Login

OI - KHF

OKNO
Zpravidla integrální architektonická součást staveb. V heraldické kresbě mohou být zobrazena okna čtvercová, obdélníková (častěji postavená než položená), oblouková, kruhová, všechna mohou být prázdná (mají tinkturu štítu nebo pole), vyplněná (obvykle černou barvou), zamřížovaná, s okenicemi buď otevřenými nebo zavřenými. Architektonické doplňky - orámování, parapety apod. mohou být sice zobrazeny, ovšem zpravidla nejsou předmětem heraldického popisu; považují se za tzv. výtvarnou licenci, která v některých případech přesahuje únosné meze heraldické kresby.
Heraldický popis má být natolik podrobný, aby podle něho bylo možno heraldickou figuru nakreslit, aniž by výtvarník musel znát originální předlohu. Je proto ponecháno na vůli každého heraldika, jak podrobně okna popíše.
=========================================================================

OKOV
Přirozené barvy, zavěšen na oblouku stříbrné kvádrované okrouhlé studny. Vše v červeném štítě se zeleným lemem.
Březí, o. Břeclav.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting