Login

ČI - ZTS

ČÍRKA
Obecná figura.
Vodní pták náležející do rodu kachen. V českých zemích se vyskytují dva druhy - čírka obecná a čírka modrá. V heraldické kresbě bývá zobrazována v přirozených barvách. Za základní polohu považujeme STOJÍCÍ ČÍRKU.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tohoto ptáka nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s jeho podobou seznámit v některém z ornitologických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1984, díl I., s. 861, heslo Čírka, obr.
Sedláček: Českomoravská heraldika I. Praha 1902, s. 183, v odst. Vránu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČÍSLICE ARABSKÁ
Obecná figura.
Základní arabské číslice, 0 - 9, a jejich složeniny jsou legitimními obecnými heraldickým figurami, přesto v jejich použití doporučujeme uměřenost. Pro heraldickou kresbu i popis nemusí být důležitá tvarová variabilita.
» Literatura:
Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986,
s. 220-221, tab. 78, čís. 9989.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČÍSLICE ŘÍMSKÁ
Obecná figura.
Soustava versálek (velkých písmen latinské abecedy), jejichž význam ve druhém plánu zastupuje číselné hodnoty:
M = tisíc, D = pět set, C = sto, L = padesát, X = deset, V = pět, I = jedna.
» Viz t. termín: CHRONOGRAM.
» Literatura:
Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986,
s. 220-221, tab. 78, čís. 9988.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČÍŠE
Obecná figura.
Nádoba různého tvaru, zpravidla na různě vysokém DŘÍKU. V heraldických popisech bývá mnohdy zaměňována s termínem POHÁR.
» Viz t. termín: POHÁR.
» Literatura:
Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986,
s.186-187,tab.61,čís.9169,9171.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČÍŽEK
Obecná figura.
Pták náležející do rodu stehlíků. V heraldické kresbě bývá zobrazována v přirozených barvách. Za základní polohu považujeme STOJÍCÍHO ČÍŽKA.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tohoto ptáka nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s jeho podobou seznámit v některém z ornitologických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1984, díl I., s. 865, heslo Čížek, obr.
Král z Dobré Vody: Heraldika. Praha 1900, s. 100, heslo Čížek.
Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986,
s. 146-147, tab. 41, čís. 4811.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČLUN
Obecná figura.
Řiditelné duté plavidlo sloužící k přepravě osob nebo nákladu. Nemá vlastní pohon, ten je zajištěn vlečením / tažením nebo pohybem vodního proudu.
V heraldice se obvykle zobrazuje jako LOĎKA přídí směřující doprava. V detailní kresbě mohou být uvnitř člunu zobrazena sedátka či lavice.
» Tolerovaný termín: LOĎKA.
» Literatura:
Král z Dobré Vody: Heraldika. Praha 1900, s. 161, heslo Člun, loďka, kůrka.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČLUN VESLOVÝ
Obecná figura.
Řiditelné duté plavidlo sloužící k přepravě osob nebo nákladu. Je poháněno jedním nebo několika páry VESEL trvale nebo mobilně upevněných na jeho bocích.
Za základní polohu považujeme přídí doprava NATOČENÝ ČLUN s ROZLOŽENÝMI VESLY. V detailní kresbě mohou být uvnitř člunu zobrazena sedátka či lavice.
» Tolerovaný termín: LOĎKA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČLUNEK TKALCOVSKÝ
Obecná figura.
Pouzdro v podobě oboustranně hrotitě seříznutého válečku nebo prkénka, uprostřed s podélným otvorem.
Za základní polohu považujeme POLOŽENÝ TKALCOVSKÝ ČLUNEK, podélný otvor má být prázdný, tj. má být v tinktuře štítu nebo pole. Pokud je v otvoru PŘADENO, musí mít odlišnou tinkturu a v popisu je nutno uvést.
» Literatura:
Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986,
s. 194-195, tab. 65, čís. 9444.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting