Login

Rejstřík autorský L - O

R E J S T Ř Í K   A U T O R S K Ý

LEŠINGER, Vladimír
      3611

lh (šifra)
      426

LIFKA, Bohumír
      šifra: B.L., dbl.
      8, 30, 
      173 (120), 
      176, 332, 847,860, 872, 886, 898, 968, 969, 997, 998, 1177,
      1178 (1504, 1654, 1707, 2317, 2711), 
      1292, 1350, 1443, 1474, 1531, 1551, 
      1568 (1584, 2916), 
      1569, 1571, 1572, 1588, 1610, 1623, 1636, 1637, 1695, 1714, 1793,1795, 1821, 1822, 1835, 
      1865 (3723), 
      1874, 1907, 1908, 1983, 2028, 2031, 2033, 2037, 2064, 2124, 2130, 2139, 2140, 2197, 
      2198 (3136), 
      2306, 2501, 2506, 2549, 2567, 2575, 2604, 2645, 2656, 2657, 2674, 2687, 2688, 2689, 2748, 
      2765, 2766, 
      2785 (3130), 
      2824, 2850, 2890, 2892, 2893, 2902, 2926, 3002, 3033, 3054, 3195, 
      3311 (1578, 1587, 2019, 2147, 2234, 2612, 3068), 
      3461, 3470, 3479, 3493, 3530, 3561, 3597, 3640, 
      3701 (3775), 
      3714, 
      3734 (3865), 3736 (3864), 3754 (3863), 3762 (3826), 
      3779, 3827, 3881, 3898
      red.: 86, 95, 96, 134
      ref.: 184, 192, 279
LINTNER, Jan
      1536 (1549, 1895, 1946, 2059, 2070, 2218, 2242, 2370, 24662625, 2636, 1777, 2831, 2839,
      2858, 2875, 2910, 3015), 1947, 2792

LIŠKA, Karel
      970 (3545), 
      1200 (3328, 3344, 3370, 3393, 3566, 3575, 3591, 3679), 
      1222 (3330, 3424, 3438, 3454, 3478), 
      1265 (3388), 1932, 2833, 
      3320 (3426, 3477, 3490, 3499, 3615, 3655),
      3321 (3495, 3506, 3507, 3516, 3531, 3569, 3576, 3635), 
      3322 (3501, 3505, 3525, 3549, 3593, 3600, 3604, 3614), 
      3323 (3350, 3377, 3476, 3482, 3522, 3523, 3535, 3553, 3621),
      3324 (3349, 3352, 3372, 3443, 3448, 3450, 3486, 3511, 3526, 3596), 
      3325 (3379, 3389, 3402, 3404, 3410, 3422, 3480, 3488, 3498, 3556, 3639), 
      3326 (3391, 3399, 3411, 3447, 3503, 3524, 3546, 3558, 3605, 3629), 
      3327 (3364, 3386, 3412, 3440, 3513, 3568, 3588, 3631, 3643),
      3329 (3396, 3416, 3581, 3585, 3642), 3331, 3353, 3359,
      3360 (3361, 3365, 3366, 3376, 3384, 3387, 3390, 3394, 3401, 3423, 3428, 3433, 3444,
      3453, 3456, 3457, 3465, 3469, 3487, 3502, 3504, 3508, 3510, 3515, 3528, 3529, 3534,
      3537, 3539, 3542, 3543, 3544, 3559, 3627, 3641), 
      3395, 3429, 3471, 3494, 3509, 3519, 3541, 
      3557 (3573), 
      3563, 3577, 3578, 3610, 3625, 3637, 3905
      red.: 134
LOBKOWICZ, František
      5
LOBKOWICZOVÁ, Marie
      2193
LOUDA, Jiří
      971, 1169, 1288, 3527, 3735, 3909
LOUDA, Zdeněk
      24, 1052 (3778)
ltš (šifra)      
      328


M.V. (šifra)
      1107 (2463)
MAGER, Jan Antonín
      2226
MANOCHYN, N.
      1769
MANOUŠEK, Ota
      3835
MÁR, Josef
      1517

MAREK, Petr
      1223 (1355, 1444, 1446, 1454, 1583, 1594, 1658, 1740, 1750, 1775, 1781, 1789, 1816,
      1902, 1935, 1936, 1949, 1993, 2006, 2007, 2091, 2131, 2144, 2230, 2345, 2390, 2406,
      2464, 2485, 2565, 2677, 2788, 2919, 2958, 2979, 3030, 3201),
      1386 (1438, 1477, 1494, 1561, 1656, 1703, 1982, 2068, 2083, 2097, 2152, 2778, 2794,
      2859, 2861, 3109), 
      1387 (1482, 1485, 1510, 1754, 1870, 1927, 2053, 2096, 2126, 2141, 2187, 2274, 2374,
      2405, 2413, 2424, 2436, 2650, 2779, 2814, 2815, 2997, 3097, 3099, 3289), 
      1436 (1659, 1660, 1889, 1942, 2512, 2659, 2708)
MARKL, Vladimír
      1393 (2265)
MARKUS, Antonín
      šifra: Ms.
      353 (1827), 923 (1342, 3818),
      1098, 1580, 1591, 2488, 2550, 2632, 2761, 2938
      red.: 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80
      ref.: 152, 185
MARŠAN, Robert
      436
MAŠEK, Jan
      54, 375, 1012
MAŠÍNOVÁ, Leontina
      1331, 2109
MATÁSEK, Ladislav
      25, 26, 529,
      1409 (1421, 1422, 1423, 2595, 1641, 1813, 1815, 2299, 2393, 2414, 2428, 2531, 2600, 
      3128, 3771)
      2232 (2243, 2699, 2723, 2773), 2750

MATINA, Vincenc Jan
      šifra: V.J.M., M-a
      441 (774), 443 (775), 467 (2503), 496, 502, 513, 851, 1542, 1881, 2020, 2409, 2725, 2763,
      2803, 2948, 3034
      red.: 150-162
      ref.: 73, 76-80, 87, 91, 231-234, 236, 238, 239, 240, 242-258, 260
MATOUŠEK, Václav
      854
MAZANÝ, J.
      2703
MEJSNAR, Karel
      2707
MELICHAR, Rudolf
      626, 629, 632, 634, 636, 637, 640, 649, 660, 661, 815-817
Mi (šifra)
      841
MICHAL, Zdeněk V.
      2, 1231
MICHNA, Pavel J.
      1070
MILDE, Josef
      šifra: J.M.
      10, 19, 20, 22 (280), 54, 61-63, 288, 289, 302, 309, 311, 313, 318, 323, 333, 355,
      362 (369, 370), 374, 376, 501, 550, 807, 818, 819, 856, 857, 873, 874 (875), 881, 883,
      905, 912, 931, 939 (3821), 945 (951), 1005, 1011, 1013, 1064 (1853), 
      1110 (2251, 2848), 1112 (1195), 1206, 1287, 1301, 2420, 3892
      red.: 113-115
      ref.: 227

MILNER-MILHAUZ, František
      2293
MIRVALD, Karel
      3316, 3608
MITURA, Jaromír
      1117 (2591)
MLÁZOVSKÝ, Josef
      2561 (3308), 2883
MORNSTEIN.ZIEROTÍN, Karel
      2301
MOSER-WEILERBERG, Zdeněk
      2366
MOSTECKÝ, Václav
      2791
MRŠTÍK, Josef
      623, 814
MUCHA, Ludví
      1121 (1152)
      red.: 121
MUSIL, František
      2491, 2492 (2718)
MÜHLBACH, Vladimír
      1396 (1850, 2840, 3883, 3888), 2344
MÜLDNER, Josef
      2294, 2295
MÜLLER, Karel
      57 (1017), 1392
NAVRÁTIL, J.
      šifra: J.N.
      296
NĚMEC, Emanuel
      2135
NESMĚRÁK, Bořivoj
      513, 526,
      1391 (1868,, 1996, 2325, 2334, 2976)
      red.: 150
NOVÁK, J.
      šifra: jn
      734, 735, 741
NOVÁK, Jan Bedřich
      1144, 1302
NOVÁK, Jiří
      59, 1134, 1135
NOVÁK, Josef
      2300, 3436
NOVÁK, Jozef
      301, 971, 1291, 1294
NOVÁK, Karel
      1067 (1277), 3362
      red.: 122
NOVÁK, Luděk
      2288
NYPLOVÁ, Zdenka
      2876

OBRÁTIL, K. J.
      2008
OEHM, Vincenc
      2304
OLBRICH, Ladislav
      2998 (3766), 2999
OSTROWSKI, Josaphat
      1217 (1234), 3793

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting