jméno:
heslo:

ČO - ZTS

ČTVERCOVÝ
Aktivní termín.
Označení plochy ve štítě / poli mající podobu čtverce nebo označení uspořádání figur. Obdobně lze označit plochu nebo uspořádání figur pomocí termínů OBDÉLNÍKOVÝ, TROJÚHELNÍKOVÝ, KRUHOVÝ, LICHOBĚŽNÍKOVÝ, OVÁLNÝ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČTVEREC
Obecná figura.
Poněvadž heraldická kresba má být lineární, přestože je toto nepsané pravidlo mlčky porušováno, neboť některé obecné heraldické figury nelze lineárně nakreslit, lze zobrazení této figury snadno zaměnit s KOSTKOU nebo s KVÁDREM, pokud tyto nejsou kresleny trojrozměrně. V heraldických popisech lze pro tuto figuru nalézt termín „volné čtvercové pole" nebo jen „čtvercové pole". Doporučujeme, aby za základní polohu byl považován čtverec, jehož horní a dolní hrana je rovnoběžná s horním okrajem štítu / pole. Je-li čtverec nakloněn doprava nebo doleva, popíšeme jej jako KOSMÝ / ŠIKMÝ ČTVEREC, je-li postaven na hranu, nazýváme jej KOSOČTVERCEM. Velikost čtverce může být libovolná, neměla by však korespondovat s velikostí tvarově podobné heroldské figury - DÍLEM, který vznikne dvojím dělením a dvojím polcením a jednotlivé DÍLY mají v ploše štítu / pole vymezená místa.
» Viz t. termíny: KOSTKA, KVÁDR, ROUTA, DÍL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČTVRCENÝ
Aktivní termín.
Doporučujeme používat jednoslovného termínu ČTVRCENÝ a při popisu zachovat obvyklé pořadí polí: 1.pravé horní, 2.levé horní, 3.pravé dolní, 4.levé dolní.
Vzhledem k tomu, že se vyskytují i odlišná uspořádání, resp. popisy polí (tato odlišnost může mít historické kořeny a význam), je nutné veškeré odchylky uvést v popisu. Při takto odlišném popisu musíme jednotlivá pole jmenovitě určit.
Ve čtvrceném štítě se často vyskytuje ŠTÍTEK, obvykle umístěný do středu - proto STŘEDNÍ ŠTÍTEK. Ten má při popisu ERBU / ZNAKU přednost. Pokud je střední štítek umístěn pod horním okrajem štítu, nazýváme jej ŠTÍTKEM ČESTNÝM, pokud je umístěn nad dolním okrajem štítu, nazýváme jej ŠTÍTKEM PUPEČNÍM. Ve štítě mohou být umístěny štítky všechny, popisujeme je shora.
» Dosud užívané názvy / termíny (nedoporučené):
rozčtvrcený, rozdělený na čtyři části / díly / pole, přímo čtvrcený,
dělený a polcený / polcený a dělený,
dělený napokos křížem, čtvrcený na pokos, křižmo čtvrcený,
kosmo a šikmo dělený / čtvrcený
» Viz dále samostatný termín: ČTVRCENÝ KOSMO
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.94-95.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČTVRCENÝ KOSMO
Aktivní termín:
Doporučujeme používat termínu KOSMO ČTVRCENÝ, neboť kosmá poloha má při popisu přednost. Pořadí polí: 1.horní, 2.pravé, 3.levé, 4.dolní.
Odlišné uspořádání je nutno v popisu uvést a jednotlivá pole jmenovitě určit.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.95, (heslo ČTVRCENÍ POKOSEM).
» Dosud užívané názvy / termíny (nedoporučené):
dělený na pokos křížem, čtvrcený na pokos, křižmo čtvrcený, kosmo a šikmo dělený.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČTVRŤ
Heroldská figura.
Čtvrtina plochy ŠTÍTU umístěná buď v jednom ze dvou horních rohů nebo dolních okrajů štítu, zatímco zbývající plocha ŠTÍTU je pokryta pouze jednou tinkturou, rozdílnou od ČTVRTĚ. Ve ČTVRTI musí být umístěna figura, v opačném případě by se jednalo o jinou HEROLDSKOU FIGURU - ČTVRŤ VOLNOU.
» Dosud užívané názvy / termíny (nedoporučené): čtvrť svobodná.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČTYŘSTĚŽNÍK
Obecná figura.
Plachetní loď se čtyřmi STĚŽNI a OPLACHTĚNÍM.
Viz termín: PLACHETNICE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČTYŘVRŠÍ
Heroldská figura.
Za základní podobu doporučujeme považovat takovou, kdy dva prostřední vrchy jsou vyšší. Jsou-li však stejně vysoké, doporučujeme je popsat jako čtyři vrchy.
» Poznámka:
V zobrazeném znaku byly čtyři stejně vysoké vrchy popsány jako čtyřvrší; popis byl převzat z databáze REKOS.
» Viz: Terminologické soubory, soubor PATA ŠTÍTU A JEJÍ MODIFIKACE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting