Login

Rejstřík autorský A - K

R E J S T Ř Í K    A U T O R S K Ý


Do autorského rejstříku jsou zařazeni jednak autoři zde zaznamenaných článků. studií a statí, jednak redaktoři excerpovaných tiskovin (označeni zkratkou „red.") a dále autoři zpráv, referátů a recenzí (označeni zkratkou „ref.")-
Jak již bylo předesláno v úvodní části tohoto dílu Bibliografie, tematické zpracování excerpovaného materiálu vyžadovalo zařazování duplicitních záznamů a záznamů vzniklých analytickým rozpisem určitých článků. Aby autorský rejstřík nahradil do jisté míry autorskou bibliografii, která zde nebyla publikována záměrně, a nepřinášel zkreslené údaje o publikační činnosti autorů, jsou duplicitní a analytické záznamy uváděny v kulatých závorkách.
I na tomto místě opět připomínáme a prosíme abonenty Bibliografie, aby veškeré zjištěné chyby v textové i rejstříkové části sdělili laskavě vydavateli, neboť tím umožní provést příslušné opravy v následném suplementu.  PP

Poznámka k autorskému rejstříku:
Podtržená čísla označují záznamy, které byly buď duplicitně zařazeny nebo analyticky rozepsány do příslušných tematických skupin.

ADAMCZYKOVÁ, Míla
    3205
ADLER, Jiří
    šifra: -pa-
    ref.: 199
AKAR (šifra)
    1604
ASSMANN, Jan
    1149

B. K. (šifra)
    1441
BABLER, F. O.
    2499
BADA, Josef
    341, 342, 343, 344
BALETKA, Ladislav
    3340
BARÁTHOVÁ, Olga
    2078
BARTŮNĚK, Václav
    2115, 2116, 2117
BĚLOHLÁVEK, Miloslav
    758, 1051 (3777)
    red.: 171
BENDA, Miloslav
    3518
BENEŠ, František
    šifra: fbš
    12, 292, 310, 378, 379, 510, 511, 512, 782, 787, 1184, 3844
    red.: 89, 113, 114, 159
    ref.: 181, 259, 260, 261
BENEŠ, Jan
    1146, 1147, 1148, 1149, 1162, 2521, 3859
BENEŠ, Josef
    3242
BERÁNEK, Jaroslav
    2256 (2918, 2945)
BERNARD, Jaroslav
    1361, 1726 (2827), 2329, 2828
BERNARDIN, Otto
    2952 (3296)
BERNDORF, Alexander
    1875 (3300)
BEZDĚK, Karel
    300, 685, 737
BEZDĚKA, Jindřich V.
    1566 (1649, 1662, 1785, 1856, 1857, 1888, 2043, 2133, 2212, 2260, 2291, 2310, 2314, 2365, 2460, 2580, 2638,
    2719, 2760, 2796, 2806, 2992, 3017), 2134 (2698), 2136
bi- (šifra)
    2630
BIČÍK, Zdeněk
    1486, 1487, 1489, 2819
BÍLEK, Jiří
    red.: 123, 124
BÍLÝ, Jiří
    2628, 3792 (3858), 3823
ref.: 209
BIRNBAUMOVÁ, Alžběta
    1192 (1399, 1513, 1851, 2931)
BOHÁČ, Dobroslav
    1074 (2254, 2929), 1089, 1090 (1094, 2353, 2671)
BOHÁČ, Hynek
    1074 (2254, 2929), 1089, 1090 (1094, 2353, 2671)
BOREK, Zdeněk
    1200 (3328, 3344, 3370, 3393, 3566, 3575, 3679)
BOŘKOVEC, Bohumil
    2094 (3071)
BOUDOVÁ, Květoslava
    3086
    ref.: 203
BOUZA, Erik
    ref.: 215
BRANDL,Vincenc
    1266
BRAUN, Jan
    3624
BROCKE-LITTLE, John P.
    1169
BROŽEK, Aleš
    red.: 121
BUBEN, Milan
    šifra: mfawb
    829, 864 (879), 889, 891, 894, 943 (1296, 3217, 3664), 946 (1298, 3255, 3665), 948 (1303, 3667),
    949 (1304). 950, 1197 (2820), 1199 (1537), 1213 (2917), 1315 (2553, 2724), 1324, 1330, 1335,
    1337, 1352 (2526, 3132, 3137) 1507, 1832, 2032, 2266, 3029 (3765), 3041, 3148, 3149, 3150,
    3153, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3197, 3203, 3208, 3220, 3221, 3223, 3224,
    3226, 3233, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3252, 3263, 3264, 3278, 3281, 3282, 3814
    red.: 106, 107, 108, 109, 110, 111
    ref.: 97
BUCHA, František X.
    2954


CENEK, Jiří
    667, 672, 679
CIKHART, Roman
    1500, 2519
CIMALOVÁ, Libuše
    šifra: -lc-
    1027, 3540 (3676)
    red.: 163
    ref.: 283, 284
CYPRIÁN, J.
    480
ČAREK, Jiří
    980
ČECH, Zdirad J. K.
    šifra: ZJKČ
    70 (1212), 1328, 3253, 3319 (3408, 3445, 3451, 3452, 3481, 3571, 3583, 3607, 3628, 3654, 3658, 3659)
    red.: 120
ČELEDA, Jaroslav
    2742
ČERMÁK, Miroslav
    707
ČESÁK, Josef
    1336
ČOUPEK, Jiří
    1520
ČTRNÁCT, Václav
    2953
DAVÍDEK, Václav
    šifra: Dk
    2271 (2843, 3598
    red.: 80, 81, 82
    ref.: 94
DOBIÁŠOVÁ, H.
    1744
DOLEŽAL, Václav
    1150 (1205)
DOMEČKA, Ludvík
    2832, 3010
DONEK, Edmund
    1025 (1093, 1207, 1256, 1390, 1458, 1667, 1960, 2257, 2290, 2438, 2469, 2487, 2653, 2817, 2911, 2933,
    3489, 3688, 3693)
DOUBEK, Ota
    672
DROBNÁ, Zoroslava
    1105
DUMAS, Nicos
    red.: 121
DUŠÁNEK, Miroslav
    701, 702, 703, 704
DUŠEK, Tomáš R.
    947 (3256, 3666), 984, 1499 (1791, 1933, 2050, 2370, 2434, 2490, 2715), 3354 (3369, 3435, 3474, 3483,
    3485, 3622, 3638, 3645)
DVOŘÁČEK, Adolf
    3363
ELZNIC, Václav
    416, 635, 648, 649, 956, 1181, 1340 (1353, 1747, 1944, 2047, 2113, 2396, 2500, 2522, 2548, 2568, 2576,
    2647, 2836, 2955, 3095, 3297), 1403, 1404, 1405, 1503 (1687), 1688, 1689, 1690, 1692, 1693
ENTNER, Hanuš
    šifra: he
    2873, 3073
ERNEST, Alois
    2935
-et- (šifra)
    430, 768
FELIX, Jiří
    442, 444, 459, 1065
FIALA, Miroslav
    696
FIALA, Zdeněk
    23
FIDLER, Jiří
    921, 1065 (2431, 3275, 3484)
FIKEIS, Oldřich
    1811
FRANK, K. F. von
    1475
FRANTA, Ondřej
    1903
FREMUT, Bohumil
    15, 1719, 1720
FRIML, Josef
    1704
FRONEK, Em.
    3547
GARBOVÁ, Eva
    1088 (1528), 1109 (2427)
GENTTNER, Viktor
    šifra: vG
    51, 52, 53, 68, 760, 835, 957 (1861, 1990), 1339, 1404, 1407, 1702, 3884
    red.: 164, 165
    ref.: 171, 183, 205
GIEROWSKI, Wlodzimierz
    2061
GOLLOVÁ, Božena
    1883
GRMELA, Jan
    3541
GROLICH, Vratislav
    665, 678, 1395, 2579 (2644)
HAAS, Antonín
    172 (358), 3118
HADAČ, Václav
    šifra: hdč
    1410, 2797 (2867), 2991
HÁJEK, Jan
    1741
HAMAR, V.
    2504 (3291)
HANÁČEK, Jiří
    140 (1021, 1035, 1039, 1041, 1043, 1045, 1076, 1077, 1083, 1084, 1612, 1988, 1995, 2173, 2239, 2547,
    2679, 2737, 2782, 3210, 3755, 3760, 3789, 3855, 3872),
    141 (1022, 1036, 1037, 1038, 1042, 1057, 1059, 1061, 1082, 1085, 1088, 1480, 1614, 1873, 2110, 2415,
    3719, 3743, 3753, 3756, 3757, 3758, 3761, 3785, 3788, 3798, 3806, 3829, 3860, 3870),
    143 (1023, 1040, 1044, 1058, 1060, 1062, 1078, 1079, 1080, 1081, 1087, 1193, 1260, 1267, 1470, 1598,
    1613, 1705, 1749, 1824, 1986, 2055, 2280, 2302, 2551, 2564, 2805, 2934, 3295, 3301, 3310, 3313),
    144 (1329, 1332, 1334, 2162, 3187, 3188, 3191, 3192, 3198, 3199, 3200, 3204, 3209, 3213, 3219, 3222,
    3249, 3257, 3260)
HARRACH, Jan
    1794
HAUNER, Emanuel
    2142 (3803)
HAUSMANN, K.
    2148
HEINZ, K.
    625, 813
HEJNÝ, Antonín
    3671
HENKING, K.
    3087
HERTL, Jan
    1226 (2844, 3347, 3367, 3375, 3382, 3552, 3620)
HERYNK, Ivan
    2709
HLADEČEK, František
    2356 (3520)
HLADÍK, František
    1104 (2929
HLAVÁČEK, Ivan
    295
HOLEJŠOVSKÝ, Vlastimi (t. Antonín Vlastimil)
    šifra: V.H.
    65, 1182 (3833), 1239, 1380 (1381, 2233, 2336), 1382 (3886), 1418, 1506 (1669, 1681, 1971, 2455, 2977,
    3164, 3728,3772), 1602, 1713, 1820, 1891, 2073, 2339, 2435, 2458 (3111), 2702 (3885), 2705 2789, 3554
    (3555), 3834, 3880, 3895
    red.: 83, 122
    ref.: 96
HOLEYŠOVSKÝ, Jaroslav
    1859 (1940, 2544, 2552)
HOLINKA, Rudolf
    960, 1240 (2486, 2601), 1241, 1248
HONC, Jaroslav
    16, 627, 628, 1522, 1697 (2941), 1878, 1976
    red.: 101, 102
HONCOVÁ, Jaroslava
    3008, 3232
HORÁČEK, Karel Jan
    šifra: K.J.H.
    376, 381, 780, 1013, 1099 (1479, 2082, 2732, 3047, 3063)
    red.: 113
HOSÁK, Ladislav
    šifra: L.H.
    773, 1930, 3887
HOYER, Ivan
    834 (853, 1115, 3924)
HRBÁČEK, Karel
    1091 (1609, 2075, 2258, 3019, 3536, 3677, 3678, 3915)
HRDINA, K.
    1710
HRDLIČKA, Richard
    852
HROMEK, Arnošt
    1151
    ref.: 201
HRUBÝ, Emanuel
    417
HUBEROVÁ, L.
    648
HÚŠČAVA, Alexander
    961, 1275, 3143, 3144
HYKSA, František
    2648, 2649
CHADRABA, Rudolf
    120, 3921, 3922
CHESTERTON, G. K.
    922
CHLEBEK, Miroslav
    674, 675, 677, 3579
CHOCHOLATÝ, František
    1398 (1550, 1729, 2188, 2320, 2667, 2989)
CHROMÝ, Mojmír
    56 (1015, 1020, 1596, 2248), 1034 (1194, 1698, 2106, 2118, 2900), 1047 (2672), 3680
JANDEROVÁ, Helena
    3298 (1582, 1746, 1761, 1926, 1929, 1966, 2153, 2190, 2415, 2484, 2541, 2596, 2897, 2694, 3088)
JANDOVÁ, Oldřiška
    1772, 2000
JANOUŠEK, J.
    1548
JANOVSKÝ, Vladimír
    374, 424, 1011, 1752 (3306), 1967 (3304), 2098 (3307), 2562 (3305)
JAREŠ, Jiří
    308, 638,
    1222 (3330, 3424, 3438, 3454, 3478, 3591),
    1270 (1317, 1320, 1354, 1451, 1526, 1554, 1607, 1663, 1671, 1801, 1852, 1885, 1900, 1914, 1918,
    1921, 1931, 2011, 2067, 2071, 2077, 2102a, 2122, 2135, 2143, 2145, 2166, 2174, 2200, 2262, 2282,
    2296, 2328, 2368, 2378, 2384, 2407, 2434, 2537, 2602, 2607, 2620, 2626, 2716, 2799, 2809, 2812,
    2829, 2852, 2946, 2958, 2963, 3001, 3024, 3082, 3102, 3722, 3726, 3744, 3746),
    1565 (2741, 3385, 3409, 3431, 3805)
JÁSEK, Jaroslav
    1970 (3314)
JENŠÍKOVÁ, Jana
    1939
jfm. (šifra)
    171
JIRASKÝ, František
    741, 742, 743, 2700
JONÁŠOVÁ, Stanislava
    909, 1406

Ka. (šifra)
    1138, 1518
KABÁT, Václav
    3031
KALISTA, Zdeněk
    1904, 2478 (2908), 2616
KALIVODA, Vladimír
    897, 944
KAMAREITH, Vilibald
    red.: 150
KAŇOK, Leopold
    šifra: -lk-
    2990 (3139
    ref.: 220
KAPOUN, František
    1344 (2810)
    red.: 150
KARÁSEK, František
    3587
KARLOVSKÝ, Adolf  F. J.
    šifra: Garov
    293, 797, 861, 1221 (1224), 1402, 1928, 2447, 2523, 3154, 3206, 3564
KASÍK, Stanislav
    1024, 1378 (1519, 1558, 2183, 2283, 2641, 2960), 2887
KAVAN, Oldřich
    3108
KEJLA, Vladimír
    šifra: -Kj-, Kj.
    709, 710, 711, 712, 722

KLÁŠTERSKÝ, Milan
    red.: 117, 118, 119, 123
KLEIN, František
    681, 2108
KLIKA, Jaroslav
    2547
KOČANDRLE, Josef  V.
    šifra: jvk, J.V.K-e
    17, 18, 66, 562, 759, 830 (3500), 839 (3928), 863, 930 (3822), 1028, 1053 (1219), 3574, 3908, 3927
    red.: 117, 118, 119
    ref.: 189, 198

KOKOŠKA, Julius
    red.: 122
KOLAŘÍK, Matěj
    2783, 3594
KOLDA, František
    1916
KOLEŠ, Vilém
    2877
KOLOWRAT, Zdeněk  (t. Kolowrat-Krakowský)
    1101 (1401, 1408, 1425, 1467, 1523, 1557, 1575, 1576, 1618, 1638, 1674, 1696, 1778, 1784, 1790,
    1798, 1830, 1843, 1884, 2042, 2063, 2074, 2138, 2192, 2241, 2259, 2323, 2348, 2367, 2452, 2462,
    2532, 2573, 2637, 2640, 2652, 2663, 2680, 2746, 2752, 2872, 2936, 2974, 2978, 3025, 3038, 3039,
    3043, 3048, 3053, 3060, 3094, 3098), 1102,
    1103 (1410, 1440, 1450, 1570, 1617, 1812, 1959, 1985, 1999, 2177, 2277, 2289, 2369, 2403, 2595,
    2866, 3055, 3058), 2039
KOMÁREK, Karel
    2994, 2995, 3373
KONOPÁSEK, Emil
    red.: 122
KOPÁČEK, Ludvík
    1601 (2389)
KOS, Roman
    red.: 896
KOŠŤÁK, Jaromír
    red.: 896
KOVÁŘ, Josef
    694, 698, 699
KOVAŘÍK, Jiří  A.
    940 (3181, 3661, 3709)
KOVAŘÍK, Miroslav
    red.: 194
KOZÁK, Václav
    šifra: V.K.
    770, 1006
KOZEL, Jan
    1016
KOZLOVÁ, Jarmila
    red.: 896
KRÁL, A. B.
    1106 (1621, 1631, 1731, 2210, 2349, 2358, 2422, 2449, 2581, 2712, 3103, 3801)
    1141 (3685, 3692)

KRATOCHVÍL, Jan
    šifra: Kíl.
    31, 560, 771
KREJČÍK, Adolf Ludvík
    šifra: Kjk.
    21, 174, 1938
KREJČÍK, Tomáš
    294, 811, 962 (1742, 1847, 3045), 963 (1802, 1925), 964 (1176, 2404, 2865), 965 (3896),
    966 (3897, 3926), 1170, 3357
    ref.: 222
KREJČÍKOVÁ, Jarmila
    352
KRISTEN, Zdeněk
    šifra: Zkn.
    418, 465, 772
    red.: 77, 78, 81
    ref.: 91
KRYL, Rudolf
    šifra: K
    431, 450, 472, 473, 764, 765, 766, 767, 855, 882, 1108, 1372, 1552, 1573, 1624, 1771, 2201,
    2303, 2326, 2962
    red.: 84, 85
KRÝSA, V. J.
    red.: 87
KŘIVOHLÁVEK, Jan
    šifra: jk
    47, 48, 729, 730, 733, 734, 735, 736, 738, 745, 748, 750, 751, 954,
    967 (3251), 1066, 1310 (1319), 1534
KUBA, Karel Jan
    69 (1211)
KUČERA, Vladimír
    350
    ref.: 213
KUČÍK, Alois
    šifra: Kčk.
    1516
KUDRNA, Miroslav
    902, 3914
KUTTELVAŠEROVÁ, Eva
    1007 (2278)
KVASNIČKA, P.
    1894
KYJOVSKÁ, Božena
    32
KYLAR, František
    3276

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting