jméno:
heslo:

SU - KHF

SUDARIUM
Pruh obvykle stříbrné látky upevněný pod hlavicí berly a různě vlající. Dolní konec sudaria může být zdoben třepením, obvykle zlatým, plocha látky může být zdobena, nejčastěji křížkem / křížky.
Sudarium jako obecná heraldická figura se uplatňuje pouze u berly; nejsou-li její součástí, je nutno popsat obdobný pruh látky jiným heraldickým termínem, např. šátek, šála.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVĚTCI - POSTAVY  SVATÝCH

SVATÁ KATEŘINA
Vyrůstající, doleva natočená, se zlatými vlasy, korunovaná, v červeném zlatě přepásaném šatě, modrém plášti se zlatou sponou na hrudi, v pravé ruce drží zelenou vztyčenou palmovou ratolest, levou rukou se opírá o polovinu vyrůstajícího červeného nožového kola. Vše v horním poli stříbrno-zeleně děleného štítu.
Brodek u Přerova, o. Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVÍCEN, zlatý
V pravé části štítu, se stříbrnou zlatým plamenem a paprsky hořící svící, postavený na zlaté hřbetem doprava a dolní stříbrnou ořízkou čelně položené knize. Z levého kraje štítu vynikají tři zlatá do poloviny zkrácená břevna. Vše v modrém štítě.
Bednárec, o. Jindřichův Hradec.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting