Login

I - ZTS

INFULE
Obecná figura.
Liturgická pokrývka hlavy církevních hodnostářů, kteří mají právo ji nosit - papež, kardinálové, arcibiskupové, biskupové, světící biskupové, opati, abatyše, infulovaní preláti a další s právem pontifikálií. Infule se skládá ze dvou, látkou potažených, částí, nahoře zahrocených, po stranách sešitých a uvnitř spojených podšívkou. Na zadní straně jsou dvě stuhy (vittae) spadající nositeli mitry až na záda. Infule jsou jednoduché (simplex) - bílé barvy a zdobené (ornata).
Česká heraldická terminologie používá významově shodného termínu MITRA, jemuž v HTK dáváme v heraldických popisech přednost; infule je slovo latinské.
Pokud je infule (mitra) použita jako samostatná heraldická figura, považujeme za základní polohu čelné zobrazení. Podrobnější popis doporučujeme pouze v případech, je-li to významově nezbytné.
» Viz t. termín: MITRA.
» Literatura:
Ottův slovník naučný. Praha 1897, díl XII., s. 636, hesla Infula, Infulovaný.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting