Login

PA - ZTS

PÁDLO

Obecná figura.

Ruční propulzní nástroj sloužící k pohonu vodního plavidla. PÁDLO je volné, tzn., že není, na rozdíl od VESLA, trvale nebo odnímatelně připevněno k žádné části plavidla. PÁDLO se skládá z přiměřeně dlouhého dříku, na jehož horním konci je hlavice nebo příčka, na dolním konci je, opět přiměřeně široká, plocha – „list“. Za základní polohu doporučujeme považovat ČELNĚ POSTAVENÉ PÁDLO, tj. „listem“ k dolnímu okraji štítu / pole.

» Literatura:

Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 744, heslo Pádlo.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PÁDLO DVOJITÉ

Obecná figura.

Ruční propulzní nástroj sloužící k pohonu vodního plavidla. Dřík je oboustranně zakončen „listem“, přičemž „listy“ jsou polohově posunuty o 90 stupňů. Za základní polohu, vzhledem k tvaru figury, doporučujeme považovat KOSMO POLOŽENÉ DVOJITÉ PÁDLO.

» Viz termín: PÁDLO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PAHÝL

Obecná figura.

Na rozdíl od PAŘEZU, který je relativně nízký a uříznutý, je PAHÝL zlomený či uražený pozůstatek STROMU. Obvykle bývá vyšší než pařez, má-li větve nebo je-li VYKOŘENĚNÝ, je nutno to v heraldickém popisu uvést. Zobrazován bývá zpravidla v přirozené barvě nebo černý; může však být samozřejmě pokryt jakoukoliv heraldickou tinkturou.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting