Login

Pavel Palát † 23. 1. 2018

Narodil jsem se 2. dubna 1941 v Praze. Po ukončení základního a středoškolského vzdělání jsem v roce 1959 začal studovat na Pedagogickém institutu v Brandýse nad Labem. Po dvouletém všeobecném studiu (čtyři semestry) jsem další dva roky studoval obory jazyk český - dějepis - hudební výchova, kromě uvedených též pedagogiku a psychologii. Studium ukončeno státními závěrečnými zkouškami, promoce v roce 1964.
Do konce školního roku 1965/1966 jsem vyučoval na základní devítileté škole, od prosince 1966 do srpna 1969 jsem byl zaměstnán jako archivář v Okresním archivu v Kolíně, odkud jsem byl propuštěn v souvislosti s účastí na demonstraci k 1. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. V letech 1969 - 1975 jsem vystřídal několik „dělnických zaměstnání"; od poloviny roku 1975 do konce roku 1984 jsem byl zaměstnán v Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody, od roku 1985 do poloviny roku 1990 v Pražských papírnách jako vedoucí podnikového archivu a jednotlivých spisoven. Od poloviny roku 1990 do poloviny roku 1992 jsem byl zaměstnancem Archivní správy ministerstva vnitra České republiky, poté jsem ještě dva roky pracoval opět v pražském Památkovém ústavu a od poloviny roku 1994 jsem soukromým podnikatelem v oblasti administrativních a poradenských služeb.
Heraldikou jako vědním oborem se zabývám od roku 1966. Byl jsem členem redakce jílovského bulletinu Heraldika (1968 - 1972) a Heraldické ročenky (1981 - 1990). Na schůzích pobočky Heraldika ČNS jsem proslovil řadu přednášek, redigoval jsem edici „DOCUMENTA HERALDICA", (I. a II. řada), publikoval odborné články, referáty a recenze, v roce 1983 jsem s kolegy Jáskem, Hošťálkem a Pokorným vydal v ostravském Klubu genealogů a heraldiků „Bibliografii české práce heraldické 1901 - 1980", díl I.
V letech 1991 - 2008 jsem byl členem expertní skupiny původně Heraldické komise, později Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a podílel jsem se na tvorbě komunálních symbolů (znaků a vlajek); na konci roku 2008 jsem ze zdravotních důvodů rezignoval na členství.
V současné době se věnuji problematice české heraldické terminologie, ve spolupráci s kolegou Stanislavem Kasíkem.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting