Login

Rejstřík místní A - F

R E J S T Ř Í K   M Í S T N Í

Do rejstříku místního nebyly zařazeny názvy měst a obcí, které jsou abecedně uspořádány v příslušných Indexech (6.51.01, 6.51.02, 6.61.01), neboť by docházelo k neopodstatněnému rozšíření tohoto rejstříku.  PP
Anglie
      951
      - rody šlechtické
            3147 - 3165
Anhaltsko
      - rody šlechtické
            3166, 3167
Baden u Vídně
      - náhrobník
            2228
Bádensko
      - rody šlechtické
            3168
Bavorsko
      - rody šlechtické
            3169 - 3172
      - znak zemský
            1276
Bayeux
      - gobelin
            1112, 1113
Belgie
      - rody šlechtické
            3173, 3174
Benešov, okres
      - soupis heraldických památek
            1015
Benešov nad Ploučnicí
      2641
Benešov u Prahy
      - památky heraldické
            1034
Bernhardstahl
      2632
Běstvina
      - památky heraldické
            1074
Bílá Třemešná
      - majitelé, erby
            1377
Bílsko
      - znak vévodský
            1273
Bílý Újezd u Dobrušky
      - náhrobník
            1073
Blatensko
      - památky heraldické
            593
Blatná, hrad
      - erbovní světnice
            1028
Bohdaneč
      - znaky na radnici
            607
Bohdaneč u Zbraslavic
      - znak farního úřadu
            3812
Bohuslavice, svobodný mlýn
      2002
Borohrádek
      - znak farního úřadu
            3814
Bořanovice, statek
      1560
Bošovice-Oldřichov, statek
      1555
Brabantsko
      - rody šlechtické
            3175
Brezany u Nedožier
      - znak farního úřadu
            3817
Brněnsko
      - památky
            372, 687
Brno
      - cínaři
            1141
      - památky heraldické
            1021 - 1023, 1075
      - znak biskupství
            3761
      - znaky zemské
            1260
Brozany, kmetcí dvůr
      2528
Břeh
      - znak vévodství
            1273
Břevnov, opatství
      - korouhev, znak
            14
Březnice, zámek
      2208
Budyně
      2528
Bystré
      683
Bystřice nad Pernštejnem
      - znak děkanského úřadu
            3811
Cuknštejn
      - památky
            681
Čakovice
      1382
Čáslavsko
      - památky
            630
Častolovice
      - heraldická expozice
            829
Čechy
      - znak zemský
            1257 - 1264
      - památky
            607, 609, 623, 694, 696
Čenětice
      1382
Česká Třebová
      - znaková pověst
            1254
České Budějovice
      - památky
            681
České království
      - erby a rody panovnické a dynastické
            1306 - 13027
      - politický vývoj po smrti císaře Karla IV. († 29. 11. 1378)
            1364
      - rody šlechtické
            1401 - 3142
      - znak státní
            1279 - 1282
      - znaky a rody nešlechtické
            3819 - 3825
      - znaky cechů a společenstev
            3680 - 3699
      - znaky spolků, institucí a ústavů
            3701 - 3705
České středohoří
      - památky
            623
České země
      - znaky arcibiskupů a arcibiskupství
            3726 - 3735
      - znaky biskupů a biskupství
            3739 - 3763
      - znaky farních a děkanských úřadů
            3810 - 3815
      - znaky kapitul a jejich členů
            3767 - 3773
      - znaky klášterů
            3788 - 3809
      - znaky ostatních církevních hodnostářů a kněží
            3765, 3766
Československo
      - dějiny a vývoj heraldiky
            930 - 939
      - znaky měst
            3315 - 3659
      - znaky a rody nešlechtické
            3819 - 3825
      - znaky obcí
            3671 - 3679
      - znaky spolků, institucí a ústavů
            3701 - 3705
      - znaky státní
            1279, 1282 - 1294
Dačice
      - památky
            681
Dalmácie
      - rody šlechtické
            3176
Dánsko
      - rody šlechtické
            3177 - 3179
      - znak státní
            1295
Děčín
      - dějiny hradu, majitelé, erby
            1378
      - památky heraldické
            1024
Dobrovice
      - vývody erbovní
            1009
Domažlicko
      - znaky měst
            1143
Doubravník
      - památky heraldické
            2252
Dříkov, statek
      2025
Dýšina, selský dvůr
      2953
Flandry
      - rody šlechtické
            3180
Francie
      - dějiny a vývoj heraldiky
            940 - 942
      - znaky šlechtické
            3181 - 3215
      - znaky měst
            3661 - 3663
Frýdek-Místek
      - památky heraldické
            1086
Frýdlant
      - znak vévodský
            1273

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting