Login

BE - KHF

BERAN, stříbrný
Se zlatou zbrojí, stojí na zlatém položeném jelením parohu, výsadami dolů. Vše v červeno-modře šikmo děleném štítě.
Blížejov, o. Domažlice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kráčející, v zeleném hrotu provázeném dvěma zelenými hvězdami. Vše ve stříbrném štítě.
Čeladná, o. Frýdek-Místek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERÁNEK, stříbrný
Se zlatou zbrojí, přední nohou drží zlatý kosmý latinský kříž, v 1. a 4. poli modro-stříbrně čtvrceného štítu.
Bohuňovice, o. Olomouc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S červenou zbrojí a jazykem, ohlížející se, vykračující na zlaté položené ostrvi s třemi (1,2) suky, držící na zlaté žerdi stříbrnou korunu s ocasem s třemi (2,1) červenými růžemi se zlatými semeníky a zelenými kališními lístky. Vše v modrém štítě.
Česká Metuje, o. Náchod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERLA
Viz též:  HLAVICE BERLY.
V heraldice bývá zobrazována buď jako:
Úplná berla, tj. hůl se zatočenou hlavicí, konvenčně doprava, je-li doleva, musí být tak v popisu hlášena. Mezi hlavicí a holí může být vložena ozdobná objímka, která nemusí být předmětem heraldického popisu.
Hlavice berly, někdy zobrazována s krátkou částí hole a ozdobnou objímkou. Závit může být buď prostý nebo ozdobný, zdobení by mělo být předmětem heraldického popisu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BERLA, červená
Kosmo vztyčená, podložená pod černou zubří hlavou se zlatou houžví a červeným jazykem. Vše ve stříbrném štítě.
Biskupice, o. Prostějov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERLA, modrá
Horní část vyrůstající ze snížené zelené cimbuřové paty štítu se stříbrným vlnitým břevnem; berla je podložena červeným položeným nožem.
Bílence, o. Chomutov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERLA, stříbrná
Zkřížené, dvě, přeložené zlatým vztyčeným doleva prohnutým olistěným prutem. Vše v horním poli modro-stříbrně vlnitě děleného štítu.
Černíkovice, o. Plzeň-sever.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERLA, zelená
Položená, závitem nahoru, vlevo přeložená červenou růží se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky. Vše v horním poli zvýšeně stříbrno-zeleně děleného štítu.
Boletice, o. Český Krumlov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERLA, zlatá
Podložená stříbrným ondřejským křížem, provázená po stranách dvěma zlatými hvězdami. Vše v červeno-zeleně kosmo čtvrceném štítě.
Bystročice, o. Olomouc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drží ji v pravé tlapě stříbrný, nad zlatou položenou radlicí vykračující lev s červenou zbrojí a jazykem. Vše v červeném štítě.
Budišovice, o. Opava.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V jejím kruhovém závitu zlatý tlapatý kříž přeložený zlatým červeně hořícím kruhem a černým gotickým štítkem se zlatým břevnem. Berla je podložena větévkou vinné révy se svěšeným hroznem a chmelovou lodyhou s třemi svěšenými šišticemi, vše zlaté, dvakrát esovitě prohnuté a zkřížené, větévka i lodyha mají čtyři (3,1) listy a úponky. Vše v zeleném štítě
Blšany u Loun, o. Louny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V jejím kruhovém závitu zlatý kříž, se stříbrným sudariem s černým křížkem a zlatým třepením, ve stříbrno-modře vpravo polceném štítě.
Březová-Oleško, o. Praha-západ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se stříbrným sudariem, v modrém kůlu provázeném dvěma modrými vztyčenými odvrácenými krojidly. Vše ve stříbrném štítě.
Běchary, o. Jičín
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se stříbrným sudariem se zlatým třepením, s lilií v hlavici, v modrém kůlu provázeném červenými postavenými orlími křídly s jetelovitě zakončenými perisonii. Vše ve stříbrném štítě.
Brodeslavy, o. Plzeň-sever.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se stříbrným sudariem se zlatým třepením, závitem hlavice doleva, v levém červeném poli modro-červeně vlevo polceného štítu.
Babice, o. Uherské Hradiště.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se stříbrným sudariem se zlatým třepením, kosmo podložená pod zlatým vlnitým břevnem provázeným nahoře třemio (2,1) stříbrnými liliemi, dole zlatou kotvou. Vše v zeleno modře děleném štítě.
Bojanovice, o. Praha-západ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přeložená stříbrným plodem kotvice plovoucí se čtyřmi zlatými listy a provázená nahoře dvěma stříbrnými liliemi. Vše modrém štítě.
Albrechtičky, o. Nový Jičín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dole přeložená stříbrnou mitrou s červeným latinským křížem do krajů a s fimbriemi. Vše v pravém poli modro-červeně polceného štítu.
Černěves, o. Litoměřice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kosmá, vztyčená, se stříbrným sudariem se zlatým třepením, závitem doleva, přeložená přes šikmo vztyčený stříbrný meč se zlatou záštitou a jílcem. Vše v červeno-modře vlnitě děleném štítě.
Bystrovany, o. Olomouc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyrůstající z dolního okraje červeného štítu, se šestkrát stříbrno-modře vlnitě dělenou patou, provázená vpravo korunou, vlevo lilií, obě zlaté.
Borotice, o. Příbram.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvě, zkřížené, vztyčené, v prázdné zlaté bráně s valbovou střechou a dvěma slepými obloukovými okny v rozích. Vše v modrém štítě.
Branice, o. Písek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvě, zkřížené, vztyčené, se stříbrnými sudarii, závity hlavic dolů, v černé hlavě štítu.
Bečice, o. České Budějovice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvě, zkřížené, se stříbrnými sudarii se zlatým třepením a hlavicemi v podobě lilií, provázené nahoře osmihrotou hvězdou. Vše zlaté a v červeném štítě.
Biskupice, o. Zlín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvě, zkřížené, se stříbrnými sudarii se zlatým třepením, jsou provázeny nahoře lilií, dole sluncem s tváří, obojí zlaté. Vše v modrém štítě.
Bratřice, o. Pelhřimov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting