jméno:
heslo:

ROUTA

ROUTA

Heroldská figura.

ROUTA je geometrický obrazec odvozený od kosočtverce. Její osy, vertikální i horizontální, musí být na sebe kolmé. Routa je orientována podle vertikální osy. Tvar a velikost routy není předmětem heraldického popisu, tzn., že může být extrémně úzká a naopak extrémně široká, dotýkající se všech okrajů štítu, pro takovou doporučujeme termín ROUTA VEPSANÁ. Konkrétní vyobrazení rout závisí na daných prostorových podmínkách plochy štítu / pole.

 

TS 1:    POLOHA ROUTY VE ŠTÍTĚ

TS 1/1:  ROUTA POSTAVENÁ

Její vertikální osa je shodná s vertikální osou štítu.

TS 1/2:  ROUTA POLOŽENÁ

Její horizontální osa je shodná s horizontální osou štítu.

TS 1/3:  ROUTA KOSMÁ / ŠIKMÁ

Její delší osa směřuje do pravého / levého rohu štítu.

TS 1/3:  ROUTA ŠIKMÁ

           

TS 2:    UMÍSTĚNÍ ROUTY VE ŠTÍTĚ

TS 2/1:  ROUTA VOLNÁ

Nedotýká se žádného okraje štítu ani jiné figury. Může opakovat základní polohy routy ve štítě, které je nutné popsat. 
Ve zlatém štítě modrá volná routa.

TS 2/1:  ROUTA VOLNÁ

Ve zlatém štítě modrá volná routa a červený kůl vlevo.

TS 2/1:  ROUTA VOLNÁ
V modrém štítě stříbrná položená volná routa nad zlatou lilií.

TS 2/2:  ROUTA DOTÝKAJÍCÍ SE

Dotýká se některého z okrajů štítu nebo jiné figury. V heraldickém popisu nutno uvést.   
Ve stříbrném štítě červená routa dotýkající se pravého boku štítu.

TS 2/2:  ROUTA DOTÝKAJÍCÍ SE

Ve stříbrném štítě  červená položená routa dotýkající se modrého sníženého břevna a horního okraje štítu.

TS 2/3:   ROUTA VEPSANÁ

Dotýká se všech okrajů štítu, takže se vlastně jedná o kosočtverec. Pokud je ve štítě více rout, které se navzájem dotýkají a současně se dotýkají okrajů štítu, považujeme je rovněž za ROUTY VEPSANÉ. Musíme však uvést, zda se jedná o ROUTY POSTAVENÉ nebo POLOŽENÉ, příp. KOSMÉ nebo ŠIKMÉ. Pokud se vzájemně nedotýkají, popíšeme je podle výše doporučených termínů – postavené, položené, kosmé / šikmé.

TS 3:    VZHLED ROUTY VE ŠTÍTĚ

TS 3/1:   ROUTA

Za základní polohu a vzhled považujeme POSTAVENOU VOLNOU ROUTU, jejíž tinktura je odlišná od tinktury štítu. Viz také POLOHY ROUTY VE ŠTÍTĚ a UMÍSTĚNÍ ROUTY VE ŠTÍTĚ. 
Ve stříbrném štítě červená routa.

TS 3/2:  ROUTA PRÁZDNÁ POSTAVENÁ / POLOŽENÁ

Její vnitřní plocha je shodná s tinkturou štítu. 
Ve stříbrném štítě červená prázdná routa.

TS 3/2:  ROUTA PRÁZDNÁ POLOŽENÁ

             

TS 3/3:   ROUTA LEMOVANÁ

Po obvodu routy je LEM, jehož tinktura musí být odlišná od tinktury štítu i od tinktury routy, není-li tato prázdná. Šířka LEMU se v heraldickém popisu zásadně neuvádí. Stejným způsobem může být lemována ROUTA PRÁZDNÁ.

V červeném štítě černá zlatě lemovaná routa.

TS 3/3:   ROUTA LEMOVANÁ              

V červeném štítě modrá prázdná stříbrně lemovaná routa.

TS 4:    Možné varianty uplatnění ROUTY

Každá heraldická figura poskytuje množství teoretických variant, které lze uplatnit při tvorbě erbu / znaku, rozhodujícím faktorem však je jejich praktické provedení v takové míře, aby erb / znak byl heraldicky popsatelný a heraldicky zobrazitelný. Přestože bychom zde mohli uvést řadu pouze teoretických možností, které bychom excerpcí skutečných vyobrazení obtížně dokládali, uvádíme zde výtvarné modifikace, které by, podle našeho názoru, mohly přicházet v úvahu.

TS 4/1:  DVĚ ROUTY

Jedná se o uvedený počet ROUT, které jsou VEDLE SEBE POSTAVENÉ, VOLNÉ, nedotýkají se navzájem, ani se nedotýkají okrajů štítu / pole. Za základní zobrazení považujeme takové routy, jejichž tinktura plochy je odlišná od tinktury štítu / pole. Pokud by byly zobrazeny ROUTY PRÁZDNÉ nebo ROUTY LEMOVANÉ, je nutné to v heraldickém popisu uvést. Rovněž je nutné uvést, byly-li by POSTAVENY NAD SEBOU / POD SEBOU.

V modrém štítě dvě zlaté routy.

TS 4/1:  DVĚ ROUTY
V modrém štítě dvě zlaté routy NAD SEBOU / POD SEBOU.

TS 4/1: DVĚ ROUTY

V modrém štítě dvě zlaté prázdné routy.

TS 4/1: DVĚ ROUTY

V modrém štítě dvě červené routy zlatě lemované.

TS 4/1: DVĚ ROUTY

V modrém štítě dvě zelené prázdné routy zlatě lemované.

TS 4/2:   TŘI A VÍCE ROUT

Jedná se o uvedený počet ROUT, které jsou POSTAVENÉ, VOLNÉ, nedotýkají se navzájem, ani se nedotýkají okrajů štítu / pole. Jejich polohu, resp. postavení, je nutno popsat, např. TŘI ROUTY VEDLE SEBE, TŘI ROUTY POD SEBOU / NAD SEBOU, TŘI ROUTY (2,1 nebo 1,2 = tzn. dvě routy nahoře, jedna dole nebo naopak), ŠEST ROUT (3,2,1 = tzn. tři routy nahoře, dvě uprostřed, jedna dole) apod.

V zeleném štítě tři stříbrné routy vedle sebe.

TS 4/2: TŘI A VÍCE ROUT

V zeleném štítě šest zlatých rout (3,2,1).

TS 4/3:   ROUTY KOSMO / ŠIKMO SEŘAZENÉ

Jedná se o popsaný počet ROUT, které jsou POSTAVENÉ, VOLNÉ, nedotýkají se navzájem, ani se nedotýkají okrajů štítu, jsou však seřazeny v kosmé / šikmé diagonále.

V černém štítě tři kosmo seřazené zlaté routy.

TS 4/3:   ROUTY ŠIKMO SEŘAZENÉ

V černém štítě tři šikmo seřazené stříbrné routy.


TS 4/4:   DVĚ ROUTY POLOŽENÉ

Jedná se o uvedený počet ROUT, které jsou NAD SEBOU / POD SEBOU POLOŽENÉ, VOLNÉ, nedotýkají se navzájem, ani se nedotýkají okrajů štítu. Za základní zobrazení považujeme takové routy, jejichž tinktura plochy je odlišná od tinktury štítu / pole. Pokud by byly zobrazeny ROUTY PRÁZDNÉ nebo ROUTY LEMOVANÉ, je nutné to v heraldickém popisu uvést. Rovněž je nutné uvést, byly-li by POLOŽENY VEDLE SEBE.

V modrém štítě dvě zlaté položené routy.

TS 4/4:   DVĚ ROUTY POLOŽENÉ

V modrém štítě dvě zlaté položené routy vedle sebe.

TS 4/4:   DVĚ ROUTY POLOŽENÉ

V modrém štítě dvě zlaté prázdné položené routy.

TS 4/4: DVĚ ROUTY POLOŽENÉ

V modrém štítě dvě červené položené routy zlatě lemované.

TS 4/4:   DVĚ ROUTY POLOŽENÉ

V modrém štítě dvě červené prázdné položené routy zlatě lemované.

TS 4/5:   TŘI A VÍCE ROUT POLOŽENÝCH

Jedná se o uvedený počet ROUT, které jsou POLOŽENÉ, VOLNÉ, nedotýkají se navzájem, ani se nedotýkají okrajů štítu. Pokud by byly zobrazeny ROUTY PRÁZDNÉ nebo ROUTY LEMOVANÉ, je nutné to v heraldickém popisu uvést. Rovněž je nutné uvést, byly-li by POLOŽENY VEDLE SEBE.

V červeném štítě tři zlaté položené routy.

TS 4/5:   TŘI A VÍCE ROUT POLOŽENÝCH

V červeném štítě čtyři (2,2) stříbrné položené routy.

TS 4/6:  ROUTY POLOŽENÉ KOSMO / ŠIKMO SEŘAZENÉ

Jedná se o popsaný počet ROUT, které jsou POLOŽENÉ, VOLNÉ, nedotýkají se navzájem, ani se nedotýkají okrajů štítu, jsou však seřazeny v kosmé / šikmé diagonále.

V černém štítě tři kosmo seřazené zlaté položené routy.

TS 4/6:  ROUTY POLOŽENÉ  ŠIKMO SEŘAZENÉ

V černém štítě tři šikmo seřazené stříbrné položené routy.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting