Login

DÍL

Heroldská figura

Je-li štít dvakrát DĚLENÝ a dvakrát POLCENÝ, vznikne devět polí. Pro každé z těchto polí doporučujeme konvenční termín DÍL, dále doporučujeme, aby každému dílu byla v heraldickém popisu vymezena jeho poloha takto:

1/ DÍL V PRAVÉM ROHU / DÍL VPRAVO NAHOŘE; [TS 1]

2/ DÍL UPROSTŘED HORNÍHO OKRAJE; [TS 2]

3/ DÍL V LEVÉM ROHU / DÍL VLEVO NAHOŘE; [TS 3]

4/ DÍL VPRAVO (u pravého okraje štítu); [TS 4]

5/ DÍL UPROSTŘED (tolerovaný termín DÍL VOLNÝ); [TS 5]

6/ DÍL VLEVO (u levého okraje štítu); [TS 6]

7/ DÍL U PRAVÉHO DOLNÍHO OKRAJE / DÍL VPRAVO DOLE; [TS 7]

8/ DÍL UPROSTŘED DOLNÍHO OKRAJE; [TS 8]

9/ DÍL U LEVÉHO DOLNÍHO OKRAJE / DÍL VLEVO DOLE. [TS 9]


V dílech může být umístěna heroldská či obecná figura nebo může být pokryt kožešinou. Poloha jednotlivých dílů musí být shodná s dělícími / poltícími liniemi. Pokud by některý jednotlivě zobrazený díl byl posunutý mimo osy dělících / poltících linií, nelze jej nazvat dílem. Pro takové případy (byť zřejmě nepravděpodobné) doporučujeme termín ČTVEREC.

Je-li celý štít pokryt díly, které mají střídavě pouze dvě tinktury, popíšeme jej jako ŠACHOVANÝ třemi řadami; mají-li díly více než dvě tinktury, popíšeme jej jako štít o devíti dílech a uvedeme pořadí tinktur. Tolerovaným termínem DÍL VOLNÝ [TS 5] rozumíme díl, který se nedotýká žádného okraje štítu; na rozdíl od termínu ČTVRŤ VOLNÁ, který označuje vymezenou plochu štítu, v níž není žádná figura.

V heraldických popisech zásadně neudáváme velikost figur v měrných jednotkách; pouze pro kresebnou orientaci připomínáme, že plocha jednoho dílu se rovná přibližně jedné devítině plochy štítu.

 

Viz t. termíny: DĚLENÍ, DĚLENÝ – POLCENÍ, POLCENÝ, ČTVRCENÝ, ČTVEREC,

                        ŠACHOVANÝ.

TS 1 - DÍL V PRAVÉM ROHU / DÍL VPRAVO NAHOŘE

TS 2 - DÍL UPROSTŘED HORNÍHO OKRAJE

TS 3 - DÍL V LEVÉM ROHU / DÍL VLEVO NAHOŘE

TS 4 - DÍL VPRAVO

TS 5 - DÍL UPROSTŘED (DÍL VOLNÝ)

TS 6 - DÍL VLEVO

TS 7 - DÍL U PRAVÉHO DOLNÍHO OKRAJE / DÍL VPRAVO DOLE

TS 8 - DÍL UPROSTŘED DOLNÍHO OKRAJE

TS 9 - DÍL U LEVÉHO DOLNÍHO OKRAJE / DÍL VLEVO DOLE

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting