Login

Index - H -

Index - H -


Habenbrah
1778
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č-2-3, s,82, obr.e. na tab.5, č.43, 44.
Filip Jakub a Melchior Ferdinand bratři Habenbrah (?). Přepis torsovitého latinského textu, 1614. PRP

Habenscatt
1779
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.82, obr.e. na tab.5, č.45.
Georgius Habenscatt. Přepis latinského textu dle klášterního rukopisu, 1590. PP

z Habernfeldtu, Haberveschel
1780
Palivec, Viktor:
Tělesní lékaři českých králů.
GHL, 1976, 4.ř., seš.3, s.74, pozn.č.37.
Ondřej Haberveschel z Habernfeldtu, lékař krále Fridricha Falckého. PP

z Habrštorfu, Freiberger
1781
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.4, popis e, na s.7, obr.e. v Zásobníku znaků, č.95.
Mates F. Freiberger z Habrštorfu, od roku 1553. PP

z Habří, Kozel
1782
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.3, s.90, pozn.č.123.
Nedochovaný náhrobek vikáře Matěje Paziry Kozla z Habří. Přepis latinského textu. PP

z Hadrstorfu, Hád, t. Hadius
1783
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.2, s.57-58, pozn.č.75.
Nedochovaný náhrobek scholastika Jana Hadia z Hadrstorfu. Přepis latinského textu, v poznámce biografické údaje a upozornění na nobilitaci ze dne 17.12.1561. PP

von und zu Heimbhausen
1784
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.83.
Wilhelm von und zu Heimbhausen. Přepis německého textu dle klášterního rukopisu. PRP

z Hajdy, Penkar
1785
Bezděka, Jindřich V.:
Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.
GHL, 1970, č.10, s.16.
Penkar z Hajdy. Majetko-právní údaje z let 1533-1540. PP

z Hájku, Dvorský, Hájek
1786
Sirotek, Jiří:
Universita Karlova a její erbovní rektoři.
JM, 1978, s.[32-33], obr.e.1, popis na s.52.
Matěj Dvorský z Hájku. Stručná biografie (asi 1520 - 23.3.1583). Zastávané církevní a světské úřady, působení na univerzitě. Nobilitován císařem Ferdinandem I. dne 14.9.1554 společně s Tadeášem Hájkem z Hájku. PP
(Podle údaje v „Malé československé encyklopedii", Encyklopedický ústav, Academia, Praha 1985, díl II., s.698, heslo Hájek z Hájku Tadeáš, 1.10.1525 - 1.9.1600. PP-2011)

1787
Tadeáš Hájek z Hájku (1525 - 1600).
Heraldika, VIII./1975, č.4, s.150-153, obr.e.2.
Připomenutí výstavy uspořádané Státní knihovnou ČSR k dvojímu výročí Tadeáše Hájka. Popis původního erbu uděleného dne 14.9.1554 a polepšeného z 22.11.1595. PP

z Hamelburgu, Altwinter, t.Albinder
1788
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.3, s.86, pozn.č.91.
Nedochovaný náhrobek Jana Altwintera z Hamelburgu, kanovníka. Přepis latinského textu, v poznámce další údaje o jeho duchovní činnosti. PP

z Hamru Kamenice, Blesenský
1789
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.3, popis e. na s.6, obr.e. v Zásobníku znaků, č.88.
Blesenský z Hamru Kamenice. Při popisu erbu neudány tinktury. PP

z Harasova, Homút, Hrzán, t. Herzán
1790
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.71, pozn.1.
Rudolphus com. de Morzin. Přepis latinského textu. V poznámce uvedeno, že na náhrobku jsou erby Žofie Kyšperské z Vřesovic a Sidonie Hrzánové z Harasova, manželek bratří Rudolfa a Pavla hrabat Morzinů. PP

1791
Dušek, Tomáš R.:
Majitelé lanškrounského panství.
ZGHSÚ, 1977, č.3, s.[33], obr.e.1.
Herzánové z Harasova, 1588-1622. Popis erbu. PP

1792
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s.12, 14, 21-23, obr.e. na s.21.
Václav Homút z Harasova, 1592. Majetkové a podrobnější genealogické údaje, popis erbu. PP

z Harrachu, Hřebenář
1793
Lifka, Bohumír:
Otto Jan Nepomuk Harrach.
EK, 1936, s.57, obr.e.1.
Zpráva o úmrtí († 10.11.1935). Popis erbu. PP

1794
Jan H. [Jan Harrach]:
Opravy chyb v Erbovní knížce na rok 1936.
EK, 1937, s.74.
Autor upozorňuje na nesprávný klenot u erbu v EK 1936, s.57; vyobrazený klenot nosila vymřelá větev Hřebenářů z Harrachu. PP

1795
Lifka, Bohumír:
Jan Nep. hrabě z Harrachu na Roravě a Tannhausenách.
EK, 1941, s.119-120, obr.e.1.
Zpráva o sňatku s hraběnkou Stephanií z Eltzu. Popis erbu hrabat z Eltzu. PP

1796
Svátek, Josef:
Erbovní držitelé Bílé Třemešné.
HD, 1944, č.16, s.1, obr.e.1.
František Arnošt hrabě z Harrachu, Rohrau a Tannhausenu. Popis erbu, vyobrazen pouze štít. PP

1797
Pokorný, Pavel R.:
Znaky sedmi pražských kardinálů.
ES, 1969, č-3-4, s.15, obr.e. na s.17.
Arnošt Vojtěch hrabě Harrach. Stručná biografie. Popis erbu. PP

z Hartigu
1798
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.75, 83.
Hrobka rodiny Hartigů. Přepis latinského textu. Anna Catharina L. B. De Hartig, rozená hraběnka de Walderode, syn Cajetanus de Hartig. Přepis latinského textu dle klášterního rukopisu. PP

z Hazmburka, t. z Hazemburka
Zajíc
1799
Vachtová, Františka:
Hrad Valdek, tři sňatky panny Adličky z Valdeka a problémy české genealogie doby Karla IV. v letech 1352-1377.
GHL, 1978, 6.ř., září, s.185-198, gen tab. a tab. v textu, obr.e. v Zásobníku znaků, č.49, s.215, pozn.19.
V rámci široce založené genealogické studie je pojednáno o rodu Zajíců z Hazmburka a Zajíců z Valdeka. Nejstarší kronikářské zprávy o předcích rodu sviní hlavy u Kosmy a tzv. Dalimila. Rozdílná genealogická interpretace Zajíců z Valdeka u Sedláčka a Palackého. Kol roku 1280 rozchod Zajíců do dvou linií - panský stav u Zajíců z Hamzburka. (podrobně v. záznam 1368) PP

1800
VJS |Vladimír Jan Sedlák]:
Erby českých paní.
Heraldika, XIII./1980, č.4, s.172-173, pozn.2.
Anna z Hazemburka, vdova po Janu z Mülheimu. Popis pečeti z roku 1391. PRP

1801
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.76, obr.e. v Zásobníku znaků, č.139.
Zbyněk Zajíc z Hazmburka, arcibiskup pražský v letech 1402-14011. Další úřady. Popis erbu. PP

z Heidersheimu, Heisler
1802
Krejčík, Tomáš:
K malířskému dílu Jana M. Prechlera.
GHL, 1977, 5.ř., prosinec, s.176, pozn.3.
Donát Heisler svobodný pán z Heidersheimu povýšen císařem Leopoldem I. dne 29.5.1692 do panského stavu Českého království. Popis erbu a umělecké výzdoby nobilitační listiny. PP

von Heilberg, Trophim
1803
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s.74, obr.e. na s.75, pozn.č.10.
Mikuláš Trophim, sekretář Maxmiliána hraběte z Valdštejna. Nobilitován císařským palatinem Albrechtem z Valdštejna v roce 1631 na vlastní žádost, predikát „von Heilberg". Popis erbu. PP

z Helfenberka, Antoch, Dvorský
1804
Pokorný, Pavel R.:
Supralibros Zikmunda Antocha z Helfenberka.
HR, 1976, s.82-86, obr.1, lit. a pozn.10.
Stručná biografie - profesor a děkan artistické fakulty pražské univerzity. Problematika erbu a erbovního strýcovství s Jindřichem Dvorským z Helfenberka. Jediný zjištěný doklad Antochova erbu na konvolutu právních spisů ve Státní knihovně ČSR v Praze. PP

1805
Sirotek, Jiří:
Universita Karlova a její erbovní rektoři.
JM, 1978, s.[30-31], obr.e.1, popis na s.52.
Jindřich Dvorský z Helfenberka (2.3.1505 - 15.9.1582). Stručná biografie, hodnosti a zastávané úřady na univerzitě, studium v zahraničí, zastávané církevní úřady. Nobilitován císařem Ferdinandem I. dne 2.2.1541.

z Helfenburka, Albín
1806
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.1, s.22, pozn.č.44.
Nedochovaný náhrobek biskupa Tomáše Albína z Helfenburka. Přepis latinského textu, v poznámce biografické údaje. PP

1807
Znaky a osobnosti.
Heraldika, XI./1978, č.1, s.20, obr.e. na s.23.
Albín z Helefenburka. Údaje o jihočeském rodu od roku 1522. Popis erbu. JJ

z Heniksteinu
1808
Vachtová, Františka:
Bratranci Heniksteinové na poli orném i bitevním.
Heraldika, XIII./1980, č.1, s.[25]-33, obr.e.2, lit. a prameny 8.
Dějiny rodu Morice Heniksteina, majitele velkostatku u Helfenburka. Nobilitace a predikát roku 1784, rakouský rytířský stav roku 1807, český inkolát roku 1812. Rakouský stav svobodných pánů pro Alfréda Heniksteina roku 1859, jeho účast v bitvě u Sadové roku 1866. Hospodářská a kulturní činnost Morice Heniksteina. Popis původního erbu a erbu svobodných pánů. Styky s Františkem Horským z Horskýsfeldu, popis jeho erbu. Úpadek rodu Heniksteinů. SH

Henneberg-Spiegel
1809
Slováček, Zdeněk:
Kohout v české heraldice.
ZGHSP, 1980, č.3, s.64, obr.e. v Zásobníku znaků, č.204, s.68.
Henneberg-Spiegel. Popis erbu. PP

z Hennetu
1810
Schwarzenberg, Karel:
Královská korunovace před 150 lety.
EK, 1941, s.36-37, obr.e. na s.35.
Jan Marcel z Hennetu, podkomoří, účastník korunovace krále Leopolda II. Popis erbu. PP

z Heraltic
1811
Fikeis, Oldřich:
[Rod novoštítných rytířů z Heraltic.]
ZOGHSP, III./1980, č.1, s.16.
Hledají se uvedené údaje. PP

z Herbersteinu
1812
Kolowrat Krakowský, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám P. Marie pod řetězem v Praze III.
ČRSČ, IV./1932, č.1, s.14.
Carolus Leopoldus S. R. J. Comes de Herberstein. Přepis latinského textu, 1726. PP

Herbst
1813
Matásek, Ladislav:
Hlídka heraldická.
SJSČR, IV./1933, č.2, s.24.
Herbst. Popis erbu Gottfrieda Antonína Herbsta, svatovítského preláta a nejvyššího berníka království, dle pečeti z roku 1711. Komparace s literaturou. PP

1814
Přibyl, Alois:
Znaky a pečeti českých duchovních ze 17. a 18. století.
ES, 1969, č.2, s.22, obr.e. na s.21.
Bohumír Antonín Herbst († 3.11.1716), církevní a světské hodnosti. Popis erbu dle užívané pečeti. PP

z Herites
1815
Matásek, Ladislav:
Hlídka heraldická.
SJSČR, IV./1933, č.2, s.26, obr.e. na s.25, č.4.
Z Herites. Václav Vojtěch z Herites (15.4.1734 - 12.2.1822), svatovítský probošt a děkan v kostele Všech svatých v Praze. Popis erbu dle nedatovaného železného pečetidla. Dne 20.5.1783 říšské šlechtictví s českým inkolátem, 23.3.1797 říšský rytířský stav, 21.5.1805 panský stav pro říši a dědičné země, současně k erbu a stavu přibráni synovci Jan a Antonín Matznerové se změnou jména na „z Herites". Odkazy na literaturu. PP

z Herna, Herník
1816
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.5, popis e. na s.9, obr.e. v Zásobníku znaků, č.107.
Jan Herník z Herna, 1589 na Lubči. PP

von Herrmannsdorf, Liebenauer
1817
Liebenauer.
ČRSČ, XIV./1942, č.4, s.109.
Hledají se zprávy o výskytu event. též predikát „z Herrmannsdorfu". PP

z Herštejna
1818
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.23, obr.e.č.7.
Z Herštejna. Popis erbu. PP

von Herzingen, Herčík
1819
[Herčík von Herzingen.]
Heraldika, VI./1973, č.1, obálka.
Hledá se nobilitační diplom generálmajora Václava Herčíka von Herzingen z 10.3.1909. PP

z Heslova, Dačický, t. Daczický
1820
Holejšovský, Antonín Vlastimil:
Dačičtí z Heslova.
Heraldika, X./1977, č.3, s.127, obr.e. na s.126.
Stručná biografie a genealogie zakladatele rodu Ondřeje Křivoláčka řečeného Dačického. Nobilitace v roce 1571. Popis erbu. PP

1821
Lifka, Bohumír:
JUDr. Hugo baron Daczický z Heslova.
EK, 1941, s.115.
Zpráva o sňatku s Hanou Soukupovou. PP

1822
Lifka, Bohumír:
Mikuláš baron Daczický z Heslova.
EK, 1941, s.115-116, obr.e. na s.116.
Zpráva o sňatku s Marií Durasovou. Popis erbu. PP

1823
mfawb [Milan Buben]:
In memoriam.
ES, 1971, č.12, s.70.
Mikuláš Daczický z Heslova (2.5.1909 - 22.10.1971), zpráva o úmrtí. Mecenáš heraldické práce. PP

Hetmeer
1824
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály,
Ročenka, 1979, s.[4-5], obr.e.1.
Erb moravského zemského lékaře Jiřího Ignáce Hetmeera. Zdravotnické poměry na Moravě v 16. a následujících stoletích. Moravští zemští lékaři. Popis erbu Hetmeera dle náhrobku z roku 1704 v kostele sv. Petra a Pavla v Brně. PP

z Hirschenbergu, Hejnic
1825
Šírl, František:
Řitka. Statek karlštejnských manů.
Heraldika, XIII./1980, č.3, s.90, obr.e. na s.100, popis na s.113.
Vilém Hejnic z Hirschenbergu [nesprávně Hišperka]. V letech 1617-1630 držitelem Řitky.
(Vyobrazený erb je chybný, na což autor upozorňuje na s. 90, ale v popise na s. 112 je chybný erb popsán. Správnou podobu erbu znal již Sedláček, „Českomoravská heraldika" II., s. 432, takže autor nemusil opravovat erb „podle později nalezeného spisu z 27.XI.1635 s dochovalou pečetí ..."; ten cituje již Sedláček.) PP

z Hirschenfeldu  v. z Hyršfeldu

z Hiršfeldu
1826
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7.ř., č.3-4, s.30.
Michal z Hiršfeldu, lékař. PP

z Hiršperka  v. z Hirschenbergu

z Hirzenfeldu, Helbling
1827
Markus, Antonín:
Profesor diplomatiky, heraldiky, archaeologie a numismatiky na universitě pražské Jan Helbling z Hirzenfeldu (1789-1865).
ČRSČ, V./1933, č.1, s.1-8, portrét, obr.e.1, pozn.23.
ČRSČ, V./1933, č.2, s.49-65, portrét, faksimile, pozn.34.
Profesorem od roku 1818. Genealogické údaje o tyrolské rytířské rodině z let 1266-1816. Problematika potvrzení rytířského stavu v letech 1803-1816. Původní diplom ze dne 14.4.1650. (srov. záznam 353) PP

z Hlohovic, Orth, t. Oth
1828
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.17.
Orth z Hlohovic. Popis erbu Daniela Ortha z Hlohovic, nobilitovaného dne 1.3.1583. Odkazy na prameny. PP

1829
Přibyl, Alois:
O znacích několika českých a moravských rodů.
Heraldika, IX./1976, č.1-2, s.19-20, obr.e. na s.19, pozn.č.6, 7.
Orthové z Hlohovic (v originále Hlohowicz). Daniel Orth nobilitován českým králem a moravským markrabětem Rudolfem II. dne 1.3.1583. Popis erbu dle Saalbuchu, 12a, fol.60. PP

z Hluchova (?)
1830
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.75, obr.e. na tab.3, č.23.
Joannes Mencelius de Kolsdorff, Dorothea de Glauchaw. Přepis latinského textu, 1676. PP

z Hodějova, Hodějovský
1831
Sedlák, Vladimír Jan:
Jílovští heraldici na zájezdu.
Heraldika, X./1977, č.2, s.50-53, obr.e. na tab.4, popis na s.72-73, lit. v textu.
V rámci tématického zájezdu navštíveno Milevsko; v hřbitovním kostele sv. Jiljí se nacházejí erby Hodějovských z Hodějova a erby rodů spřízněných. Stručný výklad a genealogické údaje. PP

1832
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.25, obr.e.č.29.
Hodějovský z Hodějova. Popis erbu. Kresba ve stylu Albrechta Dürera. PP

z Hodětína, Hájek
1833
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.14.
Hájek z Hodětína. Popis erbu dle pečeti z 13.8.1418. Odkaz na prameny a literaturu. PP

z Hodiškova, Konáč
1834
Pokorný, Pavel R.
Mistři černého umění.
ES, 1969, č.2, s.26, obr.e. na s.27.
Mikuláš Konáč z Hodiškova († 3.4.1546), knihtiskař, tiskařské a literární dílo,světské hodnosti, nobilitován v roce 1516. Popis erbu a jeho praktické použití. PP

z Hodkova, Bohdanecký
1835
Lifka, Bohumír:
Mařanovská větev Bohdaneckých z Hodkova.
ČRSČ, XII/1940, č.2, s.70-71.
Charakteristika 6 generací mařanovské větve z pamětí Jiřího Mařana Bohdaneckého (1617-1659) a Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého (1659-1689). Vladycký stav v roce 1464, potvrzení vladyckého stavu a polepšení erbu Janu Nikodémovi roku 1678. Popis původního a polepšeného erbu. Hospodářské a rodinné poměry Jana Nikodéma, manželky: 1. Maximiliána ryt. Powbergerová, 2. Sofie Magdalena Jenovefa Hošťálková z Javořic, potomci. SH

z Hohenbergu  v. z Chotkova

z Hohenelbe, Kurovský, t. Kurowski
1836
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.16.
Kurovský z Hohenelbe. Genealogické údaje o několika členech rodu dle citovaných pramenů, popis erbu, upozornění na částečně odlišný erb na pečeti Elišky Kurovské z Hohenelbe, převorky kláštera sv. Kateřiny v Olomouci, z 20.1.1588.
Původně moravský rod psaný „z Vrchlabí", v cizině zkomoleno na „von Wrhlit, Wrchlit", a německy „von Hohenelbe". PP

z Hohenfallu  v. z Krymlova a Hohenfallu;  z Rosenfeldu a Hohenfallu

von Hohenheim, Paracelsus
1837
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7.ř., č.3-4, s.34.
Philippus Aureolus Theophrastus Bombasticus von Hohenheim, zvaný Paracelsus. Švýcarský lékař, alchymista a theosof. Stručná biografie, pobyt v Čechách. Popis erbu. PP

von Hohenlohe
1838
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č.6-7, s.5-6, obr.e. na s.18.
Hohenlohe. Jiří z Hohenlohe, jeden z vrchních veliteů stavovského vojska. Popis erb. PP

1839
Strnad, Josef:
Sedmý, osmý a devátý listopad.
JM, 1980, s.39, portrét na s.[23], obr.e. na s.[38], popis na s.56.
Georg Fridrich von Hohenlohe, vrchní velitel stavovského vojska. Stručná biografie. PP

von Hohenlohe-Bartenstein-Jagdstberg
1840
Petr, Boh.:
Lanžovský kostel, matriky a šlechta.
ČRSČ, IV./1932, č.3-4, s., pozn.1.
X. Záznam o sňatku Rosalie Karoliny kněžny z Hohenlohe-Bartenstein.Jagdstberg, rozené hraběnky ze Šternberka, s Leopoldem Emanuelem Ludvíkem princem Groyem, 1881.
XI. Záznam o sňatku princezny Marie Henriety Eleonory Aloisie Johanny Karoliny von Hohenlohe s Albertem Lonyay de Nagy Lonya et Vasáros Námény, 1885. PP

z Hohensteinu  v. z Thunu a Hohensteinu

z Holíče  t. z Holejče;  v. z Pasounu, t. z Pasaunu

z Holovous, Holovouský
1841
Slováček, Zdeněk:
Kohout v české heraldice.
ZGHSP, 1980, č.3, s.64, obr.e. v Zásobníku znaků, č.205, s.68.
Holovousští z Holovous. Popis erbu. PP

z Holsteina
1842
Z Holsteina. Suchohrdel. Vertnova. Bránišova. Charvát. Úsova. Dlouhé Loučky. Kněžic. Poleradic. Týnce a jiné větve tohoto hraběcího rodu.
ČRSČ, XIV./1942, č.3, 2.s. obálky.
Hledají se uvedené údaje. PP

1843
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.82, obr.e. na tab.5, č.48.
Elisabet Preefinia ab Holstein. Přepis latinského textu dle klášterního rukopisu. PRP

z Holtendorfu, Nybšinský
1844
Sedlák, Vladimír Jan:
Valdštejnský vývod v Dobrovici.
Heraldika, XIII./1980, č.4, s.154-171, obr.e.6, pozn.4.
Podrobný genealogický výklad erbovních vývodů vyobrazený na kazetovém stropě v dobrovické radnici a v tamním kostele sv. Bartoloměje. Z rodu Nybšinských z Holtendorfu byla Kristina 2. manželkou Heníka z Valdštejna. Biografické údaje o jednotlivých osobách. (podrobně v. záznam 1009) PP

z Horskýsfeldu, Horský
1845
Vachtová, Františka:
Bratranci Heniksteinové na poli orném i bitevním.
Heraldika, XIII./1980, č.1, s.[25]-33, obr.e. na s.[31], lit. a prameny 8.
V rámci pojednání o Heniksteinech je připomenuta osoba Františka Horskýho z Horskýsfeldu, s nímž Heniksteinové udržovali přátelské styky. Popis erbu. SH

z Horšic, Horšický, t. Horčický, Horušický
1846
Potomci domněle vymřelých starých známých rodů v Čechách usedlých.
Herald, I./1901, č.1, s.4.
Horšičtí, také Horušičtí, Horčičtí z Horšic. Rytířský rod ve 14.století na Klatovsku. Od 26.11.1676 jako zchudlý rod vstoupil do měšťanského stavu. Popis erbu. JJ

z Horštejna, Cotelicius, Horštejnský, Brosius Horštejnský
1847
Krejčík, Tomáš:
Tři neznámé erbovní listiny.
HR, 1977, s.77, pozn.č.3-5.
Jiří Vojtěch Cotelicius přibrán k erbu dne 1.12.1631 sufragánem pražského arcibiskupství Šimonem Brosiem z Horštejna. Erb je shodný, popsán pouze odlišný klenot. PP

1848
Přibyl, Alois:
Znaky a pečeti českých duchovních ze 17. a 18. století.
ES, 1969, č.2, s.10-11, obr.e. na s.12.
Dr. Šimon Brosius (Brož) Horštejnský z Horštejna (1568-1642). Stručná biografie, církevní hodnosti. Nobilitován v roce 1606. Popis erbu a užívaných pečetí. PP

z Hořeměřic, Stříbrný
1849
Stříbrní.
GHL, 1970, č.8, s.23.
Pekárkův archiv a sbírky v Horoměřicích hledá zprávy o rodu Stříbrných z Hořeměřic. (Patrně nespr. uvedeno „z Horoměřic"; v. „Českomoravská heraldika" II., s.128.) PP

z Hořiměřic  v. Černohorský

z Hořovic, Hradištský;  v. t. z Polžic a Bezdružic

Hosták
1850
Mühlbach, Vladimír:
Svobodníci v Teletíně.
Heraldika, VIII./1975, č.1, s.25-26, obr.e. na s.26.
Tomáš Hosták, připomínán k roku 1550. Autor jej bez důkazů ztotožňuje s Hostakovským z Arklebic a s odvoláním na Krále a Sedláčka popisuje jeho erb. PP

z Hozlau, Sedlecký
1851
Birnbaumová, Alžběta:
Portréty Branišovských.
Rodokmen, II./1947, č.3, s.84-86.
Alianční erb Markvarta z Branišova a Žofie Sedlecké, dříve Vojslavové, rozené z Hozlau, ve vojnickém kostele [Navštívení Panny Marie]. Obrazy Branišovských tamtéž. Předkové rodu. Vojslav z Usilova a jeho erb. SH

z Hradce, Vavák
1852
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.81-82, obr.e. v Zásobníku znaků, č.153.
Z Hradce. Jindřich starší, Jindřich mladší, Jan starší, Jan mladší, Heřman, Oldřich Vavák. Stručné údaje. Popis erbu. (Terminologie !) PP

1853
Milde, Josef:
Erb pánů z Hradce.
HD, 1943, č.1, s.3.
Zpráva o objevu fresek s erbem pánů z Hradce v Jindřichově Hradci na domě v Mlýnské ulici. Autor upozorňuje na nutnost restaurace. PP

1854
Sedlák, Vladimír Jan:
Erbovní vývod v kostele ledečském.
GHL, 1971, č.14, vložka, obr.e. na s.8.
Výklad o příbuznosti rodu z Hradce k rodům z Lomnice a z Říčan. (v. záznam 1008) PP

1855
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.25-26, obr.e. na s.32.
Páni z Hradce. Popis erbu. Kresba ve stylu Jana Táborského z Klokotské Hory. PP

z Hradiště, Těžký
1856
Bezděka, Jindřich V.:
Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.
GHL, 1970, č.10, s.17.
Těžký z Hradiště. Majetko-právní údaje z roku 1545. PP

z Hrádku, Lvík
1857
Bezděka, Jindřich V.:
Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.
GHL, 1970, č.10, s.16.
Lvík z Hrádku. Majetko-právní údaje z roku 1511. PP

z Hradnice, Břekovec
1858
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s.5-7, obr.e. na s.7.
Bohuslav Břekovec z Hradnice. Majetkové a genealogické údaje. Popis erbu. PP

z Hrachovic, Sudlice; v. t. z Ježova
1859
Holeyšovský, Jaroslav:
Jenšíkové z Ježova.
Heraldika, XII./1979, č.3, s.76-88, obr.e.4, prameny a lit.13.
Na základě složitých genealogických, topografických a majetkových údajů je vyložena vzájemná spřízněnost rodů: z Radvanova, z Ježova, z Rašovic, z Hrachovic. Nobilitační údaje a popisy erbů Sudliců z Hrachovic a dalších rodů. (podrobně v. záznam 1940) PP

z Hranic, Bohutský
1860
Pokorný, Pavel R.:
Mistři černého umění.
ES, 1969, č.2, s.30-31, obr.e. na s.29.
Jonata Bohutský z Hranic († 26.3.1640), knihtiskař. Stručná biografie, tiskařské dílo. Nobilitován dne 21.6.1614. Popis erbu a jeho praktické použití. PP

z Hrobčic, Hrobčický
1861
Genttner, Viktor:
Některé zatoulané erby.
GHL, 1969, č.3, s.8, obr.e.1.
Jan Joachim Hrobčický z Hrobčic. Znaková pečeť na listině z 24.4.1750; Státní ústřední archiv Praha, piaristický archiv. PP

Hroznatovci
1862
Skřivan, František:
Hroznatovci a jejich erb.
Heraldika, VII./1974, č.3-4, s.52-56, obr.e.13.
Erb Hroznatovců usedlých západně od Plzně. Odchylky tinktur u pánů z Gutštejna, z Bělé a z Vrtby. Části hroznatovského erbu ve znaku Stodu, Úterý, Staňkova, Holýšova, Teplé, Hroznětína, Nejdku, Všerub, Chýše, Dobřan, Podbořan,Chotěšova, Hostomic. JJ

z Hrušova, Želenský
1863
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s.27, obr.e.1.
Magdalena Želenská z Hrušova, 1595. Popis erbu. PP

z Hříště, Skrbenský
1864
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.4, s.120, pozn.č.153.
Nedochovaná tabule - dle Paprockého - s erbem Skrbenských z Hříště. Popis tabule, přepis latinského textu, v poznámce údaje podle „Ottova slovníku naučného". PP

1865
B. L. - Štm. [Bohumír Lifka - Břetislav Štorm]:
Lev kardinál Skrbenský z Hříště.
EK, 1939, s.90-91, obr.e.1.
Zpráva o úmrtí († 24.12.1938). Stručná biografie se zřetelem k církevním důstojenstvím. Popis erbu, který užíval jako arcibiskup-kardinál pražský. PP

1866
Pokorný, Pavel R.:
Znaky sedmi pražských kardinálů.
ES, 1969, č-3-4, s.16, obr.e. na obálce a na s.20.
Lev svobodný pán Skrbenský z Hříště. Stručná biografie. Popis erbu. PP

1867
Pokorný, Pavel R.:
Znaky olomouckých metropolitů.
HR, 1977, s.27, obr.e. na s.18-19.
Lev svobodný pán Skrbenský z Hříště, olomoucký arcibiskup-kardinál. Popis erbu. PP

z Hřivic, Slach
1868
Nesměrák, Bořivoj:
Rodopis.
SJSČR, I./1930, č.3, s.9.
O členech rodu Slachů na Rakovnicku a Plzeňsku, údajně potomcích vladyckého rodu Slachů z Hřivic, podává zprávu František Slach z Újezda p. Kladnem. PP

z Husenic  v. z Löwensteinu a Husenic

z Hustířan, Bukovský, Rodovský, Záruba
1869
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7.ř., č.3-4, s.31-32.
Bavor Rodovský z Hustířan, lékař, alchymista. Připomínán ve službách Viléma z Rožmberka. (O Bavoru Rodovském z Hustířan viz obšírně v knize Otakara Zachara „O alchymii a českých alchymistech", Praha 1911; tam též vyobrazen erb.) PP

1870
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č.1-2, (GHL, 1979, 7.ř., leden), s.1-2, obr.e. v Zásobníku znaků, č.60.
Bukovský z Hustířan. Adam Bukovský z Hustířan, 1567-1577). Popis erbu. PP

1871
Petr, Boh.:
Lanžovský kostel, matriky a šlechta.
ČRSČ, IV./1932, č.3-4,113-114, pozn.6; s.116, pozn.3.
I. Bukovští, rytíři z Hustířan. Popis pěti náhrobků náležejících: Rozalie,1568; Maryanka,1579; Aniczky, 1585; neznámé dceři Kryštofa Bukovského z Hustířan, 1586; Václavovi, 1586. Na třech náhrobnících jsou vytesány erby.
IV. Zárubové z Hustířan. Popis dvou náhrobníků patřících Václavovi Zárubovi svobodnému pánu z Hustířan a jeho manželce Engelburce von Zelking, 1632, 1639. (v. t. záznam 2711) PP

1872
Záruba, příp. Záruba z Hustířan.
Rodokmen, II./1947, č.2, s.64.
Hledají se uvedené údaje. PP

Huyn
1873
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[24-25], obr.e.1.
Popis erbu brněnského biskupa Pavla hraběte Huyna, zasazeného v předsíni kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla v Brně. PP

z Hvozdomilu, Ettel
1874
Lifka Bohumír:
JUDr. Josef Ettel šlechtic z Hvozdomilu.
Zpráva o úmrtí († 26.10.1940). Stručná biografie. Nobilitace Josefa Ettela (1823-1893), rakouského dělostřeleckého plukovníka, dne 20.10.1888. Popis erbu. PP

z Hyršfeldu, Táborský; v. t. z Firstenfeldu
1875
Berndorf, Alexander:
O rodu zelenohorských poštmistrů, vladyků Záborských z Hirschenfeldu.
Rodokmen, II./1947, č.4, s.97-100.
Zřízení zelenohorské pošty při reorganizaci českého poštovnictví po Bílé hoře. Podrobné historicko-genealogické údaje od poloviny 17. století do současnosti. (v. záznam 1473) SH

1876
Pokorný, Pavel R.:
Dvě opomenuté erbovní listiny.
HR, 1975, s.96, obr.e. na s.[97], pozn.č.4-6.
Erbovní listina pro Daniela Františka Táborského. Nobilitován císařským palatinem Karlem Maxmiliánem hrabětem Lažanským z Bukové, predikát „z Hyršfeldu". Popis listiny a erbu; datum nobilitace neudáno. PP

z Hyršova, Třeštík, Myslík, Němeček
1877
Pokorný, Zdeněk:
Třeštíkové z Hyršova.
Rodopis měšťanské rodiny plzeňské z XVI. století.
ZPRH, I./1969, č.1-2, s.6-23, obr.e. na s.7, příl. Rodokmen Třeštíků z Hyršova na s.21-23, pozn.40.
Císař Ferdinand I. nobilitoval v roce 1530 bratry Šimona a Jana zvané Třeštíky a měšťany pražské Matěje Myslíka a Jana Němečka, všechny s predikátem „z Hyršova". Podrobné historické, genealogické a majetkové údaje o pěti generacích rodu Třeštíků zpracované na základě studia pramenů městského archivu a literatury, přímá citace zápisů, rodiny spřízněné. PRP

1878
Honc, Jaroslav:
Pražští a plzeňští Třeštíkové 1523-1562, třeštíkovský velkostatek Teplice-Lázně a rozšiřování pramenné základny genealogie.
ZPRH, I./1969, č.7-8, s.107-129, gen.tab. na s.128.
Shrnutí a doplnění dosud známých informací o rodu Třeštíků z pražských archivů. Podrobné údaje o ekonomickém vzestupu Šimona Třeštíka. V závěru shrnutí metodických postupů při zpracování takto široce založených genealogicko-historických studiích. PRP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting