Login

E - ZTS

ELIPSOVÝ / ELIPTICKÝ
Aktivní termín.
Uvedená adjektiva jsou odvozena od substantiva elipsa, což je útvar, nazývaný z geometrického hlediska středová kuželosečka. Z heraldického hlediska se jedná o popis OBLOUKOVÉHO ŘEZU. Excerpcí heraldických popisů v databázi REKOS nebyl tento termín zjištěn.
» Poznámky:
1/ V heraldických popisech doporučujeme užití termínu OBLOUKOVÝ ŘEZ, který lze specifikovat přidáním dalších adjektiv; viz Terminologické soubory, soubor ŘEZY, ŘEZY - APENDIX.
Domníváme se, že v české heraldické terminologii je termín OBLOUKOVÝ ŘEZ dostačující.
2/ Tohoto termínu, v modifikacích „poloeliptický, půleliptický" použili vexilologové v popisech vlajek obcí Nyklovic, o. Žďár nad Sázavou (1997) a Brodu nad Tichou, o. Tachov (2003).
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II., s. 304-305, heslo Elipsa, obr. a hesla související.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERB
Znamení ve štítě vytvořené z HEROLDSKÝCH FIGUR, OBECNÝCH FIGUR , KŘÍŽŮ a KOŽEŠIN
nebo jejich kombinací. V rodové heraldice doporučujeme používat termínu ERB, neboť se jedná o znamení zděděné [něm. erben = dědit, der Erbe = dědic], v ostatních heraldikách - komunální, církevní, státní, cechovní, spolkové termínu ZNAK.
Za nesmyslná považujeme sousloví „erbovní znak nebo „znakový erb".
ERB může být úplný nebo neúplný.
Úplný erb se skládá, kromě ŠTÍTU, který je nezastupitelný, z PŘILBY s PŘIKRÝVADLY a KLENOTEM. Dále mohou být součástí erbu ŠTÍTONOŠI / STRÁŽCI ŠTÍTU, HESLA, POKŘIKY, ŘÁDOVÉ DEKORACE, HODNOSTNÍ KORUNY. Knížecí erby mohou být položeny na PLÁŠŤ.
Neúplný ERB představuje pouze ŠTÍT se znamením.
Obdobná pravidla platí i pro ZNAK.
ERB
Obecná figura.
ERB může být použit jako obecná heraldická figura v ERBU / ZNAKU. V takovém případě jej buď popíšeme (doporučujeme) nebo v popisu uvedeme pouze jméno nositele.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.113-114.
Herout: Staletí kolem nás. Panorama, Praha 1981, s. 56,124,, tab. III/27, V/6.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESOVITÝ
Aktivní termín.
Tohoto termínu použijeme tehdy, popisujeme-li figuru, jež je ovšem pro takovou podobu uzpůsobená svým tvarem, která je zobrazena v jakékoliv podobě písmene S. Takové jednoduché esovité zatočení doporučujeme považovat za základní polohu, neboť esovité zatočení může být vícenásobné, což je nutné v heraldickém popisu uvést.
V této souvislosti musíme upozornit na případy, kdy obecná figura, např. HAD může být esovitě i vícenásobně esovitě zatočen, ovšem tuto polohu je nutno jednoznačně odlišit od polohy HADA STOČENÉHO do klubka, který však má vztyčenou HLAVU.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting