Login

Rejstřík jmenný L - Ž

Lažanský z Bukové, Karel Maxmilián hrabě, palatin
      972
Lengweiler, Hans
      - úmrtí
            861
Lev XII., papež
      - znak
            3713
Lifka, Bohumír
      - jubileum
            862
Lipanský z Lipan
      - erb
            501
z Lipého, Jan
      - knižní značka
            997
Liška, Karel
      - heraldická kresba
            3905
      - jubileum
            864
      - výstava kreseb
            835
z Lobkowicz, Mořic princ, předseda Rodpisné společnosti československé v Praze
      450, 460
Lomnický ze Šebína, Martin
      - životopis
            404
Los, A.
      - úmrtí
            494
Louda, Jiří
      - heraldická kresba
            3909
      - výstava kreseb
            836
Lucemburkové
      - erby
            1318-1320
sv. Ludmila
      - umučení
            985
Ludvík II., velkovévoda hessenský
      - rodokmen
            1338
Malabail hrabě Canale, Josef Emanuel
      - erb
            3565
Marek, Čestmír
      - jubileum
            752
Mareš, Antonín, jednatel Rodopisné společnosti československé v Praze
      446
Mark Philips, princ anglický
      - erb
            1339
Markos, Miloš
      - výstava
            827
Markus, Antonín, redaktor Časopisu Rodopisné společnosti československé v Praze
      423, 436
      - čestné členství Rodopisné společnosti československé v Praze
            425
Maršan, Robert
      - úmrtí
            458
Mařan Bohdanecký, Jiří
      - paměti
            1835
Mašínová, Leontina
      603
Matějek, František
      298
Matina, Vincenc Jan, předseda Jednoty starých českých rodů v Praze
      537
Maxmilián, arcivévoda tyrolský
      2551
Mayer, František, malíř erbů
      978
Mayer, Karel
      - biografie, dílo
            866
Měkota, Zdeněk
      - výstava
            827
Měkotová, Olga
      - výstava
            827
Melichar, Rudolf, místopředseda Genealogické a heraldické společnosti v Praze
      614, 650
Menclová, Dobroslava
      - úmrtí
            659
Menhart, Oldřich
      3898
Metternich
      - vývody
            1007
Milde, Josef, předseda Heraldického odboru Jednoty starých českých rodů v Praze
      313, 366, 379, 537, 870
      - úmrtí
            867-869, 871
Milauer, Maximilián
      - úmrtí
            872
Millerová, Olga
      785
Mlázovský, Josef
      - úmrtí
            508
Mojžíš, František
      - jubileum
            671
Mornstein, Karel
      298
Mořic Adolf, vévoda saský
      1277
Moudrá, Pavla
      2976
Napoleon I.
      - erb
            1329
Našinec, František, předseda Sdružení venkovských kronikářů
      772
Nedvěd, K.
      450
Něnkovský z Medonos
      - erb
            501
Nesměrák, Bořivoj, jednatel Jednoty starých českých rodů v Praze
      513
Novák, Jozef
      - Rodové erby I.
            301
Novák, L.
      - úmrtí
            873
Novotňák, M. M.
      - znaková sbírka
            1010
Novotný, Miloslav, předseda Heraldického odboru Jednoty starých českých rodů v Praze
      366
      - jubileum
            874
Obrátil, Karel J.
      - úmrtí
            502, 875
      - výstava exlibris
            840
Oehm, Vincenc
      - úmrtí
            457
Olav, princ norský
      - erb
            1330
Opatrný, Alois
      - úmrtí
            444
Oscar, Enzo, brazilský falzátor
      782
Ota IV. Brunšvický, císař německý
      1251
z Ottschützů
      - vývod
            1006

Pacelli, Eugenius, kardinál
      3714
Pach, Rudolf
      - úmrtí
            660
Palacký, František
      1903
Palivec, Viktor
      - heraldická terminologie
            60, 61
Paprocký, Bartoloměj
      - jubileum
            876
z Pardubic, Ješek
      - pověst
            3547
Pavel I., car ruský
      946
Pavel VI., papež
      - znak
            3713
Pejachewich de Verséza
      - vývod
            1006
Pelikán, Vojtěch, jednatel Rodopisné společnosti československé v Praze
      422
Pešina, Tomáš
      298
Petera, Josef, archeolog
      - pozůstalost
            1183
Petr I., car ruský
      946
Petr, Jan, předseda Ústředí krajanských rodáckých spolků; redaktor Časopisu Rodopisné společnosti v Praze
      768; 470
Petrášek, Václav, klatovský rodopisec
      540-542
Peťule, Adolf, jednatel Rodopisné společnosti československé v Praze
      450
Philips
      -původ rodiny
            2980
Pilát, Ladislav
      - sbírka rodokmenů Prachaticka
            433
Pilnáček, Josef
      298, 299, 423, 792
      - biografie, dílo
            877
Pius VII., VIII., XI., XII., papežové
      - znaky
            3713, 3714
Plánička, František
      540
Plichta, Jiří, předseda Genealogické a heraldické společnosti v Praze, pobočky Brno
      664
Polák, Karel
      540
Polický, František
      - úmrtí
            449
Pomíjel, Lazar
      - úmrtí
            878
Pražák, O.
      428
Praun, Šebastián
      505
Prechler, Jan M., malíř erbů
      3925, 3926
Procházka, Ladislav, revisor Genealogické a heraldické společnosti v Praze
      584
Procházka, Roman
      - jubileum
            879
Prokeš, Antonín
      - úmrtí
            449
Prokop Moravský
      1320
Prusík, Jaromír, funkcionář Genealogické a heraldické společnosti v Praze
      624, 784, 785
Prusík, Václav
      2185
Przypkowski, Tadeusz, polský genealog a heraldik
      791
Přech, Václav, jednatel Jednoty starých českých rodů v Praze
      537
Přemysl Otakar I., král český
      - znak
            1251
Přemysl Otakar II., král český
      - znak
            981
Přemyslovci
      - erby
            1306-1317
      - heraldická znamení
            985
      - opavští
            1315-1317
Psotníčková, Jarmila, redaktorka Časopisu Rodopisné společnosti v Praze
      470
Pubička, František
      846
Puchník, Mikuláš, arcibiskup pražský
      3726

Ráb, V. J.
      518
Raneke, Jan, malíř erbů
      1172
Reif, Kašpar
      - památník
            2423
Rejsa-Kolkovský, Jan
      494
Rilke, Rainer Maria
      2567
Rohlík, Mil.
      298
Romanov-Holstein-Gottorp, ruská dynastie
      - erb
            946
Romanovci, ruská dynastie
      - erb
            1334
Roštejnský, Luboš
      570
Rozlivka, Bohuslav
      - jubileum
            753, 755
Röllich
      2742
Rudolf Jan Josef Rainer, arcivévoda rakouský
      - náhrobník
            1323
      - erb
            3716
Rudolphi
      2527
Rust, J. N., pruský generální lékař
      2527
Růžek, Václav
      - úmrtí
            651
Ryšavý, jednatel Genealogické a heraldické společnosti v Praze, pobočky Ohnišov
      735
Rytíř, Václav
      - úmrtí
            881
Řehák, Josef
      - úmrtí
            457
Řehoř XVI., papež
      - znak
            3713
Řídký, Adolf, zakladatel spolku Herald
      416
Sedláček, August
      298
      - jubileum
            882-884
Sedlák, Vladimír Jan, předseda Genealogické a heraldické společnosti v Praze
      1, 562, 564, 615, 646, 688
      - úmrtí
            885
Semkowitz, profesor krakovské university
      552
Sendivoj, alchymista
      2977
Schierl ze Schierendorfu, Kristián Julius, císařský kameralista
      923
Schleider, Antonín, purkmistr Litoměřický
      1093
Schulz, J.
      2527
ze Schwarzenbergu, Jan Nepomuk
      - úmrtí
            454, 458
ze Schwarzenbergu, Karel
      176, 556, 842, 886
Schwoy, František Josef
      298
Skopeček, Em.
      - úmrtí
            458
Skutil, Jan
      665
Slach, František
      1868
Slavata z Chlumu a Košumberka, Jan Jáchym říšský hrabě, palatin
      964
Slavata z Chlumu a Košumberka, Ferdinand Vilém hrabě, palatin
      972
Slavík, Karel
      31
Smíšek, J.
      449, 450
Solis, Virgil
      1009
Srbek, F. J., funkcionář Rodopisné společnosti československé v Praze
      449, 450
Stadion-Warthausen, Fridrich Lothar von
      - knižní značka
            997
Steiner, J., akademický malíř
      2847
Sterdahl
      - vývod
            1006
Stocký, Josef
      - úmrtí
            458
Stránský, Antonín, odborový rada Rodopisného úřadu v Protektorátu Čechy a Morava
      765
      - úmrtí
            887
Sud z Řeneč
      - erb
            501
Suchánek, Jiří
      - jubileum
            409, 888
      - úmrtí
            889
Svárovský, Eduard
      - úmrtí
            696
Svída
      2742
Svoboda, Václav
      - úmrtí
            457
Sychra, František, předseda Genealogické a heraldické společnosti v Praze, pobočky Ústí nad Orlicí
      - úmrtí
            729, 750, 751
Šafránek, Václav
      1651
Šárková, Ella
      715
Šembera, Alois Vojtěch
      298
Šerák, Miroslav, místopředseda Genealogické a heraldické společnosti v Praze, pobočky Mladá Boleslav
      692
Šilar, Jaroslav
      754
Šimek, Bohumír
      - heraldická kresba
            3904
      - jubileum
            891
      - nekrolog
            409, 892, 893
      - novoročenky
            989
Šírl, František
      584
Škréta
      489
Šlechta, Antonín Petr, rodopisec
      513, 516, 3027
Šlögl, Miloslav, revisor Genealogické a heraldické společnosti v Praze
      584
Štafl, I. K. J.
      - úmrtí
            894
Šteffek, Jindřich
      - úmrtí
            698
Štěch, Václav
      - heraldická kresba
            3906
      - nekrolog
            408, 895
      - úmrtí
            655
      - výstava kreseb
            826
Štorm, Břetislav
      896-905, 1293, 1294, 3898, 3927, 3927
      - výstava kreseb
            837-839, 903-905
Šujanová, Věra
      - úmrtí
            569, 686
Šviha, Lev
      906-908

Tamchyna, Josef
      497
Tejkl, Josef
      - jubileum
            752
Teplý, František
      538
Toman, Jiří
      55
Traetteberg, norský heraldik
      787
Trägr
      1410
Tschermak-Seysenegg, A., předseda Deutscher Verein
      481
Turnwald, Kristian
      555
Übelli, falzátor
      1181
Udržal, František
      - úmrtí
            444
Urbánek, Antonín, děkan telčský
      - náhrobek
            1236
Ursíny
      2966
sv. Václav
      - zavraždění
            985
Václav, markrabě moravský
      - náhrobek
            1314
Václav, vévoda opavský
      1315
Václav II., král český
      1312
Václav IV., král český
      960, 1318
Vahala, František
      - úmrtí
            502
z Valdštejna
      - vývod
            1009
Vaněček, Jiří
      - úmrtí
            660
Varsik, B., slovenský zemský archivář
      539
Vavák, F. J.
      909
Veselý, Antonín
      - úmrtí
            910
Veselý, Jaroslav starší
      - úmrtí
            554
Vestonie, Alžběta Johanna
      2927
Villani, Josef
      - úmrtí
            911
Vinš, Václav
      450
Vojtěch, biskup pražský
      3732
Vojtíšek, Václav
      912-915
Vovčík
      2649
Vyšín, Karel, předseda Svazu přátel rodopisu v Praze
      544, 556
      - jubileum
            916
Wankel, Jindřich
      298, 2579
Washington, George
      - znak
            949
Weigel, Erhard, astronom a matematik
      1123
Wolný, Řehoř
      298, 299
Zajíček, Václav
      - heraldická kresba
            3910
Zálešák, Štěpán
      917
Zap, Karel
      918
Záruba
      502
ze Zástřizl
      - knižní značka
            997
Zavadil, Ladislav
      457
Závorka, Václav
      549
Zeman
      548
Zenger, Zdeněk M.
      - heraldická kresba
            3907, 3928
      - výstava kreseb
            839
Zeyer, Julius
      2567
Zikmund Lucemburský
      1318, 1320
Zimmermann, H. F.
      481
Zingg z Memmingenu, B.
      13
Žižka, Jan
      502, 920

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting