Login

Index - D -

Index - D -


Dalquen
1605
Procházka, Roman:
Genealogie české větve Dalquenů.
GHL, 1972, díl II., č.18, s.17-19, obr.e.1
Původ rodu - počátek 14. století v Nizozemí. Stručné údaje o některých členech rodu Tomáše Dalckena d´Alquen od 17. století. Pozornost věnována Janu Jindřichovi, zakladateli české větve v letech 1693-1755, genealogický přehled se stručnými údaji o jednotlivých osobách. Česká větev vymřela po meči v roce 1834. PP

z Damstorfu
1606
[Erb rodu z Damstorfu.]
Heraldika, XIII./1980, č.4, obr.e. na s.[175].
Vyobrazení erbu bez popisu. PP

z Dědic, Lúta, t. Lauta
1607
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.90, obr.e. v Zásobníku znaků, č.181.
Filip Lauta z Dědic a Dešova. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

1608
Sedlák, Vladimír Jan:
Milci mladého krále.
JM, 1979, s.[28-31], obr.e. na s.[28].
Filip Lúta z Dědic. Připomínán v letech 1396-1412 v hodnosti nejvyššího královského lovčího. Rodový původ nelze z pramenů bezpečně doložit. Exkurs k erbovnímu znamení zavinuté střely, barevná variabilita v písemných i hmotných pramenech. PP

z Děhýlova, Děhýlovský
1609
Hrbáček, Karel:
Náhrobky Bzenců v Klimkovicích.
ZOGHSP, III./1980, č.1, s.7, obr.e. na s.8.
Kateřina Děhýlovská z Děhýlova, manželka Ondřeje Bzence z Markvartovic († 1578). Popis náhrobníku a kresba erbu. PRP

Des Fours Walderode, v. t. de Walderode
1610
Lifka, Bohumír:
Karolina Michaela hraběnka Des Fours Walderode.
EK, 1941, s.110-111.
Zpráva o úmrtí († 29.7.1940). Popisy erbů rodů Des Fours, Desfours-Walderode, z Bukůvky. PP

Dibitanz
1611
Pilnáček, Josef:
Duventach - Dibitanz - Tibitanzl.
ČRSČ, XI./1939, č.1, s.10-20, pozn.3.
Původ jmen (valonský) a jejich vývoj, lokality výskytu, kladně vyřízená žádost o udělení erbu a další drobnosti z období po 30-leté válce. JJ

z Dietrichsteinu
1612
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s.[13-14], obr.e.1.
Ditrichštejnové. Stručná zmínka o několika členech rodu: olomouckém biskupu-kardinálu Františkovi, moravském královském podkomořím Sigmundovi, zakladateli brněnského Ústavu šlechtičen Ferdinandovi, nejvyšším zemském komorníkovi Leopoldovi. Popis erbu umístěného na budově františkánského kláštera. PP

1613
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály,
Ročenka, 1979, s.[6-7], obr.e.1.
Stručný přehled působení dominikánského řádu v Brně. Obnova klášterního kostela sv. Michala Lvem Vilémem hrabětem z Kounic ve 2. polovině 17. století. Popis erbu z portálu kostela - aliance Lva Viléma hraběte z Kounic a jeho manželky Eleonory z Dietrichsteinu. PP

1614
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[12-13], obr.e.9.
Kardinál biskup František Serafinský z Dietrichsteinu a jeho náboženské působení v Brně. Popis heraldické výzdoby jeho hrobky v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. PP

1615
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, II./1947, č.4, s.120, pozn.č.13.
Dva pískovcové kameny před oltářem krypty kardinála Františka z Dietrichsteinu, olomouckého biskupa v letech 1599-1636. Přepis latinských epitafů, v poznámce překlad. PP

1616
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č.6-7, s.5, obr.e. na s.15.
Dietrichstein. Kardinál František z Dietrichsteinu. Popis erbu. PP

1617
Kolowrat Krakowský, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám P. Marie pod řetězem v Praze III.
ČRSČ, IV./1932, č.1, s.13.
Gundacker ... de Dietrichstein. Přepis latinského textu, 1737. PP

Dint
1618
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.81-82, obr.e. na tab.4, č.41.
Johanna Elisabeta Dint. Přepis německého textu, 1625. PRP

z Divišova, Okrouhlický, Diviš Okrouhlický
1619
Přibyl, Alois:
Neznámé erby několika českých a moravských vladyckých a erbovních rodů z 16. a 17. století.
GHL, 1972, díl II., č.20, s.20, obr.e. č.11 na s.15.
Jan Diviš Okrouhlický z Divišova. Nobilitován králem Rudolfem II. dne 6.4.1592. Popis erbu dle Saalbuchu 12a, fol.327-328. K titulu a erbu přijat s královským povolením dne 10.8.1593 bratr Samuel Dionys Okrouhlický, Saalbuch 12a, fol.376-379v. PP

z Dlouhé Loučky
1620
Z Holsteina, ... Dlouhé Loučky, ... a jiné větve tohoto hraběcího rodu.
ČRSČ, XIV./1942, č.3, 2.s. obálky.
Hledají se uvedené údaje. (v. záznam 1514) PP

z Dlouhé Vsi a na Svojanově, Chanovský
1621
Král, A. B.:
Neznámé znaky v areálu Porta Coeli v Tišnově II. - Předklášteří.
Heraldika, XII./1979, č.4, s.120-122, obr. náhrobníku na s.121.
Náhrobník Adama Sadovského ze Sloupna se čtyřkoutým vývodem. Popis erbů: Adam Sadovský ze Sloupna, otec Bohuslav Sadovský ze Sloupna, bába Eva z Dobřenic a na Sadové, matka Eliška z Nestajova, bába Anna z Dlouhé Vsi a na Svojanově. JJ

1622
Ryneš, Václav:
Jesuitští spisovatelé ze starých českých rodů a jejich erby.
EK, 1940, s.70-72, obr.e. na s.71, lit.5.
P. Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi (1581-1643). Biografie se zřetelem na činnost v řádu Tovaryšstva Ježíšova, literární práce. Popis erbu. PP

z Dobenína, Bartoň
1623
Lifka Bohumír:
Ladislav rytíř Bartoň z Dobenína.
EK, 1940, s.118-119.
Zpráva o úmrtí. Nobilitace Bartoně v roce 1912. Bartoňovská kaple v chrámu sv. Víta na Hradčanech, popis erbu vyobrazeného na klekátku. PP

z Dobré Vody, Král
1624
K. [Rudolf Kryl]:
30 let od smrti genealoga Vojtěcha rytíře Krále z Dobré Vody.
ČRSČ, XV./1943, č.4, s.109.
Stručné zhodnocení genealogické a heraldické práce. JJ

1625
Sedlák, Vladimír Jan:
Památce heraldika rytíře Krále.
Rodokmen, I./1946, č.2, s.35-36.
Zhodnocení života a díla. Působení ve Společnosti přátel starožitností a rozchod s ní. Vydání knih „Heraldika" (1900) a „Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien" (1904). PP

1626
Pokorný, Pavel R. - Zenger, Zdeněk M.:
Erby českých heraldiků.
Vojtěch Král rytíř z Dobré Vody.
ES, 1970, č.8, s.6, obr.e. na s.[9].
Biografie a zhodnocení heraldické práce. Popis erbu. PP

1627
Znak Vojtěcha rytíře Krále z Dobré Vody autora „Heraldiky".
(Nakreslil August J. Nedrda)
Heraldika, VI./1973, č.1, s.[11].
60. výročí úmrtí (20.4.1844 - 6.7.1913). PP

1628
Slováček, Zdeněk:
Kohout v české heraldice.
ZGHSP, 1980, č.3, s.64, obr.e. v Zásobníku znaků, č.202, s.67.
Král z Dobré Vody. Popis erbu, upozornění na variabilitu tinktur. PP

z Dobroslavína, Arnolt
1629
Přibyl, Alois:
Palatin Tomáš Jan Pešina z Čechorodu a erbovní listy vydané jím v létech 1668-1680.
Heraldika, VII./1974, č.3-4, s.58-60, obr.e. na s.59.
Heraldika, VIII./1975, č.1, 3.s. obálky.
Jan Arnolt z Dobroslavína. Nobilitován 15.4.1668. Popis erbu. Oprava popisu erbu. PP

na Dobrožkovicích   v. z Výškovic

z Dobrše, Koc
1630
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.24, obr.e. na s.23.
Koc z Dobrše. Popis erbu. Kresba ve stylu 2. poloviny 15 století (Hildebrandt, Wappenfibel). PP

z Dobřenic a na Sadové, Dobřenský   v. t. z Bryslu
1631
Král, A. B.:
Neznámé znaky v areálu Porta Coeli v Tišnově UU. - Předklášteří.
Heraldika, XII./1979, č.4, s.120-122, obr. náhrobníku na s.121.
(v. zde záznam 1621) JJ

1632
Zrůbek, Rudolf:
Neslyšný hlas zvonů.
GHL, 1975, 3.ř., seš.9, s.22.
V rámci kampanologického průzkumu Podorlicka jsou popsány některé zvony, na nichž byla zjištěna též heraldická výzdoba.
Potštejn., zvon z roku 1571 v kostele sv. Vavřince. Přepis české legendy, erb pánů z Dobřenic. PP

von Doerr
1633
Pokorný, Pavel R. - Zenger, Zdeněk M.:
Erby českých heraldiků.
Doerr.
ES, 1970, č.8, s.7, obr.e. na s.[10].
Stručná biografie, zhodnocení heraldické práce. Popis erbu. PP

1634
Jaká je skutečná podoba znaku Augusta z Doerrů.
HR, 1974, s.77-78, pozn. a lit.10.
Josef August von Doerr nobilitován 26.1.1896. V erbu má 7 zlatých liliových křížků v modrém. Odlišně popisovaný erb nutno označit za chybný. PP

z Dohalic, Bořek Dohalský
1635
Štm. [Břetislav Štorm]:
Řád sv. Lazara Jerusalémského.
EK, 1939, s.88-89, obr.2.
Zpráva o jmenování kanovníka Antonína hraběte Bořka Dohalského prelátem řádu sv. Lazara Jerusalémského. Vyobrazen znak řádu a nového preláta. PRP

1636
Lifka, Bohumír:
JUDr. Jiří hrabě Bořek Dohalský z Dohalic.
EK, 1940, s.123-124.
Zpráva o sňatku s princeznou Josefou z Thurn-Taxisu. PP

1637
Lifka, Bohumír:
JUDr. Jiří Víšek.
EK, 1941, s.115.
Zpráva o sňatku syna hraběnky Věry Bořkové z Dohalic s Marií Bromovskou. PP

von Donnersmarckh, Hennkhl
1638
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.74, obr.e. na tab.2, č.18.
Hennkhl von Donnersmarckh. Přepis německého zčásti dochovaného textu. PP

de Dornpusch, Prachynus
1639
Přibyl, Alois:
Palatin Tomáš Jan Pešina z Čechorodu a erbovní listy vydané jím v létech 1668-1680.
Heraldika, VII./1974, č.3-4, s.60, obr.e. na s.59
Jiří Václav Prachynus de Dornpusch. Nobilitován 1.8.1670. Popis erbu dle dochované pečeti; z erbovního diplomu se zachovalo pouze torzo. PP

von Dornstein, Šalamoun
1640
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s.72, obr.e. na s.[73].
Jan a Daniel Šalamounové, Jan úředníkem frýdlantské dvorské kanceláře. Nobilitováni císařským palatinem Albrechtem z Vladštejna roku 1631 s predikátem „von Dornstein". Popis erbu. PP

z Doubravice, Slánský, Tamchyna, Vranovský
1641
Matásek, Ladislav...
Hlídka heraldická.
SJSČR, IV./1933, č.2, s.26, obr.e. na s.25, č.3.
Tamchyna z Doubravice. Popis erbu Doroty Tamchynové z Doubravice dle náhrobku z roku 1575 z kostela sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou. Komparace s literaturou. SH

1642
Tamchyna, Josef:
Náhrobní desky Tamchynů z Doubravice.
SJSČR, V./1934, č.1, s.7-8.
Zpráva o náhrobcích s přepisy legend a s popisy erbů: Vysoký Újezd u Opočna - Jan Tamchyna z Doubravice, 1508; Rychnov nad Kněžnou, kostel sv. Havla - Dorota Tamchynová z Doubravice, 1575; Meziříčí, 2 náhrobky ze zbořeného kostela sv. Kateřiny - Jan Tamchyna z Doubravice a jeho manželka Alžběta, 1619; Bílý Újezd u Dobrušky - Vilém Vostrovský ze Skalky, manžel Markéty Tamchynové z Doubravice, 1597. PP

1643
Tamchyna, Josef:
O konfiskovaný statek Střezetice.
SJSČR, V./1934, č.2, s.25-26.
Z archivu ministerstva vnitra v Praze jsou citovány 2 listiny týkající se dražby statku Střezetice, který byl konfiskován odbojnému Kryštofu Tamchynovi; statek získal Václav Vratislav z Mitrovic v roce 1629. PP

1643 [V originále omylem zapsáno duplicitní číslo.]
Tamchyna, Josef:
Rod Tamchynů z Doubravice a jeho příbuzenské vztahy do doby bělohorské.
SJSČR, VIII./1937, č.3, s.43-46, gen.tab. na s.46.
Údaje z archivních materiálů, odkazy na hmotné památky. Spřízněnost s rody Straků z Nedabylic, Vostrovských ze Skalky a Mladotů ze Solopisk s uvedením jejich rodokmenů. PP

1644
Tamchyna, Josef:
Tamchynové z Doubravice.
HD, 1944, č.13, s.1, obr.2.
Informaceo rodu, z něhož vznikli Slánští a Vranovští z Doubravice. Popis erbu Tamchynů a jeho výskyt v různých lokalitách. SH

1645
Šírl, František:
Řitka. Statek karlštejnských manů.
Heraldika, XIII./1980, č.3, s.90, obr.e. na s.[97].
Petr a Václav Vranovští z Doubravice. V letech 1558-1571 držiteli Řitky. PP

z Doubravičan, Kalihrách, Kolodius-Kavka, Musil, Podivínský, Šemík
1646
Pelikán, Vojtěch Jaromír:
Hlídka heraldická.
SJSČR, IV./1933, č.1, s.9.
Z Doubravičan. Jan Fricek Podivínský. Nobilitován císařem Rudolfem II. dne 24.5.1596. Popis erbu dle Saalbuchu, XII, 533. Dne 16-9.1604 k erbu přijati Jan Musil, Celestýn Šemík, Václav Kolidius-Kavka, Ondřej Kalihrách. Komparace s literaturou. PP

z Doubravky, Dubravius
1647
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.1, s.22, pozn.č.51.
Nedochovaný náhrobek biskupa Jana Dubravia z Doubravky. V poznámce biografické údaje a literární činnost. PP

z Doudleb, Diviš Doudlebský
1648
Kamarýt.
ČRSČ, X./1937-38, č.2-4, s.138.
Zpráva o neznámé Kamarýtové, která byla v 16. století manželkou Diviše Doudlebského z Doudleb. PP

z Drahenic, Šic
1649
Bezděka, Jindřich V.:
Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.
GHL, 1970, č.10, s.17.
Šic z Drahenic. Majetko-právní údaje z let 1541-1546. PP

1650
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.27, obr.e.č-41.
Šic z Drahenic. Popis erbu. Kresba dle náhrobku a okenní malby v horažďovickém kostele [sv. Petra a Pavla], kol roku 1630.
[Umělecké památky Čech, A - J, svazek 1, Academia, Praha 1977, s.399, uvádějí v jižní boční lodi figurální náhrobník Adama Šice z Drahonic (!) z roku 1593.] PP

z Drahobejle, Krocín
1651
Krocínové.
Rodokmen, II./1947, č.3, s.95.
Václav Šafránek, vůdce studentského odboje proti Němcům, není potomkem Krocínů z Drahobejle, jak mylně referoval denní tisk. PP

1652
Sirotek, Jiří:
Erbovní primátoři Starého Města pražského.
JM, 1980 [spr. 1981], s.45, obr.e. na s.44, popis na s.62-63.
Václav Krocín z Drahobejle. Stručná biografie, dne 25.5.1587 obdržel od císaře Rudolfa II. predikát „z Drahobejle", do vladyckého stavu povýšen 16.6.1594. Úřad primátora zastával v letech 1584-1605. PP

z Dražice, Žipanský
1653
Sirotek, Jiří:
Erbovní primátoři Starého Města pražského.
JM, 1980 [spr. 1981], s.41, obr.e. na s.40, popis na s.62.
Pavel Žipanský z Dražice. Stručná biografie. Nobilitován císařem Ferdinandem I. 2.11.1549. Úřad primátora zastával v letech 1557-1560. PP

Dreissig
1654
Lifka, Bohumír:
Jiří Barthold Pontan z Braitenberka jako znakový tvůrce.
EK, 1938, s.26-27, pozn.5.
Vít Dreissig, úředník oseckého kláštera. Nobilitován asi roku 1609, stejný erb jako Jan Straněnský. Popis erbu dle kopiáře, odkaz na literaturu. PP

z Drhonic, Křížek
1655
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.15.
Křížek z Drhonic. Burian Křížek z Drhonic připomínán k roku 1550, od císaře Ferdinanda I. obdržel mocný list do Moravy; k roku 1493 připomínán Křížek jako strýc Jaroslava z Hříště. Odkazy na prameny. PP

z Drnholce
1656
Marek, Petr:
Méně známé znaky z Lanškrounska z let 1267-1780.
GHL, 1977, 5.ř., prosinec, s.154, obr.e. v Zásobníku znaků, č.1, s.223.
Z Drnholce. Oldřich z Drnholce, 1267. Popis erbu. PP

z Drozdovic, Prostějovský
1657
Přibyl, Alois:
Neznámé erby několika českých a moravských vladyckých a erbovních rodů z 16. a 17. století.
GHL, 1972, díl II., č.20, s.20-21, obr.e.č.14 na s.16, pozn.28.
Jan Prostějovský z Drozdovic. Nobilitován císařem Rudolfem II. dne 5.2.1597. Popis erbu dle Saalbuchu, 12a fol.566-567. Příbuznost s Drozdy z Drozdovic není prokazatelná. PP

z Držovic
1658
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.3.
Jícha z Držovic. Popis erbu, tinktury nejsou známé. PP

1659
Marek, Petr:
Genealogie a heraldika Dubánků z Duban.
ZGHSP, 1980, č.3, s.42-48, gen.tab.1, lit.5.
Alena z Držovic, manželka Jana Ryšky Dubánka z Duban, konec 14. století.

z Duban, Dubánek, Dubanský, Hejniš
1660
Marek, Petr:
Genealogie a heraldika Dubánků z Duban.
ZGHSP, 1980, č.3, s.42-48, gen.tab.1, obr.e. v Zásobníku znaků, č.187-193, s.45-48, lit.5.
Obtížnost rozlišení Dubanských z Duban a Dubánků z Duban, erbovní znamení rozdílné - beránek vers. kačer. Genealogie Dubánků z Duban od konce 14. století do 1. poloviny 16. století. Popis a vyobrazení erbů rodů, které se psaly z Duban a některých rodů spřízněných: ze Sekyřic, z Jíkve, ze Slavkova. PP

z Dubče na Průhonicích
1661
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s.28, obr.e.1
Jan z Dubče na Průhonicích, 1508. Popis erbu. PP

z Dubé a Lipého (erbu ostrví)
Berka, Berka Drahobuzský, Škopek
1662
Bezděka, Jindřich V.:
Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.
GHL, 1970, č.10, s.15.
Berka Drahobuzský z Dubé. Majetko-právní údaje z let 1528-1551. PP

1663
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.80-81, 86-87, obr.e. v Zásobníku znaků, č.149, 168.
Hynek Berka z Dubé na Hohenštejně. Vykonávané úřady. Popis erbu.
Škopkové z Dubé. Jindřich, Beneš Silný, Aleš. Zastávané úřady. popis erb. PP

1664
Sedlák, Vladimír Jan:
Milci mladého krále.
JM, 1979, s.[21-23], obr.e. na s.[21], obr. klenotů na s.[23], lit. v textu.
Jindřich Škopek z Dubé. Význam úřadu nejvyššího zemského komorníka - řídil činnost zemského soudu. Osoba J. Š., zastávané úřady - hofmistr královny a krále, nejvyšší zemský komorník v letech 1381-1393. Erb p. z Dubé, vl. rodový klenot. PP

1665
Ryneš, Václav:
Jesuitští spisovatelé ze starých českých rodů a jejich erby.
EK, 1940, s.74-75, obr.e. na s.75, lit.3.
P. Zdislav Berka z Duibé (1600-1645) Působení v řádu Tovaryšstva Ježíšova, literární činnost. Popis erbu. PP

1666
VJS |Vladimír Jan Sedlák]:
Erby českých paní.
Heraldika, XIII./1980, č.4, s.173-174, obr.e. na 1.s. obálky, pozn.1
Eliška z Dubé, vdova po Václavu z Koldic. Popis pečeti z roku 1417. PRP

1667
Donek, Edmund:
Poznámky k legendám, tradicícm a pověstem erbovním na Litoměřicku.
EK, 1941, s.71-74.
Erb Zdislavy z Dubé a Lipého se nachází na čtyřkoutém vývodu na náhrobníku litoměřického krajského hejtmana Bedřicha Sezimy ze Sezimova Ústí († 1582). Náhrobek umístěn v přízemní části zvonice kostela sv. Vojtěcha v Litoměřicích. PP

1668
Který Berka z Dubé ...
Hlasatel, 1969, č.1, s.12.
Hledá se údaj o sňatku s Mičanovou z Klinštejna z přelomu 15. a 16. století. PP

1669
Holejšovský, Antonín V.:
Žila Vestonie v Jílovém?
Heraldika, VIII./1975, č.2, obr.e. na s.[41], popis na s.48.
Arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé. PP

z Dubé (erbu zavinuté střely)
Roháč
1670
Pokorný, Pavel R.:
Ke znaku Jana Roháče z Dubé.
HR, 1980, s.95-96, obr.1, pozn.4.
Husitský hejtman Roháč z Dubé patří k rozrodu Benešoviců erbu zavinuté střely, určení tinktur kolísá. Popis heraldického kachle z archeologického výzkumu hradu Siona z roku 1937, na němž je vyobrazen Roháčův erb; z dochovaných zbytků polychromie lze stanovit tinktury: v červeném štítu stříbrná zavinutá střela. Podoba klenotu zůstává nevyřešena. PP

1671
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.83, obr.e. v Zásobníku znaků, č.156.
Z Dubé - Benešovici: Ondřej z Dubé na Zlenicích, Václav z Dubé a Léštna. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

1672
Sedlák, Vladimír Jan:
Milci mladého krále.
JM, 1979, s.[28-31].
Ondřej z Dubé. Nejvyšší zemský sudí za vlády císaře Karla IV. a v počátcích vlády krále Václava IV., významný právník. Odchod z veřejných úřadů na nátlak členů panské jednoty. Exkurs k erbovnímu znamení zavinuté střely, variabilita tinktur v písemných i na hmotných památkách. PP

z Dubnice, Rajský
1673
Ryneš, Václav:
Jesuitští spisovatelé ze starých českých rodů a jejich erby.
EK, 1940, s.83-84, obr.e. na s.83, lit.4.
P. Timoteus Rajský z Dubnice (1700-1761). Působení v řádu Tovaryšstva Ježíšova, literární činnost. Popis erbu. PP

Duventach  v. Dibitanz

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting