Login

Rejstřík k schématu BČH - část A - O

                    R e j s t ř í k   k   s c h é m a t u
                    BIBLIOGRAFIE  ČESKÉ  PRÁCE  HERALDICKÉ


Do tohoto rejstříku byly vloženy změny a případné doplňky, které vznikly při přenosu úplného prvního dílu Bibliografie do elektronické podoby při reedici 2011/2012. Jak již bylo řečeno v reediční poznámce, k obsahovým změnám v jednotlivých záznamech nedošlo, byly pouze opraveny tiskové překlepy, které unikly redakční revisi v roce 1983.
09.04.2012    Pavel Palát


almanachy
      0.53
archivy
      3.21
armorialy
      3.23
aukce
      1.06.01
barvy
      - zemské   6.10.01
bibliografie
      0.20
biskupové
      - titulární   6.83.00
Brno
      6.83.01.06
časopisy
      0.53
Čechy
      6.11.01
České Budějovice
      6.83.01.07
České království
      6.21,  6.31,  6.71.01,  6.72.01,  6.91
české země
      6.82.01,  6.83.01,  6.84.01,  6.85.01,  6.87.01,  6.88.01
Československo
      2.10,  6.22,  6.22.01,  6.51,  6.61,  6.72.01,  6.91
Československý klub heraldický v Praze 1933
      1.11.01
člověk
      5.33.02.01
dekorace
      - řádové   5.55
Deutscher Verein für Familienkunde für die Tschechoslowakische Republik 1930
      1.12.04
desky
      - pamětní   3.42.13
devízy
      5.53
domy
      3.41.03
dřevořezby
      3.42.06
erbovníky
      3.23
erby
      - alianční   5.21
      - dynastické a panovnické   6.30
      - na numismatickém materiálu   3.43
      - osob a rodů podle profese a úřadu   6.44
      - šlechtické ostatních zemí   6.43
Exekutiva československých vojáků
      6.72.01.01
exlibris
      3.24.03
falzifikace
      4.40
figury
      - heroltské   5.31
      - obecné
            - antické   5.33.01.01
            - křesťanské   5.33.01.01
            - nadpřirozené   5.33.01
            - přirozené   5.33.02
fondy
      - archivů, knihoven, muzeí   3.21
fortifikace
      3.41.01
Genealogická a heraldická společnost v Praze 1969-1980
      1.12.11
Genealogická komise slovenská 1933
      1.12.06
grafika
      - knižní   3.24.02
Heraldická sekce Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu v Praze 1967-1972
      1.11.04,  6.72.01.02
Heraldická sekce při Muzeu těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy 1968-198
      1.11.05
Heraldická sekce Vlastivědné společnosti při Slezském muzeu v Opavě 1975
      1.11.07,  6.72.01.03
Heraldická společnost 1947-1949
      1.11.03
Heraldický klub České numismatické společnosti v Praze 1974-1980
      (po organizační změně: Heraldika, pobočka České numismatické společnosti v Praze)
      1.11.06
Heraldický odbor při Jednotě starých českých rodů v Praze 1944-1947
      1.11.03
heraldika
      - dějiny a vývoj   2.00
      - občanská   6.90
      - obecné otázky   0.10
      - příbuzné obory   0.00
      - speciální   6.00
      - teorie   5.00
      - v knižní kultuře   3.24
      - vědní obor   0.00
      - vojenská   3.44
      - výtvarná stránka   7.00
Heraldika
      - námětová sekce při Komisi námětové filatelie Svazu českých filatelistů   1.14.07
      - pobočka Heraldika České numismatické společnosti v Praze   1.11.06
hesla
      5.53
Historicko-genealogický spolek "Herald" 1900-1902
      1.12.01
Historický spolek
      1.14.01
Hradec Králové
      6.83.01.05
hrady
      3.41.01
iluminace
      - knižní   3.24.01
index
      - osob   6.91.01
      - rodů a rodin   6.41.01,  6.42.01
      - znaků měst a městeček   6.51.01,  6.51.02
indexy
      - k heraldickým pracím   0.54
instituce
      - udělující a registrující znaky   4.20
      - zahraniční   1.15
inventáře
      3.51
inzerce
      1.06.02
Jednota potomků pobělohorských exulantů-pokutníků a přátel rodopisu v Praze =
= Jednota starých českých rodů v Praze 1930-1949
      1.12.05
Jednotlivci
      1.50,  7.30
kachle
      3.42.01
kartotéky
      3.51
klenoty
      3.42.09,  5.43
Klub genealogů a heraldiků Ostrava
      1.12.13
knihovny
      3.21,  3.52
      - heraldická Josefa Milde   3.52.01
konference
      1.20
kongresy
      1.20
kopiáře
      3.22
koruny
      5.42
kresba
      - heraldická   7.10
Kroužek přátel rodopisu a heraldiky při Městském archivu v Plzni 1969
      1.12.12
kříže
      5.32
kursy
      1.30
kurtoasie
      - heraldická   5.65
kusy
      - honosné   5.50
listiny
      - erbovní   3.22
listy
      - grafické   3.24.02
literatura
      - o heraldickém tisku   0.53.01
      - soupisy   0.20
      - základní oborová   0.51
Litoměřice
      6.83.01.04
Litomyšl
      6.83.01.03
malba
      - heraldická   7.10
materiály
      - propagační a upomínkové   3.49.01
metodologie
      0.30
mezníky
      3.42.07
Milánský erbovní úřad
      
4.41
Morava
      6.11.02
motivy
      - heraldické, užití   3.49
Muzejní spolek pro Železnici a okolí
      1.14.02
muzea
      3.21
náčiní a nádobí stolní
      3.42.10
náhrobníky
      3.32.01
nestvůry
      5.33.01.02
obludy
      5.33.01.02
odznaky
      - stavu   5.57
      - úřadu   5.56
Olomouc
      6.82.01,02,  6.83.01.02
organizace
      - heraldické, vznik   1.03
ostatní státy
      2.30,  6.23,  6.33,  6.53,  6.63,  6.71.03,  6.72.03
ostatní země
      2.30,  6.13,  6.83.03,  6.84.03

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting