Login

CHI - ZTS

CHIMÉRA
Obecná figura.
Ve starověkých mytologiích, východních, řecké i římské, čtyřnohý netvor složený z částí těl lva, kozy, draka a hada, může mít i více hlav, z nichž chrlí oheň. Podle římské mytologie chiméra pes Cerberus hlídal vchod do podsvětí. V heraldice nemá ustálenou podobu, heraldičtí výtvarníci mohou použít svou fantasii, doporučujeme proto přiměřený a srozumitelný popis.
» Literatura:
Buben, Encyklopedie heraldiky, Libri, Praha 1997, s.165.
Malá československá encyklopedie, Academia, Praha 1985, díl II. , s.934, obr., heslo Chiméra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHLEBA
Obecná figura.
Pekařský výrobek z mouky a dalších přísad. V heraldice se nejčastěji zobrazuje jako bochník či PECEN oválného nahoře vypouklého tvaru a přirozené barvy. Má-li odkrojenou PATKU, je nutno to v heraldickém popisu uvést.
» Viz t. termín: PECEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHLUM
Heroldská figura. / Obecná figura.
Tohoto termínu doporučujeme použít tehdy, jsou-li ve znaku / erbu zobrazeny NÁVRŠÍ, KOPEC, VRCH a jsou-li zalesněny. Chlum má vždy zelenou barvu; bylo by směšné popsat nahoru do oblouku vydutou patu štítu, která je červená, stříbrná aj. jako „chlum" s odůvodněním, že heraldické figury mohou mít kteroukoliv z heraldických tinktur. CHLUM se může ve znaku / erbu vyskytnou též jako obecná figura, tedy volná.
» Terminologická poznámka:
Termín CHLUM považujeme za výraz expresivní, který může být použit ve znacích obcí podobného jména - Chlum, Chlumec apod.
Co se týká zbarvení, je CHLUM vždy zelený, jak bylo řečeno výše. Je samozřejmě obecnou heraldickou pravdou, že heraldické figury mohou mít jakoukov heraldickou tinkturu. V tomto případě, obdobně jako u TRÁVNÍKU, považujeme oba termíny za expresivní, což považujeme za důvod jejich ustáleného zbarvení - zelené.
» Viz: Terminologické soubory, soubor PATA ŠTÍTU A JEJÍ MODIFIKACE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHMÝR PAMPELIŠKY
Obecná figura.
Odkvetlá rostlina se semeníkem a chmýrem.
» Viz t. termín: PAMPELIŠKA.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II., s. 943, heslo Chmýr.
Ottův slovník naučný. Praha 1900, díl XV., s. 876, heslo Leontodon.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting