Login

Aktuální informace za rok 2015

21.06.2015
Po dobu technických a věcných úprav bude modul
Bibliografie české práce heraldické
dočasně uzavřen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.06.2015
Pod dobu úprav a doplňování termínů bude modul
Terminologický slovník (TS)
dočasně uzavřen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.05.2015
V současné době provádím celkovou rekonstrukci
Základního Terminologického Slovníku (ZTS), aby jej bylo možno operativně používat. Změny, které jsou u jednotlivých termínů provedeny, budou do karet v modulu Terminologický Slovník (TS) vloženy dodatečně. Termíny uvedené v ZTS mají nyní aktuální podobu. K jednotlivým termínům budou doplňovány odkazy na literauru.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.05.2015
Modul 
Historie - archiv materiálů HTK
byl dočasně uzavřen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.05.2015
Informace o
Klíči Heraldických Figur (KHF).
V současné době je do tohoto modulu vkládáno značné množství excerpovaných hesel. Potenciální uživatelé nechť laskavě vezmou na vědomí, že excerpce heraldických popisů jednotlivých znaků je časově velmi náročná. Z tohoto důvodu nelze považovat vkládání hesel za ukončené.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.01.2015
Základní Terminologický Slovník (ZTS).
Poněvadž je v současné době veřejně (t. j. bez nutnosti registrace ) přístupná speciální část HTK = Terminologický Slovník (TS), Terminologické Soubory (TSb) a Terminologické Rešerše (TR), je dočasně uzavřen modul ZTS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting