů / tiskových chyb. Poněvadž jednotlivé záznamy jsou znovu přepisovány, lze errata z reedičního vydání vypustit.

--------------------------------------------------------------------------------
19.01.2013
Do modulu Bibliografie české práce heraldické I 1901-1980 / Rejstříky k BČH byly vloženy Rejstřík místní a Rejstřík jmenný.

--------------------------------------------------------------------------------
18.01.2013
Do prvního letošního čísla Zpravodaje HTK a do modulu Recenze byla vložena recenze knihy doc. PhDr. Jana Županiče, Ph. D., "Židovská šlechta podunajské monarchie". Autorem recenze je Pavel Palát.

--------------------------------------------------------------------------------
15.01.2013
V modulu Registrace subjektu jsou důležité informace pro potenciální registrované uživatele, platné od 1. ledna 2013.

--------------------------------------------------------------------------------
15.01.2013
Aktuální informace za rok 2012 byly přesunuty do modulu Historie.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting