Login

Rejstřík k schématu BČH - část P - Z

                    R e j s t ř í k   k   s c h é m a t u
                    BIBLIOGRAFIE   ČESKÉ   PRÁCE   HERALDICKÉ

paláce
      3.41.01
palatinát
      4.30
památky
      - astronomické   3.42.12
      - devastace   3.32
      - evidence   3.31
      - funerální   3.42.03
      - kartografické   3.42.12
      - movité   3.42
      - nemovité   3.41
písemnictví
      - heraldické   0.50
      - zprávy o heraldickém písemnictví   0.55
pláště
      5.52
podvody
      4.40
pokrývky
      5.40,  5.44
pokřiky
      5.53
pomníky
      3.42.04
pomůcky
      - heraldické   3.00,  3.50
pověsti
      - erbovní   5.64
práce
      - heraldická
            - dějiny   1.00,  1.01
            - program   1.02
            - propagace   1.05
Praha
      6.82.01.01,  6.83.01.01
prameny
      - heraldické   3.00
            - hmotné   3.30,  3.40
            - písemné   3.10,  3.20
právo
      - znakové   4.00
Pražská znaková kancelář
      4.42
privilegia
      - znaková   3.22
projev
      - výtvarný, vývoj   7.20
předměty
      - liturgické   3.42.02
      - umělé   5.33.02.04
přednášky
      1.30
přilby
      5.40,  5.41
příručky
      0.52
příznaky
      5.54
rejstříky
      0.54,  3.51
ročenky
      0.53
rodokmeny
      3.25
Rodopisná společnost českoslovnská v Praze 1929-1949
      1.12.02
Rodopisný kroužek v Praze 1938
      1.12.08
Rodopisný odbor při Vlastivědnéspolku muzejním v Olomouci 1938
      1.12.10
Rodopisný úřad pro Čechy a Moravu
      1.13.01
rody
      - dynastické a panovnické   6.30
      -nešlechtické   6.90
      - šlechtické   6.40,  6.44
rostliny
      5.33.02.03
rubrika
      - společenská   0.55
rukopisy
      3.24.01
rukověti
      0.52
řád
      - Čestného odznaku heraldického   1.09.01
sbírky
      - znakové   3.24
sborníky
      0.53
Sdružení pro povznesení venkova
      1.14.03
Sdružení venkovských kronikářů
      1.14.04
semináře
      1.30
Schönhengster Heimatforscher 1929
      1.12.03
sjezdy
      1.20
Slezsko
      6.11.03
Slovensko
      6.12,  6.42,  6.71.02,  6.83.02,  6.84.02,  6.88.02
služba
      - badatelská a informační   1.06
sochy
      3.42.04
soupisy
      3.51
      - literatury   0.20
Společnost přátel starožitností
      1.14.05
společnosti
      1.10,  1.11,  1.12,  1.14
      - zahraniční   1.15
Spolek rodáků města Unhoště
      1.14.06
spolky
      1.10,  1.11,  1.12,  1.14
      - zahraniční   1.15
stany
      5.52
stavby
      - sakrální   3.41.02
strážci
      5.51
supralibros
      3.24.03
Svaz přátel rodopisu v Praze 1938-1949
      1.12.09
svobodníci
      6.91.02
symbolika
      - znaková   5.61
šlechtictví
      - právní záležitosti   6.40.01
štambuchy
      3.23
štít
      5.20,  5.30
štítonoši
      5.51
štíty
      - cechovní a firemní   3.42.08
tělesa
      - nebeská   5.33.02.05
terminologie
      - práce teoretické   0.41
termíny
      0.42
tinktury
      - heraldické   5.10
tisk
      0.53
tkaniny
      3.42.05
točenice
      5.42
tvrze
      3.41.01
uniformy
      3.44
úřady
      - heroltské   4.10
Ústav šlechtičen u sv. Andělů v Praze
      6.72.01.04
ústavy
      1.10,  1.13,  1.14
      - spolupráce   1.04
      - zahraniční   1.15
Ústředí krajanských rodáckých spolků
      1.13.02
vévodství
      - česká   6.11.04
vidimáty
      3.22
Volné sdružení rodopisců na Klatovsku 1936
      1.12.07
výstavy
      1.40
výuka
      - odborná školní   1.07
vývody
      3.24
záležitosti
      - právní   4.00,  6.40.01
zámky
      3.41.01
země a léna Koruny české
      6.11,  6.41
značky
      - firemní, obchodní, řemesel   3.49.03
znakokresba
      - diskuze   7.11
znaky
      - alianční   5.21
      - arcibiskupů a arcibiskupství   6.82
      - biskupů a biskupství   6.83
      - cechů   6.70,  6.71,  6.71.01.01,  6.71.01.02
      - církevní   6.80
      - církevních hodnostářů a kněží   6.84
      - církevně správních celků   6.88
      - historizování   5.63
      - institucí   6.70,  6.72
      - kapitul a jejich členů   6.85
      - kardinálů   6.81.02
      - klášterů a jejich členů   6.87
      - kněží   6.84
      - kurfiřtů   6.32
      - měst a městeček   6.50
      - na numismatickém materiálu   3.43
      - nejvyšších církevních hodnostářů   6.81
      - nešlechtické   6.90
      - obcí   6.60
      - papežů   6.81.01
      - popisy   5.62
      - řeholních institucí   6.86,  6.86.01,  6.86.02
      - společenstev   6.70,  6.71,  6.71.01.01,  6.71.01.02
      - spolků   6.70,  6.72
      - státní   6.20
      - ústavů   6.70,  6.72
      - výklad   5.60
      - zemské   6.10

znamení
      - domovní   3.45
známky
      - poštovní   3.49.02
zvířata
      5.33.02.02
zvony
      3.42.11

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting