Login

Stanislav Kasík

Narodil jsem se 18. prosince 1949 v Děčíně. Místem mého trvalého pobytu byla města Děčín, Lovosice, Ústí nad Labem a Most. Od roku 1977 žiji v Roudnici nad Labem. Po vyučení v oboru lodní mechanik na Odborném učilišti Československé plavby labsko-oderské v Děčíně jsem byl od roku 1968 zaměstnán u ČSPLO. Od roku 1973 jsem tři roky pracoval v Jednotném zemědělském družstvu v Malšovicích jako traktorista a ošetřovatel dojnic. Po návratu k původní profesi v roce 1977 jsem při zaměstnání vystudoval Střední ekonomickou školu v Děčíně. Zaměstnanecká kariéra byla ukončena v roce 1996 po sedmnácti letech služby ve funkci kapitána-velitele plavidla. Nyní jsem profesionálním heraldikem a majitelem heraldické kanceláře „Dauphin“ v Roudnici nad Labem.

 

Heraldikou se zabývám přibližně od roku 1970. Počáteční amatérský zájem přerostl po čase v seriozní činnost. Specializoval jsem se na rodovou heraldiku a genealogii a stal se členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze, Klubu pro českou heraldiku a genealogii Praha, Heraldické společnosti Praha, Klubu genealogů a heraldiků Ostrava a Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně. Studium v archivech v Děčíně, Litoměřicích, Praze, Jindřichově Hradci, Třeboni, Jihlavě, Telči, Táboře, Zámrsku, Lounech, České Lípě, Ústí nad Labem, Jablonci nad Nisou, Teplicích se odrazilo v publikační, přednáškové a výstavní činnosti. Řada publikovaných prací byla přijata odbornou veřejností pozitivně. Například práce o vývoji znaku pánů z Vartenberka byla zařazena mezi podstatné počiny českých heraldických studií v druhé polovině 20. století. Samostatná rozsáhlá výstava heraldických prací se uskutečnila v roce 1994 v prostorách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích.

 

Velká část publikovaných statí v odborných a historických časopisech a sbornících je výsledkem práce v terénu spojená s registrací a dokumentací heraldických památek. Dílčím završením této činnosti se stalo vydání knihy Rodové heraldické památky na Děčínsku a Šluknovsku v roce 1996. Pro Správu památkových objektů okresu Litoměřice jsem vypracoval studii o heraldické výzdobě zámku v Libochovicích. Několik publikovaných prací se zabývalo výkladem větších znakových souborů, jakými jsou například heraldická výzdoba Velkého hodovního sálu na zámku v Telči, rodové erby ve výzdobě arkád zámku v Moravském Krumlově, znaky na arkýři zámku v Brandýse nad Labem, či znaky na svornících některých prostor gotického paláce hradu Buchlov.

 

Hmatatelným výsledkem propojení práce v terénu, archivního bádání a studií příslušné literatury byla odborná rešerše určující a zpřesňující podobu znaků heraldické výzdoby stěn nádvoří zámku Sychrov. Závěry rešerše byly akceptovány při obnově zámeckých fasád v roce 1997. Podobné odborné rešerše byly zpracovány například o erbu markrabat z Baden-Baden na kostele sv. Václava v Lovosicích pro biskupství v Litoměřicích, která nakonce byla využita pro vytvoření sochařské kopie erbu. Rešerše o erbu, který byl původně součástí zámku v Libouchci, posloužila k vytvoření kopie, která zaujala původní stanoviště renesanční plastiky.

 

Podílel jsem se na určování pečetí ve fondech Státního oblastního archivu v Děčíně. Heraldické znalosti byly v minulosti využívány také Okresním vlastivědným muzeem v Litoměřicích při restauratorských pracích na dílech uměleckého řemesla a při určování znaků na portrétech. Shodně byly určeny i některé znaky na portrétech na zámku v Libochovicích. Stal jsem se konzultantem při restaurování rodových portrétů Valdštejnů z jejich paláce v Praze na Malé Straně akademickým malířem Pavlem Blattným a podílel se autorsky na katalogu k stálé expozici těchto potrétů v Okresním muzeu v Chebu.

 

Po roce 1990 se díky zákonu O obcích (obecním zřízení) otevřel tvůrčí prostor pro návrhy obecních znaků a praporů (od r. 2004 vlajek). Od roku 1993 do konce roku 2009 jsem vytvořil přes čtyři sta padesát návrhů obecních symbolů (znak, vlajka) a vlajek pro města téměř ve všech českých krajích. Tato činnost trvale pokračuje. V uvedeném období jsem vypracoval několik desítek rešerší, které dokumentovaly vývoj některých historických městských znaků. A to jako součást procesu novodobého konstituování městské vlajky. Taková rešerše byla i základem publikace Znak města Loun, vydané roce 1998. V roce 2000 a 2001 jsem se účastnil veřejných soutěží na podobu krajského znaku pro kraje Liberecký, Pardubický, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a Ústecký. V Libereckém kraji jsem byl oceněn. Zasedal jsem v heraldické komisi pro znak kraje Vysočina.

 

V období po roce 1989 jsem navrhoval několik log firmám a organizacím. K nim patří například znak děkanství v České Kamenici, návrh razítka pro přívoz Malé Žernoseky – Velké Žernoseky, či prapory pro památkové objekty hrad Házmburk, Frýdštejn a zámky Libochovice, Ploskovice a Sychrov.

 

Přestěhování do Roudnice nad Labem vzbudilo můj odborný zájem o rod knížat z Lobkowicz, s kterým jsou dějiny města trvale spojeny. Díky tomu vznikla kniha Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu, vydaná v roce 2002.

Od roku 2004 se společně s Mgr. Pavlem Palátem podílím na vypracování české heraldické terminologické konvence. Můj přínos spočívá především v nakreslení potřebného obrazového doprovodu. Hmatatelným výsledkem této práce jsou především tyto webové stránky.

Nakreslil jsem značné množství znaků, vyobrazení řádových dekorací a kreseb ve spojitosti s heraldikou jako ilustrační doprovod vlastních článků, či jako přílohy některých publikací. Úplný přehled mojí publikační činnosti a dalších aktivit v oboru heraldika je dostupný v přiložené bibliografii. 

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting