Login

Rejstřík věcný Z - Ž

R E J S T Ř Í K   V Ě C N Ý

Z boží milosti
      1231
Zadora
      3021
zájezdy
      - v. ve zprávách o činnosti a ve zprávách z valných hromad spolků a společností
zámky
      1028-1033
zápisy
      - rodinné
            2311
závaznost erbovních listin
      971
závěti
      1713
závoj
      - atribut umučení
            985
zdravotnictví
      - moravské
            1824
zednící
      - atributy, pečeť
            3691
Zemská osvětová rada v Praze
      - v. instituce
"zlatitý rytíř"
      3110
značky
      1158-1160
znak
      - bavorský, zemský
            1270
      - český
            1249, 1251, 1262, 1263, 1264, 1309
      - chodský
            1205
      - italský
            - královský
                  943
            - republikánský
                  943
      - moravský
            1266-1271
      - saský, zemský
            1277, 1278
      - slovenský, státní
            1293, 1294
      - těšínský, vévodský
            1272
      - vratislavský, vévodský
            1272

znakokresba
      - diskuse
            3904-3914
znakosloví
      54
znaky
 
      - alianční
            1188-1194
      - arcibiskupů a arcibiskupství
            3726-3735
      - biskupů a biskupství
            3736-3764
      - cechů
            3680-3699
      - církevní
            2708-3817
      - děkanských a farních úřadů
            3810-3817
      - hodnostářů církevních
            3765, 3766
      - institucí
            3700-3787
      - řeholních
            3775-3787
      - kapitul a jejich členů
            3767-3774
      - kardinálů
            3715-3725
      - klášterů a jejich členů
            3788-3809
      - kněží
            3765, 3766
      - korporací
            934
      - kurfiřtů
            1328
      - městské
            1143-1145, 3905
            - československé
                  3315-3659
            - klasifikace
                  3318
            - na poštovních známkách
                  1153-1157
            - ruské
                  948
      - na numismatickém materiálu
            1128-1133
      - nešlechtické t. občanské
            3816-3890
      - obcí
            3670-3679
      - občanské
            - v. nešlechtické
      - osobní
            - v. občanské
      - papežů
            3712-3714
      - prezidentů amerických
            949
      - řádů šlechtických
            8
      -společenstev
            3680-3699
      - spolků
            3700-3707
      - státní
            1279-1305
            - americké
                  949
            - české, československé
                  1279-1294
            - ruské
                  1298-1300
      - ústavů
            3700-3707
            - šlechtických
                  8
      - užívání
            934
      - vévodství českých
            1273
      - záhadné
            1186
      - zemské
            1257-1278
            - české
                  1257-1273
            - slovenské
                  1274, 1275
znamení
      - heraldická
            944
      - korporace
            934
      - nešlechtická
            923
      - státní výsostné, sovětské
            948
žába
      3764
žezlo
      1218
žíla (rychtářské právo)
      3519

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting