Login

Úvodní poznámka

Při zpracování heraldických materiálů je možno objevit i takové, které se problematiky heraldické terminologie dotýkají zdánlivě pouze okrajově, takže je nelze do této kategorie jednoznačně zařadit. Patří k nim nepochybně materiály z další pomocně-vědné discipliny - sfragistiky. Proto jsme se rozhodli na Hlavní straně HTK vytvořit samostatný modul Sfragistika a ukládat do něho získané materiály.
06.04.2012

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting