Login

Aktuální informace za rok 2014

07.07.2014
Do modulu Zpravodaj HTK bylo vloženo druhé letošní číslo Zpravodaje.
--------------------------------------------------------------------------------
07.07.2014
Oznamuji všem návštěvníkům portálu HTK, že od dnešního dne je veřejně přístupná (tj. bez předchozí registrace i bez registračního poplatku) speciální část HTK, jmenovitě tyto moduly: Terminologický Slovník (TS), Terminologické Soubory (TSb) a Terminologické Rešerše (TR). Žádám všechny potenciální návštěvníky, aby respektovali autorská práva ve smyslu autorského zákona a pokud budou používat konkrétních citací textů, aby si vyžádali souhlas autorů. Děkuji.
--------------------------------------------------------------------------------
31.05.2014
Do modulu Zpravodaj HTK bylo vloženo první letošní číslo Zpravodaje. Obsahuje dva články: ČAKAN, ČAKAN HORNICKÝ a Jidřichovice - aneb "heraldická chybička se vloudila". Autorem obou článků je Pavel Palát.
--------------------------------------------------------------------------------
14.05.2014
Do modulu Klíč Heraldických Figur byla vložena dosud zpracovaná hesla písmen A - D.
--------------------------------------------------------------------------------
11.05.2014
Do modulu Klíč Heraldických Figur byl vložen text o tomto projektu. V rámci tohoto modulu jsou postupně vkládána zpracovaná hesla.
--------------------------------------------------------------------------------
30.04.2014
Vážení návštěvníci portálu HTK,
v průběhu posledních pěti měsíců (od prosince 2013 do dubna 2014) nedošlo na portálu HTK zdánlivě k žádným změnám, které byste mohli zaregistrovat. Nicméně terminologická práce se nezastavila, pouze probíhala v režimu zpracovávání materiálů a jejich přípravě k vložení do příslušných modulů.
Ke konci roku 2013 bylo v modulu Terminologický Slovník (TS) zapsáno 1985 termínů, z nichž odhadem 80% je zpracovaných (viz Aktuální informace ze dne 23.10.2013). Dalších cca 350 termínů je rozpracovaných a teprve po konečné redakci je bude možno vložit jednak do TS a jednak do Základního Terminologického Slovníku (ZTS). Zpracování jednotlivých termínů věnuji mimořádnou pozornost a, jak jsem již několikráte zdůraznil, uvítám každou konstruktivní a relevantní připomínku, námitku či doplnění stávajícího textu.
Kromě zpracovávání jednotlivých termínů jsem se po několika letech přerušené práce vrátil k původnímu projektu - Klíči Heraldických Figur (KHF), který se ve skutečnosti stal výchozím materiálem pro projekt Heraldické Terminologické Konvence.
Na Hlavní stranu portálu HTK jsem umístil nový modul, který bude veřejně (tj. neregistrovaně) přístupný - Klíč Heraldických Figur. Podrobný výklad tohoto projektu bude publikován v úvodní studii KHF.
--------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting