Login

Heroltské figury

Pojednání o jednotlivých heroldských figurách bylo zpracováno a je k dispozici v HTK - část speciální - Terminologické soubory:

BŘEVNO; DĚLENÍ; HROT; KLÍN; KROKEV; KŮL; PATA ŠTÍTU A JEJÍ MODIFIKACE;

POLCENÍ; ROUTA; ŠTENÝŘ.

Dále upozorňujeme na terminologické soubory ŘEZY a ŘEZY – APENDIX.

Odkazujeme uživatele do této části stránek HTK, která je přístupná po registraci.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting