Login

KO - KHF

KOHOUT, černý
Vykračující doleva, s červenou zbrojí, pod modrou cimbuřovou hlavou s dvěma stínkami a dvěma zlatými hvězdami nad nimi. Vše ve zlatém štítě.
Barchov, o. Hradec Králové.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vykračující, s červenou zbrojí, na zeleném vrchu. Vše ve stříbrném štítě.
Besednice, o. Český Krumlov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOHOUT, červený
Se zlatou zbrojí a červeným jazykem, doleva obrácený, vpravo kráčí na zeleném trojvrší se zlatým doleva položeným jelením parohem. Obojí ve stříbrném štítě.
České Libchavy, o. Ústí nad Orlicí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOHOUT, stříbrný
Vykračující doleva, se zlatou zbrojí, s černými drápy, na zeleném návrší. Vše v červeném štítě se stříbrným lemem posázeným dvanácti červenými růžemi se stříbrnými semeníky a zelenými kališními lístky.
Bánov, o. Uherské Hradiště.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S červenou zbrojí, černými ocasními pery, hradební korunou na krku, stojí na zlaté lovecké trubce. Vše v pravém poli modro-červeně šikmo děleného štítu.
Běrunice, o. Nymburk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S červenou zbrojí, s třemi stříbrnými a třemi černými ocasními pery, vykračující na stříbrným sníženým vlnitým břevnem. Vše v modrém štítě.
Bítovčice, o. Jihlava.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLEČKO OSTRUHOVÉ
Zlaté, dole mezi miskami zlatých miskových váh. Obojí v červeném štítě.
Červené Janovice, o. Kutná Hora.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLO MLÝNSKÉ, černé
Ve zlatém štítě pod zelenou hlavou štítu s doleva položeným zlatým bukovým listem,
Bukovina u Přelouče, o. Pardubice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOLO MLÝNSKÉ, červené
Na modré patě štítu, vodní, korečkové, na hřídeli, s černým položeným čepem, ve stříbrném zvýšeném hrotu, mezi dvěma zelenými vrchy vyrůstajícími z paty štítu, z každého vyrůstá smrk přirozené barvy. Vše v modrém štítě.
Albrechtice nad Jizerou, o. Jablonec nad Nisou.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postavené, doprava natočené s černou postavenou kypřicí, ve stříbrném trojvrší. Vše v modrém štítě.
Brusné, o. Kroměříž.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOLO MLÝNSKÉ, zlaté
Horní část s třemi rameny a lopatkami v dolním modrém poli děleného štítu.
Bílovice nad Svitavou, o. Brno-venkov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLO NOŽOVÉ
Poznámka: Uvádíme konvenční definici z Terminologického Slovníku (TS), aby byla možnost posoudit oprávněnost tohoto termínu:
Kresebně je toto kolo podobné mlýnskému kolu s lopatkami, tedy kolu na spodní vodu, poněvadž lze velice obtížně rozlišit, zda jsou po jeho obvodu nakresleny lopatky nebo nože; rozlišení by bylo možné pouze tehdy, jestliže by byly nakresleny reálné nože.
Tento termín byl v heraldických popisech, především nově udělovaných komunálních znaků, použit nesystémově jako údajně adekvátní pojmenování KOLA SVATÉ KATEŘINY a to v případech, kdy souvislost se sv. Kateřinou nebyla ikonograficky zřejmá.
Podle našeho názoru má být popis znaku nezpochybnitelný nejen heraldicky ale též ikonograficky.
» Viz: Terminologické soubory, soubor KOLO, termín TS 10: KOLO SVATÉ KATEŘINY.

KOLO NOŽOVÉ, červené
Horní polovina, levou rukou se o něj opírá korunovaná vyrůstající postava svaté Kateřiny, v horním poli stříbrno-zeleně děleného štítu.
Brodek u Přerova, o. Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOLO NOŽOVÉ, stříbrné
Dole rozlomené, přeložené přes zlatý vztyčený meč, obojí nad zlatým trojvrším a provázené dvěma zlatými odvrácenými obilnými klasy, vyrůstajícími z trojvrší. Vše v modrém štítě.
Bolatice, o. Opava.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLO, ozubené
Příslušenství bucharu hamru, obojí stříbrné v horním poli zeleno-červeně stříbrným zúženým břevnem děleného štítu.
Čenkov, o. Příbram.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLO PALEČNÉ
Polovina, opačných tinktur, vyniká do dolního stříbrno-červeně polceného pole děleného štítu.
Bílá Lhota, o. Olomouc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Půl zlatého, v prázdné bráně stříbrné hradby s dvěma věžemi s cimbuřím a modrými stanovými střechami se zlatými makovicemi. Vše v červeném štítě.
Biskupice-Pulkov, o. Třebíč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polcené, stříbrno-zlatě, vlevo s kuželkovými rameny, pod zlatými vztyčenými zkříženými palcáty. Vše v červeno-modře polceném štítě.
Bolešiny, o. Klatovy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLO VOZOVÉ, stříbrné
V pravém horním modrém poli polceného štítu.
Bílý Potok, o. Liberec.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dolní části modrého štítu provází doleva postavenou zlatou radlici a vzpřímeného dole esovitě prohnutého draka se zlatou zbrojí a červeným ohněm chrlícím z tlamy.
Brantice, o. Bruntál.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOLO VOZOVÉ, zlaté
V dolním zeleném poli děleného štítu.
Bedřichov, o. Jablonec nad Nisou.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V horním levém poli děleného a nahoře zlato-modře polceného štítu.
Březí, o. Strakonice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dolní polovina, vyniká do dolního červeného pole děleného a nahoře stříbrno-modře polceného štítu.
Bernardov, o. Kutná Hora.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLO ŽELEZNIČNÍ
Zlaté, s jedním zlatým křídlem, v levém poli zlato-modře polceného štítu, pod zvýšenou hlavou štítu a nad sníženým trojvrším, obojí stříbrné.
Bratčice, o. Kutná Hora.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlaté, v horním poli zeleno-černě děleného štítu.
Citice, o. Sokolov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONVICE, zlatá
S víkem, v pravém horním poli děleného, dole modře, nahoře červeno-stříbrně polceného štítu.
Božičany, o. Karlovy Vary.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S pootevřeným víkem, převýšená zlatou korunou s červeným vyložením. Obojí v pravém modrém poli polceného štítu.
Černíkov, o. Klatovy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOPÁČ, stříbrný
Vztyčené, zkřížené, dva, se zlatými násadami, nad stříbrným břevnem s třemi položenými bukovými listy. Vše v modrém štítě.
Buková, o. Prostějov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOPÍ, červené
Se zlatým hrotem, probodává krk zlatého vzpřímeného doprava zatočeného draka a vyniká z jeho otevřené tlamy, drak drží stříbrný štítek s červeným heroldským křížem. Vše v zeleném štítě.
Bělotín, o. Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOPÍ, stříbrné
Vztyčené, na zlatém ratišti, drží jej v pravou ruce čelně stojící stříbrně oblečený zbrojnoš, s černým vousem, kápí, opaskem se zlatou přezkou a nízkými botami, vše červené. Vše v modrém štítě.
Cehnice, o. Strakonice.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nahoře se stříbrným praporkem s červeným heroldským křížem, dole s červeným hrotem, kosmo shora probodává zlatého vzpřímeného draka s červenou zbrojí a trojklanným jazykem, mezi dvěma stříbrnými věžemi, každá s červenou stanovou střechou se zlatým křížem, dvěma obloukovými okny vedle sebe a bránou, obojí prázdné, na stříbrné patě štítu s dvěma černými břevny. Vše v modrém štítě.
Bořitov, o. Blansko.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOPÍ KŘÍŽOVÉ, zlaté
Tři, vynikají ze zlatého vozu s dvěma koly, bez oje, na snížené stříbrné patě štítu. Vše v zeleném štítě.
Bojiště, o. Havlíčkův Brod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORBEL, zlatý
Obrácený, s kuželkovými rameny, v dolní části červeného štítu.
Brloh, o. Pardubice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOROPTEV, zlatá
Doleva stojící v hroním poli červeno-modře šikmým vlnitým břevnem děleném štítě.
Bitozeves, o. Louny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOROUHEV S OCASEM
Stříbrná, na zlaté žerdi, s třemi (2,1) červenými růžemi se zlatými semeníky a zelenými kališními lístky, drží ji stříbrný ohlížející se beránek s červenou zbrojí a jazykem, vykračující na zlaté položené ostrvy s třemi (1,2) suky. Vše v modrém štítě.
Česká Metuje, o. Náchod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORUNA, heraldická
Bývá ozdobou hlavy mnoha obecných heraldických figur, obvykle je zlatá a v heraldických popisech není nutné její tinkturu výslovně hlásit. Jsou-li heraldické figury korunovány jinými tvary korun, např. hradební, námořní nebo korunami hodnostními, je nutné je v popisu hlásit. Rovněž je nutné hlásit jinou tinkturu než zlatou.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORUNA, červená
Ve stříbrné palisádě [ ze sedmi zahrocených kůlů] vyrůstající z dolního okraje modrého štítu.
Běstovice, o. Ústí nad Orlicí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORUNA, zlatá
V červené hlavě štítu mezi dvěma vyrůstajícími věžemi s cimbuřím. Vše ve stříbrném štítě.
Březová, o. Beroun.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vpravo provází zlatou berlu, vyrůstající z dolního okraje štítu se stříbrno-modře šestkrát vlnitě dělenou patou. Vše v červeném štítě.
Borotice, o. Příbram.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Převyšuje zlatou dvojramennou obrácenou kotvu, obojí pod černým písmenem A. Vše v pravém červeném poli polceného štítu.
Adamov, o. České Budějovice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S červeným vyložením, převyšuje zlatou konvici s pootevřeným víkem. Obojí v pravém modrém poli polceného štítu.
Černíkov, o. Klatovy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S červeným vyložením, převyšuje stříbrnou žábu. Vše v modrém štítě.
Bohutín, o. Šumperk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S červeným vyložením, na stříbrném trojvrší vyrůstajícím z modré paty štítu. Vše v zeleném štítě.
Božanov, o. Náchod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V horním poli červeno-zeleně děleného štítu.
Císařov, o. Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provázená nahoře a dole zlatou hvězdou. Vše v levém poli modro-červeně polceného štítu.
Černěves, o. Litoměřice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dole uprostřed zeleno-modře polceného štítu se stříbrným provlečeným vztyčeným liliovým žezlem, z něho do stran vyrůstají dva zelené lipové listy na společném stonku.
Bohaté Málkovice, o. Vyškov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navlečená na stříbrnou čepel meče se zlatou záštitou a jílcem, nad korunou navlečen zlatý prsten s modrým kamenem. Vše v pravém červeném poli polceného štítu.
Bořislav, o. Teplice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navlečená na kmen stříbrného vykořeněného buku s červenou růží se zlatým semeníkem a zelenými lístky v koruně stromu. Vše v modrém štítě.
Bukovice, o. Náchod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S červeným vyložením, v dolním poli provází stříbrné vlnité břevno. Obojí v červeno-modře děleném štítě.
Červené Poříčí, o. Klatovy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Převyšuje stříbrný postavený meč se zlatou záštitou a jílcem, na poltící linii. Obojí v modro-červeně polceném štítě.
České Petrovice, o. Ústí nad Orlicí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORUNA HRADEBNÍ, zlatá
Na krku stříbrného kouhouta s červenou zbrojí a pěti černými ocasními pery, stojícího na zlaté lovecké trubce, v horním poli modro-červeně šikmo děleného štítu.
Běrunice, o. Nymburk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORUNA KNÍŽECÍ
V zelené hlavě štítu. Vše v červeno-zlatě polceném štítě s usní opačných tinktur.
Březí, o. Praha-východ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V horním poli zeleno-zlatě pilovitě děleného štítu.
Bynovec, o. Děčín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve stříbrném kotouči v horním poli stříbrným šikmým břevnem červeno-modře děleného štítu.
Cerekvice nad Loučnou, o. Svitavy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drží ji nad sebou dva zlatí dvouocasí, přivrácení lvi s červenou zbrojí a jazyky. Vše v modrém štítě.
České Heřmanice, o. Ústí nad Orlicí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Převyšuje tři (2,1) zlaté obilné snopy. V zeleném štítě.
Číčenice, o. Strakonice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORUNA KRÁLOVSKÁ
Zlatá, dvě, v červené hlavě štítu.
Čeperka, o. Pardubice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatá, nad dvěma zlatými zkříženými palmovými ratolestmi. Vše v 1. a 4. poli červeno-stříbrně čtvrceného štítu.
Černilov, o. Hradec Králové.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSA, stříbrná
Kosmo vztyčená, přeložená šikmo vztyčenými zlatými hráběmi. Vše v zeleném štítě.
Blatnička, o. Hodonín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kosmo vztyčená, se zlatým kosištěm, v dolním poli stříbrným zvýšeným kosmým břevnem červeno-modře děleného štítu.
Čechtín, o. Třebíč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vztyčené, zkřížené, dvě, pod nimi tři (1,2) zlaté postavené snopy. Vše v zeleném štítě.
Budíkov, o. Pelhřimov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSA BEZ KOSIŠTĚ
Stříbrná, vztyčená, doleva obrácená, provází vpravo zlatý pětilistý květ. Vše ve druhém zeleném poli čtvrceného štítu.
Cotkytle, o. Ústí nad Orlicí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSÍŘ
Viz též:  NŮŽ VINAŘSKÝNŮŽ VINAŘSKÝ-KOSÍŘ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSTEL, stříbrný
Průčelí barokního kostela s dvěma věžemi, okna a cibulovité střechy černé, na zeleném návrší se zlatou doleva položenou ostrví, nad kostelem tři zlaté růže vedle sebe se zlatými semeníky. Vše v modrém štítě.
Bezděkov nad Metují, o. Náchod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Průčelí trojlodního kostela se zlatými zavřenými vraty na černých závěsech a oknem, obojí gotické, s červenou stanovou střechou zakončenou zlatým latinským křížem, vyrůstající z dělícího řezu do modrého pole.
Bílý Kostel nad Nisou, o. Liberec.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Průčelí kostela uprostřed s věží, která má bránu a pět (3,2) obloukových oken, vše černé, střechy červené, na věži stanová se zlatým křížem. Věž nahoře provázejí dvě zlaté vztyčené do oblouku přivrácené březové větévky, každá s třemi listy, krajními odkloněnými a dvěma svěšenými jehnědami, obě zlaté. Průčelí je na zeleném návrší, dole se zlatou vlnitou patou. Vše v modrém štítě.
Březnice, o. Zlín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSTKA, modrá
Tři (1,2), v levém dolním stříbrném poli polceného štítu.
Bořislav, o. Teplice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOTOUČ
Viz též:  KOULE.
[Poznámka: V mnoha případech zobrazení této figury je obtéžné rozhodnout, zda se jedná o KOULI nebo KOTOUČ, pokud není vhodným výtvarným a pro heraldickou kresbu únosným způsobem naznačena trojrozměrnost KOULE. V heraldickém popisu nedoporučujeme používat vexilologického termínu „kruhové pole", poněvadž heraldický termín POLE má odlišný význam.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOTOUČ, modrý
Šest (3,3), provázejí oboustranně listnatý vykořeněný strom přirozené barvy. Vše ve zlatém štítě.
Brodek u Konice, o. Prostějov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOTOUČ, stříbrný
V něm knížecí koruna, v horním poli stříbrným šikmým břevnem červeno-modře děleného štítu.
Cerekvice nad Loučnou, o. Svitavy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patnáct (7,8), v modrém břevnu, provázeném nahoře jehličnatou, dole listnatou větévkou, obě zelené, položené, vše ve stříbrném štítě.
[Poznámka: Kotouče, resp. kotoučky, jsou v původním popisu hlášeny jak „skleněné terčíky".]
Broumy, o. Beroun.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOTOUČ, zlatý
Od poloviny vyrůstající z modré paty štítu se stříbrným břevnem, převýšený stříbrnou hvězdou. Obojí v pravém poli stříbrno-červeně polceného štítu.
Borová, o. Svitavy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tři (2,1) v dolním zeleném poli zlato-červeně polcenou obrácenou zvýšenou krokví děleného štítu.
Brniště, o. Česká Lípa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tři (2,1), provázejí stříbrnou zlatě zdobenou mitru se stříbrnými zlatým třepením zdobenými fimbriemi, v nichž jsou zavinuté dvě stříbrné vztyčené střely. Vše v červeno-modře polceném štítě.
Častrov, o. Pelhřimov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOTVA, černá
Drží ji stříbrný, vzpřímený kráčející gryf bez křídel, se zlatou zbrojí. Vše v červeném štítě.
Čechy, o. Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOTVA, stříbrná
Kosmá, obrácená, s kruhem provlečeným zlatým lanem, dole v levém modrém poli polceného štítu.
Bohuslavice, o. Náchod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOTVA, zlatá
Dvojramenná, obrácená, převýšená zlatou korunou, obojí pod černým písmenem A. Vše v pravém červeném poli polceného štítu.
Adamov, o. České Budějovice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvojramenná, provází dole zlaté vlnité břevno podložené zlatou kosmo berlou se stříbrným sudariem se zlatým třepením. Vše v zeleno-modře děleném štítě.
Bojanovice, o. Praha-západ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOTVICE PLOVOUCÍ
Červená, vyrůstají z ní dva zelené odkloněné listy. Vše nad modrou vlnitou patou ve zlatém štítě.
Bítovany, o. Chrudim.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stříbrná, se čtyřmi zlatými listy, je přeložená přes zlatou berlu, ta je nahoře provázená dvěma stříbrnými liliemi. Vše v modrém štítě.
Albrechtičky, o. Nový Jičín.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOULE
Viz též:  KOTOUČ.
[Poznámka: V mnoha případech zobrazení této figury je obtéžné rozhodnout, zda se jedná o KOULI nebo KOTOUČ, pokud není vhodným výtvarným a pro heraldickou kresbu únosným způsobem naznačena trojrozměrnost KOULE. V heraldickém popisu nedoporučujeme používat vexilologického termínu „kruhové pole", poněvadž heraldický termín POLE má odlišný význam.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOULE, modrá
Šest (3,3), pod sebou, provázejí oboustranně listnatý vykořeněný strom přirozené barvy. Vše ve zlatém štítě.
Brodek u Konice, o. Prostějov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOULE, zlatá
Probodnutá třemi stříbrnými meči se zlatými záštitami a jílci, horní kosmo a šikmo postavené, dolní vztyčený, a provázená vpravo zlatým sluncem, vlevo dorůstajícím půlměsícem. Vše v modrém štítě.
Bohušov, o. Bruntál.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tři (2,1) v dolním zeleném poli zlato-červeně polcenou obrácenou zvýšenou krokví děleného štítu.
Brniště, o. Česká Lípa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOUT ŠTÍTU
Červeno-zlatě šikmo dělený, pravý, v modrém štítě s letícím sokolem přirozené barvy, držícím v pařátech zlatou rybu.
Břežany II, o. Kolín.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zelený, pravý, v červeném štítě se stříbrnou kvádrovanou kaplí s dvěma černými obloukovýmo okny vedle sebe, stanovou střechou se zlatou makovicí a křížkem, provázenou nahoře vpravo otevřenou knihou, vlevo svěšeným vinným hroznem, obojí zlaté.
Blatnice pod Svatým Antonínkem, o. Hodonín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zelené, čtyři, obloukové, přes ně červená kvádrovaná kónicky rozšířená věž s třemi stínkami, rozšířeným soklem, dvěma černými okny, prázdnou branou se zlatými otevřenými vraty na černých závěsech, vše ve stříbrném štítě.
Braňany, o. Most.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRASLICE PŮLKOVÁ, modrá
S vnitřním lemem, růží oboustranně provázenou horními polovinami odvrácených lili. Vše stříbrné v dolním poli modro-zlatě děleného štítu.
Borkovany, o. Břeclav.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KROJIDLO, červené
Kosmo vztyčené, provází dole modré břevno s třemi stříbrnými čelně hledícími lvími hlavami s červenými jazyky. Vše ve stříbrném štítě.
Albrechtice, o. Ústí nad Orlicí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postavené, ve 3. poli modro-stříbrně čtvrceného štítu.
Bohuňovice, o. Olomouc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROJIDLO, modré
Postavené, nad třemi modrými vlnitými zúženými břevny v patě štítu, v levém poli modro-stříbrně polceného štítu.
Bystřice, o. Frýdek-Místek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvě, vztyčená, odvrácená, provázejí modrý kůl se zlatou berlou se stříbrným sudariem. Vše ve stříbrném štítě.
Běchary, o. Jičín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROJIDLO, stříbrné
Položené doleva, podložené nahoře pod zlatou čelně vztyčenou radlicí. Obojí v červeno-modře vlnitě děleném štítě.
Cep, o. Jindřichův Hradec.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vztyčené, šikmo podložené pod stříbrnou doleva obrácenou radlici. Vše v modrém štítě.
Černín, o. Znojmo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vztyčené, kosmé, vpravo provází zlatý vykořeněný listnatý strom vyrůstající ze zlaté snížené paty. Vše v dolním poli stříbrno-modře děleného štítu.
Černovice, o. Blansko.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROJIDLO, zlaté
Postavené vlevo v modrém štítě, v něm červený postavený meč.
Božice, o. Znojmo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vztyčené, kosmo, vlevo v červené zvýšené patě štítu, v modrém štítě.
Bukovany, o. Hodonín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvě, postavená, přivrácená, provázejí stříbrnou přirozenou lilii na stonku s dvěma odkloněnými listy. Vše v dolním poli stříbrno-zeleně zvýšeně děleného štítu.
Čelechovice. o. Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KROKEV POLCENÁ
Zlato-červeně, obrácená, zvýšená, dělí štít, horní pole červeno-zlatě polcené, v dolním zeleném poli tři (2,1) zlaté koule (kotouče).
Brniště, o. Česká Lípa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKEV, červená
Se sníženým vrcholem, v modrém štítku, provázená třemi (2,1) zlatými růžemi mezi, v ní dva stříbrní přivrácení lvi. Štítek je dvěma stříbrnými věžemi s cimbuřím a modrými stanovými střechani se zlatými makovicemi, věže vynikají ze stříbrné hradby s prázdnou branou, v ní levá půle zlatého palečného kola. Vše v červeném štítě.
Biskupice-Pulkov, o. Třebíč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lemovaná trnitě, provázená nahoře dvěma liliemi, dole utrženou hlavou gryfa s červenou zbrojí. Vše zlaté v modrém štítě.
Bozkov, o. Semily.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKEV, modrá
Se sníženým hrotem, provázená nahoře dvěma svěšenými odkloněnými zelenými březovými listy, dole modrou krokví. Vše ve stříbrném štítě.
Březolupy, o. Uherské Hradiště.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKEV, stříbrná
Zvýšená, dělí červeno-modrý štít se sníženou stříbrnou vlnitou patou, nad ní vykračuje zlatá lvice.
Bradlec, o. Mladá Boleslav.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRUH, stříbrný
Prázdný, v zeleném štítě pod zlatým zúženým stříbrným břevnem.
[Poznámka: Ve schváleném popisu je figura hlášena jako „mlýnský kámen", ovšem vyobrazení tomu neodpovídá, poněvadž markantem mlýnského kamene je kypřice.]
Cejle, o. Jihlava.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KRUH, zlatý
V něm na stříbrné položené ostrvi s třemi suky (2,1) vzlétající havran, obojí stříbrné, držící v zobáku zlatý prsten s modrým kamenem. Vše v červeném štítě.
Červený Újezd, o. Praha-západ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hořící pěti (1,2,2) zlatými plameny, v něm stříbrná lilie, na ním zkříženy vztyčený kosmý palcát a postavený šikmý meč, obojí stříbrné. Vše v modrém štítě.
Čejetice, o. Strakonice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tři (2,1), propletené, pod stříbrným střídavě oboustranně cimbuřovým břevnem v horní části štítu. Vše v červeném štítě.
Babice, o. Třebíč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tři (1,2), propletené, provázené dvěma stříbrnými liliemi, v červené patě štítu.
Blatnice, o. Třebíč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRUMPÁČ, zlatý
Přeložený šikmo vztyčeným mlátkem a kosmo postaveným gotickým klíčem, zuby nahoru, obojí zlaté. Vše pod stříbrným vzpínajícím se koněm se zlatou zbrojí a červeným jazykem, v zeleném štítě.
Borušov, o. Svitavy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KŘÍDLO ŠACHOVANÉ, stříbrno-červeně
Rozložené [křídlo moravské orlice] v modré hlavě štítu. Pod hlavou stříbrný kosmý vztyčený meč se zlatou záštitou a jílcem, šikmo přeložený zlatým latinských křížem s horními rameny jetelovitě zakončenými. Vše v červeném štítě.
Blatec, o. Olomouc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vztyčená, přivrácená, dvě, pravé stříbrno-červeně, levé červeno-stříbrně, provázejí zlatý vztyčený plamenný meč. Vše v modrém štítě.
Citonice, o. Znojmo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KŘÍDLO, černé
Položené, se zlatým perisoniem, pod zelenou hlavou štítu s dvěma zlatými bukovými listy. Vše ve stříbrném štítě.
Bukov, o. Žďár nad Sázavou.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postavené, s třemi zlatými hvězdami, v pravém zlatém poli polceného štítu.
Brodek u Prostějova, o. Prostějov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postavené, se zlatým jetelovitě zakončeným perizoniem. Vše v modro-stříbrně polceném štítě.
Čebín, o. Brno-venkov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KŘÍDLO, červené
Postavené, dvě, se zlatými jetelovitě zakončenými perisonii, provázejí modrý kůl se zlatou berlou se stříbrným sudariem se zlatým třepením. Vše ve stříbrném štítě.
Brodeslavy, o. Plzeň.sever.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postavené, s třemi stříbrnými oboustranně střídavě cimbuřovými břevny, vyrůstá ze stříbrného trojvrší. Vše v modrém štítě.
Brusné, o. Kroměříž.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KŘÍDLO, stříbrné
Postavené, doleva obrácené, s třemi černými břevny, vyrůstá vpravo ze stříbrného trojvrší. Vše v modrém štítě.
Brusné, o. Kroměříž.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postavené, doleva obrácené, v něm červený heroldský kříž. Vše v modro-stříbrně polceném štítě.
Čebín, o. Brno-venkov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přivrácená, dvě, provázejí po stranách z hradby vynikající věž s cimbuřím a prázdným oknem. Vše stříbrné v červeno-modře polceném štítě.
Červený Hrádek, o. Jindřichův Hradec.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KŘÍŽ, antonínský
Zelený, provázený dole dvěma zelenými odkloněnými vztyčenými lipovými listy, nad ním vlevo nahoře černá hornická kladívka. Vše ve stříbrno-červeně šikmo zvýšeně děleném štítě.
Babice u Rosic, o. Brno-venkov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KŘÍŽ BERLIČKOVÝ
Červený, uprostřed přeložený zlatým gotickým štítkem s černými vztyčenými hráběmi. Vše ve stříbrném štítě.
Bystřany, o. Teplice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KŘÍŽ HEROLDSKÝ
Černý, v horním pravém stříbrném poli polceného a vpravo stříbrno-zlatě zvýšeně děleného štítu.
Blatno, o. Chomutov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Červený, uprostřed černá zubří hlava s rohy, jazykem a houžví, vše zlaté, provázená na ramenech kříže čtyřmi zlatými osmihrotými hvězdami. Vše ve stříbrném štítě.
Býšť, o. Pardubice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Červený, ve stříbrném štítku, ten drží zlatý lev s červenou zbrojí a jazykem, vyrůstající z dolní poloviny stříbrného mlýnského kola. Vše v zeleném štítě.
Cítov, o. Přerov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Červený, ve čtvrtém stříbrném poli čtvrceného štítu.
Cotkytle, o. Ústí nad Orlicí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stříbrný, v červeném listu postaveného rýče se zlatou násadou, kterou v předních pařátech drží zlatý vzpřímený stojící gryf v červeno-černě kosmo děleném štítě.
Bezuchov, o. Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stříbrný, vlevo ve zlato-červeně polcené usni, vše v červeno-zlatě polceném štítě pod zelenou hlavou štítu s knížecí korunou.
Březí, o. Praha-východ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatý, v modré hlavě štítu nad polceným a vlevo stříbrno-červeně děleným štítem.
Beňov, o. Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatý, v modro-červeně čtvrceném štítě.
Blazice, o. Kroměříž.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KŘÍŽ LATINSKÝ
Červený, šikmo podložený pod černou zubří hlavou se zlatou houžví a červeným jazykem. Vše ve stříbrném štítě.
Biskupice, o. Prostějov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Červený, do krajů, v něm stříbrný postavený meč se zlatou záštitou a jílcem. Nahoře je provázen dvěma odvrácenými zelenými dračími hlavami s červenými jazyky, dole z kříže vyrůstají do stran dvě dvojice zelených odkloněných bukových listů. Vše ve stříbrném štítě.
Buková, o. Plzeň-jih.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatý, s třemi rameny jetelovitě zakončenými, šikmo přeložený přes stříbrný kosmý vztyčený meč se zlatou záštitou a jílcem, pod modrou hlavou štítu se stříbrno-červeně šachovanými rozloženými orlími křídly. Vše v červeném štítě.
[Poznámka: Původní termín ze schváleného popisu není správný, neboť ramena latinského kříže musí být zakončena pravoúhle. Kříž by bylo možno popsat též jako jetelový procesní, byla-li by část dolního ramene považována za procesní hůl.]
Blatec, o. Olomouc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatý, ve středu přeložený stříbrným kotoučem, dolní rameno zakončeno šipkovým hrotem. Kříž je mezi dvěma uťatými listnatými stříbrnými stromy se zlatými kmeny. Vše v zeleném štítě nad zlatým zúženým sníženým břevnem.
[Poznámka: Ve schváleném popisu je hlášeno, že kříž je ve středu přeložen stříbrnou perlou, zobrazení však popisu neodpovídá.]
Cejle, o. Jihlava.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatý, s osmi (2,2,2,2) černými přivrácenými krokvemi, uprostřed zlatý štítek s černou doprava obrácenou jelení hlavou s krkem a hrudí. Vše v červeném štítě.
Červené Pečky, o. Kolín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KŘÍŽ LILIOVÝ, stříbrný
Polovina, vyrůstá z dělícího řezu do dolního pole červeno-zeleně děleného štítu.
Císařov, o. Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KŘÍŽ OSMIHROTÝ
Červený, nad červenou hvězdou, obojí ve stříbrné čelně postavené radlici nahoře provázené dvěma zlatými liliemi. Vše v modrém štítě.
Bezkov, o. Znojmo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Červený, bez horního ramene, provázený nahoře zlatým obrněným ramenem držícím červeně hořící meč se zlatou záštitou a jílcem, dole červenou hvězdou. Vše ve stříbrno-zeleně polceném štítě.
Blatno, o. Louny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stříbrný, provází vpravo dole v zeleném poli zlatého korunovaného draka s červenou zbrojí. Vše v modro-zeleně šikmo děleném štítě.
Babice, o. Praha-východ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stříbrný, provází vlevo nahoře stříbrnou polovinu čerlně hledícího zubra ve skoku se zlatou zbrojí, jazykem a houžví. Vše v modro-červeně polceném štítě.
Blažim, o. Plzeň-sever.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stříbrný, provází nahoře dva zlaté vztyčené zkřížené palcáty. Vše v červeno-modře polceném štítě.
Bolešiny, o. Klatovy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KŘÍŽ PATRIARŠÍ
Polcený červeno-stříbrně, obrácený, vyrůstá z něho zlatá lípa. Vše v zeleném štítě.
Braníškovice, o. Brno-venkov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatý, provází vlevo nahoře zlatý hrot se zeleným trojvrším s vyrůstající břízou přirozené barvy. Vše v modrém štítě.
Březová, o. Uherské Hradiště.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatý, provázený dvěma horními polovinami stříbrné lilie na stříbrných odkloněných stoncích s listem. Vše v horním poli modro-zlatě sníženě děleného štítu.
Crhov, o. Blansko.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KŘÍŽ PROCESNÍ  (viz Terminologický soubor KŘÍŽE)
Zlatý, s rameny zakončenými kouličkami, se sudariem se zlatým třepením, drží jej stříbrný kráčející beránek boží se zlatou zbrojí. V horním poli červeno-zeleně děleného štítu.
Český Jiřetín, o. Most.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KŘÍŽ TLAPATÝ
Červený, do krajů, přes něj vzlétající čejka přirozené barvy se zlatou zbrojí. Vše ve stříbrném štítě.
Čejkovice, o. Hodonín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modrý, procesní, ve zlatém sníženém hrotu, provázeném vpravo zlatým vztyčeným dubovým listem, vlevo z hrotu vyrůstajícím zlatým smrkem s černým kmenem. Vše v modrém štítě.
Babice nad Svitavou, o. Brno-venkov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stříbrno-červeně polcený dole na poltícím řezu mezi dvěma dvouocasými korunovanými přivrácenými lvy s červenou zbrojí a jazykem. Vše v modro-stříbrně polceném štítě.
Bílé Poličany, o. Trutnov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatý, vyrůstá ze zeleného trojvrší, s dvěma stříbrnými kříži zavěšenými na ramenech. Vše v modrém štítě.
Bohostice, o. Příbram.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatý, v horním poli červeno-stříbrno-modře děleného štítu.
Borotín, o. Blansko.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatý, provází vpravo černého medvěda ve skoku s červenou zbrojí a jazykem. Vše v zeleno-stříbrně polceném štítě.
Čelčice, o. Prostějov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatý, vyrůstá ze stříbrného mlýnského kamene se zlatou položenou kypřicí. Obojí v levém poli zeleno-černě polceného štítu.
Černovice, o. Domažlice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KŘÍŽ VRUBOVÝ  (viz Terminologický soubor KŘÍŽE)
Zlatý, v dolním poli stříbrno-zeleně šikmoděleného štítu.
Číhalín, o. Třebíč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting