Login

Index - J -

Index - J -


z Jagdsberga  v. von Hohenlohe-Bartenstein-Jagdsberg

z Jamolice, Šiška
1915
Schwarzenberg, Karel:
Královská korunovace před 150 lety.
EK, 1941, s.38, obr.e. na s.36.
Arnošt Šiška z Jamolice, hejtman Pražského hradu, účastník korunovace krále Leopolda II. Popis erbu. PP

Jan ze Středy
Jan ze Středy, kancléř císaře Karla IV., nebyl urozeného původu; přesto do Indexu zařazujeme následující bibliografické záznamy, neboť někteří heraldici mylně považují domicil „ze Středy" za šlechtický predikát a současně se snaží Janovi přisoudit erb.

1916
Kolda, František:
Jan ze Středy, kancléř Karla IV., přítel básníka Petrarky.
SJSČR, XII/1947, č.1-2, s.10-13.
Osobnost Jana ze Středy ve světle historicko-genealogických údajů; označení „ze Středy" dlužno považovat za domicil nikoli za predikát. Literární činnost, zejména „Legenda o svaté Kateřině". PP

1917
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
Ještě k erbu Jana ze Středy.
Heraldika, XII./1978, č.3, s.101-102.
Stručná biografie. Popis erbů a umělecké výzdoby významné písemné památky „Liber viaticum" z roku 1360. Vzhledem k původu Jana ze Středy dochází autor k závěru, že žádný z popisovaných erbů není Janovým erbem osobním či rodovým, neboť Jan erbu nikdy nezískal. JJ

1918
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.76.
Jan ze Středy. V letech 1353-1364 biskupem litomyšlským, v letech 1364-1380 biskupem olomouckým. Stručná biografie. PP

z Janovic, Plánský, Strnad
1919
Plánský, B.:
Janovský.
ČRSČ, XIV./1942, č.3, 3.s. obálky.
Zpráva o zápisu v „Táborské černé knize", v němž se připomíná listina Heřmana Janovského rytíře z Janovic. PP

1920
Vyšín, Karel:
Bartolomějská noc.
Heraldika, VI./1973, č.2-3, s.[28]-29, obr.e.2, prameny, lit.4.
400. výročí (24.8.1572). Významného kalvinistického předáka admirála de Goligny zavraždil český rytíř Jan Janovský z Janovic. Popis erbů obou šlechticů.
(Článek je z větší části závislý na stati Martina Koláře v „Ottově slovníku naučném", XIII., s.26-29 - v literatuře neúplně citovaný. Z téhož slovníku srovnej dále stať Františka Šembery, heslo Goligny: 3) Gaspard II., díl V., s.506-507.) JJ/PP

1921
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.86, obr.e. v Zásobníku znaků, č.167.
Purkart Strnad z Janovic. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

1922
Sedlák, Vladimír Jan:
Milci mladého krále.
JM, 1979, s.[13-17], obr.e. na s.[13], lit. v textu.
Purkart Strnad z Janovic na Vožici. Důležitost a význam úřadu nejvyššího purkrabího, dědičně v rodu pánů z Vartemberka. Jmenování Oty z Bergova nejvyšším pukrabím v roce 1388. V roce 1394, v době prvního zajetí krále, jmenován nejvyšším purkrabím Purkart Strnad z Janovic, králův milec, který již držel úřady nejvyššího mistra královské komory a nejvyššího dvorského sudího. Stručné údaje o rodu z Janovic. Ztráta všech úřadů na nátlak členů panské jednoty, zavraždění Purkarta a dalších králových milců na Karlštejně v roce 1397. Rozbor janovického erbu komparací domácích i zahraničních pramenů (hrad Lauf). PP

1923
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.28, obr.e.č.50.
Z Janovic. Popis erbu. Kresba ve stylu Krále z Dobré Vody. PP

z Javorýho, Střela
1924
Střela z Javorýho (též z Javora, z Javořic).
ČRSČ, XVI./1944, č.3-4, s.84.
Pátrá se po původu rodiny, šlechtický původ nezaručen, erb neznámý. PP

z Javořic, z Javořice, Hošťálek, Kulata Přeštický, v. t. z Hodkova
1925
Pokorný, Pavel R.:
Poprava na Staroměstském náměstí.
ES, 1971, č.10, s.29-30, obr.e. na s.24, pramen 1.
Maxmilián Hošťálek z Javořic. Zastávané úřady. Popis erbu. Upozornění na chybný popis erbu u Sedláčka, Krále, Doerra, Miltnera, který vznikl záměnou s rodem Škrétů ze Závořic. PP

1926
Janderová, Helena:
Perkmistři a písaři hor Viničných v Praze (1547-1618).
ZGHSP, 1980, č.3, s.27, popis e. na s.33, obr.e. v Zásobníku znaků, č.119, s.36.
Mistr Tomáš z Javořice. Perkmistrem v letech 1550-1554. Biografické údaje, zastávané úřady. Manželka Anežka Vojkovská z Milhostic na Kolodějích. Nobilitován v roce 1530 zároveň s Janem Kulatou Přeštickým. PP

z Ješkovic, Kaňka
1927
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č.1-2, (GHL, 1979, 7.ř., leden), s.1.
Martin Kaňka z Ječkovic, 1533-1537. Erb neudán. PP

z Jelčan, Krčín
1928
Pokorný, Pavel R. - AFJK [Adolf F. J. Karlovský]:
K otázce erbu Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan.
GHL, 1972, díl II., č.16, s.7-8, obr.e.1, pozn.5; s.8-10, obr.e.1, pozn.9
Erb udělen v roce 1509. Uvedena podstatná část nobilitační listiny z roku 1586, kterou byl dosavadní erb polepšen. Výskyt erbu na hmotných památkách. Tzv. papouščí problém a ojedinělý výskyt „vodní barvy" v heraldice. Stať doplňuje dosavadní údaje v literatuře a opravuje vyskytující se omyly.
(Osobou Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan se podrobně zabývá historická biografie Jaroslava Bartla „Rožmberský regent", Olomouc, Promberger 1941; na frontispice je barevné vyobrazení Krčínova polepšeného erbu vymalovaného v Krčínově kancionálu, na s. 160 je fotokopie Krčínova početního groše z roku 1573, za s. 320 je fotokopie Krčínova náhrobku v Obděnicích a za s. 325 je tabule Rod Krčínů z Jelčan. V poznámkovém aparátu je řada odkazů na archivní prameny.) JJ/PP

z Jelče
1929
Janderová, Helena:
Perkmistři a písaři hor Viničných v Praze (1547-1618).
ZGHSP, 1980, č.3, s.27.
Jiřík z Jelče, Perkmistrem v letech 1547-1549/50. Zastávané královské úřady. Údaje o erbu vladyk z Jelče jsou převzaty z Královy „Heraldiky". PP

z Jelení, Hrubý, Jelenský
1930
Hosák, Ladislav
Hrubý z Jelení a Jelenský z Jelení.
ČRSČ, VII.-VIII./1935-1936, č.1-2, s.95.
Hledají se údaje o uvedených rodech. PP

z Jemnišť, Divůček
1931
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.91, obr.e. v Zásobníku znaků, č.53.
Mikeš Divůček z Jemnišť. Zastávané úřady. PP

z Jeníkova, Slavkovský
1932
Liška, Karel:
Šontalský, ... Slavkovský z Jeníkova.
GHL, 1970, č.10, s.23.
Hledají se veškeré zprávy. PP

z Jenštejna
1933
Dušek, Tomáš R.:
Majitelé lanškrounského panství. V.
ZGHSÚ, 1978, č.6-7, s.81, obr.e.1.
Z Jenštejna. Popis erbu [nesprávný]. PP

1934
Vyšín, Karel:
O pánech z Jenštejna.
Hlasatel, 1969, č.1, s.7-9, obr.e.1.
Stručný genealogický přehled. SH

z Jestřebí, Bělohorský
1935
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.4, popis e. na s.7, obr.e. v Zásobníku znaků, č.96.
Jan Bělohorský z Jestřebí, od 8.7.1556. PP

z Jevíčka a Mohelna
1936
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.5.
Vladykové z Jevíčka a Mohelna, 1381-1456. Klenotem trubka, tinktury erbu neznámé. PP

Jezierski
1937
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.15.
Jezierski. K roku 1519 připomínán na Moravě i v Čechách Vojtěch Jezierski, původem z Polska či Litvy, erbu Jastrzemb. Odkaz na literaturu. PP

z Ježova, Jenšík, Mládek
1938
Krejčík, Adolf Ludvík:
Heřman Jenšík - Heřman Menšík - Heřman Záhodský - Heřman Přibyl - Heřman Záchodský - Heřman Jenšík z Ježova?
(Kus rozrodu křtěnovické větve rodu rytířů Jenšíků z Ježova.)
ČRSČ, XVII.- XVIII./1945-46, č.1-4, s.19-34, pozn.76.
Podrobné genealogické údaje z let 1654-1849, zpracované podle archivních pramenů s důkazy o mutacích příjmení. Stručný popis erbu. JJ

1939
Jenšíková, Jana:
Jenšíkové z Ježova.
Heraldika, VI./1973, č.4, s.49-55, obr.e.1
Adam Jenšík, svobodník, nobilitovaný králem Maximiliánem II. dne 9.2.1573, současně udělen predikát dle původu a majetku - „z Ježova". Popis erbu. Teze o společném rodovém původu s Jenšíky z Radvanova, erbu zcela odlišného. Topografie Ježova v Čechách - souhrn zpráv s odkazy na citované prameny - vše z let 1300-1542. Nepravděpodobná filologická hypotéza vzniku příjmení Jenšík z křestního jména Jan, resp. ze zdrobnělé varianty Jenec. PP

1940
Holeyšovský, Jaroslav:
Jenšíkové z Ježova.
Heraldika, XII./1979, č.3, s.76-88, obr.e.4, prameny a lit.13.
Stať navazuje na předchozí článek. Na základě složitých genealogických, topografických a majetkových údajů vyložena vzájemná příbuznost rodů: z Radvanova, z Ježova, z Rašovic, z Hrachovic. Rozdíl mezi nobilitovanými a nenobilitovanými bratry (snad i nevlastními) původem z Radvanova, vznik jednotlivých příjmení podle skutečné majetkové držby a to i u nenobilitovaných členů. Nobilitační údaje a popisy erbů: Jenšíků, Zmyslovských, Oustojovce a Pravětických z Radvanova, Sudliců z Hrachovic, Rašovců z Rašovic, Mládků a Jenšíků z Ježova. Doplnění a opravy údajů v předchozím článku. PP

z Jičína, Halama
1941
Slováček, Zdeněk:
Kohout v české heraldice.
ZGHSP, 1980, č.3, s.64, obr.e. v Zásobníku znaků, č.203, s.67.
Jan Halama z Jičína. Popis erbu. PP

z Jíkve
1942
Marek, Petr:
Genealogie a heraldika Dubánků z Duban.
ZGHSP, 1980, č.3, s.42-48, gen.tab.1, obr.e. v Zásobníku znaků, č.192, s.47, lit.5.
Anna z Jíkve, vdova po Janu Dubánkovi z Duban, 1412. Popis erbu, upozornění na změny erbovního znamení. PP

Jírka
1943
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.14.
Jírka. Arnošt Jírka připomínán kolem roku 1610, (?) nobilitován císařem Rudolfem II., rytířský stav pro Moravu a Uhry. Odkazy na prameny a literaturu. PP

Jirus
1944
Elznic, Václav:
Znaky českých nositelů rakouských řádů v 19. a 20. století.
GHL, 1978, 6.ř., květen, s.92, obr.e. v Zásobníku znaků, č.30, s.112.
Vincenc šlechtic Jirus MUDr., (14.5.1810 - 25.8.1884). Stručná biografie. Popis erbu. JJ

1945
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7.ř., č.3-4, s.37.
Vincenc šlechtic Jirus, primář Damenstiftu na Hradčanech v Praze. Rodový původ. Popis erbu. PP

z Jiter, Špulíř
1946
Lintner, Jan:
Z historie soběslavských rodin.
ČRSČ, III./1931, č.1, s.19.
Špulířové z Jiter. Z tohoto rodu se v Soběslavi připomínají: Václav z Tučap, soběslavský hejtman v letech 1515-1517; Augustin Špulíř z Jiter, majitel domu v letech 1563-1567; Regina Špulířová z Jiter k roku 1627, manželka Petra mladšího Špulíře na Katově. PP

1947
J. L. [Jan Lintner]:
Václav Špulíř z Jiter.
ČRSČ, XVII.- XVIII./1945-46, č.1-4, s.109.
Nově zjištěné údaje o Václavu Špulířovi z Jiter z let 1525-1539, kdy byl rožmberským regentem, pocházejí z materiálů v soběslavském archivu; doplňují starší údaje v „Ottově slovníku naučném". JJ

z Jizbice, Maštěřovský
1948
Pokorný, Pavel R.:
Poprava na Staroměstském náměstí.
ES, 1971, č.10, s.31, obr.e. na s.26, pramen 1.
Václav Maštěřovský (Litoměřický) z Jizbice. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

z Jordánu na Račkově, Jordán
1949
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.5, popis e. na s.9, obr.e. v Zásobníku znaků, č. 105.
Hanuš Jordán z Jordánu na Račkově, 1493. PP

von Jungenfels, Jung
1950
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s.70, obr.e. na s.[71], pozn.č.6.
Jáchym Jung, hejtman libereckého panství. Nobilitován císařským palatinem Albrechtem z Valdštejna v roce 1629, predikát „von Jungenfels". Popis erbu. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting