Login

ŠO - KHF

ŠRAŇK
Zlatý, vyniká z hradby mezi dvěma zlatými stínkami do krajů. Vše v červeném štítě.
Bohdaneč, o. Kutná Hora.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTENÝŘ
Stříbrno-červený, z osmi kusů, na něm modrý střední štítek se zlatou kohoutí hlavou s červeným zobákem a zlatým jazykem.
Bžany, o. Teplice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTÍTEK, čtvrcený
Černo-stříbrně, na hrudi červené korunované orlice na zeleném trojvrší, v něm vytéká stříbrno-modrý pramen. Vše ve stříbrném štítě.
Arnolec, o. Jihlava.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŠTÍTEK, dělený
V horní části štítu, černo-stříbrně, v jeho horním poli dvě stříbrná břevna, pod ním stříbrný dorůstající půlměsíc provázený dvěma zlatými hvězdami. Vše v modrém štítě.
Běhařovice, o. Znojmo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlato-červeně, kosmo, v něm dva stříbrné vztyčené odvrácené vinařské nože se zlatými rukojeťmi; štítek je na dříku stříbrného sloupu provázeného dvěma zlatými vztyčenými obilnými klasy. Vše v zeleném štítě.
Býškovice, o. Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŠTÍTKY
Dva, provázejí podél kmene vykořeněný dub přirozené barvy; vpravo zlatý s dvěma vztyčenými přivrácenými černými křídly, vlevo červený s korunovanou kolčí přílbou s klenotem černých rozložených křídel a červeno-stříbrnými přikrývadly. Vše v modrém štítě.
Čelákovice, o. Praha-východ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTÍTEK, černý
Gotický, s dvěma zlatými kosmými břevna, zavěšen na levé tlapě poloviny zlatého lva s červenou zbrojí a jazykem, držícího v pravé tlapě stříbrnou vztyčenou střelu. Vše v modrém štítě.
Bečov, o. Most.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTÍTEK, modrý
Přeložený přes stříbrné břevno v prázdné bráně hradby s dvěma věžemi s cimbuřím a černým oknem. Ve štítku pštrosí pero provázené dvěma vztyčenými odvráceným rybářskými háčky. Vše stříbrné a v červeném štítě,
Bezno, o. Mladá Boleslav.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mezi stříbrnými věžemi s cimbuřím a modrými stanovými střechami se zlatými makovicemi, věže vynikají ze stříbrné hradby s prázdnou bránou, s levou půlí zlatého palečného kola. Ve štítku červená snížená krokev, provázená třemi (2,1) zlatými růžemi, v ní dva stříbrní přivrácení lvi. Vše v červeném štítě.
Biskupice-Pulkov, o. Třebíč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stříbrno-červeném štenýři z osmi kusů, v něm zlatá kohoutí hlava s červeným zubákem a zlatým jazykem.
Bžany, o. Teplice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTÍTEK, stříbrný
S červeným heroldským křížem, drží jej zlatý vzpřímený doprava zatočený drak, jehož krk je probodnutý červeným kopím s zlatým hrotem vynikajícím z otevřené tlamy. Vše v zeleném štítě.
Bělotín, o. Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S červeným heroldským křížem, drží jej zlatý lev s červenou zbrojí a jazykem, vyrůstající z dolní poloviny stříbrného mlýnského kola. Vše v zeleném štítě.
Citov, o. Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V něm tři černí havrani slétající se ku středu a držící v zobácích zlatou korunu. Štítek je nahoře na poltícím řezu mezi jedlí a klasem. Vše ve zlato-modře polceném štítě.
Bohdalov, o. Český Krumlov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oválný, s červenou kónickou kvádrovanou věží s třemi stínkami a převýšenou modrou hvězdou, podložený zlatým postaveným šikmým mečem a dole doleva do oblouku provázený pěti zlatými hvězdami. Vše v modrém štítě.
Bezděkov, o. Klatovy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTÍTEK, zlatý
S černými vztyčenými hráběmi, přeložený přes střed červeného berličkového kříže. Vše ve stříbrném štítě.
Bystřany, o. Teplice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting