Login

Pavel Palát - Bibliografie

1970
K problematice pečetí a znaku bývalého královského města Kolína nad Labem.
In: Heraldika, III./1970, č. 1, s.1-12. Též separát.

1971
500 let významného mezníku česko-polských vztahů.
In: Heraldika, IV./1971, č. 3, s. 17-18.
Josef Petráň: Český znak. [Referát]
In: Heraldika, IV./1971, č. 3, s. [30].
Fr. Žampach: Brněnský znak dvakrát chybně kreslený. [Referát]
In: Heraldika, IV./1971, č. 3, s. 31.
Český lev na polské známce. [Zpráva]
In: Heraldika, IV./1971, č. 3, s. 32.
Sv. Šebek: Houbařský motiv v české heraldice. [Referát]
In: Heraldika, IV./1971, č. 4. s. 56.
Ludvík Novotný: Znak města Hranic. [Referát]
In: Heraldika, IV./1971, č. 4, s. 58.
Jiří Louda: Znovu znaky. [Referát]
In: Heraldika, IV./1971, č. 4, s. 58.

1972
Znakokresba. [Spoluautor Miloš Zárybnický]
In: Heraldika, V./1972, č. 2, s. 63-66, 69.
Erbovní mapy.
In: Heraldika, V./1972, č. 4, s. 136.

1974
Heraldika, bulletin pro základní vědy historické. Suplement k roč. I./1968 - V./1972.
Genealogická a heraldická společnost v Praze, Praha 1974.
Odborná literatura.
In: Heraldika. Zpravodaj námětové sekce Heraldika při komisi námětové filatelie Svazu českých filatelistů, Praha 1974, I./1974, č. 1, s. 6-7; č. 2, s. 11-14; č. 3, s. 28-29. (HZ)
Erbovní mapy.
In: HZ, Praha 1974, I./1974, č. 4, s. 47.

1975
Odborná literatura.
In: HZ, Praha 1975, II./1975, č. 1, s. 16-18; č. 2, s. 39-45; č. 3, s. 85-88.
Lucembursko - pohledy do historie a filatelie. [Spoluautoři Jan Assmann, Jan Beneš]
In: HZ, Praha 1975, II./1975, č. 3, s. 79-84; č. 4, s. 95-96.
Znaky československých měst na poštovních známkách.
In: HZ, Praha 1975, II./1975, č. 3, s. 58-59; č. 4, s. 97-101.

1976
Odborná literatura.
In: HZ, Praha 1976, III./1976, č. 2, s. 17-19; č. 3, s. 56-58.
Heraldik Josef Milde.
In: HZ, Praha 1976, III./1976, č.2, s.19.
Lucembursko - pohledy do historie a filatelie. [Spoluautoři Jan Assmann, Jan Beneš]
In: HZ, Praha 1976, III./1976, č. 2, s. 30-33; č. 3, s. 49-53.
Československý státní znak v historickém vývoji. (Přednáška pro členy námětové sekce „Heraldika" proslovená na 4. pracovní schůzce dne 4. 9. 1976 v Kutné Hoře.)
In: HZ, Praha 1976, III./1976, č. 4, s. 63-87.
Znak města Kožlan. [Spoluautor Karel Špaček]
In: HZ, Praha 1976, III./1976, č. 3, s. 37-44.

1977
Odborná literatura.
In: HZ, Praha 1977, IV./1977, č. 1, s. 4-7; č. 2, s. 59-62.
Československá heraldica militaria I. 1918-1939.
In: HZ, Praha 1977, IV./1977, č. 3, s. 73-92. Též separát v edici „Heraldica militaria" III.
Lucembursko - pohledy do historie a filatelie. [Spoluautoři Jan Assmann, Jan Beneš]
In: HZ, Praha 1977, IV./1977, č. 1, s. 26-27.
Znaky československých měst na poštovních známkách.
In: HZ, Praha 1977, IV./1977, č. 3, s. 93-98.
Jan Evangelista Purkyně. [Spoluautor Jan Beneš]
In: HZ, Praha 1977, IV./1977, č. 2, s. 35-38.
Kniha pro vaši heraldickou knihovnu. [Referát]
In: HZ, Praha 1977, IV./1977, č. 3, s. 72.

1978
Dr. František Beneš - Atlas českých pečetí.
In: Edice „DOCUMENTA HERALDICA", řada I., sv. 2. Heraldický klub ČNS, Praha, květen 1978.


1979
Bartoloměj Paprocký a jeho význam v české heraldice. [Spoluautor Pavel R. Pokorný]
In: Edice „DOCUMENTA HERALDICA", řada II., sv. 1. Heraldika - pobočka České numismatické společnosti, Praha, listopad 1979.

1980
Příspěvek k bibliografii české práce heraldické, genealogicko-rodopisné a sfragistické.
In: Sborník příspěvků z I. celostátního setkání genealogů a heraldiků. Klub genealogů a heraldiků, Ostrava 1980, s. 73-75. (SPO)
Vilém Kupfer - litograf, sběratel a autor Znaků českých rodů a měst.
In: Edice „DOCUMENTA HERALDICA", řada II., sv. 3. Heraldika - pobočka České numismatické společnosti, Praha, březen 1980.
Moravská a slezská heraldika a genealogie v díle Josefa Pilnáčka.
In: Edice „DOCUMENTA HERALDICA", řada II., sv. 4. Heraldika - pobočka České numismatické společnosti, Praha, duben 1980.

1981
České rodopisné a heraldické časopisy.
In: Heraldická ročenka 1981, Praha 1982, s. 68-80. (HR)
Rožmitál pod Třemšínem historie města psaná heraldikou. [Referát]
In: HR 1981, Praha 1982, s. 81-82.
Civitates montanarum in re publica Bohemoslovenica. [Referát]
In: HR 1981, Praha 1982, s. 82-83.
Karel Liška - Ludvík Mucha: Klíč k našim městům. [Referát]
In: HR 1981, Praha 1982, s. 83-84.
František Zvolský: Znaky moravských měst a městeček. [Referát]
In: HR 1981, Praha 1982, s. 84-85.
Sborník příspěvků z I. celostátního setkání genealogů a heraldiků. [Referát]
In: HR 1981, Praha 1982, s. 85.
Olomoucká numismatika 1980. [Referát]
In: HR 1981, Praha 1982, s. 85.
Drei silberne Ringe im roten Feld. [Referát]
In: HR 1981, Praha 1982, s. 87.
Zpráva o I. celostátním setkání genealogů a heraldiků v Ostravě.
In: HR 1981, Praha 1982, s. 88-89.
Heraldika pobočka České numismatické společnosti v roce 1980.
In: HR 1981, Praha 1982, s. 95-96.

1982
Karolina Adamová: K heraldické výzdobě staroměstské mostecké věže. [Referát]
In: HR 1982, Praha 1982, s. 63-64.
Pavla Burdová: Zemský soud v malbách na Pražském hradě a v rukopisu stavovského archivu. [Referát]
In: HR 1982, Praha 1982, s. 64-65.
Rodová heraldika. [Referát]
In: HR 1982, Praha 1982, s. 66-67.
Jan Chlíbec: Náhrobek Viléma z Ilburka a figurální náhrobní plastika pozdní gotiky v Čechách. [Referát]
In: HR 1982, Praha 1982, s. 67-68.
Civitates montanarum in re publica Bohemoslovenica. [Referát]
In: HR 1982, Praha 1982, s. 68-70.
České genealogické a heraldické časopisy v roce 1981. [Referát]
In: HR 1982, Praha 1982, s. 71-75.
Heraldika pobočka České numismatické společnosti v roce 1981.
In: HR 1982, Praha 1982, s. 83-85.

1983
Arnold Rabbow: Wolfsburger Wappen. [Referát]
In: HR 1983, Praha 1983, s. 110-111.
British Heraldry from its origine to c. 1800. [Referát]
In: HR 1983, Praha 1983, s. 111-113.
Bibliografie zahraniční archivní literatury 1975-1977. [Referát]
In: HR 1983, Praha 1983, s. 114-116.
Znaky československých měst 1. [Referát]
In: HR 1983, Praha 1983, s. 116-119.
Moravské genealogicko-heraldické zpravodaje. [Referát]
In: HR 1983, Praha 1983, s.124-128.
Ještě k 550. výročí řádu Zlatého rouna (1430-1980).
In: HR 1983, Praha 1983, s. 128-129.
Eduard Šimek: Numismatické listy I - XXX/1945 - 1975 Rejstřík. [Referát]
In: HR 1983, Praha 1983, s. 133.
Heraldika pobočka České numismatické společnosti v roce 1982.
In: HR 1983, Praha 1983, s. 139-141.
České heraldické písemnictví v letech 1901-1980. (Dílčí výsledky bibliografické excerpce oborových periodických tiskovin.)
In: SPO, II. setkání genealogů a heraldiků, Klub genealogů a heraldiků při DKP Vítkovic, Ostrava 1984, s. 50-52.

1984
Věstník okresního archivu v Mostě. [Referát]
In: HR 1984, Praha 1984, s. 91-94.
Tomáš Durdík: Osobní pečetidlo z hradu Křivoklátu. [Referát]
In: HR 1984, Praha 1984, s. 94.
Daniela Špačková: Atypická středověká keramická nádoba z Karlštejna. [Referát]
In: HR 1984, Praha 1984, s. 95.
František Zvolský: Znaky moravských měst a městeček. [Referát]
In: HR 1984, Praha 1984, s. 95-97.
Julie Richterová: Orlice jako chronologický motiv kachlového reliéfu. [Referát]
In: HR 1984, Praha 1984, s. 97-99.
Koordinační porada zástupců genealogických a heraldických klubů.
In: HR 1984, Praha 1984, s. 99-100.
Heraldika pobočka České numismatické společnosti v roce 1983.
In: HR 1984, Praha 1984, s. 101-103.

1985
Historie a perspektivy numismatických společností. [Referát]
In: HR 1985, Praha 1985, s. 93.
Bibliografie české práce heraldické.
In: HR 1985, Praha 1985, s. 95-98.
Jan Smetana:Heraldické památky na litoměřické erbovní měšťany. [Referát]
In: HR 1985, Praha 1985, s. 99, 103.
Heraldika pobočka České numismatické společnosti v roce 1984.
In: HR 1985, Praha 1985, s. 100-102.

1986
Vývoj schwarzenberského erbu. [Spoluautor Zdirad J. K. Čech]
In: HR 1986, Praha 1986, s. 49-92.
Z heraldických prací Karla Schwarzenberga.
In: HR 1986, Praha 1986, s. 106-112.
[K předchozím dvěma statím patří ještě stať „Za českým heraldikem", jejímž autorem je Mojmír Chromý. Všechny tři statě byly vydány jako separát pod názvem „In memoriam Karla Schwarzenberga".]
Václav Elznic: Renobilitační procesy pražské. [Referát]
In: HR 1986, Praha 1986, s. 115-117.
Zemský soud markrabství moravského 1593 v Paprockého Zrcadle. [Referát]
In: HR 1986, Praha 1986, s. 117-118.
Jiří Hanáček: Kniha pánů rytířů markrabství moravského. [Referát]
In: HR 1986, Praha 1986, s. 118-119.
Karel Müller: Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu v Opavě. [Referát]
In: HR 1986, Praha 1986, s. 119-120.
Pečetě - umění a historický pramen. [Referát]
In: HR 1986, Praha 1986, s. 120-121.
Heraldika pobočka České numismatické společnosti v roce 1985. [Spoluautor Milan Buben]
In: HR 1986, Praha 1986, s. 122-124.
Heraldická terminologická konvence.
In: SPO, III. setkání genealogů a heraldiků, Klub genealogů a heraldiků Ostrava, Ostrava 1987, s. 134-138.

1987
Kolo svaté Kateřiny.
In: HR 1987, Praha 1987, s. 25-32.
Ivo Halačka: Inedita českých vládních mincí tolarového období ve sbírce Národního muzea v Budapešti. [Referát]
In: HR 1987, Praha 1987, s.61-65.
PhDr. Miroslav Šáda CSc.: Vzácné zbraně a zbroj. [Referát]
In: HR 1987, Praha 1987, s. 71-74.
Heraldika pobočka České numismatické společnosti v roce 1986.
In:HR 1987, Praha 1987, s.77-80.

1988
Projekt uspořádání znaků podle heraldických znamení ve štítě. [Referát]
In: HR 1988, Praha 1988, s. 33-56.
100. výročí vydání prvního dílu Ottova slovníku naučného.
In: HR 1988, Praha 1988, s. 57-61.
Petr Kroupa - Jiří L. Bílý: Brněnští sochaři, kameníci a zedníci v letech 1570-1620. [Referát]
In: HR 1988, Praha 1988, s. 68-70.
Bohuslav Klíma: Atentáty na peníze. [Referát]
In: HR 1988, Praha 1988, s. 70.
Ivo Remunda - Ivan Remunda: Židlochovice. Symboly města. [Referát]
In: HR 1988, Praha 1988, s. 71-74.
Jarmila Krejčíková - Tomáš Krejčík: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. [Referát]
In: HR 1988, Praha 1988, s. 74-77.
Ivo Hlobil: Přemyslovec Jan Volek († 1351). Rodopisné, heraldické a sfragistické otázky. [Referát]
In: HR 1988, Praha 1988, s. 79-81.
Jeronym Lány: Malostranský hřbitov v Košířích. [Referát]
In: HR 1988, Praha 1988, s. 81-86.
Ladislav Červinka - Karel Procházka: 500 let znaku města Týniště nad Orlicí 1487-1987. [Referát]
In: HR 1988, Praha 1988, s. 86-87.
František Šístek: Lékárenské skvosty. [Referát]
In: HR 1988, Praha 1988, s. 87-88.
Nordisk heraldisk terminologi. [Referát]
In: HR 1988, Praha 1988, s. 88-89.
Bohuslav Hlinka - Pavel Radoměrský: Peníze celého světa. [Referát]
In: HR 1988, Praha 1988, s. 89.
Miroslav Trmač: Zámek v Kravsku u Znojma. [Referát]
In: HR 1988, Praha 1988, s. 90.
Heraldika pobočka České numismatické společnosti v roce 1987.
In: HR 1988, Praha 1988, s. 97-98.

1989
Hesla v heraldice.
In: HR 1989, Praha 1989, s. 63-64.
Lubomír Uhlíř: Vzpomínka na Kolín - 18. 6. 1757. [Referát]
In: HR 1989, Praha 1989, s. 98.
R. Brunner - V. Klíma: Sedmdesát let České numismatické společnosti. [Referát]
In: HR 1989, Praha 1989, s. 98-100.
Vladimír Růžek: Česká znaková galerie na hradě Laufu u Norimberka z roku 1361. [Referát]
In: HR 1989, Praha 1989, s. 101-104.
Jan Smetana: Heraldické památky 14. století na Ústecku. [Referát]
In: HR 1989, Praha 1989, s. 104-105.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting