Login

Edice Documenta Heraldica

V roce 1974 byla v České numismatické společnosti založena specialisovaná pobočka pod názvem Heraldický klub. Tato pobočka byla více-méně právně neformálním nástupcem Heraldické sekce Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu, která v letech 1968 - 1971 vydávala Erbovní sešity. Činnost Heraldické sekce byla ukončena v roce 1971 v souvislosti s tzv. politickou normalizací v tehdejším Československu. Po nucené tříleté odmlce, kdy probíhala různá neformální a mnohdy i poloprivátní jednání, našly heraldické aktivity příznivou odezvu právě v České numismatické společnosti.
[Poněvadž předmětem této statě nejsou dějiny a vývoj české heraldické práce, odkazuji na „Bibliografii české práce heraldické I, 1901 - 1980", Ostrava 1983, bibl. záznamy č. 382 - 385, 405 - 411; dále odkazuji na Heraldické ročenky 1981 a následující, v nichž jsou publikovány zprávy o činnosti Heraldického klubu České numismatické společnosti, později pobočky Heraldika České numismatické společnosti.]

Heraldický klub ČNS začal vydávat interní tiskovinu nazvanou „Heraldická ročenka"; první byla vydána, podle údaje v tiráži, v prosinci roku 1974. Vydávání dalších ročenek se opožďovalo v podstatě ze dvou důvodů: Prvním byl důvod finanční; Heraldický klub disponoval pouze těmi finančními prostředky, které byly získány z předplatného na tuto interní tiskovinu. Druhým důvodem byla skutečnost, že Heraldická ročenka byla tzv. malotirážním nákladem (cca 150 výtisků), který nebyl pro tehdejší tiskárny finančně zajímavý. [O dalších překážkách se zde nehodlám zmiňovat, poněvadž nejsou bezprostředním předmětem této statě.] Zde považuji za nezbytné výslovně zdůraznit, že v redakci Heraldické ročenky neexistovala censura, nejen interní ale především externí, tzn., že redaktorům nikdo nenařizoval, co lze tisknout a rovněž jsme nepředkládali v úvahu přicházející články, statě a studie žádnému externímu orgánu ku schválení.
Heraldický klub ČNS, později pobočka Heraldika ČNS, pořádaly pravidelné týdenní nebo čtrnáctidenní schůze, jejichž hlavní náplní byly odborné přednášky na různá heraldická témata. Poněvadž stránkový rozsah vydávaných Heraldických ročenek byl limitován zejména finančními možnostmi, mnohé z proslovených přednášek nebylo možné právě z uvedeného důvodu v Heraldických ročenkách publikovat. Byly proto hledány možnosti, jak tyto přednášky zachovat a jak je poskytnout těm členům Heraldického klubu / pobočky Heraldika, kteří se z různých důvodů nemohli schůzí pravidelně účastnit. Ve druhé polovině roku 1977 jsem proto navrhl, aby některé z proslovených přednášek byly vydávány tiskem mimo Heraldické ročenky; tak vznikl projekt, pro nějž jsem navrhl název Documenta Heraldica.

Projekt edice Documenta Heraldica předpokládal, že každá z vybraných proslovených přednášek bude tvořit samostatný sešit, několik sešitů pak řadu. „Výroba" těchto sešitů byla odlišná od tisku Heraldických ročenek. Jednotlivé proslovené přednášky, po nezbytných autorských textových a věcných úpravách, včetně případných doplňků vzešlých z diskusí po přednášce, jsem na vhodném psacím stroji pracně a pečlivě přepsal na cyklostylové blány a poté rozmnožil na přístroji zvaném „cyklostyl". [O podrobnostech této práce se zde nebudu podrobněji rozepisovat; pamětníci politického klimatu 70. a 80. let 20. století vědí, o čem hovořím.] Poté, co se podařilo technicky i graficky vyřešit vhodný obal, vyšel v dubnu roku 1978 první sešit první řady edice Documenta Heraldica v nákladu 150 číslovaných výtisků; subskribenti této edice zaplatili za tento a každý další sešit pouhých 10 korun československých; sluší ještě připomenout, že autorem emblému na obalu edice Documenta Heraldica je JUDr. Zdeněk M. Zenger, tehdejší předseda Heraldického klubu ČNS.

Edice Documenta Heraldica vycházela v letech 1978 - 1980 ve dvou řadách, v nákladech 150 až 200 číslovaných výtisků; některé sešity byly vydány jako „Dotisk" a byly tak i označeny.
Uvádím zde seznam jednotlivých sešitů (svazků) edice DH:

Pavel R. Pokorný: O pasování rytířů svatého Václava.
Přednáška proslovena 25.3.1975 na řádné schůzi Heraldického klubu ČNS.
Řada I., sv. 1. Vydání I. v nákladu 150 číslovaných výtisků. Praha, duben 1978.

Pavel Palát: Dr. František Beneš - Atlas českých pečetí.
Přednáška proslovena 22.2.1977 na řádné schůzi Heraldického klubu ČNS.
Řada I., sv. 2. Vydání I. v nákladu 150 číslovaných výtisků. Praha, květen 1978.

Zdirad J. K. Čech: Slohy v heraldice.
Přednáška proslovena 22.3.1977 na řádné schůzi Heraldického klubu ČNS.
Řada I., sv. 3. Vydání I. v nákladu 150 číslovaných výtisků. Praha, červenec 1978.

Zdeněk M. Zenger: Břetislav Štorm a jeho heraldická kresba.
Z přednášek „70. výročí narození Břetislava Štorma" a „Ing. Arch. Břetislav Štorm a jeho vliv na českou heraldickou tvorbu" proslovených 14.6. a 27.12.1977 na řádných schůzích Heraldického klubu ČNS.
Řada I., sv. 4. Vydání I. v nákladu 150 číslovaných výtisků. Praha, srpen 1978.

Pavel R. Pokorný - Pavel Palát: Bartoloměj Paprocký a jeho význam v české heraldice.
Přednáška proslovena 6.9.1977 na řádné schůzi Heraldického klubu ČNS.
Řada II., sv. 1. Vydání I. v nákladu 170 číslovaných výtisků. Praha, listopad 1979.

Pavel R. Pokorný: Antonín Rybička v české heraldice.
Přednáška proslovena 4.10.1977 na řádné schůzi Heraldického klubu ČNS.
Řada II., sv. 2. Vydání I. v nákladu 170 číslovaných výtisků. Praha, prosinec 1979.

Pavel Palát: Vilém Kupfer - litograf, sběratel a autor Znaků českých rodů a měst.
Přednáška proslovena 18.10.1977 na řádné schůzi Heraldického klubu ČNS.
Řada II., sv. 3. Vydání I. v nákladu 170 číslovaných výtisků. Praha, březen 1980.

Pavel Palát: Moravská a slezská heraldika a genealogie v díle Josefa Pilnáčka.
Přednáška proslovena 29.11.1977 na řádné schůzi Heraldického klubu ŇS.
Řada II., sv. 4. Vydání I. v nákladu 160 číslovaných výtisků. Praha, duben 1980.

Jiří Suchánek: PhDr. Karel Schwarzenberg a jeho význam v české heraldice.
Přednáška proslovena 13.12.1977 na řádné schůzi Heraldického klubu ČNS.
Řada II., sv. 5. Vydání I. v nákladu 200 číslovaných výtisků. Praha, květen 1980.

V modulu Documenta Heraldica budou přetištěny pouze přednášky, jejichž jsem autorem. Pro přetisk ostatních přednášek nemáme souhlas jejich autorů a nemůžeme proto porušit autorská práva. Pokud bychom získali jejich souhlas, přednášky přetiskneme.


Zpracováno 13. března 2010                                                                                                            © Pavel Palát

Získal jsem souhlas pana PhDr. Pavla R. Pokorného k přetisku jeho přednášek otištěných v edici Documenta Heraldica. Děkuji.
25. března 2010                                                                                                                                Pavel Palát

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting