Login

KROKEV

KROKEV

Heroldská figura.

Odvozená, podobně jako ŠTENÝŘ, od stavebních konstrukcí krovu. Základní tvar KROKVE vznikne tak, že od dolních okrajů štítu jsou rovnoběžně vedeny dva KOSMÉ a ŠIKMÉ ŘEZY do středu horního okraje štítu. Šířka ramen se v heraldickém popisu zásadně neuvádí.

Výslovně upozorňujeme, že nelze použít termínu „krokvice“ (jak v některých popisech zjišťujeme), poněvadž tímto termínem se nazývá měřící přístroj k určování vodorovné polohy. 

Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.227.
 

Modifikace termínu:

TS 1:    KROKEV ZVÝŠENÁ

Ramena krokve vycházejí z pravého a levého okraje štítu, nikoli z dolního okraje. Při větším počtu krokví však považujeme všechny vyobrazené v základním tvaru, poněvadž jejich velikost se zmenšuje úměrně k jejich zvyšujícímu se počtu.

TS 2:    KROKEV SNÍŽENÁ

Hrot krokve nedosahuje k hornímu okraji štítu. Míra snížení se v heraldickém popisu neuvádí.

TS 3:    KROKEV SEŘÍZNUTÁ

Hrot krokve je seříznut v libovolné výšce. Seříznutí může být také kosmé nebo šikmé.

TS 4:    KROKEV ZÚŽENÁ

Ramena krokve vycházejí z dolního okraje štítu a jejich pomyslná základna je výrazně zúžena. Šířka obou ramen je libovolná.

TS 5:    KROKEV VOLNÁ

Krokev je volně umístěna ve štítě. Tvarové modifikace doporučujeme popsat podle navržených termínů v HTK.

TS 6:    KROKEV ZPRAVA / ZLEVA

            KROKEV POLOŽENÁ DOLEVA / DOPRAVA

Ramena jsou vedena z pravého / levého okraje a hrot končí na levém / pravém okraji štítu. Tvarové modifikace doporučujeme popsat podle navržených termínů v HTK.

TS 6:    KROKEV ZLEVA

            KROKEV POLOŽENÁ DOPRAVA

           

TS 7:    KROKEV KOSMÁ / ŠIKMÁ

Hrot krokve končí v pravém / levém rohu štítu. Tvarové modifikace doporučujeme popsat podle navržených termínů v HTK.

TS 7:    KROKEV ŠIKMÁ

          

TS 8:    KROKEV PŘEVRÁCENÁ

Osy ramen krokve vycházejí z rohů štítu, hrot končí na dolním okraji štítu, Tvarové modifikace doporučujeme popsat podle navržených termínů v HTK.

TS 9:    KROKEV PŘEVRÁCENÁ KOSMÁ / ŠIKMÁ

Kosmé / šikmé rameno krokve vychází přibližně od středu horního okraje, hrot končí na levém / pravém okraji štítu. Tvarové modifikace doporučujeme popsat podle navržených termínů v HTK.

TS 9:    KROKEV PŘEVRÁCENÁ ŠIKMÁ

           

TS 10:  KROKEV A SNÍŽENÝ HROT

Ve štítě je krokev v základním tvaru, pod ní vyniká z paty štítu snížený hrot. Obě figury mohou, ale nemusí míst stejnou tinkturu, musí však mít odlišnou tinkturu od tinktury štítu. Se zřetelem na čitelnost erbu / znaku může být ve štítě libovolný počet krokví ale pouze jeden snížený hrot, ten může být i seříznutý.

TS 11:  KROKEV PŘEVRÁCENÁ A ZKRÁCENÝ KLÍN

Ve štítě je převrácená krokev v základním tvaru, nad ní vyniká z horního okraje štítu zkrácený klín. Se zřetelem na čitelnost erbu / znaku může být ve štítě libovolný počet krokví ale pouze jeden zkrácený klín, ten může být i seříznutý.

TS 12:  KROKEV OPAČNÝCH TINKTUR

Krokev je polcená a opakuje v opačném pořadí tinktury štítu. Tento tvar považujeme za základní. Může se totiž vyskytnout případ, kdy krokev je opačnými tinkturami dělena.

TS 12:  KROKEV OPAČNÝCH TINKTUR V DĚLENÉM ŠTÍTĚ

           

TS 13:  KROKEV PŘEVRÁCENÁ OPAČNÝCH TINKTUR

            Viz TS 12.

TS 14:  KROKEV POD HLAVOU ŠTÍTU

Krokev se dotýká dolního okraje hlavy štítu. Tento tvar považujeme za základní. Tvarové modifikace doporučujeme popsat podle navržených termínů v HTK.

TS 15:  KROKEV SEŘÍZNUTÁ POD HLAVOU ŠTÍTU

Krokev je seříznutá a dotýká se dolního okraje hlavy štítu. Tento tvar považujeme za základní. Tvarové modifikace doporučujeme popsat podle navržených termínů v HTK.

TS 16:  KROKEV PŘEVRÁCENÁ NAD PATOU ŠTÍTU

Krokev se dotýká horního okraje paty štítu. Tento tvar považujeme za základní. Tvarové modifikace doporučujeme popsat podle navržených termínů v HTK.

TS 17:  KROKEV PŘEVRÁCENÁ SEŘÍZNUTÁ NAD PATOU ŠTÍTU

Krokev je seříznutá a dotýká se horního okraje paty štítu. Tento tvar považujeme za základní. Tvarové modifikace doporučujeme popsat podle navržených termínů v HTK.

TS 18:  KROKVE  DVĚ, TŘI ... APOD.

Se zvyšujícím se počtem krokví se mění jejich velikost, přesto je v heraldickém popisu považujeme za krokve v základním tvaru. Horní krokev se vždy dotýká horního okraje štítu, případně dolního okraje hlavy štítu. Obdobně i u krokví převrácených, dolní krokev se vždy dotýká dolního okraje štítu, případně horního okraje paty štítu.

Tvarové modifikace doporučujeme popsat podle navržených termínů v HTK.

TS 18:  KROKVE TŘI 

           

TS 19:  KROKEV DĚLÍCÍ ŠTÍT

Krokev je figurou, která dělí štít na dvě pole rozdílných tinktur. Krokev má třetí tinkturu.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting