Login

ŽA - KHF

ŽÁBA
Stříbrná, převýšená zlatou korunou s červeným vyložením. Vše v modrém štítě.
Bohutín, o. Šumperk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽALUD
Obvykle bývá zobrazován jako součást dubové větévky s jedním nebo více listy, může být svěšený, vztyčený nebo položený, zpravidla je v přirozených barvách, oplodí, též číška, zelená, žalud hnědý.
Do KHF bude zařazen pouze tehdy, vyskytne-li se jako samostatná heraldická figura; výjimky jsou samozřejmě možné.
========================================================================

ŽALUD, zlatý
Svěšený, provází vpravo zvýšený stříbrný hrot s vykořeněnou břízou přirozené barvy. Vše v zeleném štítě.
Březina, o. Brno-venkov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting