Login

VE - KHF

VĚNÍK
Zelené, dva, zkřížené, vztyčené, zlatě převázané v dolním poli červeno-stříbrně děleného štítu.
Benešov, o. Blansko.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV
Černé, dvě, dole do oblouku spojené, s osmi (4,4) zelenými listy, vpravo lipovými, vlevo dubovými, podložené pod modrým vlnitým zúženým kůlem. Vše ve stříbrném štítě.
Bratronice, o. Kladno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zelená, doleva položená, nahoře tři březové listy s dvěma jehnědami, dole tři olšové listy s dvěma jehnědami. Vše v modro-stříbrně vpravo polceném štítě.
Březová-Oleško, o. Praha-západ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlatá, dolů prohnutá, s třemi modrými květy se zlatými semeníky, drží ji v zobáku kosmo letící stříbrná holubice se zbrojí a cimbuřovým obojkem, obojí červené. Vše v zeleném štítě.
Bratřejov, o. Zlín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA BEZU ČERNÉHO, zelená
Vztyčená, s dvěma odkloněnými listy a pěti vějířovitě rozloženými plody, v dolním poli červeno-stříbrně děleného štítu.
Bzová, o. Beroun.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA BOROVÁ, přirozené barvy
Přirozené barvy, se svěšenou borovou šiškou přirozené barvy, ve zlatém štítě.
Bor u Skutče, o. Chrudim.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA BOROVÁ, zlatá
Vztyčená, doleva prohnutá, s třemi svěšenými borovými šiškami, v pravém zeleném poli stříbrnou obrácenou vidlicí děleného štítu.
Borová Lada, o. Prachatice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV BŘESTOVCE, černá
Dvě, zkřížené, vztyčené, každá s dvěma suky a třemi zelenými vztyčenými odkloněnými listy, obě nad zeleným trojvrším se svazkem zlatých položených šípů, mezi větvemi utržená černá orlí hlava s červenou zbrojía jazykem. Vše ve stříbrném štítě.
Bříství, o. Nymburk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV BŘEZOVÁ, přirozené barvy
Položená, osekaná, vyrůstají z ní tři stříbrné vztyčené březové listy na stoncích, krajní odkloněné. Vše v modrém štítě.
Březejc, o. Žďár nad Sázavou.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV BŘEZOVÁ, zlatá
Vztyčená, doprava prohnutá, s třemi listy a dvěma svěšenými jehnědami, v levém zeleném poli stříbrnou obrácenou vidlicí děleného štítu.
Borová Lada, o. Prachatice.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vztyčené, dvě do oblouku přivrácené, každá s třemi listy, krajními odlkolěnýmié a dvěma svěšenými jehnědami, provázejí věž průčelí stříbrného kostela na zeleném návrší se zlatou vlnitou patou štítu. Vše v modrém štítě.
Březnice, o. Zlín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV BUKOVÁ, zelená
Vztyčená, s třemi (2,1) listy a vztyčenou bukvicí přirozené barvy, v levém zlatém poli polceného štítu.
Bučí, o. Plzeň-sever.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vztyčená, s třemi listy, krajními odkloněnými, mezi nimi dvě červené vztyčené bukvice, v dolním poli modro-stříbrně děleného štítu.
Bukovina u Čisté, o. Semily.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Půl, s jedním půleným, dvěma celými listy a dvěma bukvicemi, vyniká do levého pole modro-zlatě polceného štítu.
Bukovec, o. Frýdek-Místek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV BUKOVÁ, zlatá
Vztyčená, s dvěma listy a dvěma bukvicemi, obojí odkloněné, pod červenou hlavou štítu s třemi stříbrnými kužely. Vše v zeleném štítě.
Bukovany, o. Olomouc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA DUBOVÁ, zelená
Se svěšeným listem, obojí zelené a vztyčeným žaludem přirozené barvy, ve stříbrno-červeně šikmo děleném štítě.
Poznámka: Žalud je hnědý se zeleným oplodím (číškou).
Banín, o. Svitavy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vztyčená, doleva prohnutá, s třemi listy a třemi žaludy, v horním poli štříbrno-červeně šikmo děleného štítu.
Buchlovice, o. Uherské Hradiště.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vztyčená, s dvěma listy a žaludem, ve zlatém návrší zeleného štítu.
Bykoš, o. Beroun.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA DUBOVÁ, zlatá
Položená, s třemi vyrůstajícími žaludy, prostřední vztyčený, krajní odkloněné, pod nimi dva odkloněné listy. Vše v modrém štítě.
Bukovinka, o. Blansko.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Položená, osekaná, nahoře vyrůstají na stonku dva listy a dva žaludy. Nahoře v pravém zeleném poli polceného štítu.
Zdobín, o. Trutnov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svěšená, s dvěma odkloněnými listy a žaludem, v zeleném vydutém hrotu, ve zlatém štítě.
Lopeník, o. Uherské Hradiště.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vztyčená, s dvěma odkloněnými listy a žaludem, v černém kopci, ve zlato-modře polceném štítě.
Stupava, o. Uherské Hradiště.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vztyčená, se čtyřmi listy a třemi žaludy, drží ji v pravé přední tlapě stříbrný korunovaný lev s červenou zbrojí a jazykem, vyrůstající ze zlatého trojvrší. Všem v modrém štítě.
Šumvald, o. Olomouc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA JEHLIČNATÁ, zelená
Nahoře provází modrý kůl s patnácti (7,8) stříbrnými kotoučky. Vše ve stříbrném štítě.
Broumy, o. Beroun.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA LIPOVÁ, stříbrná
Vztyčená, s pěti (1,2,2) listy, nad stříbrným návrším, mezi dvěma zlatými z návrší vyrůstajícími obilnými klasy, dovnitř prohnutými. Vše v červeném štítě.
Čavisov, o. Ostrava-město.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA LISTNATÁ, stříbrná
Stříbrná, svěšená, se čtyřmi listy, zlatou hruškou a jablkem, nad dvěma stříbrnými vlnitými břevny. Vše v pravém modrém poli modro-červeně vlevo polceného štítu.
Babice, o. Uherské Hradiště.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA LISTNATÁ, zelená
Položená, dole provází modré břevno s patnácti (7,8) stříbrnými kotoučky. Vše ve stříbrném štítě.
Broumy, o. Beroun.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vztyčená, s pěti listy (1,2,2), na horním sedí černý pták. Vše ve zlato-červeně děleném štítě.
Alojzov, o. Prostějov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA LISTNATÁ, zlatá
Vztyčená, k ní je přivrácen zlatý vztyčený srp. Vše v modrém štítě.
Bohutice, o. Znojmo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV OLŠOVÁ, stříbrná
Doleva položená, s třemi (1,2) listy, v dolním poli šikmo stříbrným vlnitým břevnem modro-zeleně děleného štítu.
Brandýsek, o. Kladno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV OŘEŠÁKU, přirozené barvy
S plody, vztyčená, doleva prohnutá, drží ji v levé tlapě stříbrný dvouocasý korunovaný lev se zlatou zbrojí a jazykem, vyrůstající ze zlatého návrší. Vše v červeném štítě.
Brázdim, o. Praha-východ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA SMRKOVÁ, zelená
Dvě, vztyčené odvrácené nad zeleným návrším. Vše ve stříbrném štítě pod červenou hlavou.
Boleboř, o. Chomutov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvě vztyčené odvrácené, dole provázejí červený vztyčený plamenný meč obklopený plaménky. Vše nad zeleným návrším ve zlatém štítě.
Brandoc, o. Most.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA TISU, zelená
S dvěma červenými svěšenými plody, položená ve sníženém stříbrném trojvrší, ve zlato-modře polceném štítě se stříbrnou zvýšenou hlavou štítu.
Bratčice, o. Kutná Hora.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA VINNÉ RÉVY, stříbrná
Vztyčené, prohnuté, dvě, s úponky, každá s třemi listy a třemi zlatými hrozny, provázejí stříbrnou vyrůstající kostelní věž se zavřenými zlatě orámovanými vraty, třemi okny nad sebou, červenou cibulovitou střechou se zlatou makovicí a křížem. Vše v modrém štítě.
Bavory, o. Břeclav
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA VINNÉ RÉVY, zelená
Vztyčená, kosmo, se čtyřmi listy a dvěma modrými svěšenými hrozny, ve stříbrné postavené radlici. Vše v zeleném štítě.
Brumovice, o. Břeclav.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚTEV / VĚTÉVKA VINNÉ RÉVY, zlatá
Se svěšeným hroznem a zlatá chmelová lodyha s třemi svěšenými šišticemi, obojí dvakrát esovitě prohnuté, zkřížené a podložené pod zlatou berlou; větévka i lodyha mají čtyři (3,1) listy. Vše v zeleném štítě.
Blšany u Loun, o. Louny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚŽ
Dělená modro-stříbrně, s třemi stínkami, dvěma černými okny, prázdnou branou, nahoře podložená horní polovinou stříbrného kopřivového listu, dole provázená třemi liliemi, dvěma stříbrnými po stranách, zlatou v bráně. Vše v červeno-modře děleném štítě.
Branky, o. Vsetín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polcená stříbrno-červeně, se soklem, čtyřmi stínkami, prázdným obloukovým oknem, v něm zlatá koňská hlava s krkem a červeným uzděním, věž provázena po stranách dvěma zlatými slunci. Vše v modrém štítě.
Bystřec, o. Ústí nad Orlicí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polcená zlato-modře [kónicky rozšířená], s třemi stínkami, převýšená stříbrno-modře polcenou lilií a provázená dvěma buvolími rohy opačných tinktur. Vše v modro-zlatě polceném štítě.
Částkov, o. Uherské Hradiště.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚŽ KOSTELNÍ, stříbrná
Vyrůstající, se zavřenými zlatě orámovanými vraty, třemi okny nad sebou, červenou cibulovitou střechou se zlatou makovicí s křížem, provázená dvěma stříbrnými vztyčenými prohnutými větévkami vinné révy s úponky, každá s třemi listy a třemi zlatými hrozny. Vše v modrém štítě.
Bavory, o. Břeclav.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚŽ, červená
Kónická, kvádrovaná, s třemi stínkami, převýšená modrou hvězdou, obojí ve stříbrném oválném štítku podloženém zlatým šikmo postaveným mečem a provázeném dole doleva do oblouku pěti zlatými hvězdami. Vše v modrém štítě.
Bezděkov, o. Klatovy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kónická. kvádrovaná, s třemi stínkami, podložená dvěma zkříženými vztyčenými modrými nože s černými rukojeťmi, každá s dvěma zlatými nýty. Vše v horním poli stříbrno-modře děleného štítu.
Bohuslavice, o. Prostějov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kónická, kvádrovaná, s rozšířeným soklem, třemi stínkami, dvěma černými okny, prázdnou bránou s otevřenými zlatými vraty na černých závěsech, ve stříbrném štítě se čtyřmi zelenými čtvrkotoučovými kouty.
Braňany, o. Most.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚŽ, modrá
S prázdnou bránou a třemi stínkami, ve stříbrném zvýšeném hrotu se sníženým vrcholem, provázeném čtyřmi (2,2) zlatými slunci s tváří. Vše v modrém štítě.
Boseň, o.Mladá Boleslav.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚŽ, stříbrná
Bez oken a dveří, se stanovou střechou, na ní dva vztyčené zkřížené šípy s rozeklanými šipišti, mezi nimi doleva vlající praporek na žerdi, ze základu věže vyrůstají do stran tři vztyčené lipové listy na prohnutých stoncích. Vše stříbrné, v modrém štítě.
Cidlina, o. Třebíč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvoupatrová, s rozšířeným soklem, dveřmi, dvěma obloukovými okny na sebou a zvonovitou věží na ochozu s třemi černými okny vedle sebe, v pravém poli červeno-zlatě polceného štítu.
Bobnice, o. Nymburk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtyřpatrová, se soklem, čtyřmi okny nad sebou a červenou cibulovitou střechou zakončenou prázdnou lucernou s červenou cibulovitou střechou s žerdí s červenou makovicí, v pravém poli modro-stříbrně vpravo polceného štítu.
Bukovany, o. Příbram.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvě, na stříbrné patě štítu s dvěma černými břevny, každá s bránou, dvěma obloukovými okny vedle sebe, obojí prázdné, červenou stanovou střechou se zlatým křížkem. Mezi věžemi zlatý vzpřímený drak s červenou zbrojí a trojklanným jazykem, shora kosmo probodnutý stříbrným kopím, dole s červeným hrotem, nahoře se stříbrným praporkem s červeným heroldským křížem, Vše v modrém štítě.
Bořitov, o. Blansko.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Šest, každá s třemi stínkami a prázdnými branami, pod šesti stříbrnými hroty. Vše v zeleném štítě pod stříbrnou hlavou štítu se šesti zelenými věžemi.
Březina, o. Vyškov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚŽ, zelená
S třemi stínkami a prázdnou bránou, šest ve stříbrné hlavě štítu. Vše v zeleném štítě.
Březina, o. Vyškov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚŽ, zlatá
Vyrůstající, s cimbuřím, dvě, mezi nimi zlatá koruna, vše v červené hlavě štítu. Vše stříbrném štítě.
Březová, o. Beroun.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyrůstající, hranou čelně natočená, s cimbuřím, jehlanovou střechou a dvěma černými obloukovými okny. Vše v modro-černě děleném štítě.
Čečelice, o. Mělník.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S kvádrovaným soklem, prázdným oknem a třemi stínkami, v pravém poli modro-zlatě polceného štítu.
Boršice u Blatnice, o. Uherské Hradiště.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kónicky rozšířená, kvádrovaná, s třemi stínkami, z ní vyrůstá stříbrný kůň ve skoku s červenými kopyty, jazykem a uzděním. Kůň i věž jsou provázeny vpravo postaveným zlatým mečem, vlevo vztyčeným obilným klasem s dvěma listy, obojí zlaté. Vše v modrém štítě.
Borotice, o. Znojmo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nahoře v levém poli červeno-zeleně polceného štítu, s třemi stínkami, oknem a branou, obojí černé a obloukové, rozšířeným kvádrovaným soklem.
Bělá, o. Havlíčkův Brod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvádrovaná, s třemi stínkami, vyniká ze dvou vrcholů stříbrných skal, vyrůstajících za sebou z pravého okraje štítu na zelené patě štítu [trávníku]. Vše v modrém štítě.
Branžež, o. Mladá Boleslav.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvě, s valbovými střechami a třemi (2,1) černými okny, horními sdruženými, vyrůstají ze zelené paty štítu a provázejí zlatou, z návrší vyrůstající borovice. Vše v modrém štítě.
Borovany, o. Písek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting