Login

Nápověda - dodatek

Pravidelní či nahodilí návštěvníci portálu HTK si zajisté všimli, že na něm dochází k změnám, které při koncipování obsahu modulu Nápověda nebylo možno předvídat. Na Hlavní straně přibyly moduly nové a po jejich otevření jsou k disposici moduly další. Základní manipulace s moduly však zůstává beze změny. V případě vzniku potíží nebo potřebě dotazu použijte laskavě e-mailovou adresu, uvedenou na Hlavní straně. Konstruktivní připomínky a náměty jsou samozřejmě vždy vítány a nezůstanou bez odpovědi.
11.05.2014
V průběhu zpracovávní terminologických textů jsme byli nuceni učinit některé změny v původní struktuře HTK. O veškerých změnách informujeme v modulu "Aktuální informace".
21.03.2011

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting