Login

Rejstřík jmenný A - K

R E J S T Ř Í K   J M E N N Ý

Do rejstříku jmenného nebyla zařazena jména osob vyskytujících se v abecedním uspořádání v jednotlivých Indexexh (6.41.01, 6.42.01, 6.91.01), neboť by docházelo k neopodstatněnému rozšíření tohoto rejstříku.
Kromě toho k nejvíce frekventovanému Indexu (6.41.01) je vypracován samostatný rejstřík příjmení.  PP


Aesculap
      1218
Aleš, Mikoláš
      - heraldická kresba
            3918
Alexander I., car ruský
      - erb
            1334
Alexander II., car ruský
      946
Alexej Michajlovič, car ruský
      946
Alžběta, carevna ruská
      946
Alžběta Stuartovna, královna česká, manželka českého krále Fridricha Falckého
      - erb
            1326
André, Hieronymus, tiskař norimberský
      3923
Anna Marie Františka vévodkyně Toskánská
      - erb
            1333
Arséne de la Motte, Jaroslav, redaktor
      2325
Asklépios
      - v. Aeskulap
Balbín, Bohuslav
      298
Bartůněk, Václav, redaktor Časopis Rodopisné společnosti československé v Praze
      470
Bedřich Veliký, král pruský
      - původ
            1331
Bek, Augustin, rodopisec
      543
Beneš, František, archivář
      445, 510, 537
      - nekrolog
            843
Beneš, Josef
      - nekrolog
            408, 844
Beran, Josef, arcibiskup
      538
Bernard, Jaroslav
      570
Blažek, Conrad
      298
Borchánek, V.
      2334
Bouda, Cyril, malíř
      3898
Bozděch
      - genealogie
            1182
Brandl, Vincenc
      298
Braun, J., archivář
      505
Bretholz, B.
      298
Brich, František
      2902
Brosius z Horštejna, Šimon, sufragán
      962
Brožek, Arthur
      - úmrtí
            424
Brožek, František
      - úmrtí
            421
Bruncvík
      - pověst
            1251
Brückner, falzátor
      1181
Břetislav, markrabě moravský
      - náhrobek
            1314
Březan, Václav
      1215
Buben, Milan, místopředseda Genealogické a heraldické společnosti v Praze
      605
Bubnová-Mühlová, Julie
      - výstava kreseb
            829
Bukovský
      2714
Burda, Jaroslav
      - výstava
            827
Burda, Leonard, ředitel Muzea Vítkovic
      723
Busta, Jaromír
      - heraldická tvorba
            3919
Cranach starší, Lukáš
      - heraldická tvorba
            986
Crugerius, Jiří
      980
Cyphela, Václav Aleš
      - úmrtí
            621
Čáda, František
      - úmrtí
            669
Čamr, František
      - jubileum
            752
Čámský, Karel
      - úmrtí
            502
Čech, Zdirad
      - výstava kreseb
            826, 830
Černík, B. B.
      - úmrtí
            554
Černín, Jiří Rudolf
      7
Černý, František
      298
Černý, F.
      428, 463
Černý, Miroslav
      - nekrolog
            408, 845
Čestický, Karel
      - úmrtí
            502
Čížek, Karel
      - úmrtí
            653
Davídek, Václav
      447, 448, 449
Dee, John, alchymista
      2977
Diviš, Jan Vincenc Nepomuk, spisovatel
      2819
Dobiáš, Josef, historik
      - Dějiny města Pelhřimova
            2143
Dobner, Gelasius
      846
Doležal, Jan
      - úmrtí
            651
Donek, Edmund
      - jubileum
            847
Doskočil, Karel, redaktor Časopisu Rodopisné společnosti československé v Praze
      470
Dobiáš, František, probošt mikulovský
      - znak
            3773
Drslavici
      2616
Dřímal, Jaroslav, archivář
      669
Duras, Václav
      - úmrtí
            444
Dušek, Tomáš R.
      - jubileum
            755
Dürer, Albrecht
      - heraldická tvorba
            3921-3923
Dvořáček, Jaroslav
      - úmrtí
            420
Edward Plantagenet, zvaný Černý princ
      - klenot
            1336, 1337
Ehl, J.
      448, 449
Ehrenfels, Christian, čestný president Deutscher Verein
      481
Eisenhower, Dwight David, president Spojených států amerických
      - znak
            949
Eliška Přemyslovna
      - biografie
            1311
Ellshaim, Johan Carl von, sekretář České komory a palatin
      977
d´Elvert, Christian
      298, 299

Felix, Jiří, místopředseda Rodopisné společnosti československé v Praze
      446
      - čestné členství
            425
Ferdinand I. Habsburský
      - znak panovnický
            1321
Fiala, Miloš
      - úmrtí
            549
Forst.Bataglio, Otto, genealog
      1331
Frank, Karel Bedřich von
      - úmrtí
            653
František I., císař rakouský
      - erb
            1325
Fridrich Falcký, král český
      - erb
            1326, 1327
Friml, Josef
      - jubileum
            752
Fürst, Václav
      - jubileum
            752
Geisselreiter, Tomáš
      - úmrtí
            457
Genttner, Viktor
      735
Guta, přemyslovská princezna
      - náhrobek
            1312
Habsburkové
      - erby
            1321-1325
Hácha, Emil, president druhé Česko-Slovenské republiky, státní president Protektorátu Čechy a Morava
      498
Hainault, hrabata
      - erb 1336, 1337
Hájek, Jan Křtitel
      - úmrtí
            458
Harrach, František
      - úmrtí
            444
Hartvík z Nostitz, Jan
      - knižní značka
            997
Haužvic, Egon
      - úmrtí
            654
Hlavica, Jan
      - úmrtí
            849
Heidler, Gustav
      - úmrtí
            420
Helbling z Hirzenfeldu, Jan, universitní profesor
      353
Helcl, Josef
      - úmrtí
            424
Heřmanský, Bohdan
      - úmrtí
            654
Heydušek, Zdeněk, revisor Genealogické a heraldické společnosti v Praze
      584
Heyer z Rosenfeldu, německý genealog
      1411
Hlava, Jiří Josef
      - úmrtí
            457
Holejšovský, Vlastimil, jednatel Rodopisné společnosti československé v Praze
      449
Homolka, Em.
      424
Honc, Jaroslav, předseda Genealogické a heraldické společnosti v Praze
      637, 647
Horníček, Ignác, předseda Rodopisného odboru Vlastivědného spolku musejního v Olomouci
      558
      - přednášky
            446
Hosák, Ladislav
      298, 299, 548, 773
Houdek, Fedor, ministr
      539
Houdek, Vítězslav
      298
Hrubý, Emanuel, československý senátor, předseda Rodopisné společnosti československé v Praze
      417, 428, 441, 442, 462
Huberová, Ludmila
      - úmrtí
            661
Húščava, Alexander
      850, 1293, 1294
Chala, Josef, zastupující přednosta Rodopisného úřadu v Protektorátu Čechy a Morava
      765
Chaloupecký, Václav
      539
Chánovský, Jan Jiří
      - erbovník
            982
Chigi della Rovere-Albani, Ludovicus, velmistr maltský
      - znak
            3780
Ilgen z Ilgenau, Štěpán, kancléř
      976
Ivan III. Vasiljevič, car ruský
      946
Ivan IV. Hrozný, car ruský
      946
Jan XXIII., papež
      - znak
            3713
Jan Jindřich, markrabě moravský
      - erb
            1320
Jan Lucemburský, král český
      1318, 1336, 1337
Jan Pavel I., papež
      - znak
            3712
Jan Pavel II., papež
      - znak
            3712
Jan Soběslav
      1320
Janásek, Jan
      - úmrtí
            669
Janovský, Rudolf
      - úmrtí
            457
Janovský, Vladimír, funkcionář Svazu přátel rodopisu v Praze
      555, 556
Jaroš, Otakar
      - soukromý archiv
            1442
Jäger-Sunstenau, předseda rakouské Genealogicko-heraldické společnosti ADLER
      - znak
            797
Ječmínek
      - pověst
            2227
Jenšovský, Bedřich
      - úmrtí
            449
Jesenský z Velké Jeseně, Ezaiáš
      - památník (erbovník)
            983
Jindřich VII. Lucemburský, císař římský
      1318
Jiraský, František
      - jubileum
            753
Jireček, Jaroslav
      - jubileum
            753
Jošt Moravský, markrabě moravský
      - erb
            1320
Juan d´Austria
      - erb
            1324
Jungmann, Josef
      - genealogie
            1592

Kadich von Pferd, Heinrich
      298
Kalina, Tomáš
      298
Kamarýt
      517
Karásek, F.
      450
Karel IV., císař římský
      960, 1318, 1319
      - pohřební kondukt
            13
      - výročí úmrtí - v. zprávy o činnosti Jednoty starých českých rodů
Karel Josef, vévoda lotrinský
      - náhrobek
            3742
Karlovský, Adolf F. J.
      - heraldická kresba
            3908
      - výstava kreseb
            831
Kateřina II., carevna ruská
      946
Kelly, Edward, alchymista
      2977
Kennedy, John Fitzgerald
      - znak
            949
Kilián, Wolfgang, rytec
      985
Klecanda, Vladimír
      - nekrolog
            851
Klein, František, genealog
      298, 667
z Klebersbergu a Thumburku
      - vývod
            1006
Klokočka, Vojtěch
      1996
Kobr, Josef
      - úmrtí
            651
Kodicil z Tulechova, Jan
      - knižní značka
            997
Kohout, Jaroslav
      - úmrtí
            714
z Kokořova
      - knižní značka
            997
Kolář, Martin
      - pamětní deska
            852
Kolowrat Krakowský Libštejnský, Zdeněk
      - úmrtí
            427, 449
Koniáš, Antonín
      - erb
            3029
Konopásek, Emil
      - výstava kreseb
            826
Konstantin, princ řecký
      - erb
            1335
Kotrbatý, Václav
      - nekrolog
            854
      - výstava dřevořezeb
            832, 833
      - životopis
            834
Kouřimský, Jan F.
      - úmrtí
            421
Kovařík
      641
Krag, Hans, norský heraldik
      787
Král z Dobré Vody, Vojtěch
      - biografie, dílo, erb
            842
      - jubileum
            855-859
Králík, Oldřich
      - úmrtí
            669
Kristen, Zdeněk, funkcionář Rodopisné společnosti československé v Praze
      447, 448
Kropáček, Kamil
      - úmrtí
            449
Kryl, Rudolf, redaktor Časopisu Rodopisné společnosti v Praze
      450, 470
Křikava, Karel
      - úmrtí
            459
Křivohlávek, Jan
      - soupis statí
            42
Kšára, Bedřich, archivář Rodopisné společnosti československé v Praze
      448, 450
      - úmrtí
            554
Kučík, Alois
      298, 2924
Kudrna, Miroslav
      - heraldická kresba
            3914
Kuncíř, Ladislav
      - nekrolog
            860
Kufürst, František
      - úmrtí
            658

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting