Login

Rejstřík věcný A - R

R E J S T Ř Í K   V Ě C N Ý

K dokonalejšímu propojení vzájemných vazeb a souvislostí tematického uspořádání I. dílu Bibliografie byl vypracován věcný rejstřík, do něhož však nebyla zařazena multiplicitní hesla, která se ve shodném významu vyskytují v článcích analyticky rozepsaných nebo z hlediska tematického duplicitně zařazených. Lze doporučit, aby tento rejstřík byl využíván souběžně s Rejstříkem k schematu Bibliografie české práce heraldické, otištěném na s. XVI - XVIII úvodní části Bibliografie.  PP
abatement
      1239
ADLER, genealogická a heraldická společnost
      - v. společnosti
Agnus Dei
      3443
alerion
      942
aliance
      1056, 1188-1194
American College of Arms
      - v. instituce
anděl
      - štítonoš  
            1229
ankety
      306, 307, 403, 576, 577, 581, 619, 722
aplikace heraldických motivů
      3917
arcibiskupové
      - znaky  
            3726-3735
arcibiskupství
      - olomoucké, znak  
            3733, 3735
      - pražské, znak  
            3732
archeologie
      - školní výuka  
            353
archiválie
      - ochrana  
            762, 764, 765
Archivní správa MV ČSR
      - v. instituce
archivy
      - rodové  
            963, 1007, 1405, 1410, 2303, 2726, 2924, 2938, 2991, 3143
      - řádové  
            2171
      - soukromé     
            1442, 2734
      - Archiv Řádu Německých rytířů  
            2171
      - Archiv Heraldické sekce při MTZZ v Jílovém  
            2714
      - Pekárkův archiv a sbírky  
            1849
      - Petráškův rodový archiv Klatovska  
            541, 542
      - Brno, Státní oblastní archiv (býv. Zemský)
            - fondy     
                  962-964, 2246
      - Hradec Králové, Okresní a městský archiv
            - fondy    
                  977, 978
      - Kolín, Okresní archiv
            - fondy  
                  3466
      - Kutná Hora, Okresní archiv
            - fondy  
                  1404 
      - Litomyšl, Archiv města
            - diplomy nobilitační  
                  958
      - Lvov, Státní archiv  
            793
      - Náchod, Okresní archiv
            - výstava     
                  701
      - Ostrava, Archiv města  
            711
      - Plzeň, Archiv města  
            24
      - Praha, Archiv hlavního města
            - fondy  
                  1182
      - Praha, Archiv Národního muzea  
            592
      - Praha, Český státní zemědělský archiv  
            21
      - Praha, Státní ústřední archiv  
            608, 627
            - fondy  
                  956, 957, 1007
      - Soběslav, Městský archiv  
            2629
      - Třeboň, Státní oblastní archiv  
            331
      - Ústí nad Orlicí, Okresní archiv
            - fondy  
                  954, 967
            - knihovna  
                  47, 48
      - Vídeň, Šlechtický archiv  
            2683
      - Zámrsk, Státní oblastní archiv  
            701
            - fondy  
                  954
atlas české šlechty
      425
atributy
      - sociálního postavení či profese  
            923
augustiniáni
      - v. řády
aukce
      332-345, 998
Aula Caroli IV
      - erbovník  
            980
bádání
      - genealogické  
            297-299, 301, 561, 773
      - heraldické  
            292, 295, 297-299, 301, 302, 561
      - v zahraničí  
            780-793
badge
      951, 1134, 1135
baňka
      1216
bankovky
      1131, 1132
baron císařství
      940
baronet
      951
barva
      - vodní  
            1928
barvy
      - v. t. tinktury
      1186, 1187
beránek
      1660
      - boží  
            3443
berla
      - opatská  
            1217
bernictví
      3885
Bibliografická skupina
      49, 408, 409
bibliografie
      21-50
      - heraldická  
            18
      - přehled práce  
            49
      - regionální  
            32-37
bigamie
      1368
biskupové
      - znaky  
            3736-3764
      - titulární, znaky  
            3736-3738
biskupství
      - brněnské, znak  
            3761
      - litomyšlské, znak  
            3748, 3749
      - olomoucké, znak  
            3745
      - pražské, znak  
            3740
      - tridentské, znak  
            1130
bitva
      - na Bílé hoře  
            1367
blason
      - v. t. popis
      64
bodlák
      1213
bohové
      - antičtí  
            1218
bojaři
      946
bradýři
      2167
brisury
      942
Brněnský ústav šlechtičen
      - v. ústavy
Bureau Héraldique et Généalogique
      - v. instituce
cajkáři
      1484
car-gosudar
      946
cechy
      3680-3699
cínaři
      - znak cechovní  
            1141
College of Arms
      - v. instituce
Collegio Araldico
      - v. instituce
comitiva
      - v. t. palatinát
      923
časopisy
      - genealogické a heraldické, referáty  
            177-286
      - v. tisk
čepice
      - dóžecí  
            943
Červený kříž
      - v. instituce
Česká numismatická společnost, pobočka Heraldika
      - v. společnosti
Československý klub heraldický v Praze
      - v. spolky
Československý vlastivědný ústav ve Vídni
      - v. ústavy
Český herold
      - grafický list  
            988
Český šlechtický kříž
      8
Čestný odznak heraldický
      357, 366
číšník
      - nejvyšší dědičný  
            1912, 3081
dědiníci
      3885
Dei gratia
      1231
dekorace
      2, 1231-1233
delfín
      942
desky
      - pamětní  
            1127, 1773
      - svobodnické  
            3885
      - zemské české  
            2281
      - zemské moravské  
            1375
Deutscher Verein
      - v. spolky
devastace
      - heraldických památek  
            1016, 1018, 1019
devisy
      1230, 1231
diplomatika
      - školní výuka  
            353, 354
diplomy
      - v. t. listiny. listy, privilegia
      - členské  
            422
      - nobilitační  
            958, 1704, 2525
      - rodové  
            422
dokumentace
      - osobní, metody  
            55
Dolnorakouská stavovská akademie ve Vídni
      - v. ústavy
dominikáni
      - v. řády
domy
      1057-1068, 1853, 2069
      - Brno, Hausperský dům  
            1705
      - Brno, Schwarzův dům  
            2564
      - Litoměřice, "Dům pod bání"  
            2290
      - Praha, Faustův dům  
            1315
      - Praha, Lešehradova vila  
            2147
drolerie
      3893, 3894
dřevořezby
      986, 987, 1114, 1115
duha
      3137
Dům kultury pracujících Vítkovic
      - v. instituce
dvojparoží
      70
dvory
      - svobodné  
            3887
"eques auratus"
      3116
erbovníci
      923, 1352, 1359, 3885
erbovníky
      - panovnické, ruské  
            946
erby
      - alianční  
            1056, 1188-1194
      - dynastické  
            1306-1339
      - levobočků (bastardů)  
            1239
      - na numismatickém materiálu  
            1128-1133
      - osob a rodů podle profese a úřadu  
            3289-3314
      - panovnické  
            1306-1339
      - soupis  
            1011
      - šlechtické  
            1340-3314
Exekutiva čsl. vojáků
      - v. spolky
exkurse
      - v. zájezdy
exlibris
      997-1005
fafrnoch
      65
falckrabí
      - císařský  
            1700
faleristika
      2-8
falzifikace
      - šlechtictví  
            416, 923, 949, 1179-1184, 1976
Faustův dům
      1315
Federacao dos Institutos Genealógicos Latinos
      - v. instituce
feflík
      65
fideikomis
      - v. svěřenství
figury
      944, 3895
      - heroltské  
            942, 1197
      . obecné  
            942, 1198-1216
filatelie
      26-28
filigrány
      1158
fojt
      - alsaský  
            2828
      - bavorské Falce  
            2828
      - hornolužický  
            2010, 2536
      - švábský  
            2828
fondy
      - archivní  
            953, 956-959
      - knihovní  
            956 - 959
      - muzejní  
            953, 956-959
formuláře
      - rodopisné  
            420, 558
formule
      - diplomatické  
            960
fortifikace
      1028-1033
forverečník
      1975
G (litera)
      3420
galerie
      - erbovní  
            1552
      - obrazové, rodové  
            2033, 2847,  2887
Genealogická a heraldická společnost ADLER
      - v. společnosti
Genealogická a heraldická společnost v Praze
      - v. společnosti
Genealogická komise slovenská
      - v. instituce
Genealogický slovník moravské šlechty
      297
Genealogický slovník moravský
      665, 673
genealogie
      1, 15, 16, 417
      - školní výuka  
            352, 354
globus
      - hvězdný  
            1123
gobelin
      - heraldický v Bayeux  
            1112, 1113
Goedendag
      945
grafika
      - knižní  
            985-996
gryf
      3452
had
      1218
hejtman
      - chebský  
            2536, 2828
      - litoměřický  
            2933
      - Pražského hradu  
            1915
      - soběslavský  
            2910
      - zemský  
            1899
      - zemský knížectví svídnického  
            1899
      - zemský knížectví vratislavského  
            1899, 2010
hejtmani
      - erby  
            3289
Heraldická a sigillografická společnost
      - v. společnosti
Heraldická knihovna Josefa Milde
      1167
Heraldická rada
      - v. instituce
Heraldická sekce Klubu sběratelů kuriosit při Ústředním domě armády v Praze 6
      - v. spolky
Heraldická sekce Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu v Praze
      - v. spolky
Heraldická sekce při Muzeu těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy
      - v. spolky
Heraldická sekce Vlastivědné společnosti při Slezském muzeu v Opavě
      - v. spolky
Heraldická společnost v Praze
      - v. společnosti
Heraldický klub České numismatické společnosti v Praze
      - v. spolky
Heraldický odbor při Jednotě starých českých rodů v Praze
      - v. spolky
heraldický zásobník
      308
heraldika
      - anglická  
            1909
      - aukce  
            332-345
      - bibliografie  
            18
      - dějiny a vývoj  
            921-951
      - dějiny české heraldické práce  
            287-301, 356
      - informační služba  
            321-331
      - inzerce  
            346-351
      - městská
            - francouzská  
                  942
            - italská  
                  943
            - ruská  
                  946, 947
            - slovenská  
                  301
      - metody a organizace práce  
            305, 308
      - nešlechtická  
            923, 928, 930, 939, 3818-3890
      - právní otázky  
            1168-1184
      - program české práce heraldické  
            302-308
      - propagace  
            320
      - slohový vývoj  
            3891, 3907, 3909
      - státní  
            936, 939
            - ruská  
                  947
      - šlechtická
            - ruská 
                  946, 947
      - teorie  
            1185-1256
      - umění  
            18, 927
      - vědní obor  
            1, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 921, 924, 926, 928
      - vojenská  
            1134-1136
      - výtvarný projev     
            3915-3917
      - výuka školní  
            352-354
Heraldika a současnost (kurs)
      809
Heraldika, námětová sekce Komise námětové filatelie Svazu českých filatelistů v Praze
      - v. spolky
herci
      - erby  
            3290
heroldie
      - ruská  
            946
herolti
      385
      - angličtí  
            951
      - čeští  
            1170
heroltmistr
      946
hesla
      1230, 1231
Historicko-genealogický spolek HERALD
      - v. spolky
Historický spolek
      - v. spolky
historie
      - školní výuka  
            354
hlava
      - beraní  
            3113
      - lví  
            2234
      - sviní  
            1368
      - štítu  
            943
hodnostáři
      - církevní, znaky  
            3765, 3766
hofmistr
      - královny  
            1664
      - nejvyšší královský  
            1664, 1899, 2743
holub
      2005
hrabě císařství
      940
hrady
      1028-1033, 1383, 1397, 1398
hrobky
      1073-1100, 2837, 2887
      - přemyslovské  
            1313
hřbitovy
      - Mladějovice  
            1748
      - Moravec u Nového Města nad Metují  
            2519
      - Písek, hřbitov u kostela sv. Václava  
            1981
      - Praha, Olšanské hřbitovy  
            1402, 1403
      - Rychnov nad Kněžnou  
            1994
      - Třebovice  
            2990
hůl
      - Aeskulapova  
            1218
      - maršálská  
            1224
hvězda
      1225, 1226
      - pěticípá  
            1225
      - šternberská  
            1226
chronologie
      - školní výuka  
            354
ikonografie
      - znaková  
            371
iluminace
      - knižní  
            984
instituce
      - v. t. společnosti, spolky, ústavy
      - řeholní, znaky  
            3775-3787
      - zahraniční  
            780-793
      - American College of Arms  
            949
      - Archivní správa MV ČSR  
            637
      - Bureau Héraldique et Généalogique  
            782
      - College of Arms  
            780, 1169
      - Collegio Araldico  
            780, 943
      - Červený kříž 
            - znak  
                  3700
      - Dům kultury pracujících Vítkovic  
            795
      - Federacao dos Institutos Genealógicos Latinos  
            782
      - Genealogická komise slovenská  
            539
      - Heraldická rada  
            943
      - Instituto Genealogico Italiano  
            783
      - Komise pro znaky měst  
            3317
      - Krajské středisko státní památkové péče v Ostravě  
            711
      - Milánský erbovní úřad  
            1182, 1183
      - Národní heraldická rada italské šlechty  
            943
      - Pražská znaková kancelář  
            1184
      - Societas Heraldica Skandinavica  
            1172
      - The College of Arms of the United States  
            949
      - The New England Historic Genealogical Society of Boston  
            949
      - Zemská osvětová rada v Praze  
            768
inventáře
      1161-1165
inzerce
      346-351
Jestrzemb
      1937
jednorožec
      2392, 2469, 3065
Jednota starých českých rodů
      - v. spolky
Jednotný závodní klub ROH Ústí nad Orlicí
      738, 739
johanité
      - v. řády
Josefinská rytířská akademie v Lehnici
      - v. ústavy
juniorát
      1343
kačer
      1660
kachle
      1069-1072
kameníci
      - atributy, pečeť  
            3691
kameny
      - hraniční  
            2739
kanceláře
      - rodopisné a znakové  
            923, 1184
kancionály
      984
      - žlutický  
            2015
kancléř
      - nejvyšší  
            2036
kanonie
      - v. kapituly
kapituly
      - znaky členů  
            3767-3774
      - vyšehradská, znak  
            3770
kardinálové
      - znaky  
            3715-3725
kartotéky
      1161-1166
katalogy
      - místopisný moravský  
            31
      - moravských a slezských rodů  
            673-682
katastry
      3885
klarisky
      - v. řády
klasy
      - rýžové  
            2019
kláštery
      - znaky  
            3788-3809
      - Litomyšl, premonstráti, pečetě  
            1214
      - Olomouc, sv. Kateřina  
            1836
      - Praha, klarisky  
            1312
      - Předklášteří, Porta Coeli, náhrobky  
            1105, 1106
klenotníci
      1522 
klenoty
      942, 943, 118, 1269
      - českého znaku  
            1227
      - Černého prince  
            1336, 1337
klobouk
      1235, 1236
Klub genealogů a heraldiků Ostrava
      - v. spolky
kněží
      - znaky  
            3765, 3766
knihaři
      - atributy, pečeť  
            3683
knihovny
      - Heraldická knihovna Josefa Milde  
            1167
      - rožmberská v Třeboni  
            2605
      - soukromé  
            1522, 1567
      - v. ve zprávách o činnosti a ve zprávách z valných hromad spolků a společností
      - ústřední heraldická  
            307
      - zámecké  
            1002
      - Plzeň, Státní vědecká knihovna  
            24
      - Švýcarská národní knihovna  
            796
knihtiskaři
      - erby  
            3291, 3292
knihy
      - genealogické a heraldické, referáty  
            177-286
      - gruntovní  
            1741
      - kacířské  
            3765
      - městské  
            1975
      - pamětní  
            2734, 2991
kníže
      - titul  
            941
kohout
      1200, 1201, 1242
      - galský  
            1202
kolo
      - mlýnské  
            1220
Komise pro latinsko-český slovník
      605, 645
Komise pro znaky měst
      - v. instituce
komorník
      - králův  
            2263
      - nejvyšší moravský  
            1976
      - nejvyšší zemský  
            1664, 1899
      - nad stříbry nejvyšší dědičný  
            2642
komoří
      - nejvyšší  
            1989
konference
      - v. t. sjezdy
      - 14. mezinárodní archivní  
            800
kongresy
      - v. t. sjezdy
      - IX. Mezinárodní kongres genealogických a heraldických věd v Bernu  
            796
      - X. Mezinárodní kongres genealogických a heraldických věd ve vídni  
            797, 798
      - XIV. rakouský historický kongres ve Vídni  
            799
konváři
      1560
kopiáře
      - bludovské  
            3118
kornisté
      2742
korouhevník
      - stavu rytířského  
            2101

korouhve
      13, 14
korunovace
      - královská česká  
            1257, 1358, 1366
koruny
      - egyptské  
            1244
      - helmovní, t. heraldická  
            942, 1288, 1289
      - hodnostní  
            923, 942, 943, 946
      - hradební  
            943
      - hvězdná  
            3132
      - lombardská železná  
            943
      - občanská, t. měšťanská  
            923
      - pohanská  
            2354
kostely
      - Bohosudov  
            2116
      - Bohuslavice u Nového Města nad Metují, sv. Mikuláš  
            2784
      - Borohrádek, sv.Michael archanděl  
            3814
      - Brno, sv. Jakub  
            1075-1081
      - Brno, sv. Michal  
            1040
      - Brno, Nanebevzetí Panny Marie  
            1041, 1082
      - Brno, sv. Petr a Pavel  
            1042, 1043, 1083-1087
      - Brno, sv. Tomáš  
            1044, 3788
      - Cuclava u Kostelce, Bolestná Matka Boží na Homoli  
            2922
      - Čáslav  
            3124
      - Častolovice, sv. Vít  
            2380
      - Čížová  
            2783
      - Děčín, sv. Kříž  
            2887
      - Dobrovice, sv. Bartoloměj  
            1009
      - Doubravník  
            2252
      - Frýdek-Místek, sv. Jan Křtitel  
            1088
      - Heřmaň, sv. Václav  
            1089
      - Horní Bukovsko, sv. Štěpán  
            404
      - Hostinné, Nejsvětější Trojice
            - tympanon  
                  2256
      - Hradec Králové, sv. Duch  
            2235
      - Hradec Králové, sv. Jan  
            2440
      - Janovice, sv. Jan Křtitel  
            1719
      - Jezbořice, sv. Václav  
            501
      - Klimkovice, sv. Kateřina
            - náhrobníky  
                  1091
      - Kluky u Čáslavi, sv. Jan Křtitel
            - náhrobníky  
                  2230
      - Kolín, sv. Bartoloměj  
            1975
      - Krčín u Nového Města nad Metují, sv. Duch  
            2784
      - Kunvald u Žamberka, sv. Jiří  
            1530
      - Lanžov, sv. Bartoloměj  
            1092
      - Laziště u Prachatic, sv. Mikuláš
            - křtitelnice  
                  2383, 2384
      - Ledeč nad Sázavou, sv. Petr a Pavel
            594, 1008
      - Libčany, Nanebevzetí Panny Marie  
            2340
      - Libiš, sv. Jakub  
            1050
      - Libochovice, Všech svatých  
            1979
      - Litoměřice, sv. Vojtěch  
            1093
 
      - Mělník, Nejsvětější Trojice na Chlomku  
            1094
      - Meziříčí, sv. Kateřina  
            1073
      - Milevsko, sv. Jiljí  
            404, 1190
      - Milevsko, Navštívení Panny Marie  
            1095
      - Milý, sv. Michal  
            2288
      - Náchod, sv. Vavřinec  
            2029
      - Neratov, Nanebevzetí Panny Marie  
            2267
      - Neveklov  
            2356
      - Norimberk, sv. Vavřinec  
            3923
      - Olomouc, sv. Václav  
            1096
      - Plzeň, sv. Bartoloměj  
            1051-1053
      - Pohled, sv. Ondřej  
            1104
      - Potštejn, sv. Vavřinec  
            1632
      - Praha, Betlémská kaple  
            1595
      - Praha, sv. Jiljí  
            1054
      - Praha, sv. Martin  
            1421
      - Praha, sv. Mikuláš na Malé Straně  
            3893
      - Praha, Panna Maria pod řetězem  
            1103
      - Praha, Panna Maria před Týnem  
            1100
      - Praha, sv. Tomáš  
            1101, 1102
      - Praha, sv. Vít  
            1623, 1773
      - Přepychy u Opočna, sv. Prokop  
            2181
      - Rakovník, sv. Jiljí  
            1220
      - Rychnov nad Kněžnou, sv. Havel  
            1073, 1641
      - Senomaty, sv. Štěpán  
            1719
      - Sezemice  
            1107
      - Sobotka, sv. Maří Magdaléna  
            2998
      - Stará Ves nad Ondřejnicí, sv. Jan Křtitel  
            1109
      - Šťáhlavy, sv. Vojtěch  
            1056
      - Týniště nad Orlicí, sv. Mikuláš  
            2849
      - Vysoký Újezd nad Dědinou, sv. Jakub  
            2181
kotel
      985
kovolitci
      - znak cechu  
            3685
kovy
      - v. t. tinktury
      1186, 1187
kožešiny
      942
kožišníci
      - znak cechu  
            3686
krace
      - v. motyka havířská
Krajské středisko státní památkové péče v Ostravě
      - v. instituce
králováci
      - v. svobodníci
kresba
      - heraldická  
            3898-3914
krokev
      68, 3532
krokvice
      68, 3532
kroniky
      - Dalimilova  
            1248, 1249
      - Hájkova  
            2158, 2159
      . mladoboleslavská  
            697
      - rodinné, rodové  
            2823, 2825
Kroužek přátel rodopisu a heraldiky při Městském archivu v Plzni
      - v. spolky
Kruh přátel P. Františka Teplýho
      - v. spolky
kříže
      - dvouramenný  
            1291
      - egyptský  
            1244
      - heroltský  
            2551
      - uherský  
            1274
křížky
      - liliové  
            1634
kšafty
      2750
kurfiřti
      - znaky  
            1328
kuriozity
      - heraldické  
            1196
kursy
      - v. t. ve zprávách o činnosti spolků a společností
      628, 633, 634, 638, 639, 640, 668, 800-817
kypřice
      66, 67
La Section Héraldique de la Société Historique de Pologne
      - v. společnosti
laboratoře
      - alchymistické  
            1522
labuť
      - švamberská  
            3893
lazebníci
      - znak cechu  
            3687
Leibkampanez (tělesná garda carevny Alžběty)
      946
lékárnící
      - erby  
            3293-3295
lékaři
      - erby  
            3293-3295
Letní škola heraldiky (kurs pořádaný Heraldickou sekcí při Muzeu těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy)
      810, 811
lev
      1203-1207, 1251, 2256, 3489, 3505
      - byzantský  
            1245
      - český  
            981, 1128, 1130, 1204, 1205, 1227, 1228, 1229, 1251, 1263, 1266
      - český, na poštovních známkách  
            1150
      - sumerský (Gilgamešův)  
            1245
levínský kocour
      1207, 2256
liber viaticus
      1917
lilie
      942, 1214, 3492
listiny
      - v. t. diplomy, listy, privilegia
      1525, 1643, 1688, 2094, 2246, 2300, 3143, 3144, 3145
      - donační  
            1188
      - erbovní  
            960-978, 1928, 2014
            - typologie  
                  966
            - závaznost  
                  971
      - lokační  
            1729
      - palatinátní  
            962, 964, 968, 969, 972, 973, 976, 977, 1174-1178
listy
      - v. t. diplomy. listiny privilegia
      - erbovní  
            923, 1275, 2013, 2332
      - grafické  
            985-996
      - konfirmační  
            2292
      - mocné  
            1655
      - rodinné  
            1697
literatura
      - genealogická
            - moravská  
                  297
            - zahraniční  
                  295
      - heraldická  
            22, 24, 50, 294a, 295, 944
      - k dějinám měst a obcí  
            954
      - sfragistická  
            295
      - soupisy  
            21-50
litery
      3420, 3528, 3631
lodě
      - válečné, odznaky  
            1134, 1135
lovčí
      - nejvyšší královský  
            1608
lvice
      1207, 1309, 2256
majestáty
      923
majorát
      1343
malba
      - heraldická  
            3898-3914
malíři
      - erbovní  
            963, 965, 966, 1172, 3895-3897
      - erby  
            3296, 3297
manství
      3885
mapy
      - erbovní  
            1124-1126
maršálek
      - nejvyšší zemský  
            2195, 3081
materiály
      - propagační a upomínkové  
            1137-1145
matriky
      480, 543, 2018, 2247
meč
      3394
mečíři
      - znak cechu  
            3688
medaile
      3678
      - XIII. mezinárodní výstava  
            841
medicoheraldika
      1243
medvěd
      3510
meluzina
      2352
merk
      - kupecký  
            1159
merleta
      942
města
      - královská horní, znaky  
            3319, 3337, 3342
metodologie
      51-58
mezinárodní desetinné třídění
      54
mezníky
      1116
Milánský erbovní úřad
      - v. instituce
mince
      1128-1130
mincmistr
      - nejvyšší  
            2798
miniatury
      - erbovní  
            966, 3925
místopísař
      - zemský  
            1976
místosudí
      - dvorský  
            2025
      - komorního soudu  
            2798
mistr
      - královské komory  
            1899, 1922
      - královské kuchyně  
            3081
mitra
      - opatská  
            1217
mluva
      - v. t. názvosloví, terminologie
      - heraldická  
            17, 60-62, 1240
monstra
      1198
mormoni
      423      

motyka
      - havířská  
            2023, 2772
muzea
      - heraldické  
            307, 820
      - Breslau, Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer
            - fondy  
                  974
      - Brno, Městské muzeum
            - fondy  
                  1141
      - Čelákovice, muzeum  
            839
      - Hradec Králové, Krajské muzeum  
            1119
      - Jablonec nad Nisou, Muzeum skla  
            1120
      - Jílové u Prahy, Muzeum těžby a zpracování zlata
            - výstavy  
                  821-826, 831, 836, 837
      - Klatovy, Muzeum Dr. K. Hostaše  
            540, 542, 1723
      - Kutná Hora, Okresní muzeum  
            1072
      - Lešná, muzeum ptactva  
            2656
      - Litomyšl, Okresní muzeum
            - diplomy nobilitační  
                  958
      - Norimberk, Germánské muzeum  
            1411
      - Opava, Slezské muzeum
            - fondy  
                  959
            - náhrobní deska Elsniců  
                  1694
      - Praha, Muzeum hlavního města
            - fondy  
                  2567
      - Praha, Národní muzeum
            - fondy  
                  1404, 2423
      - Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum  
            319, 819
      - Rožmitál pod Třemšínem, Městský památník  
            832-834, 854
      - Tišnov, Podhorácké muzeum
            - fondy  
                  2358
      - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum  
            316
      - Velvary, Městské muzem  
            1883
      - Vítkovice, Muzeum Vítkovic  
            723
      - Železnice, Muzeum pro Železnici a okolí
            - fondy  
                  1006
Muzejní spolek pro Železnici a okolí
      - v. spolky
muž
      - divý  
            2167
mydláři
      - znak cechu  
            3689
náčiní
      - stolní  
            1119-1121
nádobí
      - stolní  
            1119-1121
náhrdelník
      - řádu Zlatého rouna  
            1118
náhrobníky
      404, 1015-1019, 1073-1109, 1748, 2171, 2225, 2228, 2230, 2235, 2229, 2340,2356, 2420, 2440
      2463, 2469, 2519, 2750, 2930, 2990, 2998
      - devastace  
            1016, 1018, 1019
      - dokumentace  
            56, 57, 506, 1016
      - mlynářské  
            1220
      - přemyslovské  
            1312, 1314

nápravnictví
      1382
Národní heraldická rada italské šlechty
      - v. instituce
naturalismus
      - heraldický  
            3916
názvosloví
      - v. t. mluva, terminologie
      - heraldické  
            17, 60-62, 1240
Německý školní spolek
      - v. spolky
nestvůry
      v. t. monstra, obludy
      1198
nešlechtici
      - znaky, znamení  
            3818-3890
nobilitace
      3, 1340
noh
      3462
notáři
      - veřejní  
            2865
novoročenky
      - heraldické  
            989
numismatika
      - školní výuka  
            353, 354
obaly
      - knižní  
            990-996
obludy
      - v. t. monstra, nestvůry
      1198
obnova
      - v. restituce
obrazy
      - votivní  
            2009
odúmrť
      3885
odznaky
      - heraldické  
            1138-1141
      - námořní  
            1134, 1135
      - spolkové  
            437, 497, 499, 500, 582, 714, 3707
      - sportovní  
            1370
      - stavovské  
            346
      - úřadu  
            1234-1236
ochechule
      2352
opatství
      - břevnovské, korouhev  
            14
orel
      1208-1210,394
      - americký  
            950
      - Svaté říše římské  
            3608
organizace
      - heraldické,  
            - v. t. spolky  
            309-315
orlice
      1208-1210, 3394, 3527, 3533
      - fríská  
            945
      - kolovratská  
            1209, 3893
      - moravská  
            1208, 1266-1271, 3527
      - plamenná  t. svatováclavská  
            1129, 1130, 1227, 1263
      - šachované  
            1269
      - žirotínská  
            3893
ostrve
      3590
oškrt
      66
paláce
      1057-1068
palatinát
      - v. t. comitiva
      923, 1173-1178
palatini
      962, 964, 968, 969, 972, 973, 976, 977, 1173
palcát
      1221
palice
      - válečná  
            1224
památky
      - astronomické  
            1123-1126
      - funerální  
            1073-1109
      - heraldické
            - dokumentace  
                  1016
            - evidence  
                  1011-1017
            - soupis  
                  374-377, 1017
      - hmotné, devastace  
            1018, 1019
      - kartografické  
            1123-1126
      - movité  
            1069-1127
      - nemovité  
            1028-1068
památníky
      983, 2423, 3036
paměti
      - rodové  
            1835
panna
      - mořská  
            1119
papežové
      - znaky  
            3712-3714
parohy
      - zelené  
            3577
      - v. t. dvojparoží
pasport
      - v. listy rodinné
pavéza
      1288
pečeti
      - alianční  
            1188-1191
      - elekční  
            2666
      - chodské  
            1265
      - městské  
            3905
      - měšťanské  
            2319
      - rychtářské  
            3351, 3381, 3432, 3494, 3519
      - soudní  
            3510
      - státní  
            946, 1292
      - stavovská moravská  
            1229
      - úřadu viničního v Praze  
            3298
      - význam  
            11, 12
      - znakové  
            2219, 3143
pečetidla
      2243, 2299
perkmistři
      - erby  
            3298
Piaristický archiv
      - v. archivy, Státní ústřední archiv v Praze, fondy
písař
      - menších desl zemských  
            2233
      - nejvyšší zemský  
            1899, 2798
písaři
      - erby  
            3298
plakety
      1133
plášť
      - znakový  
            3117
podčeší
      3081
poddanství
      1890
podmaršálek
      2010, 3081
podpurkrabí
      - pražský  
            2808
podvody
      1179-1184
poháry
      1119, 1120
pohlednice
      - rodové  
            955
pokřiky
      1230, 1231
poloutrojříčí
      1904
pomníky
      1110, 1111, 1542, 2037
pomůcky
      - heraldické  
            1161-1167
      - rodopisné  v. formuláře
popis
      - znaku  
            64
poprava
      - českých stavů v roce 1621  
            1356
porady
      - pracovní, genealogické a heraldické  
            714
poříčí
      1197
poštmistři
      - erby  
            3299-3302
poštovnictví
      3299-3302

Potence
      - v. náhrdelník řádu Zlatého rouna
pověst
      - o králi Ječmínkovi  
            3227
pověsti
      - erbovní  
            1248-1256, 3464, 3625
pozůstalosti
      1404, 1411, 1974, 2567, 2924
prameny
      - genealogické a heraldické  
            952-1160, 3732
            - zpracování  
                  51-53, 56, 57, 297
      - k dějinám měst a obcí  
            954
      - k dějinám rodů  
            1719, 1720, 2013-2019
      - sfragistické  
            959
prapor
      - kolínských rejtarů  
            3466
pravidla
      - heraldická  
            923, 928
právo
      - litoměřické  
            3476
      - znakové  
            1168-1184
Pražská znaková kancelář
      - v. instituce
premonstráti
      - v. řády
primátoři
      - erby  
            3303-3308
primogenitura
      1343
princ
      - titul  
            941
privilegia
      - chodská  
            3388
      - městská  
            3554
      - pečetní  
            3672-3674
      - vinařské privilegium císaře Karla IV.  
            3298
      - znaková  
            960-978
proboštství
      - vrchlabské  
            2256
prokurátor
      - královský  
            2455
      - moravský  
            1976, 3108
provaz
      - atribut umučení  
            985
předměty
      - umělé  
            1216-1224
přednášky
      - v. ve zprávách o činnosti jednotlivých spolků a společností
      801-817
přikrývadla
      942
přilby
      942
pseudonymy
      2073
purkmistr
      - královský sloučených měst pražských  
            3013
      - litoměřický  
            1093
purkrabí
      - karlštejnský  
            2798
      - nejvyšší  
            1922, 2592
      - plzeňský  
            2808
      - soběslavský  
            2858
      - zemský  
            1976
pušťadla
      1216
Pythagorova věta
      3313
radlička
      3392
ranhojiči
      - znak cechu  
            3293, 3294
razítka
      1002, 3541, 3677
referáty
      - o heraldickém písemnictví  
            177-286
rejstříky
      175, 176, 327, 387, 1161-1166
rektoři
      - erby  
            3309
restituce
      - šlechtictví, řádů, titulů  
            1350
ročenky
      v. tisk
Rodinný archiv Pongráczů
      3143
Rodinný archiv Vojkovských z Milhostic a Vojkova
      2726
Rodokmen
      - vydavatelské družstvo  
            551
rodokmeny
      433, 479, 1006-1009, 1312, 1313, 1404
      - významných osob  
            614
rodopis
      v. genealogie
      - Černínů  
            1903
Rodopisná společnost československá v Praze
      - v. společnost
Rodopisný kroužek v Praze
      - v. spolky
Rodopisný odbor při Vlastivědném spolku musejním v Olomouci
      - v. spolky
Rodopisný úřad pro Čechy a Moravu
      317, 761-767
Rodopisný ústav
      - v. ústavy
Rodový archiv Berchtoldů
      2924
Rodový archiv Metternichů
      1007
Rodový archiv Mitrovských
      963
Rodový archiv Schwarzenbergů
      1410, 2062, 2938, 2991
Rodový archiv Vaváků
      1405
Rodový archiv Wratislawů z Mitrovic
      2303
rody
      - dynastické  
            1306-1339
      - moravské  
            1373-1375
      - nešlechtické  
            3818-3890
      - panovnické  
            1306-1339
      - šlechtické  
            1340-3314
            - abecední seznamy  
                  1401-3142, 3143-3146, 3147-3288
      - těšínské  
            1375
rohy
      69, 70
rostliny
      1213-1215
rošt
      3568
ruka
      - obrněná  
            2461
rukopisy
      984, 1567
růže
      1215, 3537
ryby
      3557, 3572
rychtář
      - litoměřický  
            2911
rychtářské právo
      - v. žíla
rychty
      - dědičné  
            2300
rys
      3462
rytíři
      3885
      - řádu Zlatého rouna  
            1118

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting