Login

ME - ZTS

MEČ
Obecná figura.
[Text bude vložen dodatečně.]
» Viz: Terminologické soubory, soubor MEČ.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s. 246.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 153, heslo Meč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEČ HOŘÍCÍ
Obecná figura.
[Text bude vložen dodatečně.]
» Viz Terminologické soubory, soubor MEČ, TS 1/b MEČ HOŘÍCÍ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEČ ORIENTÁLNÍ
Obecná figura.
[Text bude vložen dodatečně.]
» Viz: Terminologické soubory, soubor MEČ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEČ PLAMENNÝ
Obecná figura.
[Text bude vložen dodatečně.]
» Viz Terminologické soubory, soubor MEČ, TS 1/a MEČ PLAMENNÝ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDAILE
Obecná figura.
Zpravidla deska kruhového tvaru, různého průměru, jedno- nebo oboustranně ozdobená reliéfem. Pro účely zobrazení jako obecné heraldické figury není podstatné z jakého materiálu je vyrobena (kov, ušlechtilý kov, keramika apod.) Za základní polohu považujeme čelně zobrazenou medaili s reliéfem, který nemusí být předmětem heraldického popisu; předmětem heraldického popisu rovněž není velikost. Je-li zavěšena na STUZE nebo je její součástí stužka, je nutné to v heraldickém popisu uvést.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s.154, heslo Medaile.
Ottův slovník naučný. Praha 1900, díl XVI., s. 1053-1054, heslo Medaile.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDAILON
Obecná figura.
Obraz nebo reliéf oválného či kruhového tvaru, zpravidla s vyobrazením lidské hlavy, často s poprsím, po obvodu může být OPIS, v ploše NÁPIS, dolní část může být zakončena AKANTEM. V heraldickém popisu doporučujeme uvést, zda je MEDAILON KRUHOVÝ nebo OVÁLNÝ, příp. i vyobrazení v ploše.
» Viz t. termín: MONILE.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 145, heslo Medailon 1, 2., 3.
Herout: Staletí kolem nás. Panorama, Praha 1981, tab. IV/8, IV/10, VI/10.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDVĚD
Obecná figura.
Za základní polohu považujeme STOJÍCÍHO MEDVĚDA. Kromě HERALDICKÝCH TINKTUR mívá často PŘIROZENOU BARVU, v takovém případě obvykle nemá barevně odlišenou ZBROJ.
Z nejčastějších poloh uvádíme KRÁČEJÍCÍ, VZPŘÍMENÝ, VZPŘÍMENÝ KRÁČEJÍCÍ. Pokud má náhubek, obojek apod., je nutné to v heraldickém popisu uvést.
Zásadně nedoporučujeme, aby byl udáván zoologický druh; výjimku tvoří MEDVĚD LEDNÍ.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 159, heslo Medvěd, obr.
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s. 247.
Sedláček: Českomoravská heraldika I. Praha 1902, s. 175.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MELUZÍNA
Obecná figura.
Bájná bytost zařazovaná do skupiny heraldických MONSTER. Za základní podobu / polohu považujeme čelně zobrazenou a hledící nahou pannu, od pasu dolů s dvěma rybími ocasy, zpravidla prohnutými nahoru do oblouku a rukama přidržovanými. Je-li korunovaná, je nutné to v heraldickém popisu uvést.
» Viz termín: MONSTRUM.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie, Academia, Praha 1986, díl IV., s. 171, heslo Meluzína obr.
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s. 247.
Ottův slovník naučný. Praha 1901, díl XVII., s. 82, heslo Meluzína.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MENSA
Obecná figura.
Deska oltářního stolu. Má různý tvar, podle architektonických slohů / stylů. Je-li pokryt dalšímu bohoslužebnými předměty, je nutné to v heraldickém popisu hlásit.
» Poznámka:
Heraldickým výtvarníkům doporučujeme, aby se seznámili s konkrétními podobami, poněvadž ne každý nakreslený stůl lze nazvat mensou.
» Literatura:
Herout: Staletí kolem nás. Panorama, Praha 1981, tab. II/4.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 179, heslo Mensa.
Ottův slovník naučný. Praha 1901, díl XVII., s. 107, heslo Mensa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERKA V PODOBĚ ...
Obecná figura.
Znamení / značka sestavená kombinací přímých nebo zakřivených čar. Základní podobu nelze definovat, proto doporučujeme uvedený konvenční termín.
Tolerovaným termínem může být "značka kamenická", avšak ne každá MERKA je kamenickou značkou. Z hlediska heraldické kresby i z hlediska koncepce HTK se domníváme, že vystačíme s termínem MERKA V PODOBĚ ... / MERKA VE TVARU ... a poté bude následovat konkrétní popis v takovém rozsahu, aby ji heraldický výtvarník mohl nakreslit podle popisu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERKUR
Obecná figura.
V římské mytologii bůh obchodu, v řecké mytologii se nazýval Hermes. V heraldice je zobrazován jako okřídlený muž nebo jako okřídlená hlava muže. Doporučujeme přiměřený heraldický popis.
» Viz t. termíny: HERMES, HŮL MERKUROVA OKŘÍDLENÁ.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 183, heslo Merkur, obr.
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s. 248.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERLETA
Obecná figura.
PTÁK bez nohou a zobáku. Za základní polohu považujeme ČELNĚ "STOJÍCÍ" MERLETU.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s. 246, heslo Martlet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MĚSÍC
Obecná figura.
V heraldice bývá obvykle zobrazován PŮLMĚSÍC ve fázi DORŮSTAJÍCÍ nebo UBÝVAJÍCÍ, dále může být zobrazen jako STOUPAJÍCÍ nebo KLESAJÍCÍ, příp. v dalších polohových variantách, KOSMÉ / ŠIKMÉ.. Pokud je měsíc zobrazen v úplňku, je zaměnitelný s obecnou heraldickou figurou KOTOUČ. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby takto zobrazený měsíc měl podobu lidského obličeje; za základní podobu proto považujeme MĚSÍC S TVÁŘÍ. V heraldických popisech tudíž není nutné výslovně uvádět „měsíc s tváří"; rovněž nedoporučujeme archaický termín „utvářený", používaný ve starších heraldických popisech nejen pro měsíc ale i pro slunce.
» Terminologická poznámka:
V heraldické terminologii nedoporučujeme používat vexilologického termínu „měsíc s cípy", poněvadž tento vesmírný objekt žádné cípy nemá; viz definice termínu CÍP.
» Viz termíny: PŮLMĚSÍC, DORŮSTAJÍCÍ, STOUPAJÍCÍ, KLESAJÍCÍ, UBÝVAJÍCÍ.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 189, heslo Měsíc (přirozená družice Země).
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s. 248.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEZI
Aktivní termín.
Tohoto termínu použijeme při popisu dvou nebo více heraldických figur, MEZI nimiž je umístěna heraldická figura, např. HVĚZDA MEZI PŘIVRÁCENÝMI / ODVRÁCENÝMI LVY.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting