Login

BY - ZTS

BÝK
Obecná figura.
Za základní polohu považujeme STOJÍCÍHO BÝKA, hledí-li ČELNĚ, musí to být v popisu uvedeno. Musí být zobrazeno pohlaví. ZBROJÍ rozumíme ROHY, VYPLAZENÝ JAZYK, PAZNEHTY.
» Viz t. termíny: KRÁVA, VOLEK / VŮL, TUR, HLAVA BÝČÍ, VOLSKÁ, TURA.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.78.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÝK OKŘÍDLENÝ
Obecná figura
Za základní polohu považujeme BÝKA, který stojí na zadních nohách, tělo směřuje kosmo a přední nohy jsou mírně pozdviženy. Ze hřbetu VYRŮSTAJÍ do stran ROZLOŽENÁ KŘÍDLA, která mohou mít odlišnou tinkturu. ZBROJÍ rozumíme ROHY, VYPLAZENÝ JAZYK, PAZNEHTY. Musí být zobrazeno pohlaví. Hledí-li ČELNĚ, musí to být v popisu uvedeno.
» Viz termín: BÝK.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting