Login

Informace

Na Hlavní straně portálu HTK jsme založili modul "Heraldické aktuality". Do něho budeme vkládat texty (články, studie, pojednání), které by se měly stát předmětem zájmu nejen  heraldiků ale i tzv. laických zájemců o heraldiku. Texty budou v modulu "Heraldické aktuality" ponechány pouze na dobu určitou, např. tří až čtyř měsíců, poté budou přesunuty do obsahově odpovídajících modulů. O přesunu budeme návštěvníky portálu HTK informovat v modulu "Aktuální informace", modul je na horní liště Hlavní strany. Znovu připomínáme, že diskusní možnosti návštěvníků portálu HTK jsou stále otevřené. Případný diskusní příspěvek je nutno zaslat na jednu z uvedených mailových adres, které jsou k disposici na Hlavní straně. Samozřejmě předpokládáme, že případné diskusní příspěvky se budou týkat výhradně dané problematiky, resp, tématu.

Současně oznamujeme, že jsme uzavřeli modul "Zpravodaj HTK". Jeho předchozí ročníky jsou umístěny v modulu "Historie", který jsme pro návštěvníky opět otevřeli. 

Modul "Bibliografie české práce heraldické" je v současné době z technických důvodů uzavřen.

Dne 8. října 2016                                                                                                              Pavel Palát


 

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting